Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
20140001 Výber z databázy RES SR 12,89 77,32 - 8.1.2014 Lesníková Petra Sadová 3, 97613 Sl. Lupca - Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140002 Výber z databázy RES SR 22,59 135,52 - 10.1.2014 MEDEKO CAST, s.r.o. Orlové 255, 01701 Považská Bystrica 31615007 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140003 Aktualizácia RES SR 56,83 340,97 244/2008 10.1.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajcianke 8591/4B, 01047 ŽilinA 36403008 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140004 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 21.1.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140005 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 21.1.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140006 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 21.1.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140007 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 21.1.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140008 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 21.1.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140009 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 21.1.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140010 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 21.1.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140011 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 21.1.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140012 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 21.1.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140013 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 21.1.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140014 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 21.1.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140015 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 21.1.2014 QUANTUS, a.s. Racianská 71, 83102 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140016 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 21.1.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140017 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 21.1.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140018 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 21.1.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140019 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 21.1.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140020 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 21.1.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140021 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 21.1.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140022 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 21.1.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140023 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 21.1.2014 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1,81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140024 Aktualizácia RES SR, polrok 0,00 608,78 27274/2011 21.1.2014 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinu 359/21, 17000 Praha 7 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140025 Aktualizácia RES SR 32,67 195,99 59/98-10/3003 21.1.2014 EXIMBANKA SR Gröslingova 1, 81350 Bratilsva 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140026 Aktualizácia RES SR 1,99 11,95 155/97/-10/3003 21.1.2014 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 82715 Bratislava 686832 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140027 Aktualizácia RES SR 38,90 233,42 1898/2006 21.1.2014 Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava 686930 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140028 Aktualizácia RES SR 21,38 128,27 1898/2006 21.1.2014 TREND Holding Tomášikova 2, 82101 Bratislava 35702567 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140029 Akt. RES, 12/2009, 12/2010 0 441,66 55/20104 22.1.2014 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinu 359/21, 17000 Praha 7 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140030 Výber z databázy RES SR 6,84 41,05 - 22.1.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140031 Výber z databázy RES SR 0,00 124,98 54/2014 24.1.2014 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt/Main 213095403 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140032 Výber z databázy RES SR 3,24 19,42 68/2014 24.1.2014 First Data Global Services Ul. Arkonska 6A2 80387 Gdansk 31372074 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140033 Výber z databázy RES SR 17,85 107,11 69/2014 24.1.2014 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7C, 82109 Bratislava 602311 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140034 Výber z databázy RES SR 40,09 240,53 109/2014 29.1.2014 AL-MI, s.r.o. Železnicná 13, 08006 Prešov 45903719 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140035 Výber z databázy RES SR 93,01 558,06 40/2014 3.2.2014 Reiwag Facility Services SK, s.r.o. jašíkova 2, 82103 Bratislava 35905816 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140036 Výber z databázy RES SR 4,85 29,09 56/2014 11.2.2014 POLIECO SLOVAKIA, s.r.o. Naftárska 1599, 90845 Gbely 36680427 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140037 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 19.2.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140038 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 19.2.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140039 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 19.2.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140040 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 19.2.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140041 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 19.2.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140042 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 19.2.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140043 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.2.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140044 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 19.2.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140045 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 19.2.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140046 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 19.2.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140047 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 19.2.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140048 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 19.2.2014 QUANTUS, a.s. Racianská 71, 83102 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140049 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 19.2.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140050 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 19.2.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140051 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 19.2.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140052 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 19.2.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140053 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 19.2.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140054 Aktualizácia RES SR 58,09 348,54 563/2009 19.2.2014 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140055 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 19.2.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140056 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 19.2.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140057 Aktualizácia RES SR 81,69 490,14 1591/2006 19.2.2014 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 82104 Bratislava 31344445 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140058 Aktualizácia RES SR 3,34 20,05 146/2014 19.2.2014 PROENERGY, s.r.o. Priemyselná 1, 03101 Lipt. Mikuláš 43965849 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140059 Aktualizácia RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 20.2.2014 ING Tatry - Sympatia Trnavská cesta 50/B, 82102 Bratislava 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140060 Výber z databázy RES SR 6,54 39,22 166/2014 24.2.2014 Minenergy, s.r.o. Zámocká 30/32, 81101 Bratislava 46651268 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140061 Výber z databázy RES SR 39,08 234,50 165/2014 24.2.2014 OpusCapita, s.r.o. Elektrárenská 4/B, 83104 Bratislava 44352557 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140062 Výber z databázy RES SR 129,42 776,54 177/2014 3.3.2014 TNS Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 81494 Bratislava 31406246 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140063 Výber z databázy RES SR 0,00 76,17 225/2014 3.3.2014 Maxart Media, s.r.o. Palackého trída 200/77, 61200 Brno 27682676 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140064 Výber z databázy RES SR 13,55 81,30 297/2014 14.3.2014 Odb. zväz KOVO Mileticova 24,81570 Bratislava 30804078 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140065 Výber z databázy RES SR 4,83 28,97 276/2014 14.3.2014 newps.sk, s.r.o. Tomášikova 54, 83104 Bratislava 35850060 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140066 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 17.3.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140067 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 17.3.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140068 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 17.3.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140069 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 17.3.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140070 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 17.3.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140071 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 17.3.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140072 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 17.3.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140073 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 17.3.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140074 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 17.3.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140075 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 17.3.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140076 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 17.3.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140077 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 17.3.2014 QUANTUS, a.s. Racianská 71, 83102 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140078 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 17.3.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140079 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 17.3.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140080 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 17.3.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140081 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 17.3.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140082 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 17.3.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140083 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 17.3.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140084 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 17.3.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140085 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 17.3.2014 Slov. inf. služba, odbor 11 P.O.Box 69, 81000 Bratislava 826847 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140086 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 17.3.2014 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1,81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140087 Výber z databázy RES SR 3,59 21,56 277/2014 19.3.2014 Ing. Gabriela Masárová Na Vápenicu 405/5, 01311 Lietavská Lúcka - Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140088 Výber z databázy RES SR 6,68 40,09 - 21.3.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140089 Výber z databázy RES SR 2,89 17,32 311/2014 21.3.2014 A - OMEGA, s.r.o. Agátová 5525/9, 90101 Malacky 35937599 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140090 Výber z databázy RES SR 7,32 43,92 - 21.3.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140091 Servisné služby I.Q/ 2013 3 350,00 20 100,00 1462/1420/2012 9.4.2014 Min. dopravy, výstavby a reg. rozv. SR Nám. Slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140092 Výber z databázy RES SR 15,18 91,10 385/2014 9.4.2014 Ivo Langer - LOMAX Nobelovo nám. 7-8, 85104 Bratislava 17345669 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140093 Podiel z predaja RES SR 10,37 62,24 54/99-10/3003 9.4.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140094 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 15.4.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140095 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 15.4.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140096 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 15.4.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140097 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 15.4.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140098 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 15.4.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140099 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 15.4.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140100 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 15.4.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140101 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 15.4.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140102 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 15.4.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140103 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 15.4.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140104 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 15.4.2014 QUANTUS, a.s. Racianská 71, 83102 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140105 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 15.4.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140106 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 15.4.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140107 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 15.4.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140108 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 15.4.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140109 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 15.4.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140110 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 15.4.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140111 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 15.4.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140112 Aktualizácia RES SR 38,90 233,42 1898/2006 15.4.2014 Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava 686930 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140113 Aktualizácia RES SR 21,38 128,27 1898/2006 15.4.2014 TREND Holding Tomášikova 2, 82101 Bratislava 35702567 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140114 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 15.4.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140115 Výber z databázy RES SR 7,21 43,27 - 24.4.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140116 Výber z databázy RES SR 6,14 36,85 413/2014 24.4.2014 Partnering, s.r.o. Datelinová 5530/10, 82101 Bratislava 43866239 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140117 Výber z databázy RES SR 25,24 151,45 452/2014 29.4.2014 Geografický ústav SAV Štafánikova 49, 81473 Bratislava 166545 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140118 Výber z databázy RES SR 44,17 265 1328/2010 29.4.2014 AXA Services , s.r.o. Kolárska 6, 81106 Bratislava 35893940 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140119 Výber z databázy RES SR 0,00 124,98 410/2014 30.4.2014 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt/Main 213095403 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140120 Výber z databázy RES SR 10,61 63,64 - 14.5.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140121 Výber z databázy RES SR 91,75 550,49 518,2014 14.5.2014 Krest. demokkrat. hnutie Bajkalská 25, 82101 Bratislava 586848 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140122 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 19.5.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140123 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 19.5.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140124 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 19.5.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140125 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 19.5.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140126 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 19.5.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140127 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 19.5.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140128 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 19.5.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140129 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.5.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140130 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 19.5.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140131 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 19.5.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140132 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 19.5.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140133 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 19.5.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140134 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 19.5.2014 BC LOGIA SK, a.s. Drienová 14, 82109 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140135 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 19.5.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140136 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 19.5.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140137 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 19.5.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140138 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 19.5.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140139 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 19.5.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140140 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 19.5.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140141 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 19.5.2014 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1,81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140142 Aktualizácia RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 19.5.2014 ING Tatry - Sympatia Trnavská cesta 50/B, 82102 Bratislava 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140143 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 - 19.5.2014 Sl. agentúra ŽP Tajovského 28, 975 90 Banská bystrica 626031 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140144 Výber z databázy RES SR 2,80 16,81 542/2014 22.5.2014 A - OMEGA, s.r.o. Agátová 5525/9, 90101 Malacky 35937599 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140145 Výber z databázy RES SR 3,25 19,50 541/2014 27.5.2014 YSCHP SR Hattalova12, 83103 Bratislava 30840074 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140146 Výber z databázy MOŠ/MIS 96,72 580,32 559/2014 28.5.2014 Management Systems & Consulting Kmetova 14, 94911 Nitra 36533416 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140147 Výber z databázy RES SR 15,88 95,27 584/2014 11.6.2014 Murexin, s.r.o. Magnetová 11, 83104 Bratislava 45317577 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140148 Výber z databázy RES SR 2,73 16,37 597/2014 11.6.2014 EIS Innovazioni, a.s. Michalská 9, 81101 Bratislava 45003581 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140149 Školenie Zákl. štat. analýzy 594,00 3 564,00 222/2014 23.6.2014 U.S.Steel, s.r.o. Vstupný areál, 04454 Košice 36199222 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140150 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 24.6.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140151 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 24.6.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140152 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 24.6.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140153 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 24.6.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140154 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 24.6.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140155 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 24.6.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140156 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 24.6.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140157 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 24.6.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140158 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 24.6.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140159 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 24.6.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140160 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 24.6.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140161 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 24.6.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140162 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 24.6.2014 BC LOGIA SK, a.s. Drienová 14, 82109 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140163 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 24.6.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140164 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 24.6.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140165 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 24.6.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140166 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 24.6.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140167 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 24.6.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140168 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 24.6.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140169 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 24.6.2014 Slov. inf. služba, odbor 11 P.O.Box 69, 81000 Bratislava 826847 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140170 Výber z databázy RES SR 10,61 63,64 - 24.6.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140171 Servisné služby 30416094.Q/ 2014 3 350,00 20 100,00 1462/1420/2012 1.7.2014 Min. dopravy, výstavby a reg. rozv. SR Nám. Slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OEC
20140171 Servisné služby 30416094.Q/ 2014 3 350,00 20 100,00 1462/1420/2012 1.7.2014 Min. dopravy, výstavby a reg. rozv. SR Nám. Slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140172 Prieskum verej. mienky 2 832,00 16 992,00 17.7.2014 staff s.r.o., Floriánska 28, Košice 31688276 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140173 Výber z databázy RES SR 14,45 86,69 736/2014 17.7.2014 Thonauer, s.t.o. Cukrova 14, 81339 Bratislava 35795824 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140174 Výber z databázy RES SR 2,72 16,31 752/2014 17.7.2014 TOPGASTRO - HRAD, s.r.o. Hrad 323, 95631 Krušovce 43836674 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140175 Výber z databázy RES SR 91,75 550,49 769/2014 17.7.2014 ISS Facility Services, s.r.o. Mokrán Záhon 2, 82104 Bratislava 31345212 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140176 Výber z databázy RES SR 13,42 80,54 17.7.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140177 Výber z databázy RES SR 13,48 80,90 756/2014 17.7.2014 Odb. zväz KOVO Mileticova 24,81570 Bratislava 30804078 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140178 Výber z databázy RES SR 124,98 735/2014 17.7.2014 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt/Main 213095403 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140179 Výber z databázy RES SR 10,37 62,24 54/99-10/3003 17.7.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140180 Výber z databázy RES SR 2,57 15,40 770/2014 23.7.2014 Asoc. stroj. a elektrotech. priemyslu Einsteinova 23, 85101 Bratislava 42185378 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140181 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 28.7.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140182 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 28.7.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140183 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 28.7.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140184 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 28.7.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140185 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 29.7.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140186 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 28.7.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140187 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 28.7.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140188 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 28.7.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140189 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 28.7.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140190 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 28.7.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140191 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 28.7.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140192 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 28.7.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140193 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 28.7.2014 BC LOGIA SK, a.s. Drienová 14, 82109 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140194 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 28.7.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140195 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 28.7.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140196 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 28.7.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140197 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 28.7.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140198 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 28.7.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140199 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 28.7.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140200 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 28.7.2014 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1,81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140201 nahratie databázy RES SR 1,99 11,95 155/97/-10/3003 28.7.2014 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 82715 Bratislava 686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140202 Aktualizácia RES SR 38,90 233,42 1898/2006 28.7.2014 Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava 686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140203 Aktualizácia RES SR 21,38 128,27 1898/2006 28.7.2014 TREND Holding Tomášikova 2, 82101 Bratislava 35702567 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140204 Aktualizácia RES SR, polrok 0,00 608,78 27274/2011 28.7.2014 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinu 359/21, 17000 Praha 7 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140205 Aktualizácia RES SR 32,67 195,99 59/98-10/3003 28.7.2014 EXIMBANKA SR Gröslingova 1, 81350 Bratilsva 35722959
20140206 Aktualizácia RES SR 1,99 11,95 155/97/-10/3003 21.1.2014 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 82715 Bratislava 686832
20140207 Aktualizácia RES SR 6,67 40,03 787/2014 1.8.2014 T&T Trade, s.r.o. 04473 Buzica 11 36572870 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140208 Aktualizácia RES SR 2 120,00 12 700,00 851/2014 7.8.2014 XL Media, s.r.o. Gundulicova 12, 81105 Bratislava 35820039 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140209 Aktualizácia RES SR 3,89 23,34 849/2014 8.8.2014 Inštitút pre výskum práce a rodiny Župné nám. 5-6, 81241 Bratislava 30847451 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140210 Aktualizácia RES SR 10,86 65,16 22.8.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140211 Aktualizácia RES SR 13,36 80,18 876/2014 22.8.2014 Kros, a.s. Rudnaya 21, 01001 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140212 Aktualizácia RES SR 47,93 287,59 890/2014 22.8.2014 Nakladat. FORUM Záhradnícka 46, 82108 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140213 Aktualizácia RES SR 41,63 249,75 885/2014 22.8.2014 Komunálna postovna Štefánikova 17, 81102 Bratislava 31595545 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140214 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 22.8.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140215 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 22.8.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140216 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 22.8.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140217 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 22.8.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140218 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 22.8.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140219 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 22.8.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140220 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 22.8.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140221 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 22.8.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140222 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 22.8.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140223 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 22.8.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140224 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 22.8.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140225 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 22.8.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140226 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 22.8.2014 BC LOGIA SK, a.s. Drienová 14, 82109 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140227 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 22.8.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140228 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 22.8.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140229 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 22.8.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140230 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 22.8.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140231 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 22.8.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140232 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 22.8.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140233 Aktualizácia RES SR 58,09 348,54 536/2009 22.8.2014 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140234 Aktualizácia RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 22.8.2014 ING Tatry - Sympatia Trnavská cesta 50/B, 82102 Bratislava 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140235 Prieskum verejnej mienky 1 100,00 6 600,00 926/2014 3.9.2014 Staff s.r.o. Floriánska 28, 04001 Košice 31688276 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140236 Výber z databázy RES SR 27,08 162,36 954/2014 12.9.2014 Microsoft Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 82109 Bratislava 31398871 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140237 Výber z databázy RES SR 8,08 48,48 953/2014 12.9.2014 GS1 SLOVAKIA Nanterská 23, 01008 Žilina 35654660 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140238 Výber z databázy RES SR 8,44 50,64 - 17.9.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140239 Výber z databázy RES SR 7,45 44,72 952/2014 17.9.2014 IDC CEMA, s.r.o. Malé námestí 13, 11000 Praha 1 26482347 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140240 Výber z databázy RES SR 8,12 48,7 965/2014 18.9.2014 Kros, a.s. Rudnaya 21, 01001 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140241 Výber z databázy RES SR 49,32 9,86 59,18 18.9.2014 Ústav experimenálnej psychológie Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140242 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 18.9.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140243 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 18.9.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140244 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 18.9.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140245 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 18.9.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140246 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 18.9.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140247 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 18.9.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140248 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 18.9.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140249 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 18.9.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140250 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 18.9.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140251 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 18.9.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140252 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 18.9.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140253 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 18.9.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140254 Aktualizácia RES SR 32,69 196,14 793/2013 18.9.2014 BC LOGIA SK, a.s. Drienová 14, 82109 Bratislava 36028037 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140255 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 18.9.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140256 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 18.9.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140257 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 18.9.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140258 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 18.9.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140259 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 18.9.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140260 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 18.9.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140261 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 18.9.2014 Slov. inf. služba, odbor 11 P.O.Box 69, 81000 Bratislava 826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140262 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 18.9.2014 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1,81325 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140263 Prognózovanie priem. produkcie 650,00 3 900,00 1620/2013 9.10.2014 U.S.Steel Vstpný ardeál U.S.Steel 04454 Košice 36199222 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140264 Servisné služby 30416094I.Q/ 2014 3 350,00 20 100,00 1462/1420/2012 13.10.2014 Min. dopravy, výstavby a reg. rozv. SR Nám. Slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140265 Výber z databázy RES SR 6,74 40,46 1049/2014 14.10.2014 Kros, a.s. Rudnaya 21, 01001 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140266 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 14.10.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140267 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 14.10.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140268 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 14.10.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140269 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 14.10.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140270 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 14.10.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140271 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 14.10.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140272 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 14.10.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140273 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 14.10.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140274 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 14.10.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140275 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 14.10.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140276 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 14.10.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140277 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 14.10.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140278 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 14.10.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140279 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 14.10.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140280 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 14.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140281 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 14.10.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140282 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 14.10.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140283 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 14.10.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140284 Aktualizácia RES SR 38,90 233,42 1898/2006 14.10.2014 Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava 686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140285 Aktualizácia RES SR 21,38 128,27 1898/2006 14.10.2014 TREND Holding Tomášikova 2, 82101 Bratislava 35702567 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140286 Aktualizácia RES SR 42,90 257,42 1664/2012 14.10.2014 Slovenská polnoh. univerzita Tr.A.Hlinku 2, 94976 Nitra 397482 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140287 Výber z databázy RES SR 11,26 67,54 - 22.10.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140288 Výber z databázy RES SR 0,00 124,98 54/2014 22.10.2014 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt/Main 213095403 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140289 Realiz. sociol. prieskumu 3 080,00 18 480,00 1074/2014 22.10.2014 Paneurópska vys. škola Tomášikova 20, 82102 Bratislava 36077429 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140290 Realiz. prieskumu, signál. správa 200,00 1 200,00 1082/2014 24.10.2014 Paneurópska vys. škola Tomášikova 20, 82102 Bratislava 36077429 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140291 Výber z databázy RES SR 9,13 54,79 1085/2014 27.10.2014 Ing. Lubomír Janoška Eugena Suchona 52, 90201 Pezinok 11831367 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140292 Výber z databázy RES SR 4,70 28,21 1084/2014 27.10.2014 Pannon-Work Slovakia Ul. Biskupa Kondého 4577/18, Dunaj. Streda 36271403 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140293 Výber z databázy RES SR 14,67 88,01 1088/2014 27.10.2014 Belora, s.r.o. Langsfeldova 24, 81104 Bratislava 36813851 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140294 Štat. analýza a prognózovanie 300,00 1 800,00 1017/2014 4.11.2014 Ekon. univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 399957 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140295 Výber z databázy RES SR 13,24 79,44 1083/2014 4.11.2014 Žilinská univerzita Univerzitná 8515/1,01026 Žilina 397563 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140296 Výber z databázy RES SR 10,96 65,77 1108/2014 10.11.2014 Žilinská univerzita Univerzitná 8515/1,01026 Žilina 397563 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140297 Výber z databázy RES SR 6,65 39,90 1166/2014 18.11.2014 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140298 Výber z databázy RES SR 3,32 19,9 1167/2014 18.11.2014 Trans.eu.s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 46167161 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140299 Výber z databázy RES SR 4,66 27,97 1170/2014 18.11.2014 Alžbeta Horváthová Hlavná 59/55, 076 52 Strážne 36805017 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140300 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 20.11.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140301 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 20.11.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140302 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 20.11.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140303 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 20.11.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140304 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 20.11.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140305 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 20.11.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140306 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 20.11.2014 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140307 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 20.11.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140308 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 20.11.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140309 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 20.11.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140310 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 20.11.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140311 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 20.11.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140312 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 20.11.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140313 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 20.11.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140314 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 20.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140315 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 20.11.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140316 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 20.11.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140317 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 20.11.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140318 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 20.11.2014 Národná banka Slovenska ul.Imricha Kravaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140319 Aktualizácia RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 20.11.2014 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Trnavská cesta 50/B 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140320 Výber z databázy RES SR 0,00 1 279,96 1105/2014 20.11.2014 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 150 00 Praha 6 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140321 Výber z databázy RES SR 30,64 183,82 1197/2014 27.11.2014 Geografický ústav SAV Štefánikova 49, 814 73 Bratislava 166545 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140322 Výber z databázy RES SR 7,93 47,60 1210/2014 2.12.2014 Antonín Kulhánek Mratínská 185, 25065 Bašt Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140323 Výber z databázy RES SR 3,32 19,93 1214/2014 4.12.2014 PROENERGY, s.r.o. Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš 43965849 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140324 Výber z databázy RES SR 8,76 52,57 1198/2006 5.12.2014 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140325 Výber z databázy RES SR 7,30 43,78 1196/2014 9.12.2014 Centire s.r.o. Záhradnícka 72, 82108 Bratislava 36866857 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140326 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 1071/2012 11.12.2014 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702 Trnava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140327 Aktualizácia RES SR 33,95 203,71 1528/2013 11.12.2014 Ascalon Media House. s.r.o. Továrenská 56, 01841 Dubnica n. Váhom 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140328 Aktualizácia RES SR 61,26 367,57 1198/2006 11.12.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140329 Aktualizácia RES SR 0,00 199,83 2005/2005 11.12.2014 BISNODE D&B Ces. a Slov. republika Siemensova 2717/4, 15500 Praha, CR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140330 Aktualizácia RES SR 0,00 92,01 2206/2006 11.12.2014 Ceská národní banka Na Príkope 28, 11503 Praha, CR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140331 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 3910/2009 11.12.2014 Ceskosl. obch. banka, a.s. Michalská 18, 81563 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140332 Aktualizácia RES SR 18,14 108,83 1754/2009 11.12.2014 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140333 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 3337/2010 11.12.2014 Komercní banka, a.s. Na Príkope 33/969, 11407 Praha, CR 45317054 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140334 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 11.12.2014 MEDIATEL, s.r.o. Mileticova 21, 82108 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140335 Aktualizácia RES SR 23,98 143,87 1184/2005 11.12.2014 METRO Cash & Carry Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140336 Aktualizácia RES SR 5,38 32,27 1802/2009 11.12.2014 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140337 Aktualizácia RES SR 19,66 117,98 860/2012 11.12.2014 SBERBANK Slovensko, a.s. Vysoká 9, 81000 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140338 Aktualizácia RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 11.12.2014 Slovenská sporitelna, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140339 Aktualizácia RES SR 18,40 110,41 1127/2005 11.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10, 82513 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140340 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 3646/2005 11.12.2014 Úrad na ochr.osob.údajov SR Hranicná 12, 82007 Bratislava 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140341 Aktualizácia RES SR 23,99 143,88 1365/2009 11.12.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140342 Aktualizácia RES SR 19,67 117,99 2484/2009 11.12.2014 VÚB, a.s. M.R. Štefánika 2, 03653 Martin 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140343 Aktualizácia RES SR 58,09 348,54 1206/1100/2014 11.12.2014 Východoslovenská distribucná, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36599361 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140344 Aktualizácia RES SR 66,84 401,03 1754/2009 11.12.2014 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Myalý trh 2/A, 81108 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140345 Aktualizácia RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 11.12.2001 Slovenská informacná služba P.O.Box 69, 81000 Bratislava 1 826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140346 Servisné služby IV.Q/2014 3 350,00 20 100,00 1462/2012 15.12.2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR Námestie slobody c. 6. ,81005 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140347 Výber z databázy RES SR 152,12 912,70 1198/2014 17.12.2014 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Racianska 66, 83102 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140348 Výber z databázy RES SR 5,78 34,67 1258/2014 17.12.2014 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140349 Výber z databázy RES SR 8,31 49,88 1198/2006 19.12.2014 BISNODE SLOVENSKO M.R.Štefánika 379/19, 91160Trencín 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC
20140350 Výber z databázy RES SR 10,37 62,24 54/99-10/3003 9.1.2015 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 83103 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEC