INFOSTAT SK

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
VOĽBY
spracovávanie výsledkov volieb
ELIS
predaj publikácií, výber informácií
VDC
výskumné demografické centrum
DEMOGRAFICKÉ
údaje zo sčítaní
Spracovanie výsledkov volieb konaných v SR v spolupráci so ŠúSR.
»viac
Predaj publikácií cez el. obchod ELIOP,  výber a poskytovanie informácií z verejných databáz.
»viac
Výskumné demografické centrum je špecializované výskumné demografické pracovisko.
»viac
Vybrané údaje zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov realizovaných na Slovensku.
»viac

CSV
Centrum sociálnych výskumov
Rýchle odhady
a krátkodobé predikcie
Publikácie
vydávané inštitútom
Vzdelávanie
v oblasti štatistiky a informatiky
 CSV
Kvantitatívne a kvalitatívne výskumy verejnej mienky pre štátne, verejné, akademické inštitúcie, médiá a iné organizácie.
»viac
 UAP
Rýchle odhady a krátkodobé predikcie – sociálno – ekonomické analýzy a prognózy o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky.
»viac
 PUBLIKACIE
Infostat vydáva publikácie v edíciach Dokumenty, Akty, Študijné materialy, Zborníky ako aj výročné správy.
»viac
VDELAVANIE
Vzdelávanie v oblasti štatistiky a informatiky  školenia pre rezort štatistiky, certifikované testovacie centrum pre ECDL .
»viac
 

6.3.2015 Bola zverejnená nová krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky.

DownloadJán Haluška, Jana Juriová, Andrej Hamara:
Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v 1. polroku 2015
(verzia: február 2015)
 

28. februara 2015 boli publikované EUREN News 1/2015 - obsahujú aktualizovanú prognózu pre eurozónu.