VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Demografický vývoj v grafoch za SR

Vysvetenie ku grafom najdete v publikácii:

Sprocha, B. - Vaňo, B.: Populačný vývoj v Slovenkej republike 2014. INFOSTAT Bratislava, 2015. 
ISBN 978-80-89398-27-0

Publikáciu najdete v sekcii "Publikácie VDC" Úmrtnosť5

Rozdelenie úmrtí podľa príčin smrti / Distribution of deaths by causes of death

Zobraz graf
 

Migrácia1

Vývoj zahraničnej migrácie SR / International migration of Slovakia

Zobraz graf
 

Migrácia2

Legálny pobyt cudzincov v SR / Legal stay of foreigners in the SR

Zobraz graf
 

Migrácia3

Cudzinci v SR podľa štátneho občianstva, 2013 / Non-national population in the SR, 2013

Zobraz graf
 

Migrácia4

Obyvatelia SR narodení v zahraničí, 2013 / Foreign-born population in the SR

Zobraz graf
 

Migrácia5

Cudzinci zamestnaní v SR / Foreigners employed in the SR

Zobraz graf
 

Migrácia6

Občania SR pracujúci v zahraničí / Slovak citizens working abroad

Zobraz graf
 

Migrácia7

Nelegálna migrácia v SR / Illegal migration in the SR

Zobraz graf
 

Migrácia8

Nelegálna migrácia podľa štátneho občianstva v roku 2014 / Illegal migration by citizenship, 2014

Zobraz graf
 

Migrácia9

Žiadatelia o azyl v SR / Asylum applicants in the SR

Zobraz graf
 

Migrácia10

Žiadatelia o azyl podľa štátnej príslušnosti, 2014 / Asylum applicants by citizenship, 2014

Zobraz graf
 

Obyvatelia1

Vývoj prírastkov obyvateľstva v SR / Trends in population change in the SR

Zobraz graf
 

Obyvatelia2

Vývoj počtu obyvateľov SR / Population growth in Slovakia

Zobraz graf
 

Vek1

Vekové zloženie obyvateľstva k 31.12. / Population age structure on December 31st

Zobraz graf
 

Vek2

Hlavné vekové skupiny obyvateľstva k 31.12. / Main age groups on December 31st

Zobraz graf
 

Vek3

Priemerný vek / Mean age

Zobraz graf
 

Starnutie1

Starnutie a celkové ekonomické zaťaženie obyvateľstva / Ageing and economic burden

Zobraz graf
 

Pohlavie1

Prevaha pohlaví v roku 2014 / Sex predominance in 2014

Zobraz graf
 


Page 2 of 2