Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
DPH
(a/n)
Číslo zmluvy /
číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresadodávateľa IČO
20150001 nákup - tonery 68,29 11,38 389/2013 7.1.2015 LASER Servis, s.r.o. Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok 35755989
20150002 stravné lístky 1/2015 1 762,84 3,14 603/2008 12.1.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150003 telekomunik.služby 89,98 15,00 580/2013 13.1.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150004 úcastnícky poplatok 54,00 9,00 13.1.2015 Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 36433292
20150005 popl. za mobil telefóny 168,23 27,87 19.1.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150006 Oprava bleskozvodového zvodu 338,93 86/2015 22.1.2015 Peter Bajcsy-Elektroinštalácie Homolova 12, 84102 Bratislava 47108631
20150007 dávkovac tekutého mydla 121,39 20,23 95/2015 26.1.2015 Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
20150008 úcastnícky poplatok 90,00 15,00 26.1.2015 Tlacová agentúra SR Lamacská cesta 3, 84104 Bratislava 31320414
20150009 Letenka VIE-LUX-VIE 517,12 3607/2005 26.1.2015 CK RUEFA CS Mileticova 1, 82108 Bratislava 17318513
20150010 vodné,stocné,vod.zrážky 1/2015 65,60 10,93 719/2012 27.1.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20150011 OP a OS bleskozvod.zariadenia 65,00 108/2015 28.1.2015 Vladimír Svetlík - ELVES Gessayova 11, 85103 Bratislava 37421816
20150012 Služby technika PO a BP, 01/2015 66,00 11,00 710/2012 28.1.2015 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20150013 nákup - tonery 9,00 1,50 389/2013 29.1.2015 LASER Servis, s.r.o. Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok 35755989
20150014 licencia Oracle 689,00 1247/2014 29.1.2015 PER4MANCE s.r.o. Fišova 3, 60200 Brno 60749024
20150015 Poplatok za mobil 18,86 3,14 1988/2010 5.2.2015 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20150016 Poplatok za mobil 10,00 1,67 1990/2010 5.2.2015 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20150017 Poplatok za mobil 20,00 3,33 1987/2010 5.2.2015 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20150018 Virtual Voice Net 130,40 21,73 370/2013 6.2.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150019 Telekom. služby 39,43 6,57 369/2013 9.2.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150020 stravné lístky 2/2015 2 134,81 3,80 603/2008 9.2.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150021 materiál výpoct.techniky 858,28 143,05 160/2015 10.2.2015 ALZA.cz, a.s. Jatecní 33a, 170 00 Praha 7 27082440
20150022 materiál -náhrad.diel 46,80 7,80 168/2015 10.2.2015 ADIR,výpoctová technika s.r.o. Mierová 83, 82105 Bratislava 35825294
20150023 Komunálny odpad 01/2015 47,78 - 423/2013 10.2.2015 Hl.M. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
20150024 materiál výpoct.techniky 917,22 152,86 159/2015 10.2.2015 ALZA.cz, a.s. Jatecní 33a, 170 00 Praha 7 27082440
20150025 úcastnícky poplatok-školenie 51,00 8,50 10.2.2015 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229
20150026 spotreba el.energie 1/2015 1 801,08 300,18 483/2013 11.2.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20150027 prenos údajov 1/2015 308,40 836/2012 11.2.2015 ŠÚ SR Mileticova 3, 82457 Bratislava 166197
20150028 Telekom. služby 89,98 15,00 580/2013 11.2.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150029 poštovné 1/2015 208,20 0,75 3677/2009 12.2.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150030 úcastnícky poplatok-školenie 69,00 11,50 12.2.2015 PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18, 84106 Bratislava 35900831
20150031 upratovacie služby 1/2015 650,00 354/2014 13.2.2015 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 97101 Prievidza 44064357
20150032 oprava vstupnej brány 29,60 184/2015 13.2.2015 Peter Bajcsy,elektroinštalácie Homolova 12, 84102Bratislava 47108631
20150033 transakcie cez firemné karty 1/2015 1 497,36 984/2013 16.2.2015 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20150034 publikácie 6,70 0,61 182/2015 16.2.2015 Miroslav Mracko, EPOS Pecnianska 6, 85101 Bratislava 11791519
20150035 právne služby 1/2015 600,00 100,00 435/2014 18.2.2015 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20150036 publikácia 24,50 2,23 196/2015 19.2.2015 Miroslav Mracko, EPOS Pecnianska 6, 85101 Bratislava 11791519
20150037 pocítacová siet SANET 1-3/2015 1 350,00 184/2000-10 23.2.2015 SANET -Zduž. použ. Vazovova 5, 81269 Bratislava 17055270
20150038 súhrn.faktúra - mobily 182,18 30,36 23.2.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150039 Služby technika PO a BP, 02/2015 79,99 13,33 710/2012 26.2.2015 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20150040 vodné,stocné,vod.zrážky 2/2015 65,60 10,93 719/2012 3.3.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20150041 licencná údržba Nuntio r. 2015 504,00 84,00 6/2004 3.3.2015 DIMANO, a.s. Prievozská 14, 82109 Bratislava 30775094
20150042 materiál-výpoct.technika 747,48 124,58 236/2015 5.3.2015 ADIR, spol. s r.o. Mierová 83, 82105 Bratislava 35825294
20150043 poplatok za mobil 10,07 1,68 1990/2010 5.3.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
20150044 poplatok za mobil 11,20 1,87 1988/2010 5.3.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
20150045 poplatok za mobil 20,00 3,33 1987/2010 5.3.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
20150046 clenský poplatok Sante r.2015 33,00 - 184/2000-10 5.3.2015 SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava 17055270
20150047 Telekom. služby 39,43 6,57 369/2013 6.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150048 Telekom. služby 170,28 26,38 370/2013 6.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150049 transakcie cez firemné karty 2/2015 1 087,87 984/2013 9.3.2015 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20150050 upratovacie služby 2/2015 650,00 354/2014 9.3.2015 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 97101 Prievidza 44064357
20150051 spotreba el.energie 2/2015 1 598,92 266,49 483/2013 11.3.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20150052 Komunálny odpad 02/2015 42,47 - 423/2013 11.3.2015 Hl.M. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
20150053 stravné lístky 3/2015 2 134,81 3,80 603/2008 12.3.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150054 poštovné 2/2015 860,15 0,75 3677/2009 12.3.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150055 súhrnná faktúra - mobily 192,71 32,12 13.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150056 právne služby 2/2015 600,00 100,00 435/2014 17.3.2015 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20150057 Telekom. služby 90,17 15,03 580/2013 18.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150058 Preklad z anglictiny do slovenciny 215,64 35,94 271/2015 20.3.2015 ASPENA, s.r.o. Trnavská cesta 5, 83104 Bratislava 35845040
20150059 prenos údajov 2/2015 308,40 - 836/2012 20.3.2015 Štatistický úrad SR Mileticova 3, 82457 Bratislava 166197
20150060 Server HP ProLiant DL380 3 960,00 660,00 Z2015914_Z 23.3.2015 MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 36622524
20150061 Služby technika PO a BP, 03/2015 73,00 43 070,00 710/2012 26.3.2015 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20150062 Revízia tlak.nádob 168,00 28,00 283/2015 30.3.2015 Igor Mráz I.M.GAS Dudvážska 35, 82107 Bratislava 40012841
250150063 materiál-kancel.potreby 672,05 112,01 332/2013 31.3.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150064 faxové služby 10,00 0,00 244/2015 1.4.2015 Petr Sadílek Krejpského 1526/9, 14900 Praha 64923428
20150065 kurz-úcast.poplatok 408,00 68,00 0 7.4.2015 ACREA SR, spol. s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava 46457071
20150066 Telekom. služby 210,78 35,13 370/2013 7.4.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150067 Telekom. služby 39,43 6,57 369/2013 08,04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150068 poplatok za mobil 10,00 1,67 1990/2010 9.4.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
20150069 poplatok za mobil 11,20 1,87 1988/2010 9.4.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
20150070 poplatok za mobil 20,00 3,33 1987/2010 9.4.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
20150071 Komunálny odpad 03/2015 42,47 - 423/2013 9.4.2015 Hl.M. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
20150072 stravné lístky 4/2015 2 115,41 3,77 603/2008 10.4.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150073 poštovné 3/2015 839,40 0,75 3677/2009 13.4.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150074 transakcie cez firemné karty 3/2015 640,57 984/2013 13.4.2015 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20150075 vodné,stocné,vod.zrážky 3/2015 60,07 10,01 719/2012 15.4.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20150076 Telekom. služby 89,98 15,00 580/2013 15.4.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150077 súhrnná faktúra - mobily 158,72 26,45 15.4.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150078 upratovacie služby 3/2015 650,00 354/2014 15.4.2015 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 97101 Prievidza 44064357
20150079 spotreba el.energie 3/2015 1 446,62 241,10 483/2013 20.4.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20150080 technická podp.-úct.program 161,32 26,89 27/2010 20.4.2015 IVES Košice Csl. Armády 20, 04118 Košice 162957
20150081 prenos údajov 3/2015 308,40 - 836/2012 20.4.2015 Štatistický úrad SR Mileticova 3, 82457 Bratislava 166197
20150082 právne služby 3/2015 600,00 100,00 435/2014 22.4.2015 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20150083 nákup - tonery 30,62 5,10 389/2013 22.4.2015 LASER Servis, s.r.o. Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok 35755989
20150084 Služby technika PO a BP, 03/2015 73,00 12,17 710/2012 26.2.2015 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20150085 materiál-tonery 306,48 51,08 423,/2015 27.4.2015 Softline service, a.s. J.Hagaru c. 9, 83151 Bratislava 35826304
20150086 materiál - výp.tech. 152,89 25,48 470/2015 4.5.2015 ALZA.cz a.s. Jatecní 33a, 17000 Praha 7 27082440
20150087 mobil.telef. 100,98 16,83 456/2015 4.5.2015 ALZA.cz a.s. Jatecní 33a, 17000 Praha 7 27082440
20150088 materiál-kancel.potr. 304,04 50,67 332/2013 4.5.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150089 vodné,stocné 4/2015 65,60 10,93 719/2012 4.5.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20150090 uverejnenie inzercie 262,60 43,77 409/2014 4.5.2015 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253
20150091 Kontr.požiar.vodovodu 38,64 6,44 436/2009 5.5.2015 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20150092 Notebook HP ProBook 470 591,60 98,60 439/2015 5.5.2015 V-bit, spol. s r.o. Hodálova 3, 94901 Nitra 17640679
20150093 telekom.služby 39,43 6,57 369/2013 11.5.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150094 telekom.služby 18,40 3,07 370/2013 11.5.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150095 Komunálny odpad 04/2015 47,78 - 423/2013 11.5.2015 Hl.M. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
20150096 transakcie cez firemné karty 4/2015 435,42 984/2013 11.5.2015 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20150097 stravné lístky 5/2015 2 128,34 3,79 603/2008 11.5.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150098 3xPC monitor 447,60 74,60 441/2015 11.5.2015 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 85101 Bratislava 31344194
20150099 databáz.systém 324,00 54,00 440/2015 11.5.2015 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 85101 Bratislava 31344194
20150100 materiál - tonery 48,00 8,00 442/2015 11.5.2015 EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina 47689650
20150101 uverejnenie inzercie 349,81 58,30 469/2015 12.5.2015 regionPress, s.r.o. Študentská 2, 91701 Trnava 36252417
20150102 faxovacia služba 13,86 490/2015 12.5.2015 Petr Sadílek Krejpského 1526/9, 14900 Praha 4 64923428
20150103 popl. za mobil 77,40 1987/2010 12.5.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
20150104 popl. za mobil 2,40 0,40 1988/2010 12.5.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
20150105 telekom.služby 1,99 0,33 580/2013 12.5.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150106 poštovné 4/2015 353,40 0,75 3977/2009 13.5.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150107 telekom.služby 300,50 50,08 256/2015 14.5.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150108 prenos údajov 4/2015 308,40 - 836/2012 14.5.2015 Štatistický úrad SR Mileticova 3, 82457 Bratislava 166197
20150109 právne služby 4/2015 600,00 100,00 435/2014 18.5.2015 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20150110 spotreba el.energie 4/2015 1 123,85 186,45 483/2013 19.5.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20150111 upratovacie služby 4/2015 650,00 354/2014 19.5.2015 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 97101 Prievidza 44064357
20150112 pocítacová siet SANET 4-6/2015 1 350,00 184/2000-10 19.5.2015 SANET -Zduž. použ. Vazovova 5, 81269 Bratislava 17055270
20150113 Servis osob.automobilu 258,06 43,01 524/2015 22.5.2015 HÍLEK a spol., a.s. Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava 36239542
20150114 Služby technika PO a BP, 04/2015 73,00 12,17 710/2012 25.5.2015 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20150115 úcastnícky poplatok-školenie 56,00 9,33 25.5.2015 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava 36287229
20150116 vodné,stocné 5/2015 65,60 10,93 719/2012 28.5.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20150117 Uverej.inz.-predaj RZ Podsuchá 300,00 50,00 308/2015 2.6.2015 Kultúrny dom A.Hlinku, a.s. A.Bernoláka 1, 034 01 Rružomberok 36010456
20150118 Žalúzie-doprava a montáž 300,00 50,00 511/2015 3.6.2015 Milan Magula Mima Husova 4, 831 01 Bratislava 13981706
20150119 materiál-tonery 284,39 47,40 530/2015 3.6.2015 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 85101 Bratislava 31344194
20150120 transakcie cez firemné karty 4/2015 605,89 984/2013 8.6.2015 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20150121 Komunálny odpad 05/2015 47,78 - 423/2013 8.6.2015 Hl.M. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
20150122 spotreba el.energie 5/2015 931,69 155,28 483/2013 8.6.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20150123 telekom.služby 5/2015 130,00 21,67 370/2013 8.6.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150124 materiál-tonery 46,82 7,80 576/2015 9.6.2015 LASER servis, spol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok 35755989
20150125 tech.podpora-mzd.program 25,80 4,30 579/2015 9.6.2015 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 31355374
20150126 materiál-tonery 276,00 46,00 532/2015 10.6.2015 Softline Services, a.s. J.Hagaru 9, 831 51 Bratislava 35826304
20150127 materiál-žiarovky 135,80 22,63 539/2015 10.6.2015 NEFRIS, s.r.o. Štefánikova 64, 085 01 Bardejov 43814123
20150128 telekom.služby 5/2015 39,43 6,57 369/2013 10.6.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150129 stravné lístky 6/2015 2 358,00 4,20 603/2008 11.6.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150130 právne služby 5/2015 600,00 100,00 435/2014 15.6.2015 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20150131 materiál-papier 64,18 10,70 594/2015 15.6.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150132 poštovné 5/2015 196,20 0,75 3977/2009 15.6.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150133 upratovacie služby 5/2015 650,00 354/2014 15.6.2015 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 97101 Prievidza 44064357
20150134 telekom.služby 223,33 37,22 256/2015 16.6.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150135 Služby technika PO a BP, 06/2015 73,00 12,17 436/2009 24.6.2015 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20150136 faxovacia služba 10,01 564/2015 24.6.2015 Petr Sadílek Krejpského 1526/9, 14900 Praha 4 64923428
20150137 materiál-hyg.potr. 178,79 29,80 590/2015 26.6.2015 PhDr.Gabrila Spišáková Wolkrova 5, 85101 Bratislava 33768897
20150138 vodné,stocné 6/2015 65,60 10,93 719/2012 26.6.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20150139 materiál-výmena zámkov 46,08 7,68 563/2015 30.6.2015 Todos Bratislava s.r.o. M.Ch.Trnavského 14, 84101 Bratislava 31319823
20150140 súdny poplatok-výkon exekúcie 46,93 7,82 EX111/11 6.7.2015 JUDr.Anna Dírerová Gajova 7, 81109 Bratislava 0
20150141 súdny poplatok-výkon exekúcie 39,09 6,52 EX102/12 6.7.2015 JUDr.Anna Dírerová Gajova 7, 81109 Bratislava 0
20150142 materiál 38,40 7,68 563/2015 6.7.2015 Todos Bratislava, s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, 84101 Bratislava 31319823
20150143 licencia Studio Professional 960,00 160 589/2015 6.7.2015 F.A.T. , s.r.o. Ul.Mieru 2018/18, 97406 Banská Bystrica 44647654
20150144 telekom.služby 6/2015 128,04 21,34 370/2013 6.7.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150145 spotreba el.energie 6/2015 935,46 155,91 483/2013 7.7.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20150146 stravné lístky 7/2015 2 540,80 4,57 603/2008 7.7.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150147 transakcie cez firemné karty 6/2015 486,00 984/2013 7.7.2015 Diners Club Slovakia Nám. Slobody, 81106 Bratislava 35757086
20150148 Komunálny odpad 06/2015 42,47 - 423/2013 7.7.2015 Hl.M. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481
20150149 prenos údajov 5/2015 308,40 - 836/2012 9.7.2015 Štatistický úrad SR Mileticova 3, 82457 Bratislava 166197
20150150 faxovacia služba 10,00 564/2015 9.7.2015 Petr Sadílek Krejpského 1526/9, 14900 Praha 4 64923428
20150151 telekom.služby 6/2015 39,43 6,57 369/2013 9.7.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150152 poštovné 6/2015 141,85 0,75 3977/2009 13.7.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150153 servis budovy 684,18 114,03 288/2014 14.7.2015 BTK-bývanie, teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 82107 Bratislava 35786418
20150154 servis.práce 52,46 8,74 288/2014 14.7.2015 BTK-bývanie, teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 82107 Bratislava 35786418
20150155 Uverej.prac.ponuky 82,80 13,80 722/2015 14.7.2015 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 81109 Bratislava 35800861
20150156 úcast.popl-konferencia 40,00 6,67 15.7.2015 EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 399957
20150157 telekom.služby 136,97 22,83 256/2015 15.7.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Braislava 35763469
20150158 Uverej.prac.ponuky 30,00 5,00 730/2015 15.7.2015 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 81109 Bratislava 35800861
20150159 upratovacie služby 6/2015 650,00 354/2014 15.7.2015 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 97101 Prievidza 44064357
20150160 právne služby 6/2015 600,00 100,00 435/2014 21.7.2015 OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. Dunajská 18, 81108 Bratislava 36820059
20150161 Služby technika PO a BP, 07/2015 73,00 12,17 436/2009 23.7.2015 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská cesta 8, 83104 Bratislava 17312396
20150162 doména "inforeg.sk" 23,88 0 300/2015 24.7.2015 Výpoctovné stredisko SAV Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava 398144
20150163 materiál - kancelárske potreby 206,15 34,36 765/2015 3.8.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150164 vodné, stocné, vod.zrážky 7/2015 65,60 10,93 719/2012 3.8.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20150165 prenos údajov za 6/2015 308,40 0,00 836/2012 3.8.2015 Štatisktický úrad SR Miletickova 3, 824 67 Bratislava 166197
20150166 transakcie cez firmené karty 7/2015 362,33 984/2013 10.8.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20150168 komunálny odpad 7/2015 53,09 0,00 423/2013 10.8.2015 Hlavné mesto SR, BA Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481
20105169 upratovacie služby 7/2015 650,00 0,00 354/2014 10.8.2015 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20150170 prenos údajov za 7/2015 308,40 0,00 836/2012 10.8.2015 Štatisktický úrad SR Miletickova 3, 824 67 Bratislava 166197
20150171 notebook HP 598,80 99,80 750/2015 10.8.2015 Henrich Sonnenschein - ITSK Frana Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931
20150172 spotreba elektrickej energie 7/2015 1 464,10 244,02 483/2013 26.8.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 810 00 Bratislava 36677281
20150173 telekom. služby 7/2015-pevné linky 39,43 6,57 369/2013 11.8.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150174 stravné lístky 8/2015 + fix.poplatok 2 021,60 3,60 603/2008 12.8.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. Racianske Mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150175 Školenie - úcastnícky poplatok 66,00 11,00 5021512520 26.8.2015 Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
20150176 Poštovné 7/2015 242,00 0,75 3977/2009 19.8.2015 Slovenksá pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
20150177 Právne služby 7/2015 600,00 100,00 435/2014 19.8.2015 Olexová Vasilisin, s.r.o. Dunajská 18, 811 08 Bratislava 36820059
20150178 telekom.služby 7/2015-mobily 200,26 33,38 256/2015 19.8.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150179 materiál - kancelárske potreby 50,16 8,36 332/2013 19.8.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150180 Pocítacová siet SANET 7-9/2015 1 350,00 0,00 1339313 26.8.2015 SANET, združenie použív.dát.siete SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 3964
20150181 Služby technika PO a BP 8/2015 73,00 12,17 436-2009 26.8.2015 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20150182 vodné, stocné, vod.zrážky 8/2015 65,60 10,93 719/2012 4.9.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20150183 materiál - tonery 310,00 86,11 843/2015 7.9.2015 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866
20150184 spotreba el. energie 8/2015 1 185,17 197,53 483/2013 7.9.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 810 00 Bratislava 36677281
20150185 úctovníctvo ROPO a obcí, predplatné: 11/2015-10/2016 75,00 12,50 23.9.2015 Woters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262
20150186 telekomunikacné služby 8/2015-pevné linky 39,43 6,57 369/2013 7.9.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150187 telekomunikacné služby 8/2015-pevné linky 138,36 23,06 370/2013 7.9.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150188 materiál - hygienické potreby 112,78 18,80 842/2015 8.9.2015 PhDr.Gabrila Spišáková Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897
20150189 poplatok - komunálny odpad 8/2015 42,47 0,00 423/2013 8.9.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
20150190 upratovacie služby 9/2015 650,00 0 354/2014 9.9.2015 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 97101 Prievidza 44064357
20150191 materiál - kancelárske potreby 66,18 11,03 891/2015 9.9.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150192 stravné lístky 9/2015 + fixný poplatok 1 895,46 3,38 603/2008 18.9.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150193 materiál - kancelárske potreby 17,58 2,93 332/2013 11.9.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150194 prenos údajov 8/2015 308,40 0,00 836/2012 10.9.2015 Štatistický úrad SR Mileticova 3, 824 67 Bratislava 00166197
20150195 právne služby 8/2015 600,00 100,00 435/2014 18.9.2015 Olexová Vasilisin, s.r.o. Dunajská 18, 811 08 Bratislava 36820059
20150196 poštovné a P.O.Box 8/2015 393,30 0,75 3977/2009 17.9.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150197 telekomunikacné služby 8/2015 - mobil 214,15 35,69 256/2015 21.9.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150198 úcastnícky poplatok - konferencia v Trenc.Tepliciach 120,00 0,00 942/2015 28.9.2015 Sloven.štatistic. a demogr. spolocnost Mileticova 3, 824 67 Bratislava 00178764
20150199 transakcie firemných kariet 8/2015 305,14 984/2013 21.9.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20150200 tlaciaren HP Color Laser Jet 400,80 66,80 894/2015 22.9.2015 Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734
20150201 materiál - tonery 11,52 1,92 901/2015 24.9.2015 Laser servis, s.r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok 35755989
20150202 služby technika PO a BP 9/2015 73,00 12,17 436-2009 24.9.2015 Hastex, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20150203 materiál - tonery 300,00 50,00 893/2015 28.9.2015 DD21, s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
20150204 EPI Právny systém Basic-rocný prístup (9/2015-9/2016) 191,10 0,00 902/2015 16.9.2015 Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
20150205 vodné, stocné, vod.zrážky 9/2015 65,60 10,93 719/2012 29.9.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20150206 materiál 91,20 15,20 937/2015 30.9.2015 ELSO PHILIPS SERVICE, s.r.o. Jilemnického 2, 911 01 Trencín 31423388
20150207 materiál - tonery 360,00 60,00 938/2015 6.10.2015 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866
20150208 servis klimatizacnej jednotky 79,63 13,27 963/2015 6.10.2015 BTK - byvanie, teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 82107 Bratislava 35786418
20150209 spotreba el.energie za 9/2015 939,50 156,58 483/2013 7.10.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 810 00 Bratislava 36677281
20150210 telekom.služby-pevné linky, 9/2015 138,42 23,07 370/2013 7.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150211 poplatok za komunálny odpad 9/2015 47,78 0,00 423/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481
20150212 transakcie firemných kariet 9/2015 380,35 0,00 0,49 9.10.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20150213 prenos údajov ŠÚ - 9/2015 308,40 0,00 836/2012 9.10.2015 Štatistický úrad SR Mileticova 3, 824 67 Bratislava 00166197
20150214 stravné lístky 10/2015 2 409,75 4,29 603/2008 12.10.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150215 odborné prehliadky a skúšky el. spotrebicov 894,00 0,00 988/2015 12.10.2015 Vladimír Svetlík - ELVES Gessayova 11, 851 03 Bratislava 5 37421816
20150216 poštovné + P.O.Box 9/2015 382,15 0,75 3677/2009 13.10.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150217 upratovacie služby 9/2015 650,00 0 354/2014 14.10.2015 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20150218 jesenný servis/budova Leškova 16, BA 802,98 133,83 288/2014 15.10.2015 BTK - bývanie, teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 82107 Bratislava 35786418
20150219 materiál - kancelárske potreby 303,78 50,63 332/2013 19.10.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150220 súhrnná faktúra - mobily (8.9.-7.10.2015) 209,63 34,94 256/2015 19.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150221 telekomunikacné služby 9/2015 39,43 6,57 369/2013 21.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150222 právne služby 9/2015 600,00 100,00 435/2014 22.10.2015 Olexova Vasilisin s.r.o. Dunajská 18, 811 08 Bratislava 36820059
20150223 materiál - kancelárske potreby 130,56 21,76 998/2015 23.10.2015 OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 46323546
20150224 služby technika PO a BP 10/2015 73,00 12,17 436-2009 27.10.2015 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396
20150225 vodné, stocné, vodné zrážky 9/2015 65,60 10,93 719/2012 28.10.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20150226 úcastnícky poplatok - školenie 46,80 7,80 1010/2015 23.10.2015 Agentúra PRO, EKON-perfekt, s.r.o. Lisovna 27, 831 06 Bratislava 31394434
20150227 úcastnícky poplatok - školenie 46,80 7,80 1011/2015 23.10.2015 Agentúra PRO, EKON-perfekt, s.r.o. Lisovna 27, 831 06 Bratislava 31394434
20150228 materiál - ND do vysávaca 21,29 3,55 1025/2015 4.11.2015 GUDE Slovakia, s.r.o. Roven 208, 033 01 Podturen 36389862
20150229 spotreba el. energie za 10/2015 1 264,85 210,81 483/2013 6.11.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 810 00 Bratislava 36677281
20150230 telekom.služby-pevné linky za 10/2015 135,47 22,58 370/2013 5.11.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150231 Multifunkcná tlaciaren XEROX - 2 ks 477,85 79,64 1024/2015 5.11.2015 DD21, s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
20150232 materiál - tonery 1 032,00 172,00 1023/2015 5.11.2015 Laser servis, s.r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok 35755989
20150233 materiál - ND do pocítaca 46,32 7,72 1046/2015 6.11.2015 ADIR, s.r.o Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
20150234 telekomunikacné služby 10/2015 39,43 6,57 369/2013 6.11.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150235 transakcie firemných kariet 10/2015 591,67 984/2013 10.11.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20150236 poplatok za komunálny odpad 10/2015 47,78 0,00 423/2013 10.11.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481
20150237 stravné lístky 11/2015 2 286,83 4,07 603/2008 12.11.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150238 poštovné + P.O.Box 10/2015 285,35 0,75 3977/2009 12.11.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150239 súhrnná faktúra - mobily (8.10.-7.11.2015) 214,64 35,77 256/2015 18.11.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150240 úcastnícky poplatok za školenie 347,70 57,95 1079/2015 18.11.2015 ACREA SR, s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava 46457071
20150241 licencný poplatok za program VEMA 1 023,60 170,60 2675/2011 18.11.2015 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
20150242 upratovacie služby 10/2015 650,00 0,00 354/2014 18.11.2015 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20150243 úcastnícky poplatok za školenie 78,00 13,00 1081/2015 18.11.2015 Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
20150244 Prenos údajov ŠÚ SR - Infostat, 10/2015 308,40 0,00 836/2012 18.11.2015 Štatisktický úrad SR Miletickova 3, 824 67 Bratislava 166197
20150245 právne služby 10/2015 600,00 100,00 435/2014 19.11.2015 Olexova Vasilisin s.r.o. Dunajská 18, 811 08 Bratislava 36820059
20150246 úcastnícky poplatok za školenie 64,00 10,67 1087/2015 19.11.2015 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
20150247 služby technika PO, BP za 11/2015 73,00 12,17 436/2009 23.11.2015 Hastex, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20150248 Pocítacová siet SANET 10-12/2015 1 350,00 0,00 184/2000-10 24.11.2015 SANET, združenie použív.dát.siete SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20150249 Nákup software 1 102,00 1088/2015 18.11.2015 Highsoft AS Elvegata 1, 6893 Vik i Song, Nórsko 996840506
20150250 úcastnícky poplatok za školenie 59,00 9,83 1102/2015 1.12.2015 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
20150251 úhrada letenky 235,00 1074/2015 30.11.2015 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava 35719192
20150252 vodné, stocné, vodné zrážky 11/2015 65,60 10,93 719/2012 30.11.2015 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20150253 Nákup software 5 676,00 946,00 1078/2015 1.12.2015 ACREA SR, s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava 46457071
20150254 úcastnícky poplatok za školenie 59,00 9,83 1106/2015 1.12.2015 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
20150255 úcastnícky poplatok za školenie 66,00 11,00 1163/2015 14.12.2015 Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
20150256 príslušenstvo k pocítacom 686,88 114,48 1076/2015 3.12.2015 Henrich Sonnenschein - ITSK Frana Mojtu 22 37212931
20150257 materiál - kancelárske potreby 174,29 29,05 1117/2015 3.12.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150258 antivírový program - predlženie licencie 1 198,80 199,80 1111/2015 3.12.2015 Ing. Peter Švec-ATIS Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica 11838132
20150259 poplatok - komunálny odpad 11/2015 42,47 0,00 423/2013 7.12.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481
20150260 spotreba el.energie za 11/2015 1 262,64 210,44 483/2013 8.12.2015 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 810 00 Bratislava 36677281
20150261 telekom.služby za 11/2015-pevné linky 136,38 22,73 370/2013 8.12.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150262 telekom.služby 11/2015 - poplatok 39,43 6,57 369/2013 8.12.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150263 nákup materiálu - kancelárske potreby 192,52 32,09 332/2013 8.12.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150264 stravné lístky 12/2015 2 264,19 4,03 603/2008 9.12.2015 VAŠA Slovensko Racianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20150265 úcastnícky poplatok za školenie 52,50 0,00 1156/2015 10.12.2015 IVES Košice Csl. armády 20, 041 18 Košice 00162957
20150266 transakcie firem. Kariet 11/2015 438,93 0,00 984/2013 10.12.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20150267 nákup mobilného telefónu 199,90 33,15 1140/2015 8.12.2015 ALZA.cz, a.s. Jatecní 33a, 17000 Praha 7 27082440
20150258 nákup hnutelného majetku - automobil 20 292,00 3 382,00 822/2015 18.12.2015 Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36 35828161
20150269 úcastnícky poplatok za školenie 69,00 11,50 1162/2015 14.12.2015 PROEKO, s.r.o. Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20150270 poštovné + P.O. Box 11/2015 126,80 0,75 3977/2009 14.12.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150271 prenos údajov ŠÚ SR - Infostat, 11/2015 308,40 0,00 836/2012 14.12.2015 Štatisktický úrad SR Miletickova 3, 824 67 Bratislava 166197
20150272 Nákup výpoctovej techniky 2 432,40 405,40 1077/2015 21.12.2015 P3C, s.r.o. Poschlova 6269/17, 080 01 Prešov 46897658
20150273 právne služby 11/2015 600,00 100,00 435/2014 16.12.2015 Olexova Vasilisin s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20150274 upratovacie služby 11/2015 650,00 0,00 354/2014 16.12.2015 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20150275 nákup mobilného telefónu 108,80 18,13 1184/2015 16.12.2015 ALZA.cz, a.s. Jatecní 33a, 17000 Praha 7 27082440
20150276 úcastnícky poplatok za školenie 60,00 10,00 1176/2015 16.12.2015 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
20150277 materiál - hygienické ppotreby 149,98 25,00 1115/2015 16.12.2015 PhDr. Gabriela Spišáková, Majster papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V 33768897
20150278 súhrnná faktúra - mobily 8.11.-7.12.2015 221,16 36,86 256/2015 17.12.2015 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150279 nákup materiálu - kancelárske potreby 198,07 33,01 1178/2015 18.12.2015 Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lucenec 32627211
20150280 úcastnícky poplatok za školenie 69,00 11,50 1188/2015 17.12.2015 PROEKO, s.r.o. Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20150281 úcastnícky poplatok za školenie 69,00 11,50 1193/2015 28.12.2015 Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
20150282 služby technika PO, BP za 12/2015 73,00 12,17 436-2009 28.12.2015 Hastex, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20150283 školenie vodicov 70,00 0,00 1171/2015 28.12.2015 Mezei Vladimír - VDDOS Nálepkova 19, 902 01 Pezinok 40051102
20150284 vodné, stocné, vodné zrážky 8/2015 65,60 10,93 719/2012 4.1.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20150285 telekom.služby za 12/2015-poplatok 39,43 6,57 369/2013 5.1.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150286 telekom.služby za 12/2015-pevné linky 137,70 22,95 370/2013 7.1.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20150287 spotreba el.energie za 12/2015 1 468,97 244,83 483/2013 20.1.2016 ZSE Energia, a.s. Culenova 6, 810 00 Bratislava 36677281