Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
20170001 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 17.1.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170002 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 17.1.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170003 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 17.1.2017 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170004 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 17.1.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170005 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 17.1.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170006 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 17.1.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170007 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 17.1.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170008 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 17.1.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170009 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 17.1.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170010 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 17.1.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170011 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 17.1.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170012 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 17.1.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170013 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 17.1.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170014 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 17.1.2017 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170015 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 17.1.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170016 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 17.1.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170017 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 17.1.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170018 aktualizácia databázy RES SR 0,00 608,78 2727/2011 17.1.2017 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinů 359/21, 17000 Praha 7 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170019 aktualizácia databázy RES SR 32,67 195,99 59/98-10/3003 17.1.2017 EXIMBANKA SR Grosslinova 1, 813 50 Bratislava 1 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170020 aktualizácia databázy RES SR 1,99 11,95 155/97-10/3003 17.1.2017 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 00686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170021 aktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 17.1.2017 News and Media Holding, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170022 aktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 17.1.2017 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170023 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 31.1.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170024 výber z databázy RES SR 0,00 124,98 88/2017 31.1.2017 DATAFORCE Verlagsgesellschaft 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170025 výber z databázy RES SR 3,65 21,88 100/2017 31.1.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170026 výber z databázy RES SR 5,81 34,85 90/2017 31.1.2017 Zväz elektrotechnického priemyslu SR Bajkalská cesta 31, 821 05 Bratislava 17314798 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170027 výber z databázy RES SR 15,38 92,29 117/2017 31.1.2017 TAX-Accounting&Consulting, s.r.o. Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 45419736 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170028 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 31.1.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170029 aktualizácia databázy RES SR 3,99 23,95 152/2017 10.2.2017 Security systems s.r.o. Javorová 21, 917 05 Trnava 44295588 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170030 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 1215/2016 10.2.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170031 aktualizácia databázy RES SR 29,11 174,67 71/2017 10.2.2017 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170032 výber dát z databázy RES SR 3,73 22,40 185/2017 20.2.2017 AŽ PROJEKT s.r.o. Toplianska 28, 821 07 Bratislava 35951958 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170033 výber dát z databázy RES SR 26,14 156,84 198/2017 20.2.2017 BRACCHI LOGISTIK, s.r.o. Alstrova 6477/2002, 831 06 Bratislava 44855885 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170034 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 20.2.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170035 výber dát z databázy RES SR 6,89 41,35 212/2017 22.2.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170036 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 22.2.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170037 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 22.2.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170038 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 22.2.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170039 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 22.2.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170040 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 22.2.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170041 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 22.2.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170042 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 22.2.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170043 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 22.2.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170044 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 22.2.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170045 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 22.2.2017 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170046 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 22.2.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170047 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 22.2.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170048 aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 22.2.2017 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170049 aktualizácia databázy RES SR 81,69 490,14 1591/2006 22.2.2017 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava 2 31344445 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170050 aktualizácia databázy RES SR 42,90 257,42 177/2014 22.2.2017 TNS Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 814 94 Bratislava 31406246 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170051 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 22.2.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170052 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,33 1754/2009 22.2.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170053 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 22.2.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170054 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 22.2.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170055 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 184/2017 24.2.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170056 aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 2.3.2017 NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170057 výber z databázy RES SR 12,41 74,44 283/2017 8.3.2017 Schenker, s.r.o. Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 31327222 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170058 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 10.3.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170059 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 16.3.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170060 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 16.3.2017 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170061 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 16.3.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160062 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 16.3.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170063 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 16.3.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170064 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 16.3.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170065 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 16.3.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170066 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 16.3.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20160067 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 16.3.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170068 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 16.3.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170069 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 16.3.2017 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170070 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 16.3.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170071 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 16.3.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170072 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 16.3.2017 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170073 aktualizácia databázy RES SR 0,00 779,40 59299 V 0449 16.3.2017 Vítkovice, a.s. Ruská 2887/101, 70602 Ostrava 6 45193070 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170074 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 23.3.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170075 výber z databázy RES SR 16,36 98,14 313/2017 23.3.2017 Ivo Langer - LOMAX Nobelovo nám.7-8, 851 04 Bratislava 17345669 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170076 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 23.3.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170077 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 23.3.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170078 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 23.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170079 výber z databázy RES SR 4,67 28,00 334/2017 24.3.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170080 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 332/2017 24.3.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170081 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 27.3.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170082 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 4.4.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170083 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 7.4.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170084 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 10.4.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170085 aktualizácia databázy RES SR 11,70 70,21 54/99-10/3003 10.4.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170086 výber z databázy RES SR 8,22 49,30 P017_000266 18.4.2017 GFK Slovakia, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 00602272 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170087 výber z databázy RES SR 7,44 44,63 18.4.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170088 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 18.4.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170089 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 18.4.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170090 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 18.4.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170091 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 18.4.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170092 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 18.4.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170093 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 18.4.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170094 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 18.4.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170095 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 18.4.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170096 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 18.4.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170097 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 18.4.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170098 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 18.4.2017 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170099 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 18.4.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170100 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 18.4.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170101 aktualizácia databázy RES SR 29,11 174,67 71/2017 18.4.2017 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170102 aktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 18.4.2017 News and Media Holding, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170103 aktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 18.4.2017 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170104 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 18.4.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170105 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 18.4.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170106 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 24.4.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170107 výber z databázy RES SR 0,00 124,98 z 20.4.2017 27.4.2017 DATAFORCE Verlagsgesellschaft 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170108 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 27.4.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170109 výber z databázy RES SR 14,56 87,36 100/4500031863 4.5.2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica 30232295 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170110 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 9.5.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170111 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 9.5.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170112 aktualizácia databázy RES SR 36,80 220,82 1127/2005 9.5.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170113 výber z databázy RES SR 8,15 48,92 15.5.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170114 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 15.5.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170115 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 15.5.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170116 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 15.5.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170117 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 15.5.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170118 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 15.5.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170119 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 15.5.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170120 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 15.5.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170121 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 15.5.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170122 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 15.5.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170123 aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 15.5.2017 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170124 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 16.5.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170125 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 15.5.2017 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170126 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 15.5.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170127 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 15.5.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170128 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 15.5.2017 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170129 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 15.5.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170130 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 15.5.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170131 aktualizácia databázy RES SR 58,09 348,54 1206/1100/2014 18.5.2017 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170132 aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 25.5.2017 NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170133 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 26.5.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170134 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 26.5.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170135 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 6.6.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170136 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 13.6.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170137 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 13.6.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170138 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 13.6.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170139 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 13.6.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170140 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 13.6.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170141 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 13.6.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170142 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 13.6.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170143 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 13.6.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170144 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 13.6.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170145 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 13.6.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170146 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 13.6.2017 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170147 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 13.6.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170148 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 13.6.2017 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170149 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 12/98-10/3003 13.6.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170150 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 13.6.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170151 výber z databázy RES SR 6,52 39,12 12.6.2017 SK-Ita, s.r.o. Záhrady 339/34, 972 05 Sebedražie 46023038 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170152 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 14.6.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170153 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 14.6.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170154 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 19.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170155 výber z databázy RES SR 9,50 56,98 19.6.2017 Corplife GmbH, organizačná zložka Slovensko Kutlíkova 17, 852 250 Bratislava 50459058 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170156 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 20.6.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170157 výber z databázy RES SR 6,44 38,64 20.6.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170158 servisné služby (20.6. - 30.6.2017) 480,00 2 880,00 256/D140/2017 30.6.2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170159 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 29.6.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170160 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 3.7.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170161 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 19.7.2017 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170162 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 19.7.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170163 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 19.7.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170164 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 19.7.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170165 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 19.7.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170166 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 19.7.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170167 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 19.7.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170168 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 19.7.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170169 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 19.7.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170170 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 19.7.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170171 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 19.7.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170172 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 19.7.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170173 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.7.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170174 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 19.7.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170175 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 19.7.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170176 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 19.7.2017 SBERBANK SLOVENSKO, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17321123 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170177 aktualizácia databázy RES SR 71,51 429,07 0420/2017/CE 19.7.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170178 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 19.7.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170179 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 19.7.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170180 aktualizácia databázy RES SR 0,00 608,78 2727/2011 19.7.2017 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinů 359/21, 17000 Praha 7 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170181 aktualizácia databázy RES SR 32,67 195,99 59/98 19.7.1971 EXIMBANKA SR Grosslingová 1, 813 50 Bratislava 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170182 aktualizácia databázy RES SR 1,99 11,95 155/97-10/3003 19.7.2017 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 00686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170183 aktualizácia databázy RES SR 29,11 174,67 71/2017 19.7.2017 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170184 aktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 19.7.2017 News and Media Holding, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170185 aktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 19.7.2017 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170186 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 19.7.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170187 výber z databázy RES SR 0,00 124,98 740/2017 21.7.2017 DATAFORCE Verlagsgesellschaft 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170188 výber z databázy RES SR 7,51 45,08 739/2017 21.7.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903
20170189 servisné služby (1.-31.7.2017), vytvorenie a integrovanie modulu 9 960,00 59 760,00 256/D140/2017 3.8.2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170190 výber dát z databázy RES SR 6,44 38,66 771/2017 4.8.2017 TOP FIGURA, s.r.o. Krivá 25, 040 01 Košice 36811157 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170191 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2005 14.8.2019 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170192 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 14.8.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170193 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 14.8.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170194 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 14.8.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170195 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 14.8.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170196 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 14.8.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170197 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 14.8.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170198 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 14.8.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170199 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 14.8.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170200 aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 14.8.2017 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170201 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 14.8.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170202 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 14.8.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170203 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 14.8.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170204 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 14.8.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170205 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 14.8.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170206 výber dát z databázy RES SR 6,75 40,48 803/2017 16.8.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170207 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 16.8.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170208 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 17.8.2017 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170209 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 17.8.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170210 aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 17.8.2017 NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170211 servisné služby za 8/2017 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 4.9.2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170212 výber za datazy RES 5,58 33,46 659/2017 11.9.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170213 výber za datazy RES 5,58 33,46 822/2017 11.9.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170214 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 11.9.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170215 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 11.9.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170216 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 13.9.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170217 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 13.9.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170218 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 13.9.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170219 aktualizácia databázy RES SR 199,83 2005/2005 13.9.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170220 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 13.9.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170221 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 13.9.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170222 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 13.9.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170223 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 13.9.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170224 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 13.9.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170225 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 13.9.2017 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170226 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 13.9.2017 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170227 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 13.9.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170028 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 13.9.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170229 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 13.9.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170230 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 13.9.2017 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170231 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 13.9.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170232 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 13.9.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170233 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 13.9.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170234 výber z databázy RES SR 6,02 36,11 894/2017 13.9.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170235 servisné služby za 9/2017 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 2.10.2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170236 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 3.10.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170237 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 9.10.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170238 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 822/2017 9.10.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170239 výber z databázy RES SR 7,33 43,99 1009/2017 16.10.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170240 výber z databázy RES SR 0,00 124,98 1008/2017 16.10.2017 DATAFORCE Verlagsgesellschaft 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170241 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 16.10.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170242 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 16.10.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170243 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 16.10.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170244 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 16.10.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170245 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 16.10.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170246 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 16.10.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170247 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 16.10.2017 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170248 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 16.10.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170249 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 16.10.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170250 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 16.10.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170251 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 16.10.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170252 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 16.10.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170253 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 16.10.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170254 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 16.10.2017 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170255 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 16.10.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170256 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 16.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170257 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 16.10.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170258 aktualizácia databázy RES SR 29,11 174,67 71/2017 16.10.2017 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170259 aktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 16.10.2017 News and Media Holding, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170260 aktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 16.10.2017 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170261 aktualizácia databázy RES SR 42,90 257,42 1664/2012 16.10.2017 Slovenská poľnohospodárska univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 00397482 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170262 výber z databázy RES SR 13,06 78,38 1030/2017 26.10.2017 ConsultLine s.r.o. Vojenská 22, 934 01 Levice 34111328 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170263 servisné služby za 10/2017 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 3.11.2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170264 prognózovanie vývoja indexov priem.produkcie 650,00 3 900,00 AD3072H0028 3.11.2017 U.S.Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel 36199222 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170265 výber z databázy RES SR 6,94 41,66 1136/2017 7.11.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170266 výber z databázy RES SR 8,47 50,81 1137/2017 13.11.2017 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1 31826253 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170267 výber z databázy RES SR 5,58 33,46 822/2017 13.11.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170268 aktualizácia databázy RES SR 58,09 348,54 4200054231 13.11.2017 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170269 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 13.11.2017 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170270 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 13.11.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170271 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 13.11.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170272 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 13.11.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170273 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 13.11.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170274 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 13.11.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170275 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 13.11.2007 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170276 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 13.11.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170277 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 13.11.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170278 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 13.11.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170279 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 13.11.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170280 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 13.11.2017 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170281 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 13.11.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170282 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 13.11.2017 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170283 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 13.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170284 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 13.11.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170285 aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 13.11.2017 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170286 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 14.11.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170287 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 14.11.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170288 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 14.11.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170289 aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 15.11.2017 NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170290 aktualizácia databázy RES SR 143,87 863,21 1184/2005 21.11.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170291 výber z databázy RES SR 5,58 33,46 822/2017 21.11.2017 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170292 servisné služby 11/2017 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 1.12.2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170293 dodanie demografických prognóz 2 000,00 12 000,00 87/2017/Se 8.12.2017 Ekonomický ústav SAV Šancová 56, 811 02 Bratislava 00699446 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170294 výber z databázy RES SR 6,37 38,20 1306/2017 11.12.2017 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170295 aktualizácia databázy RES SR 0,00 802,64 1097/2016 12.12.2017 DHO, s.r.o. Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3 28446542 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170296 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 12.12.2017 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170297 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 12.12.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170298 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 12.12.2017 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170299 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 12.12.2017 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170300 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 2374/2008 12.12.2017 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170301 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 12.12.2017 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170302 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 12.12.2017 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170303 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 12.12.2017 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170304 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 12.12.2017 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170305 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 12.12.2017 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170306 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 12.12.2017 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170307 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 12.12.2017 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170308 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 12.12.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170309 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 12.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170310 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 12.12.2017 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170311 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 12.12.2017 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170312 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 20.12.2017 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170313 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99 20.12.2017 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20170314 servisné služby 12/2017 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 2.1.2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ