Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
DPH
(a/n)
Číslo zmluvy /
číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresadodávateľa IČO
2012/0001 Nákup materiálu Hard disk 2TB 299,16 49,86 1/2012 3.1.2012 ADIR spol. s.r.o. Mierova 83, 82105 Bratislava 35825294
2012/0002 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 19,72 3,29 1987/2010 9.1.2012 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0003 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 32,22 5,37 1988/2010 9.1.2012 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0004 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 50,17 8,36 1990/2010 9.1.2012 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0005 Mobil internet 0918381875 23,21 3,87 1993/2010 9.1.2012 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0006 Stravné lístky 01/2012 1 541,21 2,74 40/2012 12.1.2012 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
2012/0007 Časopis TREND, predplat. 2012 73,44 12,24 5/2012 11.1.2012 TREND Representative s.r.o. Tomášikova 23,82101 Bratislava 43824706
2012/0008 Hosp. noviny, predplat. 2012 187,50 31,25 4/2012 12.1.2012 ECOPRESS a.s. Seberíniho 1, 82007 Bratislava 31333524
2012/0009 Demografie, Práce a soc. pol. -predplatné 2012 199,00 0,00 3/2012 13.1.2012 SUWECO CZ, s.r.o. Klečákova 347, 180 21 Praha 25094769
2012/0010 Poštovné k časopisom 21,60 3,60 3/2012 13.1.2012 SUWECO CZ, s.r.o. Klečákova 347, 180 21 Praha 25094769
2012/0011 Obnovenie licencie, 1.1.2012-31.12.2012 2 748,37 458,06 8/2012 13.1.2012 ORACLE Slovensko, spol. s.r.o. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721
2012/0012 Licencia wMSDN SA... 1/2012 - 1/2014 2 187,60 364,60 2/2012 13.1.2012 exe, spol. s.r.o. Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 17321450
2012/0013 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 25,72 4,29 1956/2010 16.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0014 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 21,32 3,55 1962/2010 16.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0015 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 22,28 3,71 1961/2010 16.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0016 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 28,12 4,69 1955/2010 16.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0017 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 37,00 6,17 1963/2010 16.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0018 Servisné práce - oprava notebooku 80,40 13,40 2734/2011 16.1.2012 SWISS, spol. s.r.o. Mečíkova 11, 841 07 Bratislava 35770252
2012/0019 Materál - tonery pre Laser Jet CM 23 207,55 34,59 51/2012 17.1.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0020 Materiál - soľ technická 28,30 4,72 88/2012 18.1.2012 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081
2012/0021 Plyn - preddavok 01/2012 12 191,00 2 031,17 1993/2010 20.1.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
2012/0022 Materiál - toner, CD-R 254,40 42,40 106/2012 20.1.2012 Office DEPOT s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384
2012/0023 GSM brána 100, mesač. poplatok 01/2012 175,18 29,20 2031/2010 23.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0024 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 19,17 3,03 1980/2010 23.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0025 Mobil - mesač. poplatok 01/2012 16,17 2,78 1957/2010 23.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0028 Náhradný diel do tlačiarne HP Color Jet 184,85 30,81 104/2012 24.1.2012 COMERT s.r.o. Bieloruská 64 821 08 Bratislava 17318793
2012/0029 Nákup materiálu 437,46 72,91 122/2012 25.1.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0030 Účastnícky poplatok 40,00 0,00 - 26.1.2012 Ing. Mária Vlčková-VIA B. Tablica 75, 962 71 Dudince 40285413
2012/0031 Nákup kancelárskeho materiálu 2 014,20 335,70 184/2012 30.1.2012 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 84102 Bratislava 36192384
2012/0032 Poštovné k výplate dohôd 12/2011 8,10 0,00 - 30.1.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2012/0033 Oprava výťahu 24,88 4,14 9ASK10002567 31.1.2012 KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884
2012/0034 Seminár k novinkám PAM 44,40 7,40 - 31.1.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
2012/0035 Účastnícky poplatok 69,00 3,43 - 1.2.2012 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava 35900831
2012/0036 Pamäť USB 16GB 21,00 3,50 203/2012 1.2.2012 SOFOS, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84101 Bratislqava 31318347
2012/0037 PAM - konzultácie k využívaniu aplikácie 99,60 16,60 227/2012 2.2.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
2012/0038 Hlasové služby od 26.12.11 do 25.1.2012 164,63 27,44 1345/2010 3.1.2012 RadioLan, spol. s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
2012/0039 Tonery do tlačiarní 209,09 34,85 183/2012 6.2.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0040 Stravné lístky 02/2012 3 592,34 1,91 237/2012 7.2.2012 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
2012/0041 Pracovná zdravotná služba 01/2012 52,70 0,00 1609/2010 8.2.2012 PZS, s.r.o. ČSA 20, 97401 Banská bystrica 36757055
2012/0042 Preddavok za licenčnú údržbu NUNCIO, 2012 786,00 0,00 6/2004, dod.2 8.2.2012 DIMANO, a.s. Saratovská 23, 84102 Bratislava 30775094
2012/0043 Telekomunikačné služby 01/2012 505,46 84,24 1842/2010 8.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0044 Zrážky 01/2012 139,39 23,23 1083 8.2.2012 Brat. vodárenská spol., a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
2012/0045 Poplatok za komunálny odpad 01/2012 431,34 0,00 - 8.2.2012 Hlav. mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
2012/0046 Tonery do tlačiarne 56,34 9,39 183/2012 8.2.2012 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 84102 Bratislava 36192384
2012/0047 Tonery do tlačiarne 27,24 4,54 183/2012 8.2.2012 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 84102 Bratislava 36192384
2012/0048 Mobil - mesačný poplatok 02/2012 19,72 3,29 1987/2010 8.2.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0049 Mobil - mesačný poplatok 02/2012 26,20 4,37 1988/2010 8.2.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0050 Mobil - mesačný poplatok 02/2012 46,66 7,78 1990/2010 8.2.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0051 Mobil - mesačný poplatok 02/2012 23,21 3,87 1993/2010 8.2.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0052 Plyn, vyúčtovanie 01/2012 - nedoplatok 3 173,51 528,92 3562/2009 9.2.2012 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
2012/0053 Mobil - mesačný poplatok 01/2012 36,95 6,16 1952/2010 13.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0054 Letenky 433,12 0,00 209/2012 13.2.2012 CK RUEFA CS Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
2012/0055 Poštovné služby 01/2012 301,10 0,70 3677/2009 13.2.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2012/0056 Znalecký posudok NISSAN MAXIMA 60,00 10,00 223/2012 13.2.2012 Ing. Miroslav Szabo Sitnianska 23, 97411 Banská Bystrica
2012/0057 Transakcie firemných kariet 1 665,58 0,00 2088/2008 13.2.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
2012/0058 Materiál - kancelárske potreby 406,76 67,79 183/2012 13.2.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0059 Účastnícky poplatok za seminár 53,00 8,83 - 15.2.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229
2012/0060 Vodné, stočné 01/2012 272,28 45,38 1083 16.2.2012 Brat. vodárenská spol., a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
2012/0061 Upratovacie služby 01/2012 909,68 0,00 38/2012 16.2.2012 Jozef Auxt - VALEO Závodie 52/13, 97652 Čierny Balog 44182015
2012/0062 Právne služby 840,00 140,00 1818/2011 16.2.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
2012/0063 Dochádzkový systém 01.2.2012-31.1.2013 195,97 32,66 LI-11/99 16.2.2012 Atos IT Solut.and Services s.r.o. Vinohradnícka 6, 97101 Prievidza 45650276
2012/0064 Spotreba el. energie 01/2012 5 053,28 1 758,88 2280/2011 16.2.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
2012/0065 Diagnostika poruchy Nissan Maxima 81,36 13,56 242/2012 17.2.2012 LION CAR Partizánska cesta 83, 97401 Banská Bystrica 36053961
2012/0066 Mobil - mesačný poplatok 01/2012 81,36 4,04 1961/2010 17.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0067 Mobil - mesačný poplatok 01/2012 21,42 3,57 1962/2010 17.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0068 Mobil - mesačný poplatok 01/2012 23,58 3,93 1955/2010 17.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0069 Mobil - mesačný poplatok 01/2012 19,19 3,20 1956/2010 17.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0070 Mobil, internet - mesačný poplatok 01/2012 34,41 5,74 1963/2010 17.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0071 Poštovné k dohodám 01/2012 19,50 0,00 - 17.2.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2012/0072 Oprava čerpadla 970,80 161,80 224/2012 17.2.2012 SeVoTech, Hán Hajtmánek Svätoplukova 36, 90025 Chorvátsky Grob 32829868
2012/0073 Plyn, preddavok 02/2012 9 248,00 1 541,33 1993/2010 22.2.2012 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
2012/0074 Konzultácie PAM + PER 550,80 91,80 344/2012 22.2.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
2012/0075 Služby technika PO,BP 2/2012 90,00 15,00 426/2009 22.2.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
2012/0076 Kontrola (rwevízia) zariadenia PSN 597,52 0,00 179/2012 27.2.2012 DAD-TEL, s.r.o. Pavlovova 10, 82108 Bratislava 698881
2012/0077 Mobil - mesačný poplatok 01/2012 55,55 9,26 1957/2010 27.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0078 Mobil - mesačný poplatok 01/2012 29,69 4,95 1980/2010 27.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0079 Brána GSM 192,14 32,02 2031/2010 27.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0080 Letenky Viedeň - Luxemburg a späť 254,81 0,00 300/2012 27.2.2012 CK RUEFA CS Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
2012/0081 Letenky Viedeň - Luxemburg a späť 251,78 0,00 294/2012 27.2.2012 CK RUEFA CS Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
2012/0082 Výučba anglického jazyka 02/2012 120,00 0,00 002/2012 29.2.2012 Lidayová Dagmar Hviezdoslavova 2159,95501 Topoľčany 41709381
2012/0083 Tlačiareň Canon PIXMA MG6250 ALZA, cz. s.r.o.
2012/0084 Tonery do tlačiarne HP 88,70 17,74 371/2012 28.2.2012 INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, 91705 Trnava 36276316
2012/0085 Hlasové služby 02/2012 170,78 28,46 1345/2010 7.3.2012 RadioLan, spol. s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
2012/0086 Členský príspevok - ročný 33,00 0,00 - 7.3.2012 SANET Vzovova 5, 81269 Bratislava 17055270
2012/0087 Pevné linky 02/2012 483,37 80,56 1842/2010 7.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0088 Pracovná zdravotná služba 54,40 0,00 1609/2010 7.3.2012 PZS, s.r.o. ČSA 20, 97401 Banská bystrica 36757055
2012/0089 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 19,72 3,29 1987/2010 7.3.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0090 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 19,27 3,21 1988/2010 7.3.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0091 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 43,96 2,19 1990/2010 7.3.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0092 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 23,21 1,15 1993/2010 7.3.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0093 Oprava automatických dverí 1 032,61 172,10 2014/2004 7.3.2012 OGA spol. s r.o. Dlhé Diely I č. 17/B , 84104 Bratislava 35697270
2012/0094 Seminár - účastnícky poplatok 50,00 8,33 - 7.3.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229
2012/0095 Poplatok za komunálny odpad 02/2012 431,34 0,00 - 8.3.2012 Hlav. mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
2012/0096 Upratovacie služby 02/2012 1 410,00 0,00 38/2012 8.3.2012 Jozef Auxt - VALEO Závodie 52/13, 97652 Čierny Balog 44182015
2012/0097 Zrážky 02/2012 131,11 21,85 1083 8.3.2012 Brat. vodárenská spol., a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
2012/0098 Materiál - kancelárske potreby, tonery 573,25 95,54 413/2012 8.3.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0099 Materiál - kancelárske potreby 1 045,76 174,30 434/2012 8.3.2012 Office Land Mierová 183, 82105 Bratislava 35843136
2012/0100 Plyn vyúčtovanie 02/2012 11 252,96 559,27 2354/2011 9.3.2012 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
2012/0101 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 41,26 2,05 1952/2010 9.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0102 Transakcie firemných kariet, 02/2012 1 037,65 2088/2008 9.3.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
2012/0103 Poštové služby 567,50 0,70 3677/2009 12.3.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2012/0104 Seminár - účastnícky poplatok 47,00 0,00 - 13.3.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 40578909
2012/0105 Seminár - účastnícky poplatok 94,00 0,00 - 13.3.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 40578909
2012/0106 Spotreba el. energie, 02/2012 4 629,33 1 688,22 2280/2011 14.3.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
2012/0107 Materiál - tonery do tlačiarní 356,31 59,39 472/2012 14.3.2012 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, 821 05 Bratislava 35843136
2012/0108 Materál - kanc. potreby 303,20 50,53 473/2012 14.3.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0109 Služby technickej podpory 703,82 117,30 379/2012 14.3.2012 ORACLE Slovensko, spol. s.r.o. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721
2012/0110 Vypracovanie štúdie analýzy prostredia 9 998,00 1 666,33 15.3.2012 Jan Kačáni PCDC Novohradská 22, 984 01 Lučenec 41814886
2012/0111 Upratovacie služby 2 100,00 0,00 360/2012 15.3.2012 Jozef Auxt - VALEO Závodie 52/13, 97652 Čierny Balog 44182015
2012/0112 Poštové služby - expres zásielka 32,50 5,42 3677/2009 15.3.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2012/0113 Stravné lístky 03/2012 3 609,62 6,43 40/2012 15.3.2012 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
2012/0114 Vodné, stočné 02/2012 206,76 34,46 1083 15.3.2012 Brat. vodárenská spol., a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
2012/0115 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 23,77 3,96 1955/2010 16.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0116 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 18,48 3,08 1956/2010 16.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0117 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 21,79 3,63 1962/2010 16.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0118 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 17,08 2,85 1961/2012 16.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0119 Mobil, internet - mesačný poplatok 03/2012 34,10 5,68 1963/2010 16.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0120 Materiál - tonery do tlačiarní 31,79 5,30 473/2012 20.3.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0121 Právne služby 02/2012 840,00 140,00 1818/2011 23.3.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
2012/0122 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 16,99 2,83 1957/2010 26.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0123 Mobil - mesačný poplatok 03/2012 31,51 5,25 1980/2010 26.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0124 GSM brána 03/2012 175,18 29,20 2031/2010 26.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0125 Služby technika PO,BP 03/2012 90,00 15,00 436/2009 28.3.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
2012/0126 Právne služby - zámena nehnuteľností 11 640,00 1,940,00 2072/2011 28.3.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
2012/0127 Vývoz odpadu 195,12 32,52 471/2012 29.3.2012 Kaste - Konta Obežná 6, 82102 Bratislava 45280886
2012/0128 Služby poč. siete SANET, jan.-marec 2012 2 887,86 0,00 184/2000-10 29.3.2012 Zduženie používateľov SANET Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270
2012/0129 Kurz anglického jazyka 03/2012 120,00 0,00 002/2012 29.3.2012 Lidayová Dagmar Hviezdoslavova 2159,95501 Topoľčany 41709381
2012/0130 Hlasové služby 02/2012 162,87 27,15 1345/2010 3.4.2012 RadioLan, spol. s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
2012/0131 Servis výťahov 01-03/2012 427,18 71,20 D1135/2004 3.4.2012 KONE, sro. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 31359884
2012/0132 Servis klimatizácie, 1. štvrťr. 2012 617,41 30,68 SZ 011-2011 4.4.2012 ITP Control Jaroslavova 11, 85101 Bratislava 31360831
2012/0133 Upratovacie služby 03/2012 1 410,00 0,00 360/2012 5.4.2012 Jozef Auxt - VALEO Závodie 52/13, 97652 Čierny Balog 44182015
2012/0134 Nájom 04/2012 18 884,56 3 147,43 560/2012 10.4.2012 ARKER? s.r.o. Prešovská 39. 82109 Bratislava 35940433
2012/0135 Plyn, preddavok - 03/2012 8 312,00 1 385,33 2354/2011 1.3.2012 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
2012/0136 Poplatok za seminár 21,00 0,00 - 20.3.2012 WELL management, s.r.o. Podzámská 67/6, 972 01 Bojnice 36345440
2012/0137 Pracovná zdravotná služba 54,40 0,00 1609/2010 10.4.2012 PZS, s.r.o. ČSA 20, 97401 Banská bystrica 36757055
2012/0138 Transakcie firemných kariet, 03/2012 1 017,82 2088/2008 10.4.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
2012/0139 Poplatok za kom. odpad 03/2012 431,34 0,00 - 11.4.2012 Hlav. mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
2012/0140 Odtok zrážok 131,11 21,85 - 11.4.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
2012/0141 Poplatok za vodu 03/2012 180,64 30,11 - 11.4.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
2012/0142 Licencie 04/2012 - 03/2013 161,32 26,89 - 11.4.2012 IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice 162957
2012/0143 Mobil - mesačný poplatok 03/12012 60,07 10,01 1952/2010 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0144 Telekomunikačné služby 03/12 493,00 82,17 1842/2010 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0145 Stravné lístky, 04/2012 2 797,24 4,98 40/2012 13.4.2012 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
2012/0146 Plyn - vyúčtovanie, nedoplatok 03/2012 1 021,97 170,33 2354/2012 13.4.2012 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
2012/0147 Mobil, mesačný poplatok 04/2012 19,72 3,29 1987/2010 13.4.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0148 Mobil - mesačný poplatok 04/12012 21,79 3,63 1988/2010 13.4.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0149 Mobil - mesačný poplatok 04/2012 38,38 6,40 1990/2010 13.4.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0150 Mobil, internet- mesačný poplatok 04/2012 23,21 3,87 1993/2010 13.4.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0151 Poštové služby 03/2012 307,60 4,20 3677/2009 13.4.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2012/0152 Mobil - mesačný poplatok, 04/2012 26,15 4,36 1955/2010 13.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0153 Mobil - mesačný poplatok, 04/2012 19,19 3,20 1956/2010 13.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0154 Mobil - mesačný poplatok, 04/2012 34,10 5,67 1963/2010 13.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0155 Mobil - mesačný poplatok, 04/2012 43,42 7,24 1962/2010 13.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0156 Mobil - mesačný poplatok, 04/2012 16,38 2,73 1961/2010 13.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0157 Spotreba el. energie 03/2012 3 990,20 798,14 2280/2011 16.4.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
2012/0158 Podiel na predaji RES SR 11,95 1,99 54/99-10/3003 17.4.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005
2012/0159 Práce pri spracovaní štatistiky cien 3 000,00 0,00 290/2012 18.4.2012 TRIMEX, s.r.o. Vietnamská 44, 821 04 Bratislava 31327559
2012/0160 GSM brána 04/2012 175,18 29,20 2031/2010 19.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0161 Právne služby 03/2012 840 140,00 2072/2011 20.4.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
2012/0162 Mobil - mesačný poplatok, 04/2012 15,89 2,65 1980/2010 20.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0163 Mobil - mesačný poplatok, 04/2012 16,19 2,70 1957/2010 20.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0164 Služby technika PO,BP 03/2012 82,80 13,80 436/2009 26.4.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
2012/0165 El. energia RZ Podsuchá, 11/2011-4/2012 185,10 30,85 1877/2009 30.4.2012 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591, 01047 Žilina 36403008
2012/0166 Hlasové služby, 26.3. - 25.4.2012 178,85 29,81 1345/2010 2.5.2012 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
2012/0167 Odtok zrážok 04/2012 19,50 3,25 1083 3.5.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
2012/0168 Kurz anglického jazyka 04/2012 90,00 0,00 002/2012 3.5.2012 Lidayová Dagmar Hviezdoslavova 2159,95501 Topoľčany 41709381
2012/0169 Aktualizácia programu 57,60 0,00 752/2012 9.5.2012 Vema Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
2012/0170 PZS 04/2012 48,45 0,00 1609/2010 9.5.2012 PZS, s.r.o. ČSA 20, 97401 Banská Bystrica 36757055
2012/0171 Mobil, Papp, 04/2012 62,21 10,37 1952/2010 9.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0172 Transakcia firemných kariet 04/2012 666,49 0,00 2088/2008 9.5.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
2012/0173 Stravné lístky, 05/2012 3 033,46 5,40 622/2012 10.5.2012 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
2012/0174 Mobil, mesačný poplatok 05/2012 19,72 3,29 1987/2010 10.5.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0175 Mobil, mesačný poplatok 05/2012 21,71 3,62 1988/2010 10.5.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0176 Mobil, mesačný poplatok 05/2012 33,19 5,53 1990/2012 10.5.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0177 Mobil, mesačný poplatok 05/2012 23,21 3,87 1993/2010 10.5.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012/0178 Telekomunikačné služby 04/2012 492,13 82,02 1842/2010 11.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0179 Vývoz odpadu 177,84 29,64 471/2012 11.5.2012 KASTE-KONTA, s.r.o. Obežná 6, 82102 Bratislava 45280886
2012/0180 Nájomné + parkovné 05/2012 18 884,56 3 147,43 560/2012 14.5.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
2012/0181 Poštovné služby 04/2012 215,50 0,70 3677/2009 14.5.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2012/0182 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 19,58 3,26 1956/2010 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0183 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 21,42 3,57 1962/2010 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0184 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 17,08 2,85 1961/2010 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0185 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 60,54 10,09 1963/2010 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0186 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 16,03 2,67 1955/2010 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0187 Účasť na seminári 69,00 11,50 - 16.5.2012 Agentúra J&T Management Radničné nám. 1, 82015 Bratislava 35817097
2012/0188 Registrácia domény "inforeg.sk" 23,88 0,00 1534/1420/2011 16.5.2012 Výpočtové stredisko SAV Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava 398144
2012/0189 SANET, 04-06 2012 2 887,86 0,00 184/2000-10 SANET -Zduž. použ. Vazovova 5, 81269 Bratislava 17055270
2012/0190 Právne služby 04/2012 840,00 41,75 2072/2011 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
2012/0191 Príručka PAM/VEMA 28,00 1,39 22.5.2012 Vema Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
2012/0192 GSM brána 175,18 29,20 2031/2010 22.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0193 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 27,73 4,62 1980/2010 23.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0194 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 18,25 3,04 1957/2010 23.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0195 Seminár, účastnícky poplatok 49,00 8,17 - 24.5.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 40578909
2012/0196 Statnet, 01-05/2012 1 542,00 0,00 836/2012 24..5.12 ŠÚ SR Mileičova 3, 82457 Bratislava 166197
2012/0197 Letenka Viedeň-Paríž a späť, 13.-15.6.2012 161,54 0,00 761/2012 25.5.2012 CK RUEFA CS Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
2012/0198 Služby technika PO aBP 5/2012 82,80 13,80 436/2009 25.5.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
2012/0199 Materiál hygienické potreby, tonery 525,02 87,50 840/2012 25.5.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0200 Materiál - náhradné diely 56,90 9,48 840/2012 28.5.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
2012/0201 Odtok zrážok 19,50 3,25 - 29.5.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
2012/0202 Letenka Viedeň-Lux., 10.a 13.6.2012 379,49 0,00 817/2012 30.5.2012 CK RUEFA CS Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
2012/0203 El. energia, Podsuchá - nedoplatok 47,00 7,83 1877/2009 30.5.2012 Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
20120204 Hlasové služby, 26.3. - 25.4.2012 173,97 29,00 1345/2010 4.6.2012 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
20120205 Kurz anglického jazyka 05/2012 120,00 0,00 002/2012 1.6.2012 Lidayová Dagmar Hviezdoslavova 2159, 95501 Topoľčany 41709381
20120206 Letenka, Viedeň-Rím a späť 257,49 0,00 818/2012 7.6.2012 CK RUEFA CS Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
20120207 Mobil, mesačný poplatok 06/2012 19,72 3,29 1987/2010 7.6.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120208 Mobil, mesačný poplatok 06/2012 24,82 4,14 1988/2010 7.6.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120209 Mobil, mesačný poplatok 06/2012 32,42 5,40 1990/2010 7.6.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120210 Mobil, mesačný poplatok 06/2012 23,21 3,87 1993/2010 7.6.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120211 Mobil, mesačný poplatok 05/2012 67,19 11,20 1952/2010 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120212 Telekom. služby 05/2012 486,13 81,02 1842/2012 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0213 Kancelárske potreby 130,68 21,78 904/2012 7.6.2012 Office Land Mierová 183, 82105 Bratislava 35843136
2012/0214 Nájom 06/2012 18 884,56 3 147,43 560/2012 11.6.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
2012/0215 Spotreba el. energie 06/2012, Leškova 100,00 16,67 9406076532 11.6.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
2012/0216 Stravné lístky 06/2012 2 851,97 5,08 929/2012 11.6.2012 VAŠA Slovensko Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
2012/0217 Transakcie firemných kariet 05/2012 523,44 0,00 2088/2008 12.6.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
2012/0218 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 20,93 3,49 1956/2010 14.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0219 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 21,42 3,57 1962/2010 14.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0220 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 19,74 3,29 1961/2010 14.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0221 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 1963/2010 14.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0222 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 16,63 2,77 1955/2010 14.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012/0223 Poštovné 05/2012 3677/2009 14.6.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2012/0224 Výúčba angličtiny 06/2012 60,00 0,00 908/2012 15.6.2012 Lidayová Dagmar Hviezdoslavova 2159,95501 Topoľčany 41709381
2012/0225 Oprava tlačiarne RICOH 98,40 16,40 854/2012 18.6.2012 Impromat-Slov, s.r.o. Koceľova 9, 82108 Bratislava 31331785
20120226 Právne služby 05/2012 840,00 41,75 2072/2011 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20120227 Účasť na seminári, Smolenice, 16.5.2012 100,00 0,00 - 20.6.2012 Ekonomický ústav SAV Šancová 56, 81105 Bratislava 699446
20120228 Účastnícky poplatok 53,00 2,63 - 22.6.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229
20120229 Služby technika PO aBP 6/2012 82,80 13,80 710/2012 25.6.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20120230 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 17,69 0,88 1957/2010 25.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120231 Mobil - mesačný poplatok, 05/2012 35,82 1,78 1980/2010 25.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120232 Brána GSM 200,09 9,94 2031/2010 25.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120233 Konferenčný poplatok 170,00 0,00 - 26.6.2012 Societa Italiana di Statistika Salita de´Crescenzi, 26-00186 Roma, Tal.
20120234 Konferenčný poplatok 170,00 0,00 - 26.6.2012 Societa Italiana di Statistika Salita de´Crescenzi, 26-00186 Roma, Tal.
20120235 Konferenčný poplatok 170,00 0,00 - 26.6.2012 Societa Italiana di Statistika Salita de´Crescenzi, 26-00186 Roma, Tal.
20120236 Odvoz odpadu, 06/2012 196,99 32,83 3.7.2012 KASTE-KONTA, s.r.o. Obežná 6, 82102 Bratislava 45280886
20120237 Hlasové služby 172,55 8 358,00 1345/2010 4.7.2012 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
20120238 Odtok zrážok, 06/2012 19,50 0,97 - 4.7.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20120239 Transakcie firemných kariet 06/2012 0,00 2088/2008 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20120240 Mobil, mesačný poplatok 24,46 4,08 1987/2010 11.7.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120241 Mobil, mesačný poplatok 21,78 3,63 1988/2010 11.7.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120242 Mobil, mesačný poplatok 34,01 5,67 1990/2010 11.7.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120243 Mobil, mesačný poplatok 23,21 3,87 1993/2010 11.7.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120244 Telekom. služby 06/2012 492,72 82,12 1842/2012 11.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120245 Nájom 07/2012 18 884,56 3 147,43 560/2012 11.7.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
20120246 Spotreba el. energie 07/2012, Leškova 100,00 16,67 9406076532 11.7.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20120247 Oprava auta 153,19 25,53 11.7.2012 Auto Valušek, s.r.o. M.Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava 35754869
20120248 Stravné lístky 06/2012 2 705,06 4,82 11.7.2012 VAŠA Slovensko Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20120249 Licencia na VSProwMSDN 1 018,80 169,80 11.7.2012 exe, s.r.o. Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava 17321450
20120250 Tlač dotazníkov 144,00 24,00 1046/2012 11.7.2012 VEDA, vyd. SAV Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava 166758
20120251 Mobil 06/2012 70,36 11,73 1952/2010 13.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120252 Poštovné 06/2012 79,50 0,70 3677/2009 13.7.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120253 Mobil 07/2012 46,73 7,79 1963/2010 17.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120254 Mobil 07/2012 20,88 3,48 1956/2010 17.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120255 Mobil 07/2012 54,70 9,12 1955/2010 17.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120256 Mobil 07/2012 21,55 3,59 1962/2010 17.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120257 Mobil 07/2012 16,39 2,73 1961/2010 17.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120258 Optické spojenie na sieť SANET, Leškova 2 749,64 458,27 zmluva č. 001/2012 17.7.2012 RT TEAM, a.s. Bojnická 10, 83104 Bratislava 31407579
20120259 Nákup materiálu - kanc. potreby 112,97 5,62 904/2012 18.7.2012 Office Land Mierová 183, 82105 Bratislava 35843136
20120260 Nákup materiálu - hygienické potreby 197,16 9,80 840/2012 20.7.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
20120261 Právne služby 06/2012 840,00 140,00 2072/2011 20.7.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20120262 Projekt rekonštrukcie budovy, Leškova 7 800,00 1 300,00 811/2012 20.7.2012 MOROCZTACOVSKY, s.r.o. Jana Stanislava 2, 84105 Bratislava 459775876
20120263 Poštovné k dohodám 06/2012 11,30 0,00 3677/2009 23.7.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120264 GSM Brána 6-7/2012 175,18 8,71 2031/2010 23.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120265 Mobil, mesačný poplatok 41,11 2,04 1957/2010 23.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120266 Mobil, mesačný poplatok 15,89 0,79 1980/2010 23.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120267 Statnet 6/2012 308,40 15,33 836/2012 25.7.2012 ŠÚ SR Mileičova 3, 82457 Bratislava 166197
20120268 Služby technika PO a BP, 6/2012 82,80 4,12 710/2012 25.7.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20120269 Výroba pečiatky 29,96 4,99 1199/2012 1.8.2012 MiHi, s.r.o. Lichardova 200/13,97613 Slovenská Ľupča 36645095
20120270 Odtok zrážok 7/2012 19,50 3,25 719/2012 2.8.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20120271 Hlasové služby, 26.6. - 25.7.2012 45,24 7,54 1345/2010 2.8.2012 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
20120272 Výroba WEB stránky 1 200,00 200,00 825/2012 14.8.2012 ALLWEB, s.r.o. Lukov dvor 1, 94901 Nitra 36689386
20120273 Mobil, mesačný poplatok 18,98 3,16 1987/2010 8.8.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120274 Mobil, mesačný poplatok 20,70 3,45 1988/2010 8.8.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120275 Mobil, mesačný poplatok 53,62 8,94 1990/2010 8.8.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120276 Mobil, mesačný poplatok 23,21 3,87 1993/2010 8.8.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120277 Mobil, mesačný poplatok 188,36 31,39 1952/2010 8.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120278 Telekom. služby 07/2012 484,28 80,71 1842/2012 8.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120279 Transakcie firemných kariet 07/2012 469,28 0,00 2088/2008 9.8.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20120280 Stravné lístky 08/2012 2 624,39 4,67 1265/2012 10.8.2012 VAŠA Slovensko Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20120281 Poštovné 07/2012 274,70 0,70 3677/2009 10.8.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120282 Spotreba el. energie 08/2012 100,00 16,67 9406076532 10.8.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20120283 Nákup materiálu - tonery 319,30 53,22 14.8.2012 Office Land Mierová 183, 82105 Bratislava 35843136
20120284 Nájom, 8/2012 18 884,56 3 147,43 560/2012 14.8.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
20120285 Mobil, mesačný poplatok 34,36 5,73 1963/2010 16.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120286 Mobil, mesačný poplatok 21,96 3,66 1956/2010 16.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120287 Mobil, mesačný poplatok 17,70 2,95 1955/2010 16.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120288 Mobil, mesačný poplatok 24,59 4,10 1962/2010 16.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120289 Mobil, mesačný poplatok 17,93 2,99 1961/2010 16.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120290 Konf. poplatok, CIRET, Viedeň 110,00 0,00 - 20.8.2012 COLUMBUS Ihr Reisebüro Dr. Karl Lueger Ring 8, 1010 Wien, 551384
20120291 Konf. poplatok, CIRET, Viedeň 110,00 0,00 - 20.8.2012 COLUMBUS Ihr Reisebüro Dr. Karl Lueger Ring 8, 1010 Wien, 551384
20120292 Tlač dotazníkov 99,70 19,94 dodať 20.8.2012 VEDA, vyd. SAV Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava 166758
20120293 Statnet, 07/2012 308,40 15,33 836/2012 22.8.2012 ŠÚ SR Mileičova 3, 82457 Bratislava 166197
20120294 Licencia softvéru SAS 39 876,00 6 646,00 Dobropis 22.8.2012 SAS Slovakia, s.r.o. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 44450524
20120295 Licencia softvéru SAS 51 480,00 8 580,00 22.8.2012 SAS Slovakia, s.r.o. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 44450524
20120296 Právne služby 873,01 145,50 2072/2011 22.8.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20120297 Materiál - tonery 219,72 36,62 dodať 22.8.2012 Office Land Mierová 183, 82105 Bratislava 35843136
20120298 Materiál - xeroxový papier 188,76 31,46 dodať 22.8.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
20120299 Mobil, mesačný poplatok 175,18 29,20 2031/2010 22.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120300 Mobil, mesačný poplatok 20,42 3,40 1957/2010 22.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120301 Mobil, mesačný poplatok 15,89 2,65 1980/2010 22.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120302 Nákup materiálu - xeroxový papier 35,88 1,78 24.8.2012 MiHi, s.r.o. Lichardova 200/13,97613 Slovenská Ľupča 36645095
20120303 Služby technika PO a BP, 8/2012 82,80 4,12 710/2012 28.8.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20120304 Zrážky 085/2012 19,50 3,25 719/2012 5.9.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20120305 Hlasové služby, 26.6. - 25.7.2012 285,84 7,54 1345/2010 5.9.2012 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
20120306 Sanet 7-9/2882012 2 887,86 0,00 184/2000-10 5.9.2012 SANET -Zduž. použ. Vazovova 5, 81269 Bratislava 17055270
2012307 Poistenie motorov. vozidla 207,00 0,00 5.9.2012 Kooperativa Štefanovičov 4, 81623 Bratislava 585441
2012308 Letenka, Luxemburg a späť 413,37 0,00 1380/2012 7.9.2012 CK RUEFA Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
2012309 Oprava tlačiarne RICOH 10.9.2012 Impromat-Slov, s.r.o. Koceľova 9, 82108 Bratislava 31331785
2012310 Spotreba el. energie 09/2012 100,00 16,67 9406076532 10.9.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
2012311 Telekom. služby 08/2012 506,06 25,15 1842/2010 10.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012312 Mobil, mesačný poplatok 52,58 8,60 1952/2010 10.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2012313 Mobil, mesačný poplatok 20,80 3,47 1988/2010 10.9.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012314 Mobil, mesačný poplatok 31,67 5,28 1990/2010 10.9.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012315 Mobil, mesačný poplatok 23,21 3,87 1930/2010 10.9.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012316 Mobil, mesačný poplatok 18,98 3,16 1987/2010 10.9.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
2012317 Transakcie firemných kariet 08/2012 0,00 2088/2008 10.9.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
2012318 Stravné lístky 2 416,82 4,30 1421/2012 11.9.2012 VAŠA Slovensko Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20120319 Právne služby 08/2012 913,48 152,25 1315/2012 11.9.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20120320 Oprava tlačiarne 31,20 5,20 1390/2012 13.9.2012 SWISS, s.r.o. Mečíkova 11, 84107 Bratislava 35770252
20120321 Poštovné 08/2012 555,40 0,70 3677/2009 13.9.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120322 Mobil, mesačný poplatok 34,21 5,70 1963/2010 14.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120323 Mobil, mesačný poplatok 31,50 5,25 1956/2010 14.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120324 Mobil, mesačný poplatok 16,58 2,76 1955/2010 14.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120325 Mobil, mesačný poplatok 21,79 3,63 1962/2010 14.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120326 Mobil, mesačný poplatok 16,19 2,70 1961/2010 14.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120327 Tlač dotazníkov 264,00 44,00 1414/2012 14.9.2012 VEDA, vyd. SAV Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava 166758
20120328 EPI Zbierka zákonov, ročný prístup 191,04 31,84 14.9.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. M. Rázusa 23A, 01001 Žilina 31592503
20120329 Nájom, 9/2012 18 884,56 3 147,43 560/2012 18.9.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
20120330 Tonery do tlačiarne 494,98 82,50 1465/2012 20.9.2012 MiHi, s.r.o. Lichardova 200/13,97613 Slovenská Ľupča 36645095
20120331 GSM brána 8-9/2012 200,83 33,47 2031/2010 24.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120332 Mobil, mesačný poplatok 20,17 3,36 1957/2010 24.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120333 Mobil, mesačný poplatok 20,96 3,49 1980/2010 24.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120334 Odber zemného plynu 11,99 2,00 26.9.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
20120335 Služby technika PO a BP, 9/2012 82,80 4,12 710/2012 26.9.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20120336 Kanc. materiál 82,27 13,71 1506/2012 1.10.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
20120337 Spotrebný materiál 80,64 13,44 1507/2012 1.10.2012 Office Land Mierová 183, 82105 Bratislava 35843136
20120338 Seminár PAM 44,40 0,00 - 1.10.2012 Vema Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
20120339 Zrážky 09/2012 19,5 3,25 719/2012 1.10.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20120340 Prenos údajov LAN/WAN 8/2012 (býv.Statnet) 308,40 15,33 836/2012 1.10.2012 ŠÚ SR Miletičova 3, 82457 Bratislava 166197
20120341 Účast na seminári 45,00 0,00 - 2.10.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229
20120342 Realizovanie elektron. aukcie 159,60 26,60 1101/2012 3.10.2012 Lazar Consultimg, s.r.o. Klariská 10, 81103 Bratislava 35740175
20120343 Hlasové služby 9/2012 170,51 28,42 1345/2010 3.10.2012 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
20120344 Účasť na seminári k DPH 42,00 7,00 - 5.10.2012 Ing. Štefan Kováčik Jasovská 13, 851 07 Bratislava 3176227
20120345 Večera, 19.9.2012, S1425/2012MIG 2 303,35 383,89 1425/2012 8.10.2012 Víno Matyšák Holubyho 85, 902 01 Pezinok 35836113
20120346 Letenky Viedeň/Ženeva, 382,22 0,00 1489/2012 8.10.2012 CK RUEFA Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
20120347 Spotreba el. energie 10/2012 100,00 16,67 931/2012 8.10.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20120348 S1461/2012MIG - prac. večera 269,70 44,95 1461/2012 9.10.2012 MAPET, s.r.o. Eisnerova 56, 84107 Bratislava 35741449
20120349 S1397/2012MIG - catering 929,60 0,00 1397/2012 9.10.2012 SOŠ hotel. služieb a obchodu Na pántoch 9, 83106 Bratislava 893471
20120350 Mobil, mesačný poplatok 19,01 3,17 1987/2012 9.10.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120351 Mobil, mesačný poplatok 20,04 3,34 1988/2010 9.10.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120352 Mobil, mesačný poplatok 31,52 5,25 1990/2010 9.10.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120353 Mobil, mesačný poplatok 23,21 3,87 1993/2010 9.10.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120354 Telekom. služby 09/2012 499,80 83,30 1842/2010 9.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120355 Poštovné 09/2012 333,90 0,70 3677/2009 10.10.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120356 Mobil, mesačný poplatok 57,38 9,56 1952/2010 10.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120357 Transakcie firemných kariet 08/2012 772,04 0,00 2088/2008 10.10.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20120358 Stravné lístky 3 078,00 0,00 1611/2012 12.10.2012 VAŠA Slovensko Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20120359 S1464/2012MIG - výroba reportáže 300,00 50,00 1464/2012 1.10.2012 City TV, s.r.o. Prokopova 1, 85101 Bratislava 35955511
20120360 Prenos údajov LAN/WAN 8/2012 (býv.Statnet) 308,40 15,33 836/2012 15.10.2012 ŠÚ SR Miletičova 3, 82457 Bratislava 166197
20120361 Právne služby 09/2012 960,00 160,00 1315/2012 16.10.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20120362 Nájom, 10/2012 18 884,56 3 147,43 560/2012 18.10.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
20120363 Mobil, mesačný poplatok 42,02 7,00 1956/2010 18.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120364 Mobil, mesačný poplatok 51,76 8,63 1955/2010 18.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120365 Mobil, mesačný poplatok 15,89 2,65 1961/2010 18.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120366 Mobil, mesačný poplatok 36,56 6,09 1963/2010 18.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120367 Mobil, mesačný poplatok 24,12 4,02 1962/2010 18.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120368 Predplatné za časopisy 2013 210,00 0,00 1553/2012 19.10.2012 SUWECO CZ, s.r.o. Klečákova 347, 18021 Praha 9 25094769
20120369 Poštovné za časopisy 2013 21,60 3,60 1553/2012 19.10.2012 SUWECO CZ, s.r.o. Klečákova 347, 18021 Praha 9 25094769
20120370 Hlasové sližby 10/2012 240,14 40,02 2013/2002 23.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120371 Tlač dotazníkov 228,00 38,00 1616/2012 24.10.2012 VEDA, vyd. SAV Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava 166758
20120372 Poplatok za mobil 18,72 3,12 1957/2010 24.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120373 Poplatok za mobil 28,31 4,72 1980/2010 24.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120374 Letenka Viedeň - Rím a späť 163,00 0,00 1674/2012 25.10.2012 CK RUEFA Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
20120375 Letenka Rím - Bratislava 110,36 0,00 1673/2012 25.10.2012 CK RUEFA Nám. SNP 14, 81106 Bratislava 17318513
20120376 Služby technika PO a BP, 10/2012 82,80 4,12 710/2012 26.10.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20120377 Zrážky 10/2012 19,50 3,25 719/2012 31.10.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20120378 Tlač dotazníkov 84,00 14,00 1671/2012 31.10.2012 VEDA, vyd. SAV Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava 166758
20120379 Hlasové služby 10/2012 185,48 30,91 1345/2010 5.11.2012 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
20120380 Licencia ESET Security, ročná do 23.11.2013 1 459,20 243,20 1624/2012 7.11.2012 ESET, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532
20120381 Telekom. služby 10/2012 522,12 87,02 1842/2010 7.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120382 Spotreba el. energie 11/2012 100,00 16,47 931/2012 8.11.2012 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20120383 Mobil, 10/2012 54,74 8,96 1952/2010 8.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120384 Nákup materiálu - hygienické potreby 100,70 16,78 1705/2012 8.11.2012 OLHA TRADE s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice 36208086
20120385 Nájom, 11/2012 18 884,56 3 147,43 560/2012 8.11.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
20120386 Stravné lístky 11/2012 2 756,45 4,91 12.11.2012 VAŠA Slovensko Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20120387 Mobil, mesačný poplatok 18,98 3,16 1987/2012 12.11.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120388 Mobil, mesačný poplatok 22,73 3,79 1988/2010 12.11.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120389 Mobil, mesačný poplatok 31,765,29 1990/2010 12.11.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120390 Mobil, mesačný poplatok 23,21 3,87 1993/2010 12.11.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120391 Poštovné 09/2012 3677/2009 12.11.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120392 Transakcie firemných kariet 10/2012 586,85 0,00 2088/2008 12.11.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20120393 Mobil, mesačný poplatok 43,64 7,27 1956/2010 19.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120394 Mobil, mesačný poplatok 42,16 7,03 1955/2010 19.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120395 Mobil, mesačný poplatok 15,98 2,66 1961/2010 19.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120396 Mobil, mesačný poplatok 34,28 5,71 1963/2010 19.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120397 Mobil, mesačný poplatok 21,32 3,55 1962/2010 19.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120398 Licencia na užívanie programu 11/12-10/13 417,60 69,60 15/147 19.11.2012 Vema Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
20120399 Prenos údajov LAN/WAN 10/2012 308,40 15,33 836/2012 21.11.2012 ŠÚ SR Miletičova 3, 82457 Bratislava 166197
20120400 Právne služby 09/2012 960,00 160,00 1315/2012 22.11.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20120401 Viď október
20120402 Projekt rekonštrukcie - Leškova 2 040,00 340,00 811/2012 22.11.2012 MOROCZTACOVSKY, s.r.o. Jana Stanislava 2, 84105 Bratislava 459775876
20120403 Hlasové služby 11/2012 190,72 31,79 2031/2010 22.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120404 Mobil, mesačný poplatok 16,04 2,67 1957/2010 22.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120405 Mobil, mesačný poplatok 17,86 2,98 1980/2010 22.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120406 SANET, 10-12/2012 2 887,86 0,00 184/2000-10 27.11.2012 SANET -Zduž. použ. Vazovova 5, 81269 Bratislava 17055270
20120407 Poplatok za školenie, 21.11.2012 45,00 7,50 - 23.11.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229
20120408 Poplatok za školenie, 27.11.2013 53,00 8,83 - 27.11.2012 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229
20120409 Stavebný dozor, Leškova 862,00 1652/2012 INGART.SK, s.r.o. ?ajerníkova 1/B, 84105 Bratislava 46474935
20120410 Služby technika PO a BP, 10/2012 82,80 4,12 710/2012 29.11.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20120411 Zrážky 11/2012 19,50 3,25 719/2012 3.12.2012 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20120412 Hlasové služby 11/2012 168,54 1345/2010 7.12.2012 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
20120413 Mobil, mesačný poplatok 18,98 3,16 1987/2012 10.12.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120414 Mobil, mesačný poplatok 24,11 4,02 1988/2010 10.12.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120415 Mobil, mesačný poplatok 32,76 5,46 1990/2010 10.12.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120416 Mobil, mesačný poplatok 23,21 3,87 1993/2010 10.12.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20120417 Telekom. služby 11/2012 489,28 81,55 1842/2010 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120418 Transakcie firemných kariet 11/2012 963,50 0,00 2088/2008 10.12.2012 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20120419 Rekonštrukcia objektu - Leškova 16 292 297,88 48 716,31 1632/2012 10.12.2012 BTK, s.r.o. Hradská 1/a, 82107 Bratislava 35786418
20120420 Mobil, mesačný poplatok 71,00 11,67 1952/2010 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120421 Predplatné na časopis 2013 64,66 10,78 1879/2012 12.12.2012 IURA EDITION, s.r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 31348262
20120422 Prenos údajov 11/2012 408,40 15,33 836/2012 12.12.2012 ŠÚ SR Miletičova 3, 82457 Bratislava 166197
20120423 Poštovné 11/2012 444,30 0,70 3677/2009 12.12.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120424 Stravné lístky 12/2012 2 247,01 4,00 1870/2012 14.12.2012 VAŠA Slovensko Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20120425 Licencia ORACLE 689,00 - 1869/2012 14.12.2012 Per4mance, s.r.o. Fišova 3, 60200 Brno 60749024
20120426 Mobil 11/2012 39,98 1955/2010 17.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120427 Mobil 11/2012 56,29 1956/2010 17.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120428 Mobil 11/2012 15,98 1961(2010 17.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120429 Mobil 11/2012 14,58 1963/2010 17.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120430 Mobil 11/2012 21,52 19962/2010 17.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120431 Nájom 12/2012 18 884,56 938,56 560/2012 17.12.2012 ARKER, s.r.o. Prešovská 39, 82109 Bratislava 35940433
20120432 Právne služby 11/2012 960,00 160,00 1315/2012 27.12.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20120433 Poštovné k dohodám 11/2012 22,60 1,70 - 19.12.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120434 Materiál výp. techniky 339,66 16,88 19.12.2012 SOFOS, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava 31318347
20120435 Odvoz odpadu 205,78 27.12.2012 KASTE-KONTA, s.r.o. Obežná 6, 82102 Bratislava 45280886
20120436 GSM brána 12/2012 231,92 38,65 2031/2010 27.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120437 Mobil, mesačný poplatok 23,90 3,98 1957/2010 27.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120438 Mobil, mesačný poplatok 17,51 2,92 1980/2010 27.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120439 Služby technika PO a BP, 12/2012 82,80 4,12 710/2012 28.12.2012 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20120440 Zrážky 12/2012 19,50 3,25 719/2012 2.1.2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20120441 Hlasové služby 12/2012 166,81 1345/2010 3.1.2013 RadioLAN, s.r.o. Kuklovská 9, 84105 Bratislava 35892641
20120442 Trovy exekúčneho konania 75,83 3,77 3.1.2013 JUDr. Anna Dírerová Gajova 7, 81109 Bratislava -
20120443 Prenos údajov 12/2012 308,40 15,33 836/2012 9.1.2013 ŠÚ SR Miletičova 3, 82457 Bratislava 166197
20120444 Telekomunikačné služby 12/2012 483,01 80,50 1842/2010 9.1.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120445 Poštovné 12/2012 109,50 0,70 3677/2009 10.1.2013 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20120446 Mobil + tablet 12/2012 77,20 12,87 7/2013 14.1.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20120447 Rekonštrukcia objektu - Leškova 16 119 046,68 ######## 1632/2012 14.1.2013 BTK, s.r.o. Hradská 1/a, 82107 Bratislava 35786418
20120448 Transakcie firemných kariet 12/2012 575,82 0,00 2088/2008 11.1.2013 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20120449 El. energia, Podsuchá - preplatok 2012 -283,86 -14,74 1877/2009 15.1.2013 Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
20120450 El. energia, Leškova- nedoplatok 2012 88,45 14,74 2280/2011 15.1.2013 ZSE Energie Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20120451 Neobsadené číslo
20120452 Právne služby 12/2012 960,00 160,00 1315/2012 17.1.2012 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059