Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
DPH
(a/n)
Číslo zmluvy /
číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresadodávateľa IČO
20170212 Právne služby 11/2017 600,00 100,00 972/2016 2.1.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170213 Komunálny odpad 12/2017 47,78 0,00 423/2013 4.1.2018 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170214 Pevné linky 12/2017 135,11 22,52 257/2015 8.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170215 Telekomunikačané služby 12/2017 39,43 6,57 257/2015 8.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170216 Upratovacie služby 12/2017 375,00 62,50 Z2016292265_Z 8.1.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170217 Transakcie cez firemné karty 12/2017 450,61 0,00 984/2013 10.1.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170218 Spotreba el. energie 12/2017 1 768,58 294,76 483/2013 12.1.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170219 Poštovné + P.O.Box 12/2017 225,10 4,50 397/2009 12.1.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170220 Vodné, stočné, vod.zrážky - vyúčtovanie (17.3. - 31.12.2017) 21,12 3,52 719/2012 18.1.2008 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170221 Poštovné k dohodám 9/2017 2,70 0,00 3977/2009 19.1.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170222 Poštovné k dohodám 12/2017 4,50 0,00 3977/2009 19.1.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170223 Právne služby 12/2017 600,00 100,00 972/2016 22.1.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20180001 Predĺženie licencie ORACLE na 2 roky 742,80 1423/2017 8.1.2018 PER4MANCE, s.r.o. Fišova 3, 602 00 Brno 60749024
20180002 Súhrnná faktúra mobily (8.12.2017 - 7.1.2018) 259,57 43,26 257/2015 11.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180003 Stravné lístky 1/2018 2 080,22 3,70 1017191/2001 11.1.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
20180004 IS NUNTIO - licenčná údržba - rok 2018 302,72 6/2004 12.1.2018 DIMANO, a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 30775094
20180005 Poštovné k dohodám 1/2018 4,50 0,00 3977/2009 19.1.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180006 Nákup hygienických potrieb 292,80 48,80 Z2018891_Z 23.1.2018 VICOM, s.r.o. Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava 2 35908076
20180007 Služby techniak PO a BP za 1/2018 73,00 12,17 436/2009 25.1.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180008 Nákup materiálu 2,97 0,00 29.1.2018 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20180009 Predĺženie licencie MSDN (24.1.2018 - -31.1.2020) 3 113,99 519,00 93/2018 29.1.2018 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20180010 Účastnícky poplatok za seminár 60,00 10,00 29.1.2018 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
20180011 Servisná prehliadka motorového vozidla 293,47 48,91 103/2018 5.2.2018 Motor-Car, Bratislava. spol. s. r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36 35828161
20180012 Upratovacie služby 1/2018 375,00 32,50 Z2016292265_Z 5.2.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20180013 Vodné, stočné, vod.zrážky (1.1. - 16.1.2018) 57,83 9,64 719/2012 5.2.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20180014 Členský poplatok za rok 2018 33,00 0,00 184/2000-10 5.2.2018 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20180015 Telekomunikačné služby 1/2018 39,43 6,57 257/2015 7.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180016 Spotreba el. energie 1/2018 1 812,98 302,16 483/2013 7.2.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20180017 Nákup telekomunikačnej techniky 366,73 0,00 233/2018 15.2.2018 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20180018 Stravné lístky 2/2018 2 069,62 3,69 1017191/2001 8.2.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
20180019 Pevné linky 1/2018 135,41 22,57 257/2015 8.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180020 Transakcie cez firemné karty 618,40 0,00 984/2013 8.2.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20180021 Súhrnná faktúra mobily (8.1. - 7.2.2018) 236,05 39,34 257/2015 13.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180022 Oprava multifunkč.zariadenia XEROX 155,76 25,96 248/2018 13.2.2018 Tecprom - Trifit spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 2 34099662
20180023 Poštovné + P.O.Box 1/2018 489,00 0,82 397/2009 13.2.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180024 Právne služby 1/2018 600,00 100,00 972/2016 20.2.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20180025 Počítačová sieť SANET (1-3/2018) 1 350,00 0,00 184/2000-10 20.2.2018 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20180026 Poštovné k dohodám 2/2018 3,60 0,00 3977/2009 26.2.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180027 Vodné, stočné, vod.zrážky (17.1. - 16.2.2018) 57,83 9,64 719/2012 26.2.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20180028 Služby technika PO a BP za 2/2018 73,00 12,17 436/2009 26.2.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180029 Školenie vodičov MV 90,00 0,00 287/2018 28.2.2018 Mezei Vladimír - VDDS Nálepkova 19,902 01 Pezinok 40051102