Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
DPH
(a/n)
Číslo zmluvy /
číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresadodávateľa IČO
20170212 Právne služby 11/2017 600,00 100,00 972/2016 2.1.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20170213 Komunálny odpad 12/2017 47,78 0,00 423/2013 4.1.2018 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 00603481
20170214 Pevné linky 12/2017 135,11 22,52 257/2015 8.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170215 Telekomunikačané služby 12/2017 39,43 6,57 257/2015 8.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20170216 Upratovacie služby 12/2017 375,00 62,50 Z2016292265_Z 8.1.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20170217 Transakcie cez firemné karty 12/2017 450,61 0,00 984/2013 10.1.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20170218 Spotreba el. energie 12/2017 1 768,58 294,76 483/2013 12.1.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20170219 Poštovné + P.O.Box 12/2017 225,10 4,50 397/2009 12.1.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170220 Vodné, stočné, vod.zrážky - vyúčtovanie (17.3. - 31.12.2017) 21,12 3,52 719/2012 18.1.2008 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20170221 Poštovné k dohodám 9/2017 2,70 0,00 3977/2009 19.1.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170222 Poštovné k dohodám 12/2017 4,50 0,00 3977/2009 19.1.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20170223 Právne služby 12/2017 600,00 100,00 972/2016 22.1.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20180001 Predĺženie licencie ORACLE na 2 roky 742,80 1423/2017 8.1.2018 PER4MANCE, s.r.o. Fišova 3, 602 00 Brno 60749024
20180002 Súhrnná faktúra mobily (8.12.2017 - 7.1.2018) 259,57 43,26 257/2015 11.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180003 Stravné lístky 1/2018 2 080,22 3,70 1017191/2001 11.1.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
20180004 IS NUNTIO - licenčná údržba - rok 2018 302,72 6/2004 12.1.2018 DIMANO, a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 30775094
20180005 Poštovné k dohodám 1/2018 4,50 0,00 3977/2009 19.1.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180006 Nákup hygienických potrieb 292,80 48,80 Z2018891_Z 23.1.2018 VICOM, s.r.o. Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava 2 35908076
20180007 Služby techniak PO a BP za 1/2018 73,00 12,17 436/2009 25.1.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180008 Nákup materiálu 2,97 0,00 29.1.2018 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20180009 Predĺženie licencie MSDN (24.1.2018 - -31.1.2020) 3 113,99 519,00 93/2018 29.1.2018 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20180010 Účastnícky poplatok za seminár 60,00 10,00 29.1.2018 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
20180011 Servisná prehliadka motorového vozidla 293,47 48,91 103/2018 5.2.2018 Motor-Car, Bratislava. spol. s. r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36 35828161
20180012 Upratovacie služby 1/2018 375,00 32,50 Z2016292265_Z 5.2.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20180013 Vodné, stočné, vod.zrážky (1.1. - 16.1.2018) 57,83 9,64 719/2012 5.2.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20180014 Členský poplatok za rok 2018 33,00 0,00 184/2000-10 5.2.2018 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20180015 Telekomunikačné služby 1/2018 39,43 6,57 257/2015 7.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180016 Spotreba el. energie 1/2018 1 812,98 302,16 483/2013 7.2.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20180017 Nákup telekomunikačnej techniky 366,73 0,00 233/2018 15.2.2018 Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
20180018 Stravné lístky 2/2018 2 069,62 3,69 1017191/2001 8.2.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
20180019 Pevné linky 1/2018 135,41 22,57 257/2015 8.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180020 Transakcie cez firemné karty 618,40 0,00 984/2013 8.2.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20180021 Súhrnná faktúra mobily (8.1. - 7.2.2018) 236,05 39,34 257/2015 13.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180022 Oprava multifunkč.zariadenia XEROX 155,76 25,96 248/2018 13.2.2018 Tecprom - Trifit spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 2 34099662
20180023 Poštovné + P.O.Box 1/2018 489,00 0,82 397/2009 13.2.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180024 Právne služby 1/2018 600,00 100,00 972/2016 20.2.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20180025 Počítačová sieť SANET (1-3/2018) 1 350,00 0,00 184/2000-10 20.2.2018 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20180026 Poštovné k dohodám 2/2018 3,60 0,00 3977/2009 26.2.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180027 Vodné, stočné, vod.zrážky (17.1. - 16.2.2018) 57,83 9,64 719/2012 26.2.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20180028 Služby technika PO a BP za 2/2018 73,00 12,17 436/2009 26.2.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180029 Školenie vodičov MV 90,00 0,00 287/2018 28.2.2018 Mezei Vladimír - VDDS Nálepkova 19,902 01 Pezinok 40051102
20180030 Prístup k databáze CV 67,20 11,20 5.3.2018 Zoznam, s.r.o. Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 36029076
20180031 Upratovacie služby 2/2018 375,00 62,50 Z2016292265_Z 5.3.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20180032 Nákup kancelárskych potrieb 574,67 95,78 304/2018 5.3.2018 One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok 47726989
20180033 Pevné linky 2/2018 135,91 22,65 257/2015 5.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180034 Telekomunikačné služby 2/2018 39,43 6,57 257/2015 6.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180035 Spotreba el. energie 2/2018 1 714,88 285,81 483/2013 7.3.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20180036 Súhrnná faktúra mobily (8.2. - 7.3.2018) 235,39 39,23 257/2015 12.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180037 Stravné lístky 3/2018 2 334,95 4,16 1017191/2001 12.3.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
20180038 Transakcie cez firemné karty 2/2018 325,70 0,00 984/2013 12.3.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20180039 Poštovné + P.O.Box 2/2018 218,65 0,82 397/2009 12.3.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180040 Ročné predplatné odborného časopisu 116,64 19,44 384/2018 19.3.2018 INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 17326231
20180041 Materiál do tlačiarní 1 879,20 313,20 328/2018 19.3.2018 DD21 s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
20180042 Účastnícky poplatok za seminár 74,00 19.3.2018 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 50288334
20180043 Účastnícky poplatok za seminár 192,00 23.3.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
20180044 Právne služby 2/2018 600,00 100,00 972/2016 23.3.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20180045 Služby technika PO a BP 3/2018 73,00 12,17 436/2009 23.3.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180046 Odborné školenie 192,00 32,00 3.4.2018 Revitek s.r.o. Nad Mlýnmi 1677/9, 930 05 Gabčíkovo 48042269
20180047 Revízia vzduchových tlakových zariadení 162,00 27,00 3.4.2018 Revitek s.r.o. Nad Mlýnmi 1677/9, 930 05 Gabčíkovo 48042269
20180048 Servisná prehliadka motorového vozidla 196,62 32,77 4.4.2018 Todos Bratislava, s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823
20180049 Pevné linky 3/2018 139,64 23,27 257/2015 5.4.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180050 Spotreba el. energie 3/2018 1 731,52 288,59 483/2013 6.4.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20180051 Telekomunikačné služby 3/2018 39,43 6,57 257/2015 9.4.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180052 Upratovacie služby 3/2018 375,00 62,50 Z2016292265_Z 9.4.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20180053 Transakcie cez firemné karty 3/2018 539,38 0,00 984/2013 9.4.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20180054 Súhrnná faktúra mobily (8.3. - 7.4.2018) 227,33 37,89 257/2015 10.4.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180055 Stravné lístky 4/2018 2 313,72 4,12 1017191/2001 10.4.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
20180056 Poštovné k dohodám 3/2018 4,50 0,00 3977/2009 11.4.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180057 Poštovné + P.O.Box 3/2018 134,00 0,82 3977/2009 17.4.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180058 Vodné, stočné, vod.zrážky (1.1. - 15.3.2018) 37,84 6,31 719/2012 17.4.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20180059 Vodné, stočné, vod.zrážky (16.3. - 15.4.2018) 56,71 9,45 719/2012 23.4.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20180060 Služby technika PO a BP za 4/2018 73,00 12,17 436/2009 23.4.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180061 Deratizačné práce 216,00 36,00 499/2018 26.4.2018 ASANA SLOVAKIA, s.r.o. Veterná Poruba 109, 031 04 Veterná Poruba 47786531
20180062 Technická podpora - účtov.porgram WINIBEU 161,32 26,89 R27/2010 27.4.2018 IVES Košice Čsl. Armády 20, 041 18 Košice 00162957
20180063 Nákup letenky 359,00 0,00 513/2018 30.4.2018 SATUR TRAVEL, a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201
20180064 Právne služby 3/2018 600,00 100,00 972/2016 30.4.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20180065 Stravné lístky 5/2018 2 158,07 0,00 Z20185134_Z 10.5.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
20180066 Telekomunikačné služby 4/2018 39,43 6,57 257/2015 10.5.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180067 Pevné linky 4/2018 136,33 22,72 257/2015 10.5.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180068 Spotreba el. energie 4/2018 1 170,01 195,00 483/2013 10.5.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20180069 Súhrnná faktúra mobily (8.4. - 7.5.2018) 223,07 37,18 257/2015 10.5.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180070 Upratovacie služby 4/2018 375,00 62,50 Z2016292265_Z 10.5.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20180071 Diners Club CS, s.r.o. 455,51 0,00 984/2013 10.5.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20180072 Poštovné + P.O.Box 4/2018 51,50 0,82 397/2009 16.5.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180073 Nákup kancelárskych potrieb 153,60 25,60 17.5.2018 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
20180074 Poplatok za služby počítač. siete SANET 1 350,00 0,00 184/2000-10 21.5.2018 Združenie používateľov slov.akadem. dátovej siete SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
20180075 Služby technika PO a BP za 5/2018 73,00 12,17 436/2009 24.5.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180076 Vypracovanie dokumentácie k GDPR 1 680,00 280,00 588/2018 24.5.2018 Positive Services s.r.o. Škultétyho 18, 831 03 Bratislava 45573328
20180077 Vodné, stočné, vod.zrážky (16.4. - 15.5.2018) 56,71 9,45 719/2012 28.5.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20180078 OP a OS elektrickej inštalácie 980,00 0,00 492/2018 29.5.2018 Vladimír Svetlík-ELVES Gessayova 11, 851 03 Bratislava 5 37421816
20180079 OP a OS elektrických spotrebičov 890,00 0,00 498/2018 29.5.2018 Vladimír Svetlík-ELVES Gessayova 11, 851 03 Bratislava 5 37421816
D 201801 Dobropis k fakt. č. 20180063 114,00 0,00 513/20018 23.5.2018 SATUR TRAVEL, a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201
20180080 Stravné lístky 6/2018 2 030,04 0,00 Z20185134_Z 7.6.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
20180081 Kontrola HP a požiarneho vodovodu 130,80 21,80 436/2009 7.6.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180082 Administratívny poplatok za doménu Inforeg 45,00 7,50 126/2018/VSSAV 7.6.2018 Centrum spoločných činností SAV Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava .00398144
20180083 Upratovacie služby 5/2018 375,00 20,00 Z2016292265_Z 7.6.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
20180084 Diners Club CS, s.r.o. 812,87 119,45 984/2013 8.6.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
20180085 Školenie WinIBEU-integr.balík ekon. Úloh 105,00 0,00 653/2018 8.6.2018 IVES Košice Čsl. Armády 20, Košice .00162957
20180086 Spotreba el. energie 5/2018 1 104,01 184,00 483/2013 11.6.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20180087 Telekomunikačné služby 5/2018 39,43 6,57 257/2015 11.6.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180088 Pevné linky 5/2018 138,30 23,05 257/2015 11.6.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180089 Poštovné + P.O.Box 5/2018 76,65 0,82 397/2009 11.6.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20180090 Súhrnná faktúra mobily (8.5. - 7.6.2018) 220,03 36,67 257/2015 12.6.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20180091 Vzdelávacie služby seminár 87,00 20,00 14.6.2018 EDOS -PEM, s r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
20180092 Právne služby 4/2018 600,00 100,00 972/2016 19.6.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
20180093 Služby technika PO a BP za 6/2018 73,00 12,17 436/2009 20.6.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
20180095 Vodné, stočné, vod.zrážky (16.5. - 15.6.2018) 56,71 9,45 719/2012 25.6.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
20180096 Pozáručný servis klimatizácie 1 255,87 0,00 2-2016/2018 4.7.2018 BTK-bývanie,teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
20180097 Stravné lístky 7/2018 1 886,95 0,00 Z20185134_Z 11.7.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
20180098 Spotreba el. energie 6/2018 1 276,54 212,76 483/2013 11.7.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
20180099 Slovak telekom pevné linky 2018/06 136,61 22,77 257/2015 11.7.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800100 Slovak telekom telek. služby 2018/06 39,43 6,57 257/2015 11.7.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800101 Diners Club CS, s.r.o. 312,62 119,45 984/2013 9.7.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
201800102 Upratovacie služby 6/2018 375,00 20,00 Z2016292265_Z 4.7.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
201800103 Právne služby 5/2018 paušálna odmena 600,00 100,00 972/2016 11.7.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
201800104 Poštovné + P.O.Box 6/2018 48,05 0,82 397/2009 12.7.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800105 Slovak telekom mobil 2018/06 209,38 34,90 257/2015 16.7.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800106 Služby technika PO a BP za 7/2018 73,00 12,17 436/2009 23.7.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
201800107 Právne služby 6/2018 paušálna odmena 600,00 100,00 972/2016 23.7.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
201800108 Vodné, stočné, vod.zrážky (16.5. - 15.6.2018) 56,71 9,45 719/2012 23.7.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
201800109 Výmena tepelného čerpadla 1 126,58 938,81 812/20018 25.7.2018 BTK-bývanie,teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
201800110 Spotreba el. energie 7/2018 1 222,10 203,68 483/2013 7.8.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
201800111 Diners Club CS, s.r.o. 552,03 92,01 984/2013 8.8.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
201800112 Slovak telekom pevné linky 2018/07 135,62 22,60 257/2015 9.8.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800113 Slovak telekom telek. služby 2018/07 39,43 6,57 257/2015 9.8.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800114 DOXX -Stravné lístky 8/2018 2 173,71 0,00 Z20185134_Z 9.8.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
201800115 Slovak telekom mobil 2018/07 205,36 33,76 257/2015 13.8.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800116 Upratovacie služby 7/2018 243,72 40,62 Z2016292265_Z 14.8.2018 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
201800117 Poštovné + P.O.Box 7/2018 54,95 0,82 397/2009 14.8.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800118 Právne služby 7/2018 paušálna odmena 600,00 100,00 972/2016 17.8.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
201800119 Počítačová sieť SANET (7-9/2018) 1 350,00 0,00 184/2000-10 17.8.2018 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
201800120 Vodné, stočné, vod.zrážky (16.7. - 15.8.2018) 56,71 9,45 719/2012 22.8.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
201800121 Školenie Uplatňovanie DPH pri dod. tov. a služ. 180,00 30,00 930/2018 28.8.2018 Ekon-perfekt s.r.o. Lisovňa 27, 831 06 Bratislava 31394434
201800122 Report z CMN za rok 2016 2 880,00 0,00 855/2018 28.8.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734
201800123 Služby technika PO a BP za 8/2018 73,00 12,17 436/2009 3.9.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
201800124 Spotreba el. energie 8/2018 1 370,26 228,38 483/2013 6.9.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
201800125 Slovak telekom telek. služby 2018/08 39,43 6,57 257/2015 7.9.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800126 Diners Club CS, s.r.o. 349,01 0,00 984/2013 7.9.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
201800127 Slovak telekom pevné linky 2018/08 136,45 22,74 257/2015 10.9.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800128 DOXX -Stravné lístky 9/2018 1 720,56 0,00 Z20185134_Z 10.9.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
201800129 Slovak telekom mobil 2018/08 207,48 34,58 257/2015 11.9.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800130 Poštovné + P.O.Box 8/2018 164,05 0,82 397/2009 12.9.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800131 Oprava údržba chlad. a ventil. zariadení 752,86 125,47 2-2016/2018 17.9.2018 BTK-bývanie,teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
201800132 Právne služby 8/2018 paušálna odmena 600,00 100,00 972/2016 20.9.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
201800133 EPI Právny systém BASIC - ročný prístup 191,10 31,85 990/2018 20.9.2018 Poradca podnikateľa, spo. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503
201800134 Služby technika PO a BP za 09/2018 73,00 12,17 436/2009 20.9.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
201800135 Vodné, stočné, vod.zrážky (16.8. - 15.9.2018) 56,71 9,45 719/2012 20.9.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
201800136 Poštovné k dohodám 08/2018 4,50 0,00 3977/2009 25.9.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800137 Seminár Proeko VO 79,00 0,00 1030/2018 25.9.2018 Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
201800138 Školenie WinIBEU-integr.balík ekon. Úloh 105,00 0,00 1008/2018 27.9.2018 IVES Košice Čsl. Armády 20, 041 18 Košice .00162957
201800139 Nákup hygienických potrieb 190,80 31,80 992/2018 3.10.2018 PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 2121, 851 01 Bratislava 33768897
201800140 Deratizačné práce 216,00 36,00 1020/2018 8.10.2018 ASANA Slovakia, s.r.o. Pezinská 41, 903 01 Senec 47786531
201800141 Slovak telekom telek. služby 2018/09 39,43 6,57 257/2015 8.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800142 Slovak telekom pevné linky 2018/09 135,01 22,50 257/2015 8.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800143 Spotreba el. energie 09/2018 1 096,15 182,69 483/2013 8.10.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
201800144 Právne služby 9/2018 paušálna odmena 600,00 100,00 972/2016 9.10.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
201800145 Nákup spotrebného materiálu 218,09 0,00 1041/2018 9.10.2018 Alza, cz. a.s. Jateční 33a, 170 00 Praha 7 27082440
201800146 Diners Club CS, s.r.o. 587,26 0,00 984/2013 9.10.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
201800147 Účto ROPO a obcí predplatné01/2019-12/2019 121,00 20,17 1050/2018 9.10.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262
201800148 Poštovné + P.O.Box 8/2018 229,85 0,82 397/2009 11.10.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800149 DOXX -Stravné lístky 10/2018 2 333,02 0,00 Z20185134_Z 10.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
201800150 nákup kancelárskeho materiálu a tonerov 720,00 120,00 991/2018 10.10.2018 DD21 s r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030
201800151 Slovak telekom mobil 2018/09 211,22 35,20 257/2015 10.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800152 Pozáručný servis klimatizácie jeseň 2018 1 363,87 227,31 2-2016/2018 16.10.2018 BTK-bývanie,teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
201800153 servis Auto KIA 1 186,48 197,75 1084/2018 19.10.2018 KIA Motor-Car Bratislava,spol.s.r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161
201800154 Služby technika PO a BP za 10/2018 73,00 12,17 436/2009 22.10.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
201800155 Vodné, stočné, vod.zrážky (16.9. - 15.10.2018) 56,71 9,45 719/2012 22.10.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
201800156 Poštovné k dohodám 09/2018 4,50 0,00 3977/2009 25.9.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
D 201802 Dobropis k dokladu -reklamácia FA 201800145 106,56 0,00 1041/2018 9.10.2018 Alza, cz. a.s. Jateční 33a, 170 00 Praha 7 27082440
201800157 Inzercia pracovnej ponuky 97,80 15,80 1128/2018 2.11.2018 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava 35800861
201800158 Výmena žlabu a rúry 400,00 0,00 1136/2018 5.11.2018 Klampiarstvo Sinan Bajzatov Aliosmanov Tománkova 5, 841 05 Bratislava 43572201
201800159 DOXX -Stravné lístky 10/2018 2 071,04 0,00 1147/2018 7.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
201800160 Diners Club CS, s.r.o. 1 563,18 0,00 1148/2018 12.11.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
201800161 Poštovné + P.O.Box 10/2018 110,10 0,82 397/2009 12.11.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800162 upratovanicie služby 09/2018 699,00 0,00 886/2018 14.11.2018 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 91701 Prievidza 44061357
201800163 upratovanicie služby 10/2018 699,00 0,00 886/2018 14.11.2018 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 91701 Prievidza 44061357
201800164 Slovak telekom mobil 2018/10 221,08 36,41 257/2015 14.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800165 Poštovné k dohodám 10/2018 1,80 0,00 3977/2009 16.11.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800166 Slovak telekom telek. služby 2018/10 39,43 6,57 257/2015 16.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800167 Slovak telekom pevné linky 2018/10 135,98 22,66 257/2015 16.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800168 Spotreba el. energie 10/2018 1 217,40 202,90 483/2013 16.11.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
201800169 Práva na používanie verzie 11/18-10/19 799,08 133,18 1184/2018 16.11.2018 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
201800170 Počítačová sieť SANET (10-12/2018) 1 350,00 0,00 184/2000-10 20.11.2018 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
201800171 Služby technika PO a BP za 11/2018 73,00 12,17 436/2009 20.11.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
201800172 Vodné, stočné, vod.zrážky (16.10. - 15.11.2018) 56,71 9,45 719/2012 22.11.2018 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
201800173 Právne služby 10/2018 paušálna odmena 600,00 100,00 972/2016 29.11.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
201800174 Účastnícky poplatok za seminár 96,00 16,00 xxx/2018 xxx Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
201800175 Slovak telekom mobil 2018/11 157,50 26,25 257/2015 7.12.22018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800176 Slovak telekom telek. služby 2018/11 39,43 6,57 257/2015 7.12.22018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800177 Slovak telekom pevné linky 2018/11 135,91 22,65 257/2015 7.12.22018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
201800178 Spotreba el. energie 11/2018 1 572,74 262,12 483/2013 16.11.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
201800179 Diners Club CS, s.r.o. 375,26 0,00 1148/2018 10.12.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
201800180 DOXX -Stravné lístky 11/2018 1 819,68 0,00 1147/2018 10.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
201800181 Štúdia register referenčnej populácie 22 632,00 3 772,00 1252/2018 12.12.2018 Agilit, s.r.o. Záhradná ul. 988/38, 935 21 Tlmače 47385081
201800182 Služby technika PO a BP za 12/2018 73,00 12,17 436/2009 17.12.2018 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396I 17312396
201800183 Poštovné + P.O.Box 11/2018 312,15 0,82 3977/2009 14.12.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800184 Poštovné k dohodám 11/2018 4,50 0,00 3977/2009 18.12.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
201800185 Právne služby 11/2018 paušálna odmena 600,00 100,00 972/2016 18.12.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
201800186 Právne služby 12/2018 paušálna odmena 600,00 100,00 972/2016 18.12.2018 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
201800187 upratovanicie služby 11/2018 699,00 0,00 886/2018 18.12.2018 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 91701 Prievidza 44061357
201800188 upratovanicie služby 12/2018 699,00 0,00 886/2018 18.12.2018 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 91701 Prievidza 44061357