Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
DPH
(a/n)
Číslo zmluvy /
číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresadodávateľa IČO
20150288 predĺženie licencie Oracle (12/2015-12/2016) 742,80 0,00 1174/2015 11.1.2016 PER4MANCE, s.r.o. Fišova 3, 602 00 Brno, ČR 60749024
20150289 transakcie firemných kariet 12/2015 1 494,90 0,00 984/2013 11.1.2016 Diner Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20150290 výmena zimných pneumatík - KIA CARENS 1 027,10 171,18 11.1.2016 Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36 35828161
20150291 poštovné + P.O.Box 12/2015 132,40 0,75 3977/2009 14.1.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20150292 upratovacie služby 12/2015 650,00 0,00 354/2014 14.1.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20150293 poplatok - komunálny odpad 12/2015 47,78 0,00 423/2013 14.1.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
20150294 právne služby 12/2015 600,00 100,00 435/2014 19.1.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160001 stravné lístky 1/2016 1 487,90 2,65 603/2008 20.1.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske Mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160002 súhrnná faktúra - mobily (8.12.15-7.1.16) 221,83 36,97 14.1.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469
20160003 nákup pečiatky 106,00 17,68 58/2016 20.1.2016 BKC, s.r.o. Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava 35800968
20160004 príručka ku finančnej kontrole 15,50 1,41 109/2016 26.1.2016 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262
20160005 nákup mobilného telefónu 53,00 0,00 106/2016 26.1.2016 ALZA.cz, a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20160006 účastnícky poplatok - seminár 69,00 11,50 26.1.2016 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20160007 preĺženie licencie MS Visula Studio 2 759,99 460,00 29/2016 22.1.2016 JURIGA, s.r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20160008 licenčná údržba IS NUNTIO - r. 2016 504,00 84,00 6/2004 22.1.2016 DIMANO, a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 30775094
20160009 vodné, stočné, vodné zrážky (20.12.15-19.1.16) 65,60 10,93 719/2012 27.1.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160010 účastnícky poplatok - seminár 66,00 11,00 29.1.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503
20160011 služby technika PO, BP za 1/2016 73,00 12,17 436-2009 26.1.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160012 Nákup materiálu - tonery 558,08 93,01 30/2016 1.2.2016 DD21, s.r.o Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
20160013 Spotreba el.energie za 1/2016 1 660,99 276,83 483/2013 5.2.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160014 Telekomunikač.služby - poplatok 1/2016 39,43 6,57 369/2013 8.2.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160015 Telekomunikač. Služby - pevné linky 1/2016 140,02 23,34 370/2013 8.2.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160016 Prenos údajov 12/2015 119,40 836/2012 8.2.2016 Štatistický úrad SR, Bratislava Miletičova 3, 824 67 Bratislava 00166197
20160017 Poplatok - komunálny odpad 1/2016 47,78 423/2013 8.2.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160018 Členský poplatok SANET na rok 2016 33,00 184/2000-10 8.2.2016 SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20160019 Stravné lístky 2/2016 2 092,76 3,73 603/2008 11.2.2016 Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske Mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160020 Seminár - účastnícky poplatok 56,00 9,33 10.2.2016 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
20160021 Seminár - účastnícky poplatok 69,00 11,50 12.2.2016 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20160022 Poštovné + P.O.Box za 1/2016 636,95 0,75 3977/2009 12.2.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160023 Transakcie firemných kariet 1/2016 393,66 984/2013 12.2.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160024 Súhranná faktúra - mobily (8.1. - 7.2.2016) 204,58 34,10 256/2015 16.2.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160025 Upratovacie služby 1/2016 350,00 354/2014 16.2.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160026 Právne služby 1/2016 600,00 100,00 435/2014 18.2.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160027 Nákup materiálu 623,48 103,91 332/2013 22.2.2016 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
20160028 Počítačová sieť SANET, 1-3/2016
20160029 Služby technika PO a BP 2/2016 73,00 17,17 436/2009 22.2.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160030 Nákup materiálu - tonery 1 735,92 289,32 180/2016 24.2.2016 JURIGA, s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20160031 Nákup materiálu - hygienické potreby 432,00 72,00 179/2016 25.2.2016 PhDr. Gabirela Spišáková, Majster papier Wolkrova 5, 851 01 Btratislava 33768897
20160032 Nákup materiálu 120,40 20,05 214/2016 1.3.2016 Elektrospeed, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038
20160033 Vodné, stočné, vod. zrážky (20.1.-19.2.2016) 65,60 10,93 719/2012 1.3.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160034 Spotreba el.energie za 2/2016 1 374,02 229,00 483/2013 7.3.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160035 Pevné linky za 2/2016 136,42 22,74 370/2013 7.3.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160036 Telekomunikačné služby za 2/2016 39,43 6,57 369/2013 7.3.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160037 Komunálny odpad 2/2016 42,47 423/2013 9.3.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160038 Stravné lístky 3/2016 2 089,52 3,72 603/2008 14.3.2016 Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske Mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160039 Nákup odbornej literatúry 7,00 0,64 252/2016 14.3.2016 Ing. Miroslav Mračko, EPOS Pečnianska 6, 851 01 Bratislava 11791519
20160040 Poštovné + P.O.Box 02/2016 240,40 0,75 3977/2009 14.3.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160041 Upratovacie služby 02/2016 650,00 354/2014 14.3.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160042 Transakcie firemných kariet 02/2016 624,53 984/2013 14.3.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160043 Nákup odbornej literatúry 86,40 14,40 275/2016 INTERPRESS Slovakia, s.r.o. Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 17326231
20160044 Súhrnná fakúra - mobily (8.2.-7.3.2016) 221,05 36,84 17.3.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160045 Právne služby 02/2016 600,00 100,00 435/2014 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160046 poštovné 7,20 3977/2009 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160047 Služby technika PO a BP 03/2016 73,00 12,17 436/2009 23.3.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160048 Servis a údržba motorového vozidla 332,36 55,39 311/2016 11.4.2016 HÍLEK a spol., s.r.o. Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava 36239542
20160049 Stravné lístky 4/2016 2 076,59 18,49 603/2008 11.4.2016 Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske Mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160050 Komunálny odpad 3/2016 47,78 0,00 423/2013 11.4.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160051 Transakcie firemných kariet 3/2016 501,77 0,00 984/2013 11.4.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160052 Vyúčtovanie predaja databázy RES SR 3,98 0,66 54/99-10/3003 11.4.2016 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005
20160053 Poštovné + P.O.Box 3/2016 250,40 3,75 3977/2009 13.4.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160054 Upratovacie služby 3/2015 650,00 0,00 354/2014 13.4.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160055 Spotreba el. energie za 3/2016 1 396,19 232,70 483/2013 18.4.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160056 Vodné, stočné, vod. Zrážky - vyúčt.spotreby 3/2016-3/2016 14,40 2,40 719/2012 18.4.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160057 Právne služby 3/2016 600,00 100,00 435/2014 20.4.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160058 Telekomunikačné služby 3/2016 39,43 6,57 369/2013 21.4.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160059 Pevné linky 3/2016 136,46 22,74 370/2013 21.4.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160060 Súhrnná faktúra - mobily 8.3 - 7.4.2016 211,36 35,23 256/2015 22.4.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160061 Služby technika PO a BP 4/2016 73,00 12,17 436/2016 22.4.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160062 Vodné, stočné, vod. Zrážky - vyúčt.spotreby (18.3 - 17.4. 2016) 58,93 9,82 719/2012 27.4.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160063 Deratizačné práce 252,00 42,00 320/2016 4.5.2016 ASANA Slovakia, s.r.o. 031 04 Veterná Poruba 109 47786531
20160064 Spotreba el. energie 4/2016 1 154,95 192,49 483/2013 5.5.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160065 Telekomunikač.služby - poplatok 4/2016 39,43 6,57 369/2013 9.5.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160066 Pevné linky - 4/2016 140,74 23,46 370/2013 9.5.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160067 Transakcie firemných kariet 310,03 0,00 984/2013 9.5.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160068 Komunálny odpad 4/2016 47,78 0,00 423/2013 9.5.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160069 Upratovacie služby 4/2016 650,00 0,00 354/2014 9.5.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160070 Stravné lístky 5/2016 2 303,01 4,10 603/2008 11.5.2016 Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske Mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160071 Účastnícky poplatok na konferenciu 50,00 456/2016 12.5.2016 Slov.štatistic. a demografic. spoločnosť Miletičova 3, 824 67 Bratislava 00178764
20160072 Technická podpora účtov.programu 161,32 26,89 R27/2010 13.5.2016 IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957
20160073 Služby technika PO a BP 05/2016 - kontrola has.prístrojov 220,80 36,80 436/2009 16.5.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160074 Mobily - súhrnná faktúra (8.4. - 7.5.2016) 201,55 33,59 256/2015 16.5.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160075 Poštovné + P.O. Box 4/2016 236,60 0,75 3977/2009 16.5.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160076 Nákup spotreb.materiálu 6,30 463/2016 18.5.2016 BoutiqueShop Vyšehradská 3732/16, Bratislava 5 46748393
20160077 Služby technika PO a BP 05/2016 73,00 12,17 436/2009 23.5.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160078 Počítačová sieť SANET, 4-6/2016 1 350,00 184/2000-10 23.5.2016 SANET - Združenie podnikateľov... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20160079 Nákup spotreb.materiálu 43,03 326/2016 25.5.2016 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20160080 Nákup spotreb.materiálu 121,58 493/2016 25.5.2016 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20160081 Sezónny servis tepelných čerpadiel 669,15 288/2014 26.5.2016 BTK - bývanie, teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
20160082 Vodné, stočné, vodné zrážky (18.4. - 17.5.2016) 58,93 9,82 719/2012 30.5.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160083 Právne služby 4/2016 600,00 100,00 435/2014 30.5.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160084 Nákup materiálu - kancelárske potreby 82,61 13,77 332/2013 30.5.2016 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
20160085 Pevné linky 5/2016 140,11 23,35 370/2013 6.6.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160086 Telekomunikačné služby - poplatok 5/2016 39,43 6,57 369/2013 8.6.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160087 Spotreba el. energie 5/2016 1 058,16 176,36 483/2013 8.6.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160088 Nákup materiálu 91,25 523/2016 8.6.2016 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20160089 Poštovné k dohodám 4/2016 7,20 3977/2009 8.6.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160090 Seminár - účastnícky poplatok 79,00 13,17 9.6.2016 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20160091 Stravné lístky 6/2016 2 205,97 3,93 603/2008 9.6.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160092 Komunálny odpad 5/2016 42,47 0,00 423/2013 9.6.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160093 Transakcie firemných kariet 5/2016 748,84 984/2013 9.6.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160094 Poštovné + P.O.Box 5/2016 124,15 0,75 3977/2009 14.6.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160095 Súhrnná faktúra - mobily (8.5.-7.6.2016) 211,66 35,28 16.6.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160096 Upratovacie služby 5/2016 650,00 354/2014 16.6.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160097 Nákup materiálu 5,38 21.6.2016 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20160098 Nákup materiálu 11,82 21.6.2016 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20160099 Služby technika PO a BP 6/2016 73,00 12,17 436/2016 27.6.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160100 Poplatok za doménu Inforeg (5.5. 2016 - 4.5.2017) 23,88 0,00 27.6.2016 Výpočtové stredisko SAV Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 00398144
20160101 Vodné, stočné, vodné zrážky 6/2016 49,11 9,82 719/2012 30.6.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160102 Právne služby 5/2016 600,00 100,00 435/2014 30.6.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160103 Pevné linky 6/2016 137,22 22,87 370/2013 6.7.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160104 Telekomunikačné služby 6/2016 39,43 6,57 369/2013 6.7.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160105 Spotreba el.energie 6/2016 1 104,37 184,06 483/2013 11.7.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160106 Komunálny odpad 6/2016 47,78 0,00 423/2013 11.7.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481
20160107 Transakcie firemných kariet 6/2016 276,17 0,00 984/2013 11.7.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160108 Poštovné k dohodám - 6/2016 0,80 3977/2009 11.7.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160109 Stravné lístky 7/2016 1 811,36 3,23 603/2008 11.7.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160110 Poštovné + P.O.Box 6/2016 111,10 0,75 3977/2009 12.7.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160111 Nákup mobil. telefónu 165,02 625/2016 18.7.2016 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20160112 Štatistický software - 2. splátka 11 322,00 1 887,00 1127/2012 19.7.2016 SAS Slovakia, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 44450524
20160113 Upratovacie služby 6/2016 650,00 354/2014 19.7.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160114 Právne služby 6/2016 600,00 100,00 435/2014 22.7.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160115 Služby technika PO a BP 7/2016 73,00 12,17 436/2009 27.7.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160116 Mobily - súhrnná faktúra (8. 6. - 7. 7. 2016) 199,00 33,17 436/2009 27.7.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160117 Vodné, stočné, vod.zrážky (18. 6. - 17. 7. 2016) 58,93 9,82 719/2012 27.7.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160118 Nákup grafickej karty 82,84 624/2016 18.7.2016 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20160119 Komunálny odpad 7/2016 47,78 0,00 423/2013 8.8.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160120 Spotreba el.energie 7/2016 1 298,59 216,43 483/2013 8.8.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160121 Pevné linky 7/2016 135,13 22,52 370/2013 8.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160122 Telekomunikačné služby 7/2016 39,43 6,57 369/2013 8.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160123 Stravné lístky 8/2016 1 940,74 3,46 603/2008 10.8.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160124 Transakcie firemných kariet 7/2016 327,04 984/2013 11.8.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160125 Súhrnná faktúra - mobily (8.7.-7.8.2016) 218,30 36,38 12.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160126 Poštovné + P.O.Box 7/2016 254,75 0,75 3977/2009 16.8.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160127 Upratovacie služby 7/2016 650,00 354/2014 18.8.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160128 Predplatné "Účttovníctvo ROPO a obcí" 79,80 13,30 717/2016 22.8.2016 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262
20160129 Počítačová sieť SANET (7-9/2016) 1 350,00 184/2000-10 22.8.2016 SANET - Združenie podnikateľov... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20160130 Nákup materiálu - fuser 324,25 54,04 727/2016 23.8.2016 DD21, s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
20160131 Služby technika PO, BP 8/2016 73,00 12,17 710/2012 24.8.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160132 Vodné, stočné, vodné zrážky (18.7. - 17.8.2016) 58,93 9,82 719/2012 30.8.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160133 Oprava budovy a prístreška 500,00 0,00 471/2016 5.9.2016 Pavol Illeš - ILMONT Lúčky 2580/1, 909 01 Skalica 34786716
20160134 Telekomunikačné služby 8/2016 39,43 6,57 369/2013 6.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160135 Pevné linky 8/2016 136,76 22,79 370/2013 6.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160136 Zverejnenie pracovnej ponuky 94,80 15,80 819/2016 8.9.2016 Profesia, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861
20160137 Spotreba el. energie za 8/2016 1 215,98 202,66 483/2013 8.9.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160138 Strravné lístky 9/2016 1 746,66 3,11 603/2008 19.9.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160139 Transakcie firmených kariet 8/2016 469,24 0,00 984/2013 19.9.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160140 Pošotvné + P.O.Box 8/2016 410,90 0,75 3977/2009 19.9.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160141 Poštovné k dohodám 6/2016 3,60 0,00 3977/2009 19.9.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160142 Komunálny odpad 8/2016 47,78 0,00 423/2013 19.9.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160143 Právne služby 7/2016 600,00 100,00 435/2016 19.9.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160144 Súhrnná faktúra mobily (8.8. - 7.9.2016) 266,02 44,34 19.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160145 Nákup technických noriem 36,40 0,00 815/2016 19.9.2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšob. SR Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710
20160146 Upgrade IS NUNTIO 4 224,00 704,00 6/2004 19.9.2016 DIMANO, a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 30775094
20160147 Služby technika PO a BP 9/2016 73,00 12,17 436/2009 22.9.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160148 EPI právny systém Basic 191,10 31,85 853/2016 19.9.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503
20160149 Poštovné k dohodám 8/2016 6,30 0,00 3977/2009 28.9.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160150 Upratovacie služby 8/2016 650,00 0,00 354/2014 28.9.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160151 Vodné, stočné, vod.zrážky (18.8. - 17.9.2016) 58,93 9,82 719/2012 28.9.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160152 Právne služby 8/2016 600,00 100,00 435/2014 4.10.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160153 Telekomunikačné služby 9/2016 39,43 6,57 257/2015 6.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160154 Pevné linky 9/2016 138,38 23,06 257/2015 6.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160155 Spotreba el.energie za 9/2016 936,76 156,13 483/2013 6.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160156 Úhrada letenky 347,89 0,00 3607/2005 7.10.2016 CK RUEFA CS spol. s r.o. Nám. SNP 14, 811 08 Bratislava 17318513
20160157 Komunálny odpad 9/2016 47,78 0,00 423/2013 11.10.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160158 Súhrná faktúra - mobily (8.9. - 7.10.2016) 233,96 38,99 257/2015 11.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160159 Transakcie cez firemné karty 9/2016 386,77 0,00 984/2013 11.10.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160160 Stravné lístky 10/2016 2 312,71 4,12 1017191/2001 12.10.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160161 Pošotvné + P.O.Box 9/2016 396,75 0,75 3977/2009 12.10.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160162 Software Eviews - upgrade 1 496,00 983/2016 12.10.2016 STATCON B. Schäfer Schulstr. 2, 37213 Witzenhausen DE113914939
20160163 Služby technika PO a BP 10/2016 73,00 12,17 436/2009 24.10.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160164 Vodné, stočné, vod.zrážky (18.9.-17.10.16) 58,93 9,82 719/2012 27.10.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160165 Právne služby 9/2016 600,00 100,00 435/2014 28.10.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160166 Premeranie spotreby paliva KIA CARENS 396,00 66,00 868/2016 28.10.2016 SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19, Bratislava 31324797
20160167 Sezónny servis čerpadiel 339,15 0,00 288/2014 2.11.2016 BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o. Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
20160168 Upratovacie služby 9/2016 650,00 0,00 354/2014 2.11.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160169 Upratovacie služby 1.10.-15.10.2016 325,00 0,00 354/2014 2.11.2016 MUVI, s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
20160170 Pevné linky 10/2016 140,54 23,42 257/2015 7.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160171 Telekomunikač.služby - ústredňa, 10/2016 39,43 6,57 257/2016 4.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160172 Účastnícky poplatok - seminár 207,00 34,50 8.11.2016 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20160173 Účastnícky poplatok - seminár 46,00 0,00 8.11.2016 Agentúra PRO s.r.o. Lisovňa 27, 831 06 Bratislava 47642122
20160174 Spotreba el.energie 10/2016 1 169,04 194,84 483/2013 8.11.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160175 Komunálny odpad 10/2016 42,47 0,00 423/2013 8.11.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160176 VEMA - predĺženie licencie 642,72 107,12 2675/2011 8.11.2016 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
20160177 Stravné lístky 11/2016 2 348,29 4,18 1017191/2001 10.11.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160178 Poštovné k dohodám 8,50 0,00 3977/2009 10.11.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160179 Deratizačné práce 252,00 42,00 1083/2016 10.11.2016 ASANA, s.r.o. Veterná Poruba 109, 031 04 Veterná Poruba 47786531
20160180 Poštovné + P.O.Box 10/2016 274,90 0,75 3977/2009 11.11.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160181 Upratovacie služby (16.10. -.31.10.2016) 187,50 31,25 996/2016 11.11.2016 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20160182 Účastnícky poplatok - seminár 69,00 11,50 15.11.2016 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20160183 Stravné lístky - výmena 11,83 0,02 1017191/2001 21.11.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160184 Počítačová sieť SANET IV. Q 2016 1 350,00 0,00 1200296/1996 21.11.2016 SANET, Združenie podnikateľov.... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20160185 Transakcie cez firemné karty 10/2016 461,78 0,00 984/2013 23.11.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160186 Nákup materiálu 38,66 6,44 332/2013 23.11.2016 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
20160187 Poštovné k dohodám 7,20 0,00 3977/2009 24.11.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160188 Služby technika PO a BP 11/2016 73,00 12,17 436/2009 24.11.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160189 Súhrnná faktúra - mobily (8.10. .- 7.11.2016) 199,87 33,31 257/2015 29.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160190 Vodné, stočné, vod.zrážky (18.10. - 17.11.2016) 58,93 9,82 719/2012 29.11.2016 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160191 Účastnícky poplatok - seminár 46,00 0,00 30.11.2016 Agentúra PRO s.r.o. Lisovňa 27, 831 06 Bratislava 47642122
20160192 Právne služby 10/2016 600,00 100,00 972/2016 30.11.2016 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160193 Vizitky 184,50 30,75 1096/2016 29.11.2016 BKC s.r.o. Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava 35800968
20160194 Telekomunikačné služby 11/2016 39,43 6,57 257/2015 5.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160195 Upratovacie služby 11/2016 375,00 62,50 996/2016 5.12.2016 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20160196 Spotreba el. energie 11/2016 1 439,89 239,98 483/2013 7.12.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160197 Pevné linky 11/2016 138,77 23,13 257/2015 7.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160198 Účastnícky poplatok - seminár 55,00 0,00 7.12.2016 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 50288334
20160199 Komunálny odpad 11/2016 47,78 0,00 423/2013 7.12.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160200 Poštovné + P.O.Box 11/2016 127,85 0,75 3977/2009 12.12.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20160201 Stravné lístky 12/2016 2 472,92 4,40 1017191/2001 12.12.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20160202 Súhrnná faktúra - mobily (8.11.-7.12.2016) 286,87 47,81 257/2015 12.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160203 Transakcie firemných kariet 11/2016 548,88 0,00 984/2013 12.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160204 Účastnícky poplatok - seminár 69,00 11,50 15.12.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503
20160205 Účastnícky poplatok - seminár 78,00 13,00 15.12.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503
20160206 Účastnícky poplatok - seminár 60,00 10,00 15.12.2016 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
20160207 Účastnícky poplatok - seminár 55,00 0,00 19.12.2016 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 50288334
20160208 Služby technika PO a BP 12/2016 73,00 12,17 436/2009 22.12.2016 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20160209 Vodné, stočné, vod. zrážky (18.11.-17.12.2016) 58,93 9,82 719/2012 2.1.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20160210 Právne služby 11/2016 600,00 100,00 972/2016 2.1.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160211 Spotreba el. energie 12/2016 1 641,74 273,62 483/2013 5.1.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20160212 Upratovacie služby 12/2016 375,00 62,50 996/2016 5.12.2016 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20160213 Predĺženie licencie ORACLE 742,80 0,00 5.1.2017 PER4MANCE, s.r.o. Fišova 3, 602 00 Brno 60749024