VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RNDr. MÉSZÁROS Ján                   

výskumný pracovník
  tel.: (*421 2) 59379 271
e-mail: meszarosinfostat.sk
  zameranie: úmrtnosť
Vzdelanie
1970 – 1975 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor matematická štatistika. Rigorózna praca z matematickej štatistiky
 
Odborná prax
1976 – 1999 výskumný pracovník v Inštitúte informatiky a štatistiky v Bratislave. Od roku 2000 výskumný pracovník vo Výskumnom demografickom centre. 
 
Pracovné zameranie
- hodnotenie úmrtnosti
- tvorba demografickej metodológie a softvéru