Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
20120001 Nájom, PN, 01/2012 131,99 791,93 1306/2011 10.1.2012 Ing. Miroslav Bešina Ďumbierská 6,83101 Bratislava 32141246 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120002 Nájom, PN, 01/2012 92,49 554,96 1189/2011 10.1.2012 GRADIENT 5, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 31370888 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120003 Nájom, PN, 01/2012 97,04 582,25 1196/2011 10.1.2012 INKASO Bratislava, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 35820241 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120004 Nájom, PN, 01/2012 48,64 291,86 1198/2011 10.1.2012 LA-BS, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 35769149 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120005 Nájom, PN, 01/2012 43,85 263,10 1305/2011 10.1.2012 WTE Control System, s.r.o. Uhrova 16, 83101 Bratislava 31363130 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120006 Nájom, PN, 01/2012 43,75 262,51 1302/2011 10.1.2012 METROPOLITNÁ, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 44019858 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120007 Nájom, PN, 01/2012 43,75 262,51 1197/2011 10.1.2012 KONCEPT EKOTECH, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 36061727 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120008 Nájom, PN, 01/2012 75,71 454,24 1304/2011 10.1.2012 Sedom, s.r.o Na vrátkach 5317, 84101 Bratislava 35901632 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120009 Nájom, PN, 01/2012 119,46 716,75 1299/2011 10.1.2012 GREEFIN, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84540 Bratislava 36738786 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120010 Nájom, PN, 01/2012 16,22 144,98 Dod.č.3 2100/2009 10.1.2012 Zdenka Szabóová - Ag. IBONET Šustekova 9, 85104 Bratislava 41686039 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120011 Nájom, PN, 01/2012 3,00 18,00 1158/2011 10.1.2012 IXTENT Slovakia, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 36265721 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120012 Nájom, 01/2012 1,00 6,00 1328/2011 10.1.2012 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 35680202 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120013 RES výber 10,45 62,70 115/2012 10.1.2012 Vaškovičová Zibrinova Ipeľská 16, 82107 Bratislava fyz. os. Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120014 RES výber 51,67 310,04 116/2012 13.1.2012 LED-Audio,s.r.o. Pod hájom 954/3, 01841 Dubnica n. Váhom 46313117 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120015 aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 18.1.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120016 aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 18.1.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120017 aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 18.1.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120018 aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 18.1.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120019 aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 18.1.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120020 aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 18.1.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120021 aktualizácia RES 61,26 367,57 2374/2008 18.1.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120022 aktualizácia RES 18,41 110,42 1127/2005 18.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120023 aktualizácia RES 56,83 340,97 2444/2008 18.1.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 859/48, 01047 Žilina 36403008 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120024 aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 18.1.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120025 aktualizácia RES 5,38 32,27 30/98-10/3003 18.1.2012 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120026 aktualizácia RES 1,99 11,95 155/97-10/3003 18.1.2012 Min. hospodárstva SR Mierová 19, 82715 Bratislava 686832 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120027 aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 18.1.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120028 aktualizácia RES 21,38 128,27 1898/2006 18.1.2012 TREND Holding, s.r.o. Tomášikova 2, 82101 Bratislava 35702567 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120029 aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 18.1.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120030 aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 18.1.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120031 aktualizácia RES 18,41 110,42 S01101296 18.1.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120032 aktualizácia RES 32,67 195,99 59/98-10/3003 18.1.2012 EXIMBANKA SR Gröslingova 1, 81350 Bratislava 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120033 aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 18.1.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120034 aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 18.1.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120035 aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2009 18.1.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120036 výber z RES 0,00 1 314,32 2727/2011 18.1.2012 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinů 359/21, 17000 Praha 7, ČR 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120037 výber z RES 16,74 100,46 117/2012 18.1.2012 Prvá staveb. sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 82948 Bratislava 31335004 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120038 výber z RES 2,90 17,40 159/2012 23.1.2012 Podnikat. poradenské centrum Sládkovičova 1223/17, 024 04 Kys. Nové Mesto 43887040 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120039 výber z RES 8,33 49,99 27.1.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120040 Nájom, PN, 02/2012 131,99 791,93 1306/2011 2.2.2012 Ing. Miroslav Bešina Ďumbierská 6,83101 Bratislava 32141246 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120041 Nájom, PN 02/2012 92,49 554,96 1189/2011 2.2.2012 GRADIENT 5, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 31370888 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120042 Nájom, PN 02/2012 97,04 582,25 1196/2011 2.2.2012 INKASO Bratislava, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 35820241 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120043 Nájom, PN 02/2012 48,64 291,86 1198/2011 2.2.2012 LA-BS, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 35769149 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120044 Nájom, PN 02/2012 43,85 263,10 1305/2011 2.2.2012 WTE Control System, s.r.o. Uhrova 16, 83101 Bratislava 31363130 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120045 Nájom, PN 02/2012 43,75 262,51 1302/2011 2.2.2012 METROPOLITNÁ, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 44019858 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120046 Nájom, PN 02/2012 43,75 262,51 1197/2011 2.2.2012 KONCEPT EKOTECH, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 36061727 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120047 Nájom, PN 02/2012 75,71 454,24 1304/2011 2.2.2012 Sedom, s.r.o Na vrátkach 5317, 84101 Bratislava 35901632 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120048 Nájom, PN 02/2012 119,46 716,75 1299/2011 2.2.2012 GREEFIN, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84540 Bratislava 36738786 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120049 Nájom, PN 02/2012 1,00 6,00 1328/2011 2.2.2012 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 35680202 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120050 Nájom, PN 02/2012 3,00 18,00 1158/2011 2.2.2012 IXTENT Slovakia, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 36265721 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120051 výber z RES 2,96 17,76 219/2012 2.2.2012 FOCUS, spol. s.r.o. Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 17336325 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120052 výber z RES 3,38 38,30 238/2012 6.2.2012 ELEKTROPLAN Slovensko, s.r.o. Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 35879823 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120053 výber z RES 12,02 72,11 239/2012 6.2.2012 Slovenská poľnohosp. univerzita Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 397482 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120054 výber z RES 41,82 250,94 272/2012 10.2.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82108 Bratislava 31331131 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120055 Prevádzkové náklady 113,47 680,80 14.2.2012 SOFOS Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 31318347 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120056 Prevádzkové náklady 34,11 204,61 1306/2011 14.2.2012 Ing. Miroslav Bešina Ďumbierská 6,83101 Bratislava 32141246 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120057 Prevádzkové náklady 4,54 27,25 1328/2011 14.2.2012 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 35680202 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120058 výber z RES 2,30 13,80 293/2012 17.2.2012 Economystic PRO Vydrany 390, 93016 Vydrany 36277762 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120059 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 23.2.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120060 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 23.2.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120061 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 23.2.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120062 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 23.2.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120063 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 23.2.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120064 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 23.2.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120065 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 23.2.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120066 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 23.2.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120067 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 23.2.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120068 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2009 23.2.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120069 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 23.2.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120070 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 23.2.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120071 Aktualizácia RES (ročná) 81,69 490,14 1591/2006 23.2.2012 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 82104 Bratislava 31344445 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120072 Aktualizácia RES 37,65 225,86 441/2002-10/4004 23.2.2012 ING Tatry-Sympatia, d.d.s. Trnavská cesta 50, 82102 Bratislavca 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120073 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 23.2.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120074 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 23.2.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120075 Aktualizácia RES 18,41 110,42 375/96-10/3003 23.2.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120076 Aktualizácia RES 18,41 110,42 375/96-10/3003 23.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
20120077 Výber z RES 35,34 212,06 351/2012 1.3.2012 LOWE GGK, s.r.o. Mlynské luhy 86/A 18629555 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120078 Výber z RES 7,74 46,46 391/2012 2.3.2012 LOWE GGK, s.r.o. Mlynské luhy 86/A 18629555 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120079 Výber z RES 24,69 143,13 444/2012 8.3.2012 AGRA, s.r.o. Na Bystričku 800/14, 03601 Martin 36382914
20120080 Prevádzkové náklady 737,65 885,19 12.3.2012 SOFOS Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 31318347 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120081 Prevádzkové náklady 32,12 197,77 1306/2011 12.3.2012 Ing. Miroslav Bešina Ďumbierská 6,83101 Bratislava 32141246 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120082 Prevádzkové náklady 5,27 31,63 1328/2011 12.3.2012 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 35680202 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120083 Výber z RES 14,61 87,66 12.3.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120084 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 20.3.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120085 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 20.3.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120086 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 20.3.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120087 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 20.3.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120088 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 20.3.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120089 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 20.3.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120090 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 20.3.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120091 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 20.3.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120092 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 20.3.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120093 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2009 20.3.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120094 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 20.3.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120095 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 20.3.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120096 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 20.3.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120097 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 20.3.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120098 Aktualizácia RES 18,41 110,42 375/96-10/3003 20.3.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120099 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1127/2005 20.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120100 Aktualizácia RES 4,12 24,70 627/95-10/3003 20.3.2012 Slovenská informačná služba P.o.BOX 69, 81000bratislava 826847 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120101 Aktualizácia RES 5,38 32,27 30/98-10/3003 20.3.2012 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120102 Aktualizácia RES 58,09 348,54 563/2009 20.3.2012 Východoslovenská energetika Mlynská 31, 04291 Košice 36211222 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120103 Výber z RES SR 150,30 901,79 21.3.2012 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislav 31322832 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120104 Nájom, PN 03/2012 131,99 791,93 1306/2011 22.3.2012 Ing. Miroslav Bešina Ďumbierská 6,83101 Bratislava 32141246 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120105 Nájom, PN 03/2012 92,49 554,96 1189/2011 22.3.2012 GRADIENT 5, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 31370888 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120106 Nájom, PN 03/2012 48,64 291,86 1198/2011 22.3.2012 LA-BS, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 35769149 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120107 Nájom, PN 03/2012 43,85 263,10 1305/2011 22.3.2012 WTE Control System, s.r.o. Uhrova 16, 83101 Bratislava 31363130 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120108 Nájom, PN 03/2012 43,75 262,51 1302/2011 22.3.2012 METROPOLITNÁ, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 44019858 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120109 Nájom, PN 03/2012 43,75 262,51 1197/2011 22.3.2012 KONCEPT EKOTECH, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 36061727 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120110 Nájom, PN 02/2012 3,00 18,00 1158/2011 22.3.2012 IXTENT Slovakia, s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 36265721 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120111 Nájom, PN 02/2012 1,00 6,00 1328/2011 22.3.2012 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 35680202 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120112 Výber z RES SR 199,70 1 198,20 22.3.2012 Gauss & Rodin, a.s. Trnavská cesta 80, 82102 Bratislava 46182799 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120113 Výber z RES SR 7,44 44,66 26.3.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120114 Výber z RES SR 56,38 338,27 62 /2012 4.4.2012 NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 44142838 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120115 Aktualiz. RES 1.Q 2012 2 448,00 146,89 54/99-10/3003 11.4.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120116 Výber z RES SR 7,46 44,76 625/2012 11.4.2012 VUSI Garbiarská 5, 04001 Košice 31687474 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120117 Výber z RES SR 10,18 61,06 628/2012 12.4.2012 T&T Trade, s.r.o. 04473 Buzica 11 36572870 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120118 Výber z RES SR 22,36 134,16 609/2012 13.4.2012 LOWE GGK, s.r.o. Mlynské Luhy 86/A, 82105 Bratislava 18629555 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120119 Výber z RES SR 254,73 1 528,38 318/2012 13.4.2012 Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120120 Výber z RES SR 5,19 31,16 604/2012 13.4.2012 Siemens Program & Sys. eng. Dúbravská cesta 4, 84537 Bratislava 17331234 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120121 Výber z RES SR 6,18 37,09 626/2012 13.4.2012 KIOS, s.r.o. Radlinského 40a, 92101 Piešťany 34125302 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120122 Prevádzk. náklady 03/2012 136,83 820,95 - 13.4.2012 SOFOS Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava 31318347 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120123 Prevádzk. náklady 03/2012 44,22 265,36 1306/2011 13.4.2012 Ing. Miroslav Bešina Ďumbierská 6,83101 Bratislava 32141246 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120124 Prevádzk. náklady 03/2012 6,18 37,08 1328/2011 13.4.2012 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 35680202 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120125 Predmet zmluvy 1319,2 7 915,20 13.4.2012 ŠÚ SR Miletičova 3, 82467 Bratislava 166197 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120126 Výber z RES SR 10,25 61,48 - 20.4.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120127 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 20.4.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120128 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 20.4.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120129 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 20.4.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120130 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 20.4.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120131 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 20.4.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120132 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 20.4.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120133 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 20.4.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120134 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 20.4.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120135 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 20.4.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120136 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 20.4.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120137 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 20.4.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120138 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 20.4.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120139 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1127/2005 20.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120140 Aktualizácia RES 21,38 128,27 1898/2006 20.4.2012 TREND Holding, s.r.o. Tomášikova 2, 82101 Bratislava 35702567 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120141 Aktualizácia RES 38,90 233,42 536/2012 20.4.2012 Tatra banka, a.s. Hodžova nám. 3, 81106 Bratislav 686930 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120142 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 20.4.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120143 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 20.4.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120144 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 20.4.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120145 Výber z RES SR 21,14 126,85 697/2012 25.4.2012 Vamix SR, s.r.o. Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava 35827670 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120146 Výber z RES SR 0,00 49,42 711/12012 26.4.2012 DATAFORCE Verlagsgesellschaft.. Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt/Main - Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120147 Výber z RES SR 0,00 129,60 718/2012 27.4.2012 Univerzita Karlova v Praze Smetanovo náb. 6, 11001 Praha 1 216208 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120148 Aktualizácia dát. rozhrania 2 120,00 12 720,00 1745/2011 3.5.2012 Min. dopravy, výstavby a RZ SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120149 Vykurovacie služby 04/2012 418,20 2 509,20 561/2012 10.5.2012 Arker, s.r.o. Prešovská 34, 82109 Bratislava 35940433 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120150 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 21.5.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120151 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 21.5.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120152 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 21.5.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120153 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 21.5.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120154 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 21.5.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120155 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 21.5.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120156 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 21.5.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120157 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 21.5.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120158 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 21.5.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120159 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 21.5.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120160 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 21.5.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120161 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 21.5.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120162 Aktualizácia RES 18,40 110,41 1127/2005 21.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120163 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 21.5.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120164 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 21.5.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120165 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 21.5.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120166 Aktualizácia RES 5,38 32,27 30/98-10/3003 21.5.2012 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120167 Aktualizácia RES 37,65 225,86 441/2002-10/4004 21.5.2012 ING Tatry-Sympatia, d.d.s. Trnavská cesta 50, 82102 Bratislavca 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120168 Výber z RES SR 7,63 45,77 - 21.5.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120169 Výber z RES SR 130,69 784,12 - 21.5.2012 Filip Glasa Janšáková 16, 84107 Bratislava - Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120170 Výber z RES SR 38,57 231,43 762/2012 21.5.2012 Ekonomická univerzita Dolnozemská cesta1, 85235 Bratislava 399957 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120171 Výber z RES SR 4,12 24,70 - 21.5.2012 Slov. agentúra životn. prostredia Hanulova 5/D, 84440 Bratislava 626031 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120172 Výber z RES SR 6,59 39,54 831/2012 22.5.2012 Ľubomír Polonec-Lenergyp Závadská 18, 83106 Bratislava 40780686 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120173 Výber z RES SR 130,69 784,12 - 22.5.2012 Choice one, s.r.o. Drietoma 184, 91303 Trenčín 44238398 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120174 Výber z RES SR 15,25 91,49 800/2012 1.6.2012 Takenaka Europe GmbH Havlíčkova 34, 81702 Bratislava 36060241 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120175 Výber z RES SR 0,00 37,26 898/2012 4.6.2012 IDC CEMA, s.r.o. Malé náměstí 13, 11000 Praha 1 26482347 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120176 Výber z RES SR 4,47 26,84 830/2012 8.6.2012 Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3b, 81106 Bratislav 686930 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120177 Výber z RES SR 0,00 84,18 920/2012 8.6.2012 The Boston Consulting Group Václavské nám. 19, 11000 Praha 1 26474921 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120178 Výber z RES SR 0,00 65,09 943/2012 15.6.2012 Matusz-Vad ZRT Serfőző utca 11, 9028 Győr, HU Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120179 Aktualizácia RES 5,37 32,23 19.6.2012 Peoplefone Slovakia, s.r.o. Nám.Martina Benku 2, 81107 Bratislava 43942521 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120180 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 19.6.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120181 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 19.6.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120182 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 19.6.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120183 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 19.6.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120184 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 19.6.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120185 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.6.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120186 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 19.6.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120187 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 19.6.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120188 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 19.6.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120189 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 19.6.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120190 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 19.6.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120191 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 19.6.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120192 Aktualizácia RES 18,40 110,41 1127/2005 19.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120193 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 19.6.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120194 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 19.6.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120195 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 19.6.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120196 Aktualizácia RES 4,12 24,70 627/96-10/3003 19.6.2012 Slov. informačná služba P.O.Box 69, 81000 Bratislava 826847 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120197 Výber z RES SR 130,69 784,12 962/2012 19.6.2012 Ipsos Tambor SR, s.r.o. Kolárska 1, 81106 Bratislava 35730609 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120198 Výber z RES SR 13,92 83,50 974/2012 22.6.2012 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina 397563 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120199 Výber z RES SR 255,99 1 535,95 860/2012 28.6.2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120200 Výber z RES SR 4,34 26,03 985/2012 28.6.2012 Monitor Comp. Group, LP 2Canal Park, Cambridge MA 02141 04-3532729 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120201 Výber z RES SR 0,00 56,24 964/2012 28.6.2012 APROS CZ, s.r.o. Hradní 27/37, 71000 Ostrava 28615751 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120202 Výber z RES SR 10,01 60,07 - 2.7.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120203 Výber z RES SR 3,40 20,42 1011/2012 2.7.2012 BE Advisory, s.r.o. L. Štúra 373/6, 01901 Ilava 46074317 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120204 Podiel z predaja RES SR 25,81 154,86 54/99-10/3003 13.7.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120205 Výber z RES SR 124,00 744,00 18.7.2012 Sociologický ústav SAV Klemensova 19, 81364 Bratislava 679135 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120206 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 18.7.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120207 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 18.7.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120208 Aktualizácia RES 0,00 608,78 2727/2011 18.7.2012 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinů 359/21, 17000 Praha 7, ČR 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120209 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 18.7.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120210 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 18.7.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120211 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 18.7.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120212 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 18.7.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120213 Aktualizácia RES 32,67 195,99 59/98-10/3003 18.7.2012 EXIMBANKA SR Gröslingova 1, 81350 Bratilsva35722959 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120214 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 18.7.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120215 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 18.7.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120216 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 18.7.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120217 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 18.7.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120218 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 18.7.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120219 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 18.7.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120220 Aktualizácia RES 56,83 340,97 244/2008 18.7.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 859/48, 01047 Žilina 36403008 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120221 Aktualizácia RES 18,40 110,41 1127/2005 18.7.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120222 Aktualizácia RES 38,9 233,42 1898/2006 18.7.2012 TREND Holding, s.r.o. Tomášikova 23, 82101 Bratislava 35702567 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120223 Aktualizácia RES 21,38 128,27 3646/2005 18.7.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120224 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 18.7.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120225 Aktualizácia RES 19,66 117,98 860/2012 18.7.2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120226 Aktualizácia RES 5,38 32,27 30/98-10/3003 18.7.2012 NBS, ul. I. Karvaša 1, 81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120227 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 18.7.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120228 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 18.7.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120229 Výber z RES SR 0,00 41,56 1104/2012 20.7.2012 DATAFORCE Verlagsgesellschaft.. Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt/Main - Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120230 Výber z RES SR 3,43 20,59 1139/2012 20.7.2012 TESLA, a.s. Pálenica 53/79, 33178 Liptovský Hrádok, 9684 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120231 Výber z RES SR 0,00 38,48 - 20.7.2012 A.T.Kearney GmbH Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1 47606126 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120232 Aktualizácia RES 1,99 11,95 155/97-10/3003 24.7.2012 Min. hospodárstva SR Mierová 19, 82715 Bratislava 686823 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120233 Výber z RES SR 10,18 61,08 - 2.8.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120235 Výber z RES SR 22,72 136,34 1250/2012 8.8.2012 Marian Trnovský-agentúra moma Vlčie hrdlo 62, 82107 Bratislava 43717578 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120234 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 16.8.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120236 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 16.8.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120237 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 16.8.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120238 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 16.8.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120239 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 16.8.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120240 Aktualizácia RES 37,65 225,86 441/2002-10/4004 16.8.2012 ING Tatry-Sympatia, d.d.s. Trnavská cesta 50, 82102 Bratislavca 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120241 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 16.8.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120242 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 16.8.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120243 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 16.8.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120244 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 16.8.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120245 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 16.8.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120246 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 16.8.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120247 Aktualizácia RES 18,40 110,41 1127/2005 16.8.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120248 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 16.8.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120249 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 16.8.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120250 Aktualizácia RES 19,66 117,98 860/2012 16.8.2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120251 Aktualizácia RES 58,09 348,54 563/2009 16.8.2012 Východosl. energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120252 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 16.8.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120253 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 16.8.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120253 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 16.8.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120254 Výber z RES SR 5,54 33,24 - 5.9.2012 Prešovská univerzita Konštantínova 16, 08001 Prešov 17070775 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120255 Výber z RES SR 11,33 68,00 - 5.9.2012 TNS Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D 31406246 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120256 Výber z RES SR 10,35 62,11 - 5.9.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120257 Výber z RES SR 9,60 57,61 - 7.9.2012 EDAS, a.s. Krížikova dolina 2, 83106 Bratislava 31384609 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120258 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 17.9.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120259 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 17.9.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120260 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 17.9.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120261 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 17.9.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120262 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 17.9.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120263 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 17.9.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120264 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 17.9.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120265 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 17.9.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120266 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 17.9.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120267 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 17.9.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120268 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 17.9.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120269 Aktualizácia RES 4,12 24,70 627/96-10/3003 17.9.2012 Slov. informačná služba P.O.Box 69, 81000 Bratislava 826847 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120270 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 17.9.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120271 Aktualizácia RES 18,40 110,41 1127/2005 17.9.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120272 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 17.9.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120273 Aktualizácia RES 19,66 117,98 860/2012 17.9.2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120274 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 17.9.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120275 Aktualizácia RES 5,38 32,27 30/98-10/3003 17.9.2012 NBS, ul. I. Karvaša 1, 81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120276 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 17.9.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120277 Aktualizácia RES 49,19 295,16 1372/2012 17.9.2012 Lummas, s.r.o. Orgovánová 3280/9, 96001 Zvolen 44502338 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120278 Výber z RES SR 15,21 91,27 1505/2012 26.9.2012 STU v Bratislave Vazovova 5, 81243 Bratislava 397687 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120279 Výber z RES SR 5,89 35,35 1413/2012 27.9.2012 Data Servis J. Milica 11, 01001 Žilina 37902024 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120280 Výber z RES SR 9,47 56,82 - 28.9.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120281 Výber z RES SR 6,59 39,55 - 28.9.2012 VitalStudio, s.r.o. Prešovská 38/A, 82101 Bratislava 35966335 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120282 Predmet objednávky 532,00 3 192,00 AD3271C0013 3.10.2012 U. S. Steel, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel ,04454 Košice 36199222 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120283 Výber z RES SR 5,54 33,24 1614/2012 11.10.2012 Prešovská univerzita Konštantínova 16, 08001 Prešov 17070775 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120284 Podiel z predaja RES SR 20,75 124,49 54/99-10/3003 15.10.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120285 Výber z RES SR 81,49 488,95 1522/2012 17.10.2012 Lummas, s.r.o. Orgovánová 3280/9, 96001 Zvolen 44502338 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120286 Výber z RES SR 4,71 28,27 1626/2012 17.10.2012 GfK Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava 602272 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120287 Výber z RES SR 13,27 79,60 1627ú2012 19.10.2012 MAREK STACHULÁK - PC data A. Halašu 841/83, 02601 Dolný Kubín 43241409 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120288 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 23.10.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120289 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 23.10.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120290 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 23.10.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120291 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 23.10.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120292 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 23.10.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120293 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 23.10.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120294 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 23.10.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120295 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 23.10.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120296 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 23.10.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120297 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 23.10.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120298 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 23.10.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120299 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 23.10.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120300 Aktualizácia RES 18,40 110,41 1127/2005 23.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120301 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 23.10.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120302 Aktualizácia RES 19,66 117,98 860/2012 23.10.2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120303 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 23.10.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120304 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 23.10.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120305 Aktualizácia RES 38,9 233,42 1898/2006 23.10.2012 Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3b, 81106 Bratislav 686930 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120306 aktualizácia RES 21,38 128,27 1898/2006 23.10.2012 TREND Holding, s.r.o. Tomášikova 2, 82101 Bratislava 35702567 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120308 Výber z RES SR 9,30 55,80 - 13.11.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120309 Výber z RES SR 7,71 46,28 - 13.11.2012 Prešovská univerzita v Prešove Konštantínova ul. 16, 08001 Prešov 17070775 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120310 Výskum kriminality v SR 1 800,00 10 800,00 KR12_03 7.11.2012 Paneurópska vys. škola Tomášikova 20, 82102 Bratislava 36077429 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120311 Výskum kriminality v SR 739,00 4 434,00 KR12_03 7.11.2012 Paneurópska vys. škola Tomášikova 20, 82102 Bratislava 36077429 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120312 Aktualizácia RES 130,69 784,12 1663/2012 19.11.2012 Ascalon Media House Továrenská 56, 01841 Dubnica na Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120313 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 19.11.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120314 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 19.11.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120315 Výber z RES SR 12,87 77,23 1792/2012 27.11.2012 ABTEX, s.r.o. Jenisejská 10, 04012 Košice 36600377 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120316 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 19.11.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120317 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 19.11.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120318 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.11.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120319 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 19.11.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120320 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 19.11.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120321 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 19.11.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120322 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 19.11.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120323 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 19.11.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120324 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 19.11.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120325 Aktualizácia RES 18,40 110,41 1127/2005 19.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120326 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 19.11.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120327 Aktualizácia RES 19,66 117,98 860/2012 19.11.2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120328 Aktualizácia RES 5,38 32,27 30/98-10/3003 19.11.2012 NBS, ul. I. Karvaša 1, 81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120329 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 19.11.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120330 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 19.11.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120331 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 23.11.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120332 Aktualizácia RES 37,65 225,86 441/2002-10/4004 26.11.2012 ING Tatry-Sympatia, d.d.s. Trnavská cesta 50, 82102 Bratislavca 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120333 Demogr. analýza a prognóza 491,67 2 950,00 1793/2012 27.11.2012 Sociolog. ústav SAV Klemensova 19, 81364 Bratislava 679135 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120335 Výber z RES SR 129,42 776,54 1664/2012 28.11.2012 Slovenská poľnohosp. univerzita Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 397482 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120334 Výber z RES SR 3,06 18,34 28.11.2012 ORION Slovakia Vajnorská 97, 83101 Bratislava 35815400 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120337 Výber z RES SR 0,00 31,71 1799/2012 6.12.2012 PMR LTD. Spólka z organiczona... Dekerta 24, 30-703 Kraków PL6762095189 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120336 Výber z RES SR 10,16 60,95 6.12.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120338 Výber z RES SR 3,87 23,20 - 7..12.2012 Regionálna rozv. agentúra Sv.Štefana 79, 94301 Štúrovo 37857541 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120339 Výskum verej. mienky 2 040,00 12 240,00 - 10.12.2012 XL MEDIA Gunduličova 2, 81105 Bratislava 35820039 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120340 Výber z RES SR 0,00 384,70 1851/2012 11.12.2012 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt/Main 213095403 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120341 Výber z RES SR 6,93 41,58 1874/2012 11.12.2012 RAFY, s.r.o. 29. augusta 2263/11, 81109Bratislava 46872612 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120342 Aktualizácia RES 0,00 779,40 597/97-10/3003 11.12.2012 Vítkovice, a.s. Ruská 2887/101, 70602 Ostrava 6 45193070 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120343 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1071/2012 13.12.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120344 Aktualizácia RES 0,00 92,01 2206/2006 13.12.2012 Česká národní banka Na Příkopě 28, 11503 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120345 Aktualizácia RES 18,41 110,42 3910/2009 13.12.2012 Českosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120346 Aktualizácia RES 0,00 199,83 2005/2005 13.12.2012 Dun & Bradstreet, s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120347 Aktualizácia RES 18,14 108,83 54/99-10/3003 13.12.2012 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120348 Aktualizácia RES 19,66 117,98 3337/2010 13.12.2012 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 11407 Praha, ČR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120349 Aktualizácia RES 18,41 110,42 1497/2010 13.12.2012 MEDIATEL, spol. s.r.o. Prešovská 38/B, 82102 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120350 Aktualizácia RES 23,98 143,87 1184/2005 13.12.2012 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120351 Aktualizácia RES 5,38 32,27 1802/2009 13.12.2012 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120352 Aktualizácia RES 66,84 401,03 1754/2009 13.12.2012 SCB-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120353 Aktualizácia RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 13.12.2012 Slovenská sporiteľna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120354 Aktualizácia RES 18,40 110,41 1127/2005 13.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120355 Aktualizácia RES 4,12 24,70 3646/2005 13.12.2012 Úrad na ochr.osob.údajov SR Odborárske nám. 3, 81760 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120356 Aktualizácia RES 19,66 117,98 860/2012 13.12.2012 VOLKSBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120357 Aktualizácia RES 4,12 24,70 627/95-10/3003 13.12.2012 Slov. inf. služba P.O.Box 69, 81000 Bratislava 826847 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120358 Aktualizácia RES 23,99 143,88 1365/2009 13.12.2012 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120359 Aktualizácia RES 19,67 117,99 2484/2009 13.12.2012 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120360 Aktualizácia RES 61,26 367,57 1198/2006 13.12.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120361 Servisné služby INFOREG 3 900,00 23 400,00 1462/1420/2012 14.12.12. Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120362 Serv služby INFOREG-4Q 1 433,20 8 599,20 1462/1420/2012 14.12.12. Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120363 Výber z RES SR 255,99 1 535,95 1876/2012 19.12.2012 gd - Team, a.s. Moyzesova 4/a, 90201 Pezinok 35941677 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120364 Výber z RES SR 15,06 90,37 1899/2012 20.12.2012 Ivo Lange-LOMAX Hlavná 789, 90050 Kráľova pri Senci 17345669 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120365 Výber z RES SR 0,00 62,03 1891/2012 20.12.2012 Aukční poradenské centrum Výhon 293, 66463 Přísnotice 27678971 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120366 Výber z RES SR 0,00 18,74 1950/2012 20.12.2012 Václav Kraus Smetanova 389, 41742 Krupka - Ing. Bradiaková Vedúca OEČ
20120367 Penalizačná faktúra 0,00 6,74 - 27.12.2012 Soliditet, s.r.o. Kopčianska 10, 85101 Bratislava 35968249 Ing. Bradiaková Vedúca OEČ