Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
20150335 Výber z databázy RES SR 10,37 62,24 54/99-10/3003 13.1.2016 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160001 Výber z databázy RES SR 6,04 36,24 1/2016 7.1.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160002 Výber z databázy RES SR 0,00 124,98 4/2016 12.1.2016 Dataforce Verlagsgesellschaft Hamburger Allee 14,60325 Frankfurt/Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160003 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 26.1.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160004 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 26.1.2016 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160005 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 26.1.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160006 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 26.1.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160007 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 26.1.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160008 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 26.1.2016 CIGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160009 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 26.1.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160010 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 608,78 2727/2011 26.1.2016 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinú 359/21, 17 000 Praha 7 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160011 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 26.1.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 1 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160012 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 26.1.2016 Bisnode D&B, Česká a Sloven.republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodúlky, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160013 Aktualizácia databázy RES SR 32,67 195,99 59/98-10/3003 26.1.2016 EXIMBANKA SR Grosslinova 1, 813 50 Bratislava 1 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160014 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 26.1.2016 MEDIATEL, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160015 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 26.1.2016 METRO Cash & Cary SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20150016 Aktualizácia databázy RES SR 1,99 11,95 155/97-10/3003 26.1.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 00686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160017 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 26.1.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160018 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 26.1.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160019 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 26.1.2016 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160020 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 26.1.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160021 Aktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 26.1.2016 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160022 Aktualizácia databázy RES SR 36,42 218,50 1116/2015 26.1.2016 News and Media Holding, a.s. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160023 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 26.1.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160024 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 26.1.2016 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160025 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 26.1.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160026 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 26.1.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160027 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 28.1.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160028 Výber z databázy RES SR 5,58 33,46 62/2016 28.1.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160029 Výber z databázy RES SR 20,27 121,62 67/2016 28.1.2016 Centire, s.r.o. Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 36866857 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160030 Výber z databázy RES SR 3,33 19,99 129/2016 29.1.2016 Slovenský plastikársky klaster Vašinova 61, 949 01 Nitra 37857720 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160031 Výber z databázy RES SR 16,88 101,28 128/2016 2.2.2016 Ing. Imrich Torok 044 73 Buzica 11 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160032 Výber z databázy RES SR 7,17 43,02 173/2016 16.2.2016 Sloven.asociácia kvetinárov a florist. Brezová 2, 921 01 Piešťany 42297095 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160033 Výber z databázy RES SR 255,99 1 535,95 19/2016 18.2.2016 Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160034 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 18.2.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160035 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 18.2.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160036 Aktualizácia databázy RES SR 61,28 367,57 2374/2008 18.2.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160037 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 18.2.2016 CIGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160038 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 18.2.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160039 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 18.2.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160040 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 18.2.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 1 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160041 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 18.2.2016 Bisnode D&B, Česká a Sloven.republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodúlky, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160042 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 18.2.2016 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160043 Aktualizácia databázy RES SR 81,69 490,14 1591/2006 18.2.2016 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2 31344445 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160044 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 18.2.2016 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160045 Aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 18.2.2016 NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160046 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 18.2.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160047 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 18.2.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160048 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 18.2.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160049 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 18.2.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160050 Aktualizácia databázy RES SR 42,90 257,42 177/2014 18.2.2016 TNS Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 814 94 Bratislava 31406246 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160051 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 779,40 59299 V 0449 18.2.2016 Vítkovice, a.s. Ruská 2887/101, 70602 Ostrava 6 45193070 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160052 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 29.2.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160053 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 29.2.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160054 Výber z databázy RES SR 8,35 50,12 202/2016 29.2.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160055 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 1.3.2016 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160056 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 1.3.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160057 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 2.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160058 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 2.3.2016 METRO Cash & Cary SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160059 Výber z databázy RES SR 8,92 53,50 223/2016 7.3.2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Šrobárova 2, 041 80 Košice 00397768 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160060 Výber z databázy RES SR 2,90 17,40 212/2016 8.3.2016 Ladislav Rinke Neuwaldenggerstrasse 52/13/3, 1170 Wien 2020890124 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160061 Aktualizácia databázy RES SR 41,82 250,94 274/2016 14.3.2016 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160062 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 23.3.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160063 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 23.3.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160064 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 23.3.2016 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160065 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 23.3.2016 Cígler Software, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160066 Aktualizácia databázy RES SR 24,70 110,42 3910/2009 23.3.2016 ČSOB, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 1 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160067 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 23.3.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160068 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 23.3.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160069 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 23.3.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160070 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 23.3.2016 Slovenská informačná služba, a.s. P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160071 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 23.3.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160072 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 23.3.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160073 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 23.3.2016 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160074 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 23.3.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160075 Aktualizácia databázy RES SR 92,01 2206/2006 23.3.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160076 Aktualizácia databázy RES SR 199,83 2005/2005 23.3.2016 Bisnode D&B, Česká a Slovenská republika Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160077 Aktualizácia databázy RES SR 26,36 158,14 10-250216-OS 23.3.2016 Nakladatelství FORUM, s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160078 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 29.3.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160079 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 29.3.2016 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160080 Výber z databázy RES SR 5,58 33,46 189/2016 29.3.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160081 Servisné služby INFOREG I. Q 2016 3 350,00 20 100,00 1462/1420/2012 4.4.2016 Ministerstvo dopravy SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160082 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 4.4.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160083 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 108,83 54/99-10/3003 4.4.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160084 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 4.4.2016 Metro Cash & Cary, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160085 Výber databázy RES SR 16,60 99,62 301/2016 4.4.2016 Slovenská komora certifik.účtovníkov Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 17314020 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160086 Výber databázy RES SR 4,60 27,58 300/2016 5.4.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160087 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 7.4.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160088 Výber databázy RES SR 7,28 43,68 316/2016 7.4.2016 GfK Slovakia, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 00602272 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160089 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 19.4.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160090 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 19.4.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160091 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 19.4.2016 Bisnode D&B, Česká a Slovenská republika Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160092 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 2374/2008 19.4.2016 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160093 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 19.4.2016 Cígler Software, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160094 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 19.4.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160095 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 19.4.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160096 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 19.4.2016 ČSOB, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 1 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160097 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 19.4.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160098 Aktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 19.4.2016 News and Media Holding, a.s. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160099 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 19.4.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160100 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 19.4.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160101 Aktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 19.4.2016 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160102 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 19.4.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160103 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 272/2016 19.4.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160104 Výber databázy RES SR 57,23 343,36 19-120416-OS 19.4.2016 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160105 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 20.4.2016 EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160106 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 20.4.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160107 Výber databázy RES SR 6,14 36,82 373/2016 20.4.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160108 Výber databázy RES SR 0,00 124,98 362/2016 20.4.2016 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Hamburger Alle 14, 60325 Frankfurt/Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160109 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 22.4.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160110 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 22.4.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160111 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 22.4.2016 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160112 Výber databázy RES SR 21,18 127,06 383/2016 28.4.2016 Ing. Adriana Kluchová Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160113 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 29.4.2016 Metro Cash & Cary, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160114 Výber z databázy RES SR 12,95 77,71 410/2016 2.5.2016 Dražobná spoločnosť, a.s. Gunduličova 3, 811 05 Bratislava 35849703 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160115 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 6.5.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160116 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 16.5.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160117 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 16.5.2016 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160118 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 16.5.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160119 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 16.5.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160120 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 16.5.2016 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160121 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 16.5.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160122 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3940,2009 16.5.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160123 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 16.5.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160124 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 17.5.2016 Ing. Peter Garaj - EuroPrint Bratislava Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160125 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 17.5.2016 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 359/6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160126 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 17.5.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160127 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 17.5.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160128 Výber z databázy RES SR 4,12 24,70 COH/163-R98 17.5.2016 Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 00626031 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160129 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 17.5.2016 Sberbank Slovensko, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160130 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 17.5.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160131 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 17.5.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160132 Aktualizácia databázy RES SR 58,09 348,54 1206/1100/2014 17.5.2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160133 Aktualizácia databázy RES SR 130,69 784,12 452/2016 17.5.2016 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160134 Aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 17.5.2016 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160135 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 17.5.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160136 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 17.5.2016 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160137 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 18.5.2016 MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160138 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 18.5.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160139 Výber z databázy RES SR 6,46 38,78 465/2016 20.5.2016 KROS a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160140 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 364/2016 23.5.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160141 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 23.5.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160142 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 23.5.2016 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160143 Výber z databázy RES SR 9,65 57,92 514/2016 31.5.2016 Centire, s.r.o. Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 36866857 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160144 Výber z databázy RES SR 10,41 62,46 515/2016 8.6.2016 Národný centrálny depozitár cenných papierov Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 47255889 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160145 Aktualizácia databázy RES 33,95 203,71 1219/2014 15.6.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160146 Aktualizácia databázy RES 18,41 110,42 1071/2009 15.6.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160147 Aktualizácia databázy RES 61,26 367,57 1198/2006 15.6.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160148 Aktualizácia databázy RES 33,95 203,71 1198/2014 15.6.2016 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160149 Aktualizácia databázy RES 92,01 2206/2006 15.6.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160150 Aktualizácia databázy RES 18,41 110,42 3910/2009 15.6.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160151 Aktualizácia databázy RES 27,88 199,83 2005/2005 15.6.2016 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160152 Aktualizácia databázy RES 18,41 110,42 12/98-10/3003 15.6.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160153 Aktualizácia databázy RES 23,98 143,87 1184/2005 15.6.2016 METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 35772841 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160154 Aktualizácia databázy RES 5,38 32,27 1802/2009 15.6.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160155 Aktualizácia databázy RES 19,66 117,98 860/2012 15.6.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160156 Aktualizácia databázy RES 66,84 401,03 1754/2009 15.6.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160157 Aktualizácia databázy RES 4,12 24,70 627/95-10/3003 15.6.2016 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160158 Aktualizácia databázy RES 18,40 110,41 1127/2005 15.6.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160159 Aktualizácia databázy RES 4,12 24,70 3646/2005 15.6.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160160 Aktualizácia databázy RES 23,99 143,88 1365/2009 15.6.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160161 Aktualizácia databázy RES 19,67 117,99 2484/2009 15.6.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160162 Výber z databázy RES SR 6,69 40,13 546/2016 15.6.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160163 Aktualizácia databázy RES 18,41 110,42 375/96-10/3003 17.6.2016 MEDIATEL, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160164 Aktualizácia databázy RES 13,53 81,18 125/4500014826 22.6.2016 Ekonomická univerzita v Bratislave Tajovského 13, 041 30 Košice 00399957 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160165 Aktualizácia databázy RES 29,11 174,67 28-200616-OS 30.6.2016 Nakladatelství FORUM, s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160166 Servisné služby za 30416094. Q 2016 3 350,00 20 100,00 1462/1420/2012 1.7.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160167 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 6.7.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160168 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 6.7.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160169 Podiel z predaja RES SR za 2. štvrťrok 2016 10,37 62,24 54/99-10/3003 12.7.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160170 Register ekonomický subjekotv SR 0,00 647,12 646/2016 20.7.2016 DirectSoft, s.r.o. Koněvova 141/2660, 13083 Praha 3 - Žižkov 26417928 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160171 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 476/2016 20.7.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160172 Register ekonomický subjekotv SR 0 124,98 645/2016 20.7.2016 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Hamburger Allee 14, 60325 Frankfurt am Main 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160173 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 649/2016 20.7.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160174 Výber z databázy RES SR 10,98 65,88 647/2016 25.7.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160175 Výber z databázy RES SR 11,74 70,43 660/2016 26.7.2016 Walter Slowakei (WSK), o.z. Novozámocká 67, 949 05 Nitra 5 35921099 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160176 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 27.7.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160177 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 27.7.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160178 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 27.7.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160179 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 2374/2008 27.7.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160180 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 119/2014 27.7.2016 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160181 Aktualizácia databázy RES SR 0 92,01 2206/2006 27.7.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160182 Aktualizácia databázy RES SR 0 608,78 2727/2011 27.7.2016 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinu 359/21, 17000 Praha 7, ČR 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160183 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 27.7.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160184 Aktualizácia databázy RES SR 0 199,83 2005/2005 27.7.2016 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160185 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 28.7.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160186 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 27.7.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160187 Aktualizácia databázy RES SR 32,67 195,99 59/98-10/3003 27.7.2016 EXIMBANKA SR Grosslinova 1, 813 50 Bratislava 1 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160188 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 27.7.2016 MEDIATEL, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160189 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 27.7.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160190 Výber z databázy RES SR 1,99 11,95 155/97-10/3003 27.7.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160191 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 27.7.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160192 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 27.7.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160193 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 27.7.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160194 Aktualizácia databázy RES SR 18,4 110,41 1127/2005 27.7.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160195 Aktualizácia databázy RES SR 38,9 233,42 536/2012 27.7.2016 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160196 Aktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 27.7.2016 News and Media Holding, a.s. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160197 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,7 3646/2005 27.7.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160198 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 27.7.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160199 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 27.7.2016 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160200 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 27.7.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160201 Aktualizácia databázy RES SR 82,95 497,71 672/2016 2.8.2016 Východoslovenská energetika Holding, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160202 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 11.8.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160203 Aktualizácia databázy RES SR 53,11 318,66 613/4500050015 11.8.2016 Slovenská poľnohospodárska univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Bratislava 00397482 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160204 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 19.8.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160205 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 19.8.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160206 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 19.8.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160207 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 19.8.2016 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160208 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 19.8.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160209 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 19.8.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160210 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 19.8.2016 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160211 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.8.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160212 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 19.8.2016 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 359/6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160213 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 19.8.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160214 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 19.8.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160215 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 19.8.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160216 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 19.8.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160217 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 19.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160218 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 19.8.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160219 Aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 19.8.2016 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160220 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 19.8.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160221 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 19.8.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160222 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 31.8.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160223 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 31.8.2016 MEDIATEL, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160224 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 31.8.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160225 Výber z databázy RES SR 6,45 38,70 738/2016 31.8.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160226 Výber z databázy RES SR 7,75 46,49 737/2016 31.8.2016 PRIME - SK, s.r.o. Údernícka 15, 851 01 Bratislava 44440251 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160227 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 824/2016 8.9.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160228 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 19.9.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160229 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 19.9.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160230 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 19.9.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160231 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 19.9.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160232 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 19.9.2016 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160233 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 19.9.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160234 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 19.9.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160235 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 19.9.2016 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160236 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 19.9.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160237 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.9.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160238 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 19.9.2016 MEDIATEL, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160239 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 19.9.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160240 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 19.9.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160241 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 19.9.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160242 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 19.9.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160243 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 19.9.2016 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160244 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 19.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160245 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 19.9.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160246 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 19.9.2016 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160247 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 19.9.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160248 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 19.9.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160249 Výber z databázy RES SR 5,25 31,51 883/2016 22.9.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160250 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 878/2016 5.1.1900 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160251 Servisné služby 30416094I. Q 2016 3 350,00 20 100,00 1462/1420/2012 4.10.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160252 Výber dát z databázy RES SR 9,87 59,20 931/2016 4.10.2016 PROENERGY, s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 43965849 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160253 Realizácia sociologického prieskumu 3 580,00 21 480,00 925/2016 12.10.2016 Paneurópska vysoká škola n.o. Tomášikova 20, 821 02 Bratislava 36077429 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160254 Akktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 17.10.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160255 Akktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 17.10.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160256 Akktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 17.10.2016 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160257 Akktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 17.10.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160258 Akktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 17.10.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160259 Akktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 17.10.2016 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160260 Akktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 17.10.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160261 Akktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 17.10.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160262 Akktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 17.10.2016 MEDIATEL, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160263 Akktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 17.10.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160264 Akktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 17.10.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160265 Akktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 17.10.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160266 Akktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 17.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160267 Akktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 17.10.2016 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160268 Akktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 17.10.2016 News and Media Holding, a.s. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160269 Akktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 17.10.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160270 Akktualizácia databázy RES SR 42,90 257,42 1664/2012 17.10.2016 Slovenská poľnohospodárska univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 00397482 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160271 Akktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 17.10.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160272 Akktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 17.10.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160273 Akktualizácia databázy RES SR 29,11 174,67 967/2016 17.10.2016 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46. 821 08 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160274 Výber dát z databázy RES SR 0,00 124,98 999/2016 19.10.2016 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Hamburger Alee 14, 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160275 prognózovanie a predikcie vývoja indexov 650,00 3 900,00 AD3071G0027 19.10.2016 U.S. Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice 36199222 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160276 Akktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 24.10.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160277 Výber dát z databázy RES SR 5,67 34,03 1014/2016 24.10.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160278 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 3.11.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160279 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 3.11.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160280 Výber dát z databázy RES SR 5,48 32,87 1049/2016 9.11.2016 SINEA, spol. s r.o. Komenského 1069/2, 064 01 Stará Ľubovňa 44017189 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160281 servisné služby INFOREG (1.10.-8.11.2016) 1 116,60 6 699,60 1462/1420/2012 11.11.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160282 Výber dát z databázy RES SR 0,00 62,21 1074/2016 14.11.2016 CEEC Research, s.r.o. Dobřejovická 385, Pruhonice, 25243 Praha-západ 29053005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160283 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 14.11.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160284 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 14.11.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160285 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 14.11.2016 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160286 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 14.11.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160287 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 14.11.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160288 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 14.11.2016 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160289 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 14.11.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160290 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 14.11.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160291 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 14.11.2016 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 359/6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160292 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 14.11.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160293 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 14.11.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160294 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 14.11.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160295 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160296 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 14.11.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160297 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 14.11.2016 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160298 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2016 14.11.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160299 Aktualizácia databázy RES SR 58,09 348,54 1206/1100/2014 14.11.2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160300 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 14.11.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160301 Aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 14.11.2016 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160302 Výber dát z databázy RES SR 4,60 27,58 1085/2016 15.11.2016 Ing. Franišek Tropp Lanškrounská 1599/15, 060 01 Kežmarok 47063165 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160303 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96 - 10/3003 23.11.2016 MEDIATEL, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160304 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 23.11.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160305 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 1040/2016 30.11.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160306 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 30.11.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160307 Odborné školenie 3 900,00 23 400,00 1142/2016 30.11.2016 Finančné riaditeľstvo SR Mierová 23, 815 11 Bratislava 42499500 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160308 Aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 1177/2016 2.12.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160309 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 13.12.2016 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160310 Výber z dataabázy RES SR 5,27 31,60 1105/2016 13.12.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160311 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 15.12.2016 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160312 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 15.12.2016 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160313 Aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 15.12.2016 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160314 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 15.12.2016 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160315 Aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 15.12.2016 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160316 Aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 15.12.2016 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160317 Aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 15.12.2016 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160318 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 15.12.2016 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160319 Aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 15.12.2016 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160320 Aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 15.12.2016 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160321 Aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 15.12.2016 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160322 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 15.12.2016 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160323 Vypracovanie štúdie 2 583,33 15 500,00 MAGTS1600236/2016 16.12.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160324 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 15.12.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160325 Aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 15.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160326 Aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 15.12.2016 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160327 Aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 15.12.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160328 Aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 15.12.2016 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160329 nákup databázy RES SR 0,00 1 235,24 1097/2016 15.12.2016 DHO, s.r.o. Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3 28446542 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160330 Aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 20.12.2016 MEDIATEL, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160331 Výber z dataabázy RES SR 4,69 28,13 1199/2016 20.12.2016 EkoFond, n.f. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 37924770 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160332 Výber z dataabázy RES SR 5,83 35,00 1214/2016 20.12.2016 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160333 Aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 27.12.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ