Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednávkyDPH
(a/n)
Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
(číslo zmluvy v NUNTIU)
Dátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa/obchodné meno alebo názov právnickej osobyAdresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa/sídlo právnickej osobyIČOMeno a priezvisko fyzickej osobyFunkcia fyzickej osoby
2-2018PHM - januárpodľa spotrebya---2.1.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
49-2018Stravné lístky2058,00a---4.1.2018VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava35683813Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
84-2018Oprava pneumatiky3,00a---11.1.2018ContiTrade Slovakia, s.r.o.Terézie Vansovej 1054, Púchov36336556Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
85-2018Diaľničné známky100,00a---11.1.2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava35919001Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
91-2018ET - hygienické potrebybude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
93-2018ET - softwér Visual Studio Enterprisebude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
103-2018Servisná prehliadka293,50a---17.1.2018Motor-Car Bratislava, s.r.o.Tuhovská 5, 831 07 Bratislava35828161Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
190-2018PHM - februárpodľa spotrebya---1.2.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
200-2018Stravné lístky2047,50a---2.2.2018Edenred Slovakia, s.r.o.Karadžičova 8, 820 15 Bratislava31328695Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
204-2018ET - stravné lístkybude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
233-2018Mobilný telefón366,73a---7.2.2018Alza.cz, a.s.Jateční 33a, 17000 Praha36562939Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
248-2018Oprava multifunkčného zariadenia155,76a---5.2.2018Tecprom-Trifit, s.r.o.Trnavská cesta 84,82102 Bratislava34099662Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
287-2018Preškolenie vodičov90,00a---15.2.2018Mezei Vladimír - VDDOSNálepkova 19, 902 01 Pezinok---Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
304-2018ET - nákup kancelárskych potriebbude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
312-2018Kancelárske potreby153,60a---15.5.2018TSV Papier Tibor VargaAdyho 14, 984 01 Lučenec32627211Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
328-2018ET - nákup tonerovbude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
333-2018PHM - marecpodľa spotrebya---1.3.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
345-2018Stravné lístky2310,00a---5.3.2018Edenred Slovakia, s.r.o.Karadžičova 8, 820 15 Bratislava31328695Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
384-2018Časopis116,64a---15.3.2018INTERPRESS SLOVAKIA, s.r.o.Blagoevova 9, 851 04 Bratislava17326231Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
399-2018PHM - apríl 2018podľa spotrebya---2.4.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
437-2018Stravné lístky2271,50a---4.4.2018Edenred Slovakia, s.r.o.Karadžičova 8, 820 15 Bratislava31328695Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
492-2018Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie980,00a---18.4.2018Vladimír Svetlík - ELVESGessayova 11, 851 03 Bratislava---Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
498-2018Odborná prehliadka a skúška elektrické potrebiče a pohyblivé prívody890,00a---18.4.2018Vladimír Svetlík - ELVESGessayova 11, 851 03 Bratislava---Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
499-2018Deratizácia180,00a---19.4.2018ASANA SLOVAKIA, s.r.o.Veterná Poruba 109, 031 04 Veterná Poruba47786531Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
513-2018Letenka359,00a---24.4.2018SATUR TRAVELNám. SNP 23, 974 01, Banská Bystrica35787201Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
514-2018Reprezentačný nákup25,46a---12.4.2018Lidl Slovenská republikaRužinovská 1E, Bratislava35793783Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
544-2018Stravné lístky2194,50a---3.5.2018DOXX - Stravné lístkyKálov 356, 01001 Žilina36391000Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
588-2018Vypracovanie GDPR1490,00a---22.5.2018Positive Services, s.r.o.Škultétyho 18, 831 03 Bratislava45573328Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
678-2018PHM - máj 2018podľa spotrebya---4.6.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
683-2018Stravné lístky2064,30a---5.6.2018DOXX - Stravné lístkyKálov 356, 01001 Žilina36391000Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
812-2018Základná doska tepelného čerpadla1126,58a---4.7.2018BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o.Hradská 1/a, 821 07 Bratislava35786418Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
813-2018STK - Seat Leon52,00a---9.7.2018SLOVDEKRA, s.r.o.Polianky 19, 841 01 Bratislava31324797Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
814-2018PHM - júl 2018podľa spotrebya---16.7.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
855-2018Zabezpečenie údajov2880,00a---31.7.2018DATALAN, a.s.Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava35810734Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
884-2018PHM - august 2018podľa spotrebya---13.8.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
887-2018Stravné lístky2210,40a---7.8.2018DOXX - Stravné lístkyKálov 356, 01001 Žilina36391000Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
930-2018Školenie zamestnanca180,00a---28.8.2018EKON - perfekt, s.r.o.Lisovňa 27, 831 06 Bratislava31394434Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
945-2018Expanzný ventil627,39a---5.9.2018BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o.Hradská 1/a, 821 07 Bratislava35786418Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
958-2018Stravné lístky1749,60a---10.9.2018DOXX - Stravné lístkyKálov 356, 01001 Žilina36391000Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
970-2018PHM - september 2018podľa spotrebya---12.9.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
990-2018EPI - ročný prístup191,10a---17.9.2018Poradca podnikateľaMartina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 131592503Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
991-2018ET - nákup tonerovbude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
992-2018ET - nákup hygienických potriebbude výsledkom obstarávaniaa---19.1.2017Bude identifikovaný až po úspešnom ukončení procesu obchodovania cez elektronické trhovisko------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
998-2018Dátový kábel2,97a---23.1.2018Alza.cz, a.s.Jateční 33a, 17000 Praha36562939Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
999-2018Seminár PAM60,00a---26.1.2018Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1000-2018Prístup do databázy CV67,20a---6.3.2018Zoznam, s.r.o.Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava36028076Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1001-2018Seminár - Zákon o správe majetku74,00a---16.3.2018EDOS - SMART, s.r.o.Tematínska 4, 851 05 Bratislava50288334Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1002-2018Seminár - Zmeny v zákonníku práce192,00a---9.4.2018Poradca podnikateľaMartina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 131592503Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1003-2018Odborné vzdelávanie obsluhy tlakových nádob192,00 €a---29.3.2018Revitek, s.r.o.Nad Mlýnmi 9, 930 05 Gabčíkovo48042269Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1004-2018Revízia vzduchových tlakových zariadení162,00 €a---29.3.2018Revitek, s.r.o.Nad Mlýnmi 9, 930 05 Gabčíkovo48042269Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1005-2018Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu130,80a---30.5.2018Hastex, s.r.o.Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava17312396Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1006-2018Školenie zamestnanca105,00a---11.5.2018IVES KošiceČsl. armády 20, 041 18 Košice162957Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1007-2018Stravné lístky1886,95a---2.7.2018DOXX - Stravné lístkyKálov 356, 01001 Žilina36391000Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1008-2018Školenie zamestnanca105,00a---14.9.2018IVES KošiceČsl. armády 20, 041 18 Košice162957Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1020-2018Deratizačné práce216,00a---28.9.2018ASANA SLOVAKIA, s.r.o.Veterná Poruba 109, 031 04 Veterná Poruba47786531Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1030-2018Odborný seminár79,00a---25.9.2018PROEKO, s.r.o.Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava35900831Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1039-2018Spotreba PHM - október 2018podľa spotrebya---12.9.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1041-2018Žiarovky, PC zdroj218,09a---3.10.2018Alza.cz, a.s.Jateční 33a, 17000 Praha36562939Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1045-2018Stravné lístky2372,40a---9.10.2018DOXX - Stravné lístkyKálov 356, 01001 Žilina36391000Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1050-2018Publikácia Účtovníctvo ROPO a OBCÍ121,00a---9.10.2018Wolters Kluwer, s.r.o.Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava31348262Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1084-2018Oprava vozdila KIA881,29a---18.10.2018Motor-Car Bratislava, s.r.o.Tuhovská 5, 831 07 Bratislava35828161Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1128-2018Zverejnenie pracovnej ponuky94,80a---2.11.2018Profesia, s.r.o.Pribinova 25, 811 09 BratislavaAnna Bradiakováriaditeľka SOČ
1136-2018Výmena žľabu400,00a---5.11.2018Klampiarstvo SINAN BEJZATOV ALIOSMANOVTománkova 5, 841 05 Bratislava
1147-2018Stravné lístky2106,00a---6.11.2018DOXX - Stravné lístkyKálov 356, 01001 Žilina36391000Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1148-2018Spotreba PHM - november 2018podľa spotrebya---6.11.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1184-2018Licencia 799,08a---16.11.2018Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1243-2018Spotreba PHM - december 2018podľa spotrebya---5.12.2018Čerpacie stanice------Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1255-2018Stravné lístky1850,40a---6.12.2018DOXX - Stravné lístkyKálov 356, 01001 Žilina36391000Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1261-2018Licencie742,80---7.12.2018Per4mance, s.r.o.Fišova 3, 602 00 Brno60749024Anna Bradiakováriaditeľka SOČ
1312-2018Školenie zamestnanca96,00---18.12.2018Poradca podnikateľaMartina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 131592503Anna Bradiakováriaditeľka SOČ