Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednávkyDPH
(a/n)
Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
(číslo zmluvy v NUNTIU)
Dátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa/obchodné meno alebo názov právnickej osobyAdresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa/sídlo právnickej osobyIČOMeno a priezvisko fyzickej osobyFunkcia fyzickej osoby
29-2013Tonery, CD92,15 €a---4.1.2013OLHA TRADE, s. r. o.Krivá 23, 040 01 Košice36208086Anna Bradiakováriaditelka SOC
55-2013Obj. spojená s riešením úlohy 400-3 - úlohy VaV3 000,00 €a8.1.2013Trimex. s. r. o.Vietnamská 44, 821 04 Bratislava31327559Anna Bradiakováriaditelka SOC
63-2013Predplatné na rok 2013 - Hospodárske noviny187,50 €a---9.1.2013ECOPRESS, a.s.Seberíniho 1, 820 07 Bratislava31333524Anna Bradiakováriaditelka SOC
74-2013Konzultácia k mzdovému systému 99,60 €a---10.1.2013VEMA, s.r.o.Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava31355374Anna Bradiakováriaditelka SOC
75-2013Stravné lístky2 493,00 €a---10.1.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
99-2013Letenka na zahranicnú pracovnú cestu240,00 €n---15.1.2013CK Ruefa CS, s. r. o.Mileticova 1, 821 08 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditelka SOC
110-2013Kancelársky materiál - tonery, CD92,15 €a---16.1.2013OLHA TRADE, s. r. o.Krivá 23, 040 01 Košice36208086Anna Bradiakováriaditelka SOC
125-2013Licencie ORACLE604,12 €a---17.1.2013Oracle Slovensko, s.r.o.Galvaniho 17/a, 821 04 Bratislava35690721Anna Bradiakováriaditelka SOC
151-2013Konzultácie k danovému priznaniu za rok 2012600,00 €a---22.1.2013Ekopraktik, s. r. o.Kapitulská 14, 917 01 Trnava34103163Anna Bradiakováriaditelka SOC
152-2013Tlac dotazníkov pre úlohu VaV140,00 €a1923/201224.1.2013VEDA, Vydavatelstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava166758Anna Bradiakováriaditelka SOC
196-2013Kancelárske potreby602,00 €a29.1.2013Office Depot, s. r. o.Drobného 27, Bratislava36192384Anna Bradiakováriaditelka SOC
205-2013Konfigurácia telefónnej ústredne - Dúbravská86,00 €a31.1.2013Ing. Pavel Halac X-ComPifflova 6, 851 01 Bratislava35968249Anna Bradiakováriaditelka SOC
322-2013Stravné lístky2 544,18 €a11.2.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
335-2013Tlac dotazníkov84,00 €a4.3.2012VEDA, Vydavatelstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava166758Anna Bradiakováriaditelka SOC
338-2013Klinový remen MTD24,90 €A14.2.2013BKC, s. r. o.Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava35800968Anna Bradiakováriaditelka SOC
377-2013Kancelárske potreby148,40 €a332/201319.2.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
378-2013Káble Patch291,00 €a19.2.2013SOFOS, s. r. o.Dúbravská cesta 3, 841 01 Bratislava31318347Anna Bradiakováriaditelka SOC
379-2013Letenka na ZPC - Hudec205,08 €n19.2.2013CK Ruefa CS, s. r. o.Mileticova 1, 821 08 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditelka SOC
386-2013Stahovanie nábytku3 600,00 €a22.2.2013Madaj Rastistav - MovingMalonecpalská 202/29, 971 01 Prievidza40834859Anna Bradiakováriaditelka SOC
387-2013Stahovanie písomností, chladniciek, kopírovacích strojov1 350,00 €a25.2.2013Madaj Rastistav - MovingMalonecpalská 202/29, 971 01 Prievidza40834859Anna Bradiakováriaditelka SOC
419-2013Objednávka na požiarno-bezpecnostnú charakteristiku180,00 €a25.2.2013Hastex, s. r. o.Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava17312396Anna Bradiakováriaditelka SOC
426-2013Letenky na ZPC - Hudec, Juriová656,60 €n4.32013CK Ruefa CS, s. r. o.Mileticova 1, 821 08 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditelka SOC
451-2013Káble Patch14,76 €a7.3.2013SOFOS, s. r. o.Dúbravská cesta 3, 841 01 Bratislava31318347Anna Bradiakováriaditelka SOC
459-2013Stravné lístky2 655,00 €a---11.3.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
522-2013Digitálna tlac plagátov25,30 €a1111/201218.3.2013CopexCukrová 14, 813 39 Bratislava31446779Anna Bradiakováriaditelka SOC
585-2013Papier kancelársky128,34 €a332/201313.3.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
586-2013Kancelárske potreby430,00 €a332/201313.3.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
622-2013Colop polymér na peciatky130,00 €a5.4.2013BKC, s. r. o.Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava35800968Anna Bradiakováriaditelka SOC
632-2013Orientacné císlo domu10,00 €a8.4.2013PRESSKAMVápenka 4, 841 07 Bratislava17334080Anna Bradiakováriaditelka SOC
648-2013Stravné lístky2 754,00 €a10.4.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
652-2013Kancelársky materiál20,00 €a332/201327.3.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
685-2013Publikovanie informacného letáku S1111/2012MIG400,00 €a1111/20129.4.2013Slovenská štatistická a demografická spolocnostMileticova 3, 824 67 Bratislava178764Anna Bradiakováriaditelka SOC
688-2013Diagnotiska tlaciarne12,00 €a16.4.2013SWISS, spol. s r. o.Mecíkova 11, 841 04 Bratislava35770252Anna Bradiakováriaditelka SOC
690-2013Licencie ORACLE3 054,23 USDa18.4.2013Oracle Slovensko, s.r.o.Galvaniho 17/a, 821 04 Bratislava35690721Anna Bradiakováriaditelka SOC
740-2013Kancelársky materiál72,30 €a332/201324.4.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
776-2013Horizontálne žalúzie3 168,00 €a---6.5.2013MiranttesLamacská cesta 137, Bratislava35030933Anna Bradiakováriaditelka SOC
788-2013Kancelársky materiál20,00 €a332/201327.3.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
789-2013Stravné lístky2 742,00 €a10.4.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
790-2013CD, USB klúc223,00 €a332/201324.4.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
805-2013Oprava vozidla VW Passat1 360,00 €n6.5.2013Autoopravovna Zoltán LajtošMierová 24, 991 06 Želovce10914871Anna Bradiakováriaditelka SOC
832-2013Toner do tlaciarne17,40 €a389/201317.5.2013LASER Servis, s. r. o.Na bielenisku 4, 908 01 Pezinok35755989Anna Bradiakováriaditelka SOC
871-2013Tonery do tlaciarne330,00 €a389/201329.4.2013LASER Servis, s. r. o.Na bielenisku 4, 908 01 Pezinok35755989Anna Bradiakováriaditelka SOC
907-2013Výpoctová technika - HP ProBook713,28 €a---4.6.2013ADIR, výpoctová technikaMierová 83, 821 05 Bratislava 235825294Anna Bradiakováriaditelka SOC
914-2013Stravné lístky - jún 20132 468,38 €a---10.6.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
924-2013Letenka na ZPC - Haluška652,51 €a---10.6.2013SaturJesenského 5-9, 815 01 Bratislava35787201Anna Bradiakováriaditelka SOC
937-2013Letenka na ZPC - E.F.Tóth380,18 €a---11.6.2013CK Ruefa CS, s. r. o.Mileticova 1, 821 08 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditelka SOC
982-2013Nálepky a piktogramy pre požiarnu ochranu5,12 €a---24.3.2013Hastex, s. r. o.Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava17312396Anna Bradiakováriaditelka SOC
1011-2013Oprava vozidla Octavia, ECV: BA459NV265,00 €a---2.7.2013AUTOGRENDA AG, s.r.o.Halícska cesta 16, 984 03 Lucenec36642185Anna Bradiakováriaditelka SOC
1013-2013Toner do tlaciarne SHARP57,12 €a---2.7.2013LASER Servis, s. r. o.Na Bielenisku 4, 908 01 Pezinok35755989Anna Bradiakováriaditelka SOC
1044-2013Stravné lístky - júl 20132 556,00 €a---10.7.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
1048-2013Kancelársky materiál315,24 €a---11.7.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
1056-2013Softvér eViews5 139,00 €n---10.7.2013STATCONSchulstrasse 2, D-37213 Witzenhausen, Nemecko---Anna Bradiakováriaditelka SOC
1073-2013Publikácie37,40 €a---19.7.2013Ing. Miroslav Mracko, EPOSPecnianska 6, 851 01 Bratislava11791519Anna Bradiakováriaditelka SOC
1099-2013Tonery74,40 €a389/20132.8.2013LASER Servis, s. r. o.Lipová 3, 900 81 Šenkvice35755989Anna Bradiakováriaditelka SOC
1108-2013Tlac dotazníkov105,00 €a7.8.2013VEDA, Vydavatelstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava166758Anna Bradiakováriaditelka SOC
1120-2013Preklad dotazníka CSV zo slov. jazyka do 9 jazykov662,53 €a---8.8.2013LEXMANŠkultétyho 1, 831 03 Bratislava36810657Anna Bradiakováriaditelka SOC
1143-2013Stravné lístky - august 20132 235,00 €a---9.8.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
1145-2013Revízia bleskozvodu60,00 €a---8.8.2013Vladimír Svetlík - ELVESGessayova 11, 851 03 Bratislava37421816Anna Bradiakováriaditelka SOC
1146-2013Revízia elektrických spotrebicov950,00 €a---12.8.2013Vladimír Svetlík - ELVESGessayova 11, 851 03 Bratislava37421816Anna Bradiakováriaditelka SOC
1193-2013Letenky pre zamestnancov na ZPC, Belehrad803,20 €a---21.8.2013CK Ruefa CS, s. r. o.Mileticova 1, 821 08 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditelka SOC
1235-2013Oprava vozidla VW Passat494,40 €a---3.9.2013FOGO s. r. o.Tkácska 103/6, Lucenec44220910Anna Bradiakováriaditelka SOC
1240-2013Zásobník na utierky, info tabulka306,72 €a---3.9.2013OLHA TRADE, s. r. o.Královce 16736208086Anna Bradiakováriaditelka SOC
1252-2013Tlac dotazníkov98,00 €a---5.9.2013VEDA, Vydavatelstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava166758Anna Bradiakováriaditelka SOC
1269-2013Stravné lístky - september 20132 241,00 €a---9.8.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
1270-2013Letenka na ZPC pre zamestnanca, Belehrad300,80 €a---10.9.2013CK Ruefa CS, s. r. o.Mileticova 1, 821 08 Bratislava17318513Anna Bradiakováriaditelka SOC
1293-2013Predplatné na rok 2014 - Úctovnítvo ROPO a obcí69,60 €a---10.9.2013IURA EDITION, s. r. o.Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 231348262Anna Bradiakováriaditelka SOC
1318-2013Tonery96,50 €a389/20138.8.2013LASER Servis, s. r. o.Lipová 3, 900 81 Šenkvice35755989Anna Bradiakováriaditelka SOC
1319-2013Obálka na CD a diskety, CD-R Printable65,81 €a332/201311.9.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
1336-2013EPI - Rocný prístup na zbierku zákonov192,00 €a---15.9.2013Poradca podnikatelaMartina Rázusa 23A, Žilina31592503Anna Bradiakováriaditelka SOC
1345-2013Vypracovanie znaleckého posudku139,85 €a---25.9.2013Dušan VancoL. Podjavorinskej 75, 984 01 LucenecAnna Bradiakováriaditelka SOC
1363-2013Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebicov894,00a---26.9.2013Vladimír Svetlík - ELVESGessayova 11, 851 03 Bratislava37421816Anna Bradiakováriaditelka SOC
1383-2013Kancelársky papier A4128,34a332/201330.9.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627211Anna Bradiakováriaditelka SOC
1384-2013Kancelárske potreby120,12a332/20131.10.2013Tibor Varga TSV PapierAdyho 14, 984 01 Lucenec32627212Anna Bradiakováriaditelka SOC
1390-2013Predlžovací sietový kábel6,62a---2.10.2013ADIR, výpoctová technikaMierová 83, 821 05 Bratislava 235825294Anna Bradiakováriaditelka SOC
1402-2013Záložný zdroj Smart-UPS 539,88a---1.10.2013ADIR, výpoctová technikaMierová 83, 821 05 Bratislava 335825295Anna Bradiakováriaditelka SOC
1420-2013Stravné lístky2769,00a---10.10.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
1424-2013Zdroj, optický kábel338,00a---4.10.2013ADIR, výpoctová technikaMierová 83, 821 05 Bratislava 335825295Anna Bradiakováriaditelka SOC
1446-2013GBIC Modul65,30a---16.10.2013ADIR, výpoctová technikaMierová 83, 821 05 Bratislava 335825295Anna Bradiakováriaditelka SOC
1479-2013Tlac dotazníkov110,00a---30.10.2013VEDA, Vydavatelstvo SAVDúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava166758Anna Bradiakováriaditelka SOC
1499-2013Oprava modulu kopírovacieho stroja45,00a---24.10.2013A.S.E.P., s. r. o.Lamacská cesta 111, 841 03 BratislavaAnna Bradiakováriaditelka SOC
1510-2013Stravné lístky2469,00a---8.11.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC
1545-2013Vypracovanie bezpecnostného projketu588,00a---20.11.2013POSITIVE, s.r.o.Škultétyho 18, 831 03 BratislavaAnna Bradiakováriaditelka SOC
1550-2013Tonery33,00a389/201331.10.2013LASER Servis, s. r. o.Lipová 3, 900 81 Šenkvice35755989Anna Bradiakováriaditelka SOC
1554-2013Licencia ESET Endpoint Security2016,00a---21.11.2013ESET, s.r.o.Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 BratislavaAnna Bradiakováriaditelka SOC
1569-2013Tonery do tlaciarne85,20 €a389/201327.11.2013LASER Servis, s. r. o.Lipová 3, 900 81 Šenkvice35755989Anna Bradiakováriaditelka SOC
1570-2013Optický prevodník177,60 €a---25.11.2013ELBATEX, s.r.o.Tomášikova 30, 821 01 Bratislava35683236Anna Bradiakováriaditelka SOC
1584-2013Prekládka FSDL linky40,00 €a---27.11.2013DataCentrumCintorínska 5, 814 88 Bratislava151564Anna Bradiakováriaditelka SOC
1594-2013Preškolenie vodicov podla aktuálneho zákona80,00 €a---3.12.2013Vladimír Mezei - VDDOSNálepkova 19, PezinokAnna Bradiakováriaditelka SOC
1609-2013Pevný disk HP 5000GB515,88 €a---6.12.2013ADIR, výpoctová technikaMierová 83, 821 05 Bratislava 335825295Anna Bradiakováriaditelka SOC
1625-2013Stravné lístky2 307,00 €a---10.12.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Racianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditelka SOC