Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednávkyDPH
(a/n)
Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
(číslo zmluvy v NUNTIU)
Dátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa/obchodné meno alebo názov právnickej osobyAdresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa/sídlo právnickej osobyIČOMeno a priezvisko fyzickej osobyFunkcia fyzickej osoby
2-2018PHM - januárpodľa spotrebya---2.1.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
49-2018Stravné lístky2058,00a---4.1.2018VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
84-2018Oprava pneumatiky3,00a---11.1.2018ContiTrade Slovakia, s.r.o.Terézie Vansovej 1054, Púchov36336556Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
85-2018Diaľničné známky100,00a---11.1.2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava35919001Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
91-2018ET - hygienické potrebybude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
93-2018ET - softwér Visual Studio Enterprisebude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
103-2018Servisná prehliadka293,50a---17.1.2018Motor-Car Bratislava, s.r.o.Tuhovská 5, 831 07 Bratislava35828161Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
190-2018PHM - februárpodľa spotrebya---1.2.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
200-2018Stravné lístky2047,50a---2.2.2018Edenred Slovakia, s.r.o.Karadžičova 8, 820 15 Bratislava31328695Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
204-2018ET - stravné lístkybude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
233-2018Mobilný telefón366,73a---7.2.2018Alza.cz, a.s.Jateční 33a, 17000 Praha36562939Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
248-2018Oprava multifunkčného zariadenia155,76a---5.2.2018Tecprom-Trifit, s.r.o.Trnavská cesta 84,82102 Bratislava34099662Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
287-2018Preškolenie vodičov90,00a---15.2.2018Mezei Vladimír - VDDOSNálepkova 19, 902 01 Pezinok---Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
304-2018ET - nákup kancelárskych potriebbude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
328-2018ET - nákup tonerovbude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
333-2018PHM - marecpodľa spotrebya---1.3.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
345-2018Stravné lístky2310,00a---5.3.2018Edenred Slovakia, s.r.o.Karadžičova 8, 820 15 Bratislava31328695Anna Bradiakováriaditeľka SOČ