Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
20180001 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1321/2017 12.1.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180002 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 1321/2017 15.1.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180003 výber z databázy RES SR 4,64 27,85 95/2018 16.1.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180004 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 16.1.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180005 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 16.1.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180006 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 16.1.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180007 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 16.1.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180008 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 16.1.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180009 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 16.1.2018 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180010 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 16.1.2018 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180011 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 16.1.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180012 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 16.1.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180013 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 16.1.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180014 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 16.1.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180015 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 16.1.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180016 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 16.1.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180017 aktualizácia databázy RES SR 0,00 608,78 2727/2011 16.1.2018 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinů 359/21, 17000 Praha 7 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180018 aktualizácia databázy RES SR 32,67 195,99 59/98-10/3003 16.1.2018 EXIMBANKA SR Grosslingová 1, 813 50 Bratislava 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180019 aktualizácia databázy RES SR 29,11 174,67 71/2017 16.1.2018 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180020 aktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 16.1.2018 News and Media Holding, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180021 aktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 16.1.2018 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180022 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 22.1.2018 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180023 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 23.1.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180024 aktualizácia databázy RES SR 47,96 287,74 1184/2005 23.1.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180025 výber z databázy RES SR 0,00 124,98 127/2018 24.1.2018 DATAFORCE Verlagsgesellschaft 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180026 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 29.1.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180027 výber z databázy RES SR 6,87 41,24 155/2018 29.1.2018 Corplife GmbH Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 50459058 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180028 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 30.1.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180029 výber z databázy RES SR 8,33 49,99 154/2018 30.1.2018 J & T REAL ESTATE, a.s. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 35712155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180030 servisné služby za 01/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 2.2.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180031 aktualizácia databázy RES SR 1,99 11,95 155/97-10/3003 6.2.2018 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 00686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180032 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 6.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180033 výber dát z databázy RES SR 6,54 39,25 197/2018 7.2.2018 ZCHFP SR Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3 30840074 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180034 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 1321/2017 13.2.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180035 výber dát z databázy RES SR 7,14 42,86 244/2018 16.2.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180036 výber dát z databázy RES SR 3,38 20,26 282/2018 16.2.2018 Slovenský plastikársky klaster Vašinova 61, 949 01 Nitra 37857720 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180037 výber dát z databázy RES SR 9,53 57,18 298/2018 20.2.2018 ZVL SLOVAKIA, a.s. Na stanicu 22, 010 09 Žilina 31635164 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180038 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 21.2.2018 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180039 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 21.2.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180040 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 21.2.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180041 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 21.2.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180042 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 21.2.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180043 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 21.2.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180044 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 21.2.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180045 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 21.2.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180046 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 21.2.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180047 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 00420/2017/CE 21.2.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180048 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 21.2.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180049 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 21.2.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180050 aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 21.2.2018 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180051 aktualizácia databázy RES SR 81,69 490,14 1591/2006 21.2.2018 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava 2 31344445 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180052 aktualizácia databázy RES SR 42,90 257,42 177/2014 21.2.2018 TNS Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 814 94 Bratislava 31406246 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180053 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 21.2.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180054 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 21.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180055 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 26.2.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180056 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 26.2.2018 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180057 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 26.2.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180058 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 26.2.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180059 aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 26.2.2018 NN Tatry-Sympatia, d.d.s. a.s. Jesenského 4/C. 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180060 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 28.2.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180061 servisné služby za 2/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 2.3.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180062 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 16.3.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180063 aktualizácia dataabázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 16.3.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180064 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 16.3.2018 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180065 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 16.3.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180066 aktualizácia dataabázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 16.3.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180067 aktualizácia dataabázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 16.3.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180068 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 16.3.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180069 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 16.3.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180070 aktualizácia dataabázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 16.3.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180071 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 16.3.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180072 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 16.3.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180073 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 16.3.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180074 aktualizácia dataabázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 16.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180075 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 16.3.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180076 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 16.3.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180077 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 779,40 59299 V 0449 16.3.2018 VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, 70602 Ostrava 6 45193070 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180078 výber z databázy RES SR 6,11 36,67 380/2018 19.3.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180079 aktualizácia dataabázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 22.3.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180080 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 26.3.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180081 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 26.3.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20480082 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 27.3.2018 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180083 servisné služby za 3/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 4.4.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180084 aktualizácia dataabázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 9.4.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180085 aktualizácia dataabázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 9.4.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180086 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 9.4.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180087 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 9.4.2018 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180088 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 9.4.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180089 aktualizácia dataabázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 9.4.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180090 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 9.4.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180091 aktualizácia dataabázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 9.4.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180092 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 9.4.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180093 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 9.4.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180094 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 9.4.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180095 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 9.4.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180096 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 9.4.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180097 aktualizácia dataabázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 9.4.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180098 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 9.4.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180099 aktualizácia dataabázy RES SR 29,11 174,67 71/2017 9.4.2018 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180100 aktualizácia dataabázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 9.4.2018 News and Media Holding, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180101 aktualizácia dataabázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 9.4.2018 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180102 aktualizácia dataabázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 12.4.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180103 výber z databázy RES SR 6,46 38,75 457/2018 12.4.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180104 výber z databázy RES SR 0,00 124,98 487/2018 16.4.2018 DATAFORCE Verlagsgesellschaft 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180105 aktualizácia dataabázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 20.4.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180106 servisné služby za 4/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 4.5.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180107 výber z databázy RES SR 0,00 33,45 565/2018 7.5.2018 GIENGER spol. s r.o. Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla 44018045 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180108 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 10.5.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180109 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 15.5.2018 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180110 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 15.5.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180111 aktualizácia dataabázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 15.5.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180112 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 15.5.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180113 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 15.5.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180114 aktualizácia dataabázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 15.5.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180115 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 15.5.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180116 aktualizácia dataabázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 15.5.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180117 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 15.5.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180118 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 15.5.2018 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180119 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 15.5.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180120 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 15.5.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180121 aktualizácia dataabázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 15.5.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180122 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 15.5.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180123 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 15.5.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180124 aktualizácia dataabázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 15.5.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180125 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 15.5.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180126 aktualizácia dataabázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 15.5.2018 NN Tatry-Sympatia, d.d.s. a.s. Jesenského 4/C. 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180127 aktualizácia dataabázy RES SR 58,09 348,54 1206/1100/2014 15.5.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 0429 91 Košice 36599361 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180128 výber z databázy RES SR 6,34 38,02 569/2018 17.5.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180129 aktualizácia dataabázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 22.5.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180130 aktualizácia dataabázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 23.5.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180131 servisné služby za 4/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 5.6.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180132 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 779,40 59299 V0449 14.6.2018 Vítkovice, a.s. Ruská 2887/101, 70602 Ostrava 6 45193070 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180133 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 14.6.2018 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 1 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180134 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 14.6.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180135 aktualizácia dataabázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 14.6.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180136 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 14.6.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180137 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 14.6.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180138 aktualizácia dataabázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 14.6.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180139 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 14.6.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180140 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 14.6.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180141 aktualizácia dataabázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 14.6.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180142 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 14.6.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180143 aktualizácia dataabázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 14.6.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180144 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 14.6.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180145 aktualizácia dataabázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 14.6.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180146 aktualizácia dataabázy RES SR 15,98 95,89 707/2018 14.6.2018 HENRIETTA - direct marketing, s.r.o. Dvojkrížna 20, 821 06 Bratislava 2014 31379036 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180147 aktualizácia dataabázy RES SR za 06/18 18,41 110,42 3910/2009 15.6.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180149 aktualizácia databázy RES SR za 05/18 6,67 40,01 718/2018 15.6.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180148 servisné služby za 06/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 3.7.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180150 aktualizácia databázy RES SR za 05/18 18,14 108,83 54/99-10/3003 9.7.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180151 aktualizácia databázy RES SR za 04/18 18,41 110,42 375/96-10/3003 9.7.2018 MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180152 aktualizácia databázy RES SR za 05/18 23,98 143,87 1184/2005 9.7.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180153 aktualizácia databázy RES SR 86,68 520,09 593/2018 9.7.2018 Microsoft Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 31398871 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180154 aktualizácia databázy RES SR za 04/18 19,67 117,99 2484/2009 9.7.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180155 aktualizácia DB RES SR za 06/18 1,99 11,95 D1 k 155/97-10/3003 16.7.2018 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a , 82715 Bratislava 212 00686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180156 napálenie aktualizácie RES SR za 06/18 5,38 32,27 30/98-10/3003 16.7.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180157 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 23,99 143,88 1365/2009 16.7.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180158 polročná aktualizácia DB RES SR 06/18 0,00 608,78 2727/2011 16.7.2018 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinů 359/21, 170 00 Praha 7, ČR 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180159 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 66,84 401,03 1754/2009 16.7.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180160 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 0,00 92,01 2206/2006 16.7.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180161 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 18,41 110,42 3910/2009 16.7.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180162 polročná aktualizácia DB PO 06/18 32,67 195,99 59/98-10/3003 16.7.2018 EXIMBANKA SR Grösslingova 1, 813 50 Bratislava 1 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180163 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 0,00 199,83 2005/2005 16.7.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180164 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 61,26 367,57 D1 k Zč.1198/2006 16.7.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180165 štvrťročná aktualizácia DB RES SR 06/18 29,11 174,67 71/2017 16.7.2018 Nakladatelství FORUM s.r.o., o.z. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180166 napálenie aktualizácie RES SR za 06/18 5,38 32,27 1802/2009 16.7.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180167 štvrťročná aktualizácia DB RES SR 06/18 20,88 125,28 1116/2015 16.7.2018 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180168 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 23,98 143,87 640/2017 16.7.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 .00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180169 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 33,95 203,71 1198/2014 16.7.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180170 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 18,40 110,41 1127/2005,2100192950 16.7.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180171 štvrťročná aktualizácia DB RES SR 06/18 38,90 233,42 536/2012 16.7.2018 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava .00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180172 napálenie aktualizácie RES SR za 06/18 4,12 24,70 3646/2005 16.7.2018 Úrad na OOÚ Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180173 aktualizácia DB RES SR za 06/18 0 124,98 821/2018 23.7.2018 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Hamburger Allee 14, FRANKFURT am MAIN, D 21309840 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180174 aktualizácia DB RES SR za 06/18 18,85 113,08 829/2018 25.7.2018 SOLA Switzerland EU s.r.o. Novozámocká 1065, 951 12 Ivánka pri Nitre 46232184 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180175 servisné služby za 07/18 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 6.8.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180176 aktualizácia DB RES za 06/18 8,09 48,55 856/2018 8.8.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180177 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 18,40 110,41 1127/2005, 2100192950 14.8.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180178 mesačná aktualizácia DB RES za 06/18 33,95 203,71 1528/2013 14.8.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180179 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 61,26 367,57 1198/2006, D2374/2008 14.8.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180180 napálenie aktualizácie DB RES za 07/18 5,38 32,27 1802/2009 14.8.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180181 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 23,98 143,87 0420/2017/CE, 640/2017 14.8.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180182 nákup DB RES za 07/18 309,10 1 854,61 853/2018 15.8.2018 Fio banka, a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 36869337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180183 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 0,00 199,83 2005/2005 15.8.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180184 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 66,84 401,03 1754/2009 15.8.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180185 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 0,00 92,01 2206/2006, CNB:92-274-6 15.8.2018 Česká národní banka, a.s. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180186 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 18,41 110,42 3910/2009 15.8.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180187 štvrťročná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 37,65 225,86 441/2002-10/4004,TOB1800016 15.8.2018 NN Tatra-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180188 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 23,99 143,88 1365/2009 15.8.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180189 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 33,95 203,71 1198/2014 15.8.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180190 aktualizácia DB RES 07/18 + iné 4,12 24,70 3646/2005 15.8.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180191 aktualizácia DB RES 07/18 7,38 44,26 898/2018 20.8.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180192 mesačná aktualizácia DB RES 05/18 + iné 19,67 117,99 2484/2009 20.8.2018 VÚB, a.s. Mlynské nivy 14, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180193 aktualizácia DB RES za 06/18 7,08 42,46 888/2018 27.8.2018 Adeli Medical Center Hlboká 45, 921 01 Piešťany 35850655 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180194 mesačná aktualizácia DB RES za 06/18 18,14 108,83 54/99-10/3003 3.9.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180195 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 18,14 108,83 54/99-10/3003 3.9.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180196 servisné služby INFOREG za 08/18 1200,00 7200,00 256/D140/2017 10.9.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180197 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 4,12 24,70 3646/2005 11.9.2018 Úrad na ochranu OÚ SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180198 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 18,40 110,41 1127/2005 11.9.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180199 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 33,95 203,71 1198/2014 11.9.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180200 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 23,98 143,87 0420/2017/CE 11.9.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180201 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 4,12 24,70 627/95-10/3003 11.9.2018 Slovenská informačná služba P.O.BOX 69, 810 00 Bratislava 1 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180202 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 23,99 143,88 1365/2009 11.9.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180203 napálenie DB RES za 08/18 5,38 32,27 30/98-10/3003 11.9.2018 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180204 napálenie DB RES za 08/18 5,38 32,27 1802/2009 11.9.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180205 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 25,24 151,44 853/2018 11.9.2018 Fio banka, a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratiswlava 36869337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180206 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 18,41 110,42 3910/2009 11.9.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180207 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 0,00 92,01 2206/2006, CNB:92-274-6 11.9.2018 Česká národná banka Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180208 mesačná aktualizácia DB RES za 06/18 + iné 23,98 143,87 1184/2005 11.9.2018 METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 35772841 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180209 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 61,26 367,57 1198/2006, D/1 č.2374/2008 11.9.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180210 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 66,84 401,03 1754/2009 11.9.2018 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180211 nákup DB RES 0,00 214,52 889/2018 14.9.2018 DirectSoft s.r.o. Koněvova 141/2660, 130 83 Praha 3, ČR 26417928 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180212 nákup DB- zaradení živnostníci za 08/18 6,46 38,75 954/2018 17.9.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21,010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180213 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 0,00 199,83 2005/2005 18.9.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 271/4, 155 00 Praha 5, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180214 nákup DB RES za 08/18 9,16 54,94 982/2018 20.9.2018 Lucia Gallová Štúrova 28, 050 01 Revúca xxx Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180215 nákup DB RES za 08/18 9,61 57,68 983/2018 25.9.2018 Tatra Forest Slovakia, s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 44525265 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180216 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 18,14 108,83 54/99-10/3003 25.9.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180217 servisné služby INFOREG - do 20.9.2018 720,00 4320,00 256/D140/2017 1.10.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180218 mesačná aktualizácia DB RES za 06/18 + iné 19,67 117,99 2484/2009 1.10.2018 Všeobšecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180219 servisné služby INFOREG - od 22.9. do 30.9.18 480,00 2880,00 673/D140/2018 4.10.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180220 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 23,99 143,88 1365/2009 10.10.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180221 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 61,26 367,57 2374/2008, 1198/2006 10.10.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180222 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 0,00 199,83 2005/2005 10.10.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180223 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 66,84 401,03 1754/2009 10.10.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180224 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 0,00 92,01 2206/2006,CNB:92-274-6 10.10.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180225 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 18,41 110,42 3910/2009 10.10.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180226 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 25,24 151,44 853/2018 10.10.2018 Fio banka, a.s. pobočka ZB Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 36869337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180227 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 5,38 32,27 1802/2009 10.10.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180228 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 33,95 203,71 1198/2014 10.10.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180229 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 18,40 110,41 1127/2005, o.č. 2100192950 10.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180230 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 4,12 24,70 3646/2005 10.10.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180231 štvrťročná aktualizácia DB RES 09/18 + iné 29,11 174,67 71/2017 10.10.2018 Nakladatelství FORUM a.r.o., o.z. Záhradnícka 46,821 08 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180232 štvrťročná aktualizácia DB RES 09/18 38,90 233,42 536/2012 10.10.2018 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180233 ročná aktualizácia DB RES 42,90 257,42 1664/2012 10.10.2018 Slovenská poľnohospodárska univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 00397482 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180234 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 23,98 143,87 1184/2005 11.10.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180235 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 23,98 143,87 0420/2017/CE, 640/2017 11.10.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 .00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180236 nákup DB - zaradení živnostníci za 09/18 8,17 49,02 1064/2018 15.10.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180237 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.10.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180238 výber z DB RES za 09/18 0,00 21,62 1086/2018 23.10.2018 GIENGER spol. s r.o. Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla, ČR 44018045 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180239 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 + iné 19,67 117,99 2484/2009 23.10.2018 Všeobšecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180240 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 33,95 203,71 1528/2013 23.10.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180241 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 33,95 203,71 1528/2013 23.10.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180242 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 33,95 203,71 1528/2013 23.10.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180243 výber zoznamu firiem NACE 45200 14,10 84,60 1102/2018 24.10.2018 IPSOS s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava 35730609 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180244 zoznam firiem v PP Trenčín, Záblatie a Rakoľuby 2,47 14,84 1090/2018 25.10.2018 SOPK Gorkého 9, 816 03 Bratislava 30842654 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ