VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ing. VAŇO Boris                                                       výskumný pracovník
  tel.: (*421 2) 59379 271
e-mail: vanoinfostat.sk
  zameranie: prognózy, populačná politika
Vzdelanie
1975-1978 Vysoká škola ekonomická v Bratislave, odbor ekonomicko-matematické metódy.
1988-1989 Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, postgraduálne štúdium z demografie
 
Odborná prax

1980-1999 Inštitút informatiky a štatistiky, výskumný pracovník v oblasti demografie.
2000-2014 vedúci Výskumného demografického centra

Od roku 2015 výskumný pracovník vo Výskumnom demografickom centre
Učí základy demografie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
 
Pracovné zameranie
- hodnotenie populačného vývoja
- demografické prognózy
- populačná politika