Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
DPH
(a/n)
Číslo zmluvy /
číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresadodávateľa IČO
20160214 Telekomunikačné služby 12/2016 39,43 6,57 257/2015 9.1.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160215 Pevné linky 12/2016 136,04 22,67 257/2015 9.1.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20160216 Komunálny odpad 12/2016 47,78 0,00 423/2013 9.1.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20160217 Transakcie cez firmené karty 12/2016 416,29 0,00 984/2013 9.1.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20160218 Právne služby 12/2016 600,00 100,00 972/2016 12.1.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20160219 Poštovné + P.O.Box 12/2016 126,45 0,75 3977/2009 20.1.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170001 Stravné lístky 1/2017 1 906,88 3,40 1017191/2005 12.1.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170002 Súhrnná faktúra - mobily (8.12.2016 - 7-1-2017) 232,45 38,74 257/2015 16.1.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170003 Nákup kancelárskych potrieb 949,64 158,27 74/2017 19.1.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
20170004 nákup pracovného náradia 478,96 79,83 64/2017 31.1.2017 KOBATECH, s.r.o.
20170005 Poštovné k dohodám 3,60 0,00 3977/2009 31.1.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170006 Nákup kancelárskej techniky 178,25 0,00 75/2017 31.1.2017 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20170007 nákup materiálu k výpočtovej technike 167,40 27,90 77/2017 31.1.117 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
20170008 Sieťové úložisko dát 659,04 109,84 79/2017 31.1.2017 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
20170009 Nákup telekomunikač.techniky 249,00 41,50 78/2017 31.1.2017 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
20170010 Služby technika PO a BP 1/2017 73,00 12,17 436/2009 31.1.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170011 nákup materiálu k výpočtovej technike 3 073,20 512,20 84/2017 31.1.2017 Martin Gall - MG COMP Šmeralova 23, 080 01 Prešov 41751477
20170012 nákup materiálu k výpočtovej technike 4 067,76 677,96 81/2017 31.1.2017 DD21, s.r.o Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
20170013 Upratovacie služby 1/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 3.2.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170014 Spotreba el. energie 1/2017 2 079,62 346,60 483/2013 6.2.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170015 Pevné linky 1/2017 136,18 22,70 257/2015 6.2.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170017 Komunálny odpaad 1/2017 42,47 423/2013 7.2.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170018 Diners Club CS, s.r.o. 707,33 984/2013 7.2.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170019 Účastnícky poplatok - seminár 79,00 13,17 8.2.2017 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20170020 Nákup informačnej techniky 1 099,16 99/2017 31.1.2017 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20170021 Nákup hygienických potrieb 442,80 73,80 80/2017 8.2.2017 Viera Szíkorová SANTECH Veľký Grob 10, 925 27 Veľký Grob 40219291
20170022 Materiál k výpočtovej technike 307,52 51,26 76/2017 9.2.2017 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
20170023 Nákup informačnej techniky 4 282,80 713,80 91/2017 20.2.2017 ITSK, s.r.o. Zelená 29, 949 05 Nitra 36556050
20170024 Súhrnná faktúra - mobily (8.1.-7.2.2017) 219,44 36,57 257/2015 17.2.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170025 Stravné lístky 2/2017 2 366,78 4,21 1017191/2005 20.2.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170026 Členský poplatok SANET na rok 2017 33,00 184/2000-10 13.2.2017 SANET, Združenie používateľov... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20170027 Pošovné + P.O.Box 1/2017 604,20 0,75 3977/2009 13.2.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170028 Upgrade software 504,00 84,00 6/2004 a dod.č.3 25.1.2017 DIMANO, a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 30775094
20170029 Materiál k výpočtovej technike 4,80 0,80 76/2017 17.2.2017 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
20160030 Právne služby 1/2017 600,00 100,00 972/2016 17.2.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170031 Účastnícky poplatok - seminár 136,00 22,67 20.2.2017 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20170032 Počítačová sieť SANET 1-3/2017 1 350,00 1200296/1996 17.2.2017 SANET, Združenie používateľov... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20170033 Služby technika PO a BP 2/2017 73,00 12,17 436/2009 20.2.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170034 Nákup kancelárskej techniky 14,08 170/2017 17.2.2017 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20170035 Nákup materiálu k informačnej technike 468,00 78,00 77/2017 27.2.2017 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
20170036 Vodné, stočné vod.zrážky (18.1. - 17.2.2017) 55,75 9,29 719/2012 24.2.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170037 Upratovacie služby 2/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 7.3.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170038 Telekomunikačné služby 2/2017 39,43 6,57 257/2015 8.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170039 Stravné lístky 3/2017 2 784,25 4,96 1017191/2005 8.3.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170040 Komunálny odpad 2/2017 42,47 423/2013 8.3.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170041 Transakcie cez firenné karty 2/2017 1 902,64 984/2013 8.3.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170042 Povinná servisná prehliadka motorového vozidla 202,78 33,80 145/2017 3.2.2017 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36 35828161
20170043 Pevné linky 2/2017 136,86 22,81 257/2015 8.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170044 Účastnícky poplatok - seminár 139,00 23,00 13.3.2017 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20170045 Súhrnná faktúra - mobily (8.2.-7.3.2017) 199,79 33,30 257/2015 13.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170046 Spotreba el. energie 2/2017 1 629,65 271,61 483/2013 13.3.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170047 Nákup telekomunikačnej techniky 333,33 280/2017 14.3.2017 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20170048 Poštovné a P.O.Box 2/2017 242,75 0,75 3977/2009 14.3.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170049 Servisná prehliadka motorového vozidla 140,92 23,49 316/2017 16.3.2017 HÍLEK a spol., a.s. Vajanského 24, 905 01 Senica 36239542
20170050 Obstaranie pečiatok 99,19 16,53 39/2017 16.3.2017 BKC s.r.o. Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava 35800968
20170051 Náhradné diely do tlačiarne 130,69 21,78 347/2017 20.3.2017 DD21 s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
20170052 Poštovné k dohodám 2/2017 6,30 3977/2009 20.3.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170053 Realizácia vinylovej podlahy 3 487,41 250/2017 20.3.2017 Dušan Majerčiak Na Sihoti 558/10, 010 01 Žilina 43143466
20170054 Služby technika PO a BP 3/2017 73,00 12,17 436/2009 23.3.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170055 Právne služby 2/2017 600,00 100,00 972/2016 23.3.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170056 Certifikát k doméne "Inforeg.sk" 41,99 7,00 28.3.2017 ZONER, s.r.o. Jasovský rad 5, 831 01 Bratislava 35770929
20170057 Vodné,stočné,vod.zrážky (1.1. -16.3.2017) 94,37 15,73 719/2012 4.4.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170058 Spotreba el. energie 3/2017 1 443,76 240,63 483/2013 6.4.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170059 Pevné linky 3/2017 138,23 23,04 257/2015 6.4.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170060 Transakcie cez firemné karty 3/2017 727,37 984/2013 5.4.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170061 Telekomunikačné služby 3/2017 39,43 6,57 257/2013 6.4.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170062 Upratovacie služby 3/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 11.4.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170063 Stravmé lístky za 4/2017 2 055,46 3,66 1017191/2005 12.4.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170064 Komunálny odpad 3/2017 53,09 423/2013 11.4.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170065 Poštovné + P.O.Box 3/2017 95,95 0,75 3977/2009 18.4.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170066 Súhrnná faktúra - mobily (8.3.-7.4.2017) 207,01 34,50 257/2015 18.4.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170067 Deratizačné práce 216,00 36,00 405/2017 20.4.2017 ASANA SLOVAKIA, s.r.o. Veterná Poruba 109, 03104 Veterná Poruba 47786531
20170068 Maliarske práce 430,00 364/2017 20.4.2017 NAVYP s.r.o. Nižedvorská 213/6, 010 03 Žilina 47343036
20170069 Odborný posudok - brána 46,00 310/2017 20.4.2017 Vladimír SVETLíK - ELVES Gessayova 11, 851 03 Bratislava 5 37421816
20170070 Technická podpora účtov.programu 161,32 26,89 R27/2010 24.4.2017 IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957
20170071 Služby technika PO a BP 4/2017 73,00 12,17 436/2009 25.4.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170072 Vodné,stočné,vod.zrážky (17.3. -16.4.2017) 57,83 9,64 719/2012 25.4.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170073 Účastnícky poplatok za seminár 108,00 18,00 4.5.2017 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
20170074 Upratovacie služby 4/2017 312,50 62,50 Z201629265_Z 3.5.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170075 Právne služby 2/2017 600,00 100,00 972/2016 3.5.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170076 Ročné predplatné za odborný časopis 106,92 17,82 406/2017 12.4.2017 INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 17326231
20170077 Spotreba el. energie 4/2017 1 293,49 215,58 483/2013 9.5.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170078 Telekomunikačné služby 4/2017 39,43 6,57 257/2013 9.5.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170079 Pevné linky 4/2017 140,22 23,37 257/2013 9.5.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170080 Transakcie cez firemné karty 4/2017 440,93 984/2013 9.5.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170081 Komunálny odpad 4/2017 42,47 423/2013 10.5.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170082 Stravné lístky 5/2017 2 423,40 4,32 1017191/2005 12.5.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170083 Súhrnná faktúra-mobily (8.4.-7.5.2017) 199,79 33,30 257/2017 12.5.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170084 Poštovné + P.O.Box 4/2017 229,85 0,75 3977/2009 12.5.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170085 Služby počítač.siete SANET (4-6/2017) 1 350,00 184/2000-10 19.5.2017 SANET , Združenie používateľov..... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20170086 Poštovné k dohodám 4/2017 3,60 3977/2009 19.5.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170087 Vodné, stočné, vod. Zrážky (17.4.-16.5.2017) 57,83 9,64 719/2012 23.5.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170088 Doména "inforeg" (5.5.2017 - 4.5.2018) 12,00 528/2017 23.5.2017 Výpočtové stredisko SAV Dúbravksá cesta 9, 845 35 Bratislava 00398144
20170089 Služby technika PO a BP 5/2017 73,00 12,17 436/2009 23.5.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170090 Účastnícky poplatok za seminár 68,00 25.5.2017 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20170091 Digitálna tlač - plagáty YOUMIG 26,45 4,41 538/2017 25.5.2017 Ing. Milan Boroš - COPEX Svätoplukova 4121/14B 34401067
20170092 Nákup odbornej literatúry 54,34 9,06 527/2017 24.5.2017 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin 45503249
20170093 Nákup letenky 390,00 0,00 569/2017 6.6.2017 CK RUEFA CS spol. s r.o. Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava 17318513
20170094 Kontrola požiarneho vodovodu 54,00 9,00 436/2009 6.6.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170095 Upratovacie služby 5/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 6.6.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170096 Stravné lístky 6/2017 2 593,21 4,62 1017191/2005 7.6.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170097 Servis tepel.čerpadiel a klimatizač.jednotiek 821,70 136,95 288/2014 7.6.2017 BTK - bývanie, teplo klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
20170098 Komunálny odpad 5/2017 47,78 0,00 423/2013 8.6.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170099 Transakcie cez firmené karty 5/2017 437,48 0,00 984/2013 8.6.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170100 Súhrnná faktúra - mobily (8.5. - 7.6.2017) 244,36 40,73 257/2013 13.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170101 Pevné linky 5/2017 136,96 22,83 257/2013 13.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170102 Telekomunikač.služby 5/2017 39,43 6,57 257/2013 13.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170103 Spotreba el. energie 5/2017 1 275,25 212,54 483/2013 13.6.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170104 Účastnícky poplatok za seminár 128,00 21,33 13.6.2017 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
20170105 Preškolenie vodiča 10,00 0,00 619/2017 13.6.2017 Mezei Vladimír - VDDS Nálepkova 19, 902 01 Pezinok 40051102
20170106 Poštovné + P.O.Box 5/2017 270,55 3,75 3977/2009 13.6.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170107 Poštovné k dohodám 5/2017 2,70 0,00 3977/2009 14.6.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170108 Služby technka PO a BP 6/2017 73,00 12,17 436/2009 27.6.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170109 Vodné, stočné, vod.zrážky (17.5.-16.6.2017) 57,83 9,64 719/2012 27.6.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170110 Tlač letákov "YOUMIG" 62,40 10,40 666/2017 4.7.2017 Ing. Milan Boroš - COPEX Svätoplukova 4121/14B, 903 01 Senec 34401067
20170111 Pevné linky 6/2017 136,27 22,71 257/2013 10.7.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170112 Telekomunikačné služby 6/2017 39,43 6,57 257/2013 10.7.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170113 Spotreba el. energie 6/2017 1 405,90 234,32 483/2013 10.7.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170114 Transakcie cez firemné karty 6/2017 393,11 0,00 984/2013 7.7.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170115 Upratovacie služby 6/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 7.7.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170116 Právne služby 4/2017 600,00 100,00 972/2016 10.7.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170117 Právne služby 5/2017 600,00 100,00 972/2016 10.7.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170118 Stravné lístky 7/2017 2 027,16 3,61 1017191/2001 11.7.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170119 Komunálny odpad 6/2017 47,78 0,00 423/2013 11.7.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170120 Poštovné + P.O. Box 6/2017 208,75 0,75 3977/2009 14.7.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170121 Súhrnná faktúra - mobily (8.6. - 7.7.2017) 244,70 40,78 257/2015 17.7.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170122 Vodné, stočné, vod. Zrážky (17.6. -.16.7.2017) 57,83 9,64 719/2012 24.7.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170123 Právne služby 6/2017 600,00 100,00 972/2016 10.7.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170124 Služby technika PO a BP 7/2017 73,00 12,17 436/2009 24.7.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170125 Dodanie a inštalácia klimatizácie 5 626,80 0,00 729/2017 25.7.2017 Syners, s.r.o. Ondrejovova 3168/20, 821 03 Bratislava 45444251
20170126 Upratovacie služby 7/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 7.8.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170127 Spotreba el. energie 7/2017 1 512,49 252,08 483/0013 7.8.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170128 Pevné linky 7/2017 136,68 22,78 257/2015 8.8.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170129 WiFi router 25,75 793/2017 15.8.2017 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20170130 Telekomunikačné služby 7/2017 39,43 6,57 257/2015 14.8.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170131 Stravné lístky 8/2017 2 108,52 3,75 1017191/2001 10.8.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170132 Komunálny odpad 7/2017 42,47 0,00 423/2013 9.8.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170133 Súhrnná faktúra mobily (8.7 .- 7.8.2017) 239,15 39,86 257/2015 14.8.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170134 Poštovné + P.O.Box 7/2017 210,65 0,75 3977/2009 11.8.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170135 Transakcie cez firmené karty 7/2017 130,63 0,00 984/2013 11.8.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170136 Počitač.sieť SANET, 7/2017 - 9/2017 1 350,00 0,00 184/2000-10 21.8.2017 SANET, Združenie používateľov.... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20170137 Vodné, stočné, vod.zrážky (17.7. - 16.8.2017) 57,83 9,64 719/2012 21.8.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170138 Dodávka a montáž brány 4 464,43 570/2017 30.8.2017 KRISTL s.r.o. Prídavková 49, 841 06 Bratislava 43948341
20170139 Služby technika PO a BP 8/2017 73,00 12,17 436/2009 30.8.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170140 Poštovné k dohodám 0,90 0,00 3977/2009 31.8.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170141 Právne služby 6/2017 600,00 100,00 972/2016 31.8.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170142 Nákup letenky 270,00 834/2017 4.9.2017 CK RUEFA CS, s.r.o. Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava 17318513
20170143 Pevné linky 8/2017 136,26 22,71 257/2015 5.9.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170144 Telekomunikačné služby 8/2017 39,43 6,57 257/2015 6.9.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170145 Stravné lístky 9/2017 1 821,96 3,24 1017191/2001 7.9.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170146 Spotreba el.energie 8/2017 1 537,75 256,29 483/2013 7.9.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170147 Upratovacie služby 8/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 7.9.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170148 Transakcie cez firmné karty 8/2017 439,91 984/2013 7.9.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170149 Poštovné + P.O.Box 8/2017 199,35 0,75 3977/2009 12.9.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170150 Komunálny odpad 8/2017 47,78 423/2013 12.9.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170151 Súhrnná faktúry mobily (8.8. - 7.9.2017) 255,77 42,63 257/2015 12.9.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170152 Služby technika PO a BP za 9/2017 73,00 12,17 436/2009 26.9.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170153 Vodné, stočné, vod.zrážky (17.8.-16.9.2017) 57,83 9,64 719/2012 26.9.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170154 Účastnícky poplatok za seminár 69,00 11,50 955/2017 26.9.2017 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
20170155 EPI Právny systém BASIC - ročný prístup 191,10 31,85 945/2017 19.9.2017 Poradca podnikateľa, spo. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503
20170156 Právne služby 8/2017 600,00 100,00 972/2016 2.10.2017 OLEXOVÁ VASILISIN, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170157 Transakcie cez firemné karty 9/2017 502,70 0,00 984/2013 9.10.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170158 Komunálny odpad 9/2017 47,78 0,00 423/2013 10.10.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170159 Nákup servera 4 776,00 796,00 Z201746167 11.10.2017 Altrinia, s.r.o. Kopčianska 3759/15, 851 01 Bratislava 47907266
20170160 Stravné lístky 10/2017 2 557,82 4,55 1017191/2001 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170161 Upratovacie služby 9/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 17.10.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170162 Spotreba el.enerie 9/2017 1 176,43 196,07 483/2013 17.10.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170163 Súhrnná faktúra mobily (8.9.-7.10.2017) 259,67 43,28 257/2015 17.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170164 Pevné linky 9/2017 135,04 22,51 257/2015 17.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170165 Telekomunikačné služby 9/2017 39,43 6,57 257/2015 17.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170166 Poštovné k dohodám 3,50 0,00 3977/2009 19.10.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170167 Vodné, stočné, vod.zrážky (17.9. - 16.10.2017) 57,83 9,64 719/2012 24.10.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170168 Poštovné + P.O.Box 9/2017 220,20 0,75 3977/2009 12.10.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170169 Služby technika PO a BP za 10/2017 73,00 12,17 436/2009 24.10.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170170 Deratizačné práce 252,00 42,00 26.10.2017 ASANA SLOVAKIA, s.r.o. Veterná Poruba 109, 031 04 Veterná Poruba 47786531
20170171 Právne služby 9/2017 600,00 100,00 972/2016 6.11.2017 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170172 Servisné práce 44,40 7,40 1146/2017 6.11.2017 A.S.E.P., spol. s r.o. Lamačská cesta 111 35714271
20170173 Telekomunikačné služby 10/2017 39,43 6,57 257/2015 6.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170174 Pevné linky 10/2017 138,18 23,03 257/2015 6.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170175 Ekologická likvidácia odpadu 12,00 2,00 1145/2017 6.11.2017 REMAS Servis, s.r.o. Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava 35760303
20170176 Transakcie cez firemné karty 10/2017 400,87 0,00 984/2013 6.11.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170177 Účastnícky poplatok za seminár 46,00 0,00 6.11.2017 Agentúra PRO s.r.o. Lisovňa 27, 831 06 Bratislava 47642122
20170178 Účastnícky poplatok za seminár 46,00 0,00 8.11.2017 Agentúra PRO s.r.o. Lisovňa 27, 831 06 Bratislava 47642122
20170179 Stravné lístky 11/2017 2 175,74 3,87 1153/2017 21.11.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170180 Komunálny odpad 10/2017 42,47 0,00 423/2013 9.11.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170181 Nákup tlačiarne 1 992,00 332,00 1013/2017 14.11.2017 Chránená dielňa ALFA, s.r.o. Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica 46932038
20170182 Súhrnná faktúra - mobily (8.10. - 7.11.2017) 246,64 41,11 257/2015 13.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170183 Poštovné + P.O.Box 10/2017 214,75 0,75 3977/2009 13.11.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170184 Licencia na mzdový program VEMA (11/2017 - 10/2018) 777,36 129,56 2675/2011 15.11.2017 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
20170185 Upratovacie služby 10/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 21.11.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170186 Počítačová sieť SANET (10-12/2017) 1 350,00 0,00 184/2000-10 20.11.2017 SANET, Združenie používateľov.... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20170187 Účotvníctvo ROPO a obcí (11/2017 - 12/2018) 98,00 16,33 1182/2017 20.11.2017 Wolter Klwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262
20170188 Spotreba el. energie 10/2017 1 249,32 208,22 483/2013 21.11.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170189 Nákup materiálu 73,55 0,00 1178/2017 21.11.2017 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20170190 Poštovné k dohodám 2,70 0,00 3977/2009 13.11.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170191 Nákup tlačiarne 2 520,00 420,00 1181/2017 27.11.2017 DD21 s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
20170192 Služby technika PO a BP za 11/2017 73,00 12,17 436/2009 27.11.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170193 Vodné, stočné, vod.zrážky (17.10. - 16.11.2017) 57,83 9,64 719/2012 27.11.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170194 Právne služby 10/2017 600,00 100,00 972/2016 29.11.2017 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170195 Nákup hygienických potrieb 39,76 6,63 1255/2017 29.11.2017 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
20170196 Antivírový program - predĺženie licencie 1 188,00 198,00 1268/2017 4.12.2017 Ing. Peter Švec-Atis Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica 11838132
20170197 Servisné práce - budova 734,41 122,40 288/2014 6.12.2017 BTK - bývanie, teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
20170198 Pevné linky 11/2017 139,07 23,18 257/2015 6.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170199 Telekomunikačné služby 11/2017 39,43 6,57 257/2015 6.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170200 Upratovacie služby 11/2017 375,00 62,50 Z201629265_Z 6.12.2017 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170201 Stravné lístky 12/2017 2 108,52 3,75 1017191/2001 8.12.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
20170202 Spotreba el. energie 11/2017 1 566,94 261,05 483/2013 8.12.2017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170203 Súhrnná faktúra mobily (8.11. - 7.12.2017) 240,79 40,13 257/2015 11.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170204 Transakcie cez firemné karty 11/2017 635,38 0,00 984/2013 18.12.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170205 Účastníciy poplatok za seminár 159,60 26,60 12.12.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Tázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503
20170206 Komunálny odpad 11/2017 47,78 0,00 423/2013 12.12.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170207 Účastníciy poplatok za seminár 59,00 9,83 13.12.2017 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
20170208 Poštovné + P.O.Box 11/2017 2 310,10 0,75 3977/2009 13.12.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170209 Poplatok za konzultácie 33,54 5,59 2675/2011 27.12.2017 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
20170210 Služby technika PO a BP za 12/2017 73,00 12,17 436/2009 27.12.2017 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20170211 Vodné, stočné, vod.zrážky (17.11. - 16.12.2017) 57,83 9,64 719/2012 27.12.2017 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370