INFOSTAT SK

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
 Archív informácií pre tento týždeň Národnostné zloženie obyvateľstva SR k 31. 12. 2007

Na území Slovenskej republiky bolo k 31. decembru 2007 celkom  5 400 998 obyvateľov z toho 4 613 875 slovenskej národnosti (85,43% celkového podielu obyateľstva),

Národnostné zloženie obyvateľstva SR k 31. 12. 2007

Na území Slovenskej republiky bolo k 31. decembru 2007 celkom  5 400 998 obyvateľov z toho
4 613 875 slovenskej národnosti (85,43% celkového podielu obyateľstva),   513 650 maďarskej národnosti (9.51%),  101 960 rómskej národnosti (1,89%), 47 327 českej národnosti (0,88%) , 24 014 rusínskej (0.44%) a 11 586 ukrajinskej národnosti (0.21%) ostatné národnostné menšiny tvoria (1,63%) .

Najväčší podiel z celkového počtu obyvateľov kraja tvoria
slováci  v Žilinskom kraji (97,18%),
maďari v Nitrianskom kraji (27,09%),  
rómovia v Košickom kraji (4,75%),
česi v Bratislavaskom kraji (1.66%),
rusíni v Prešovskom kraji (2,61%),
ukrajinci v Prešovskom kraji (0,80%).