Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednávkyDPH
(a/n)
Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
(číslo zmluvy v NUNTIU)
Dátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa/obchodné meno alebo názov právnickej osobyAdresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa/sídlo právnickej osobyIČOMeno a priezvisko fyzickej osobyFunkcia fyzickej osoby
1-2012Hardisk 2 TB250,00 €n---2.1.2012ADIR, výpočtová technika, s.r.o.Mierová 83, 821 05 Bratislava35825294Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
2-2012Predĺženie licencie VSPremwMSSDN1 823,00 €a---2.1.2012EXE, s.r.o.Slávičie údolie 6, 811 08 Bratislava17321450Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
3-2012Dodanie časopisov Demografie a Práce a sociální politika203,00 €n---2.1.2012SUWECO SKZátišie 10, 832 03 Bratislava35701439Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
4-2012Predplatné periodika: Hospodárske noviny na rok 2012187,50 €n---3.1.2012ECOPRESS, a.s.Seberíniho 1, 820 07 Bratislava31333524Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
5-2012Predplatné periodika: TREND na rok 201273,44 €n---3.1.2012TREND Representative, s.r.o.Tomášikova 23, 821 01 Bratislava43824706Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
8-2012Oracle database standard edition 16009512965,27 USDn---3.1.2012Oracle Slovensko, s.r.o.Galvaniho 17/a, 821 04 Bratislava35690721Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
40-2012Stravné lístky1 524,75 €a603/200810.1.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
51-2012Tonery do tlačiarní172,96 €n---12.1.2012OLHA TRADE, s.r.o.Krivá 23, 04001 Košice31661319Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
88-2012Posypová - technická soľ, tesnenie40,00 €n---18.1.2012Rempo, s.r.o.Stará Vajnorská 19, 831 04 Bratislava35819081Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
104-2012Fixačná jednotka HP184,85 €a---20.1.2012Comert, s.r.o.Bieloruská 64, 821 06 Bratislava17318793Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
106-2012Toner HP a CD-R Printable254,40 €a---20.1.2012Office DEPOT, s.r.o.Drobného 27, 841 02 Bratislava36192384Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
122-2012Hygienické a kancelárske potreby364,55n---23.1.2012OLHA TRADE, s.r.o.Krivá 23, 04001 Košice31661319Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
179-2012Kontrola na zariadení poplašného systému narušenia577,20a---27.1.2012DAD-TEL, s.r.o.Pavlova 10, 821 08 Bratislava00698881Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
183-2012Kancelárske potreby a tonery do tlačiarní615,85a---30.1.2012OLHA TRADE, s.r.o.Krivá 23, 04001 Košice31661319Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
184-2012Tonery do tlačiarní2014,20a---27.1.2012Office DEPOT, s.r.o.Drobného 27, 841 02 Bratislava36192384Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
203-2012Pamäť USB 16 GB21,00a---1.2.2012Sofos, s.r.o.Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava31318347Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
209-2012Letenky do Bruselu433,12n---1.2.2012CK Ruefa CS, s.r.o.Nám. SNP, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
216-2012Školenie zamestnanca69,00a---31.1.2012PROEKO BA, s.r.o.Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava35900831Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
223-2012Vypracovanie znaleckého posudku na automobil60,00a---3.2.2012Miroslav SzaboSitnianska 23, 974 01 Banská Bystrica00914606Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
224-2012Previnutie el. motora a opravu čerpadla970,80a---3.2.2012Ján Hajtmanek - SeVoTechSvätoplukova 36, 900 25 Chorvátsky Grob32829868Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
227-2012Konzultácia k mzdovému systému 99,60a---3.2.2012VEMA, a.s.Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava31355374Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
237-2012Stravné lístky za január1247,00n---6.2.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
242-2012Odtiahnutie auta a diagnostika vzniknutej poruchy100,00a---26.1.2012LION CAR, s.r.o.Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica36053961Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
253-2012Odtiahnutie automobilu na šrotovisko a jeho zošrotovanie50,00a---8.2.2012Zber surovín, s.r.o.Majer 90, 974 01 Banská Bystrica36022811Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
280-2012Príruby na čerpadlo100,94a---10.2.2012SIGMA PUMPY, s.r.o.Ivánska cesta 10/C, Bratislava36312509Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
290-2012Komplexné spracovanie štatistiky cien3600,00a---13.2.2012Trimex, s.r.o.Vietnamská 44, 821 04 Bratislava31327559Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
294-2012Letenka do Luxemburgu 251,78n---14.2.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
300-2012Letenka do Luxemburgu 254,81n---15.2.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
344-2012Dopracovanie mzdového systému550,80a---10.2.2012VEMA, a.s.Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava31355374Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
359-2012Multifinkčné zariadenie CANON MG172,40a---28.2.2012Alza.cz, a.s.Jatečná 33a, 170 00 Praha27082440Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
360-2012Mimoriadne upratovacie služby v ŠRZ Matejkovo2100,00a---28.2.2012Mgr. Jozef Auxt - VALEOZávodie 52/13, Čierny Balog44298978Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
371-2012Tonery do tlačiarní88,70a---29.2.2012INTO Slovakia, s.r.o.Javorova 22, 917 05 Trnava36276316Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
379-2012Obnovenie služieb technickej podpory - produkty ORACLE703,82a---29.2.2012Oracle Slovensko, s.r.o.Galvaniho 17/a, 821 04 Bratislava35690721Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
413-2012Kancelárske potreby a tonery do tlačiarní607,08a---5.3.2012OLHA TRADE, s.r.o.Krivá 23, 04001 Košice31661319Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
430-2012Stravné lístky3571,05a---6.3.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
434-2012Kancelárske potreby1045,76a---7.3.2012OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava35843136Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
471-2012Vysypanie veľkokapacitného kontajnera195,12a---12.3.2012KASTE-KONTA, s.r.o.Obežná 6, 821 02 Bratislava45280886Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
472-2012Tonery do tlačiarní356,31a---12.3.2012OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava35843136Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
473-2012Kancelárske potreby303,20a---12.3.2012OLHA TRADE, s.r.o.Krivá 23, 04001 Košice31661319Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
622-2012Stravné lístky2767,35a---10.4.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
695-2012Vysypanie veľkokapacitného kontajnera230,00a---25.4.2012KASTE-KONTA, s.r.o.Obežná 6, 821 02 Bratislava45280886Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
729-2012Optické pripojenie2658,08a---2.5.2012RT TEAM, s.r.o.Bojnícka 10, 831 04 Bratislava31407579Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
730-2012Upgrade programu Eviews431,00a---2.5.2012EXE, s.r.o.Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava17321450Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
747-2012Stravné lístky3001,05a---9.5.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
752-2012Aktualizácia mzdového programu57,60a---9.5.2012Vema, s.r.o.Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava31355374Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
761-2012Letenka do Paríža161,54n –-10.5.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
817-2012Letenka do Luxemburgu379,49n–-18.5.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
818-2012Letenka do Ríma257,49n–-18.5.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
834-2012Užívateľská príručka PER28,00a–-22.5.2012VEMA, s. r. o.Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava31355374Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
840-2012Toaletné potreby + tonery581,93a–-22.5.2012OLHA TRADE, s. r. o.Krivá 23, 040 01 Košice31661319Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
854-2012Oprava tlačiarne100,00a–-29.5.2012Impromat-Slov, s.r.o.Koceľova 9, 821 08 Bratislava31331785Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
904-2012Kancelárske potreby130,68a–-4.6.2012OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava35843136Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1046-2012Tlač dotazníkov120,00a3.7.2012VEDA, Vydavateľstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 BratislavaAnna Bradiakováriaditeľka SOČ
1069-2012Stravné lístky2676,15a---10.7.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1086-2012Oprava vozidla Fiat Doblo153,19a...2.7.2012Auto ValušekLamačská cesta, Bratislava35754869Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1120-2012Hygienické potreby (papierové utierky, toaletný papier)164,30a---18.7.2012OLHA TRADE, s. r. o.Krivá 23, 040 01 Košice31661319Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1121-2012Spotrebný materiál (obálky, samolepky,popisovače)94,14a---18.7.2012OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava35843136Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1199-2012Vyhotovenie pečiatky pre projekt S1111/2011MIG30,00a1111/2011
1265-2012Stravné lístky2596,35a---9.8.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1288-2012Spotrebný materiál do tlačiarní - tonery266,08a---13.8.2012OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava35843136Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1325-2012Spotrebný materiál do tlačiarní - tonery219,72a---20.8.2012OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava35843136Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1326-2012Kopírovací papier A4188,76a---20.8.2012Olha TradeKrivá 23, Bratislava36208086Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1361-2012Kopírovací papier A435,88a1111/201223.8.2012Mihi, s. r. o.Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča36645095 Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1380-2012Letenky na zahraničnú pracovnú cestu420,00a---28.8.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1390-2012Oprava tlačiarne100,00a---3.9.2012Swiss, s. r. o.Mečíkova 11, 841 07 BratislavaAnna Bradiakováriaditeľka SOČ
1414-2012Tlač dotazníkov220,00a1399/20127.9.2012VEDA, Vydavateľstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava166758Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1421-2012Stravné lístky2391,00a---10.9.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1452-2012Večera pre 63 osôb - účastníkov medzinárodnej konferencie v rámci projektu S1111/2012MIG2617,30a1111/201214.9.2012Hotel Matyšák BratislavaPražská 15, 811 04 BratislavaAnna Bradiakováriaditeľka SOČ
1461-2012Večera pre 15 osôb - riadiaci výbor projektu S1111/2012MIG400,00a1111/201217.9.2012Kaviareň - reštaurácia VERNEHviezdoslavovo nám. 15, 811 02 BratislavaAnna Bradiakováriaditeľka SOČ
1464-2012Odvysielanie informácie o konferencii S1111/2012MIG250,00a1111/201218.9.2012TV Bratislava, City TV, s. r. o.Prokopova 1, 851 01 BratislavaAnna Bradiakováriaditeľka SOČ
1465-2012Tonery do tlačiarní494,98 €a---18.9.2012Mihi, s. r. o.Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča36645095 Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1489-2012Letenky na zahraničnú pracovnú cestu382,22 €a---21.9.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1494-2012Realizácia elektronickej aukcie160,00 €a1101/201224.9.2012LAZAR ConsultingKlariská 10, 811 03 Bratislava35740175Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1506-2012Toaletné potreby82,27 €a---26.9.2012OLHA TRADE, s.r.o.Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce36208086Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1507-2012Papierové utierky80,64 €a---26.9.2012OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava35843136Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1553-2012Predplatné časopisov na rok 2013200,00 €a---28.9.2012SUWECO SKZátišie 10, 832 03 Bratislava35701439Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1554-2012Predplatné Zbierku zákonov - EPI do 19. 9. 2013191,04 €a---1.10.2012Poradca podnikateľa, s. r. o.Martina Rázusa 23A31592503Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1611-2012Stravné lístky3 078,00 €a---10.10.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1616-2012Tlač dotazníkov190,00 €a1399/201215.10.2012VEDA, Vydavateľstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava166758Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1624-2012Licencia antivírusového programu ESET Endpoint Security - do 23. 11. 20131 459,20 €a---16.10.2011ESET, spol. s r. o.Einsteinova 24, 851 01 BratislavaAnna Bradiakováriaditeľka SOČ
1671-2012Tlač dotazníkov70,00 €a---25.10.2012VEDA, Vydavateľstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava166758Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1674-2012Letenky na zahraničnú pracovnú cestu164,00 €a1111/201225.10.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1705-2012Toaletný papier100,70 €a---6.11.2012OLHA TRADE, s. r. o.Krivá 23, Košice36208086Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1735-2012Stravné lístky2 727,00 €a---8.11.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1842-2012Odvoz a vysypanie veľkokapacitného kontajnera250,00 €a---5.12.2012KASTE-KONTA, s.r.o.Obežná 6, 821 02 Bratislava45280886Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1869-2012TOAD for Oracle, SQL Navigator (15.12.2012 - 31.12.2013)826,80 €a---11.12.2012PER4MANCE s. r. o.Fišova 3, 602 00 Brno, ČRAnna Bradiakováriaditeľka SOČ
1870-2012Stravné lístky2 223,00 €a---8.11.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1879-2012Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - mesačné predplatné64,66 €a---11.12.2012IURA EDITION, s. r. o.Oravská 17, 821 09 Bratislava31348262Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1929-2012Hardvér - mechanika, Ha339,66 €a---19.12.2012Sofos, s.r.o.Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava31318347Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1953-2012Letenky na zahraničnú pracovnú cestu802,56 €a---27.12.2012CK Ruefa CS, s. r. o.Miletičova 1, 821 08 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditeľka SOČ