VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
RNDr. ŠPROCHA Branislav,PhD          Vedúci
                                                                                                                                    tel.: (*421 2) 59379 271
e-mail: sprochainfostat.sk
  zameranie: rodinné správanie, migrácia, plodnosť populačné prognózy
Vzdelanie
- 2006 ukončené magisterské štúdium demografie na Katedre demografie a geodemografie Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)
- 2011 ukončené doktorské štúdium na Katedre demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Prahe (RNDr., PhD.)
 
Odborná prax

Od roku 2007 výskumný pracovník Výskumného demografického centra.

Od roku 2015 vedúci Výskumného demografického centra. 
 
Pracovné zameranie

Analýza rodinného správania:
- sobášnosť a rozvodovosť
- rodiny a domácnosti
Generačná a prierezová analýza plodnosti
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Problematika konštrukcie populačných a odvodených prognóz

Demografická analýza rómskej populácie