Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
20180001 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1321/2017 12.1.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180002 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 1321/2017 15.1.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180003 výber z databázy RES SR 4,64 27,85 95/2018 16.1.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180004 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 16.1.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180005 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 16.1.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180006 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 16.1.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180007 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 16.1.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180008 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 16.1.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180009 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 16.1.2018 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180010 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 16.1.2018 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180011 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 16.1.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180012 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 16.1.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180013 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 16.1.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180014 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 16.1.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180015 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 16.1.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180016 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 16.1.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180017 aktualizácia databázy RES SR 0,00 608,78 2727/2011 16.1.2018 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinů 359/21, 17000 Praha 7 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180018 aktualizácia databázy RES SR 32,67 195,99 59/98-10/3003 16.1.2018 EXIMBANKA SR Grosslingová 1, 813 50 Bratislava 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180019 aktualizácia databázy RES SR 29,11 174,67 71/2017 16.1.2018 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180020 aktualizácia databázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 16.1.2018 News and Media Holding, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180021 aktualizácia databázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 16.1.2018 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180022 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 22.1.2018 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180023 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 23.1.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180024 aktualizácia databázy RES SR 47,96 287,74 1184/2005 23.1.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180025 výber z databázy RES SR 0,00 124,98 127/2018 24.1.2018 DATAFORCE Verlagsgesellschaft 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180026 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 29.1.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180027 výber z databázy RES SR 6,87 41,24 155/2018 29.1.2018 Corplife GmbH Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 50459058 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180028 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 30.1.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180029 výber z databázy RES SR 8,33 49,99 154/2018 30.1.2018 J & T REAL ESTATE, a.s. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 35712155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180030 servisné služby za 01/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 2.2.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180031 aktualizácia databázy RES SR 1,99 11,95 155/97-10/3003 6.2.2018 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 00686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180032 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 6.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180033 výber dát z databázy RES SR 6,54 39,25 197/2018 7.2.2018 ZCHFP SR Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3 30840074 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180034 aktualizácia databázy RES SR 5,58 33,46 1321/2017 13.2.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180035 výber dát z databázy RES SR 7,14 42,86 244/2018 16.2.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180036 výber dát z databázy RES SR 3,38 20,26 282/2018 16.2.2018 Slovenský plastikársky klaster Vašinova 61, 949 01 Nitra 37857720 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180037 výber dát z databázy RES SR 9,53 57,18 298/2018 20.2.2018 ZVL SLOVAKIA, a.s. Na stanicu 22, 010 09 Žilina 31635164 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180038 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 21.2.2018 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180039 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 21.2.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180040 aktualizácia databázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 21.2.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180041 aktualizácia databázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 21.2.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180042 aktualizácia databázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 21.2.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180043 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 21.2.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180044 aktualizácia databázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 21.2.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180045 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 21.2.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180046 aktualizácia databázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 21.2.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180047 aktualizácia databázy RES SR 23,98 143,87 00420/2017/CE 21.2.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180048 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 21.2.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180049 aktualizácia databázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 21.2.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180050 aktualizácia databázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 21.2.2018 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180051 aktualizácia databázy RES SR 81,69 490,14 1591/2006 21.2.2018 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava 2 31344445 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180052 aktualizácia databázy RES SR 42,90 257,42 177/2014 21.2.2018 TNS Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 814 94 Bratislava 31406246 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180053 aktualizácia databázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 21.2.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180054 aktualizácia databázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 21.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180055 aktualizácia databázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 26.2.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180056 aktualizácia databázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 26.2.2018 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180057 aktualizácia databázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 26.2.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180058 aktualizácia databázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 26.2.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180059 aktualizácia databázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 26.2.2018 NN Tatry-Sympatia, d.d.s. a.s. Jesenského 4/C. 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180060 aktualizácia databázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 28.2.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180061 servisné služby za 2/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 2.3.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180062 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 16.3.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180063 aktualizácia dataabázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 16.3.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180064 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 16.3.2018 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180065 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 16.3.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180066 aktualizácia dataabázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 16.3.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180067 aktualizácia dataabázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 16.3.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180068 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 16.3.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180069 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 16.3.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180070 aktualizácia dataabázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 16.3.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180071 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 16.3.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180072 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 16.3.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180073 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 16.3.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180074 aktualizácia dataabázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 16.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180075 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 16.3.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180076 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 16.3.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180077 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 779,40 59299 V 0449 16.3.2018 VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, 70602 Ostrava 6 45193070 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180078 výber z databázy RES SR 6,11 36,67 380/2018 19.3.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180079 aktualizácia dataabázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 22.3.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180080 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 26.3.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180081 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 26.3.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20480082 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 27.3.2018 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180083 servisné služby za 3/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 4.4.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180084 aktualizácia dataabázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 9.4.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180085 aktualizácia dataabázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 9.4.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180086 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1219/2014 9.4.2018 Adresarfiriem.sk, a.s. Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica 44610904 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180087 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 1071/2009 9.4.2018 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180088 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 9.4.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180089 aktualizácia dataabázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 9.4.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180090 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 9.4.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180091 aktualizácia dataabázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 9.4.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180092 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 9.4.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180093 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 9.4.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180094 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 9.4.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180095 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 9.4.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180096 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 9.4.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180097 aktualizácia dataabázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 9.4.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180098 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 9.4.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180099 aktualizácia dataabázy RES SR 29,11 174,67 71/2017 9.4.2018 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180100 aktualizácia dataabázy RES SR 20,88 125,28 1116/2015 9.4.2018 News and Media Holding, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180101 aktualizácia dataabázy RES SR 38,90 233,42 536/2012 9.4.2018 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180102 aktualizácia dataabázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 12.4.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180103 výber z databázy RES SR 6,46 38,75 457/2018 12.4.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180104 výber z databázy RES SR 0,00 124,98 487/2018 16.4.2018 DATAFORCE Verlagsgesellschaft 60325 Frankfurt am Main, SRN 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180105 aktualizácia dataabázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 20.4.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180106 servisné služby za 4/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 4.5.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180107 výber z databázy RES SR 0,00 33,45 565/2018 7.5.2018 GIENGER spol. s r.o. Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla 44018045 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180108 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 10.5.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180109 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 375/96-10/3003 15.5.2018 Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180110 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 30/98-10/3003 15.5.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180111 aktualizácia dataabázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 15.5.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180112 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 15.5.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180113 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 15.5.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180114 aktualizácia dataabázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 15.5.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180115 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 15.5.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180116 aktualizácia dataabázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 15.5.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180117 aktualizácia dataabázy RES SR 18,41 110,42 3910/2009 15.5.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180118 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 194,52 1105/2014 15.5.2018 IMPER CZ, s.r.o. Viktora Huga 6, 15000 Praha 5, ČR 28547888 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180119 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 1184/2005 15.5.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180120 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 15.5.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180121 aktualizácia dataabázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 15.5.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180122 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 15.5.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180123 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 15.5.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180124 aktualizácia dataabázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 15.5.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180125 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 15.5.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180126 aktualizácia dataabázy RES SR 37,65 225,86 441/2002-10/4004 15.5.2018 NN Tatry-Sympatia, d.d.s. a.s. Jesenského 4/C. 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180127 aktualizácia dataabázy RES SR 58,09 348,54 1206/1100/2014 15.5.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 0429 91 Košice 36599361 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180128 výber z databázy RES SR 6,34 38,02 569/2018 17.5.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180129 aktualizácia dataabázy RES SR 19,67 117,99 2484/2009 22.5.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180130 aktualizácia dataabázy RES SR 18,14 108,83 54/99-10/3003 23.5.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Nad Kúriou 9160/1, 831 06 Bratislava - Rača 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180131 servisné služby za 4/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 5.6.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180132 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 779,40 59299 V0449 14.6.2018 Vítkovice, a.s. Ruská 2887/101, 70602 Ostrava 6 45193070 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180133 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 627/95-10/3003 14.6.2018 Slovenská informačná služba P.O.Box 69, 810 00 Bratislava 1 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180134 aktualizácia dataabázy RES SR 4,12 24,70 3646/2005 14.6.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180135 aktualizácia dataabázy RES SR 18,40 110,41 1127/2005 14.6.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180136 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1198/2014 14.6.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180137 aktualizácia dataabázy RES SR 23,98 143,87 0420/2017/CE 14.6.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180138 aktualizácia dataabázy RES SR 19,66 117,98 860/2012 14.6.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180139 aktualizácia dataabázy RES SR 5,38 32,27 1802/2009 14.6.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180140 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 92,01 2206/2006 14.6.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180141 aktualizácia dataabázy RES SR 66,84 401,03 1754/2009 14.6.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180142 aktualizácia dataabázy RES SR 0,00 199,83 2005/2005 14.6.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180143 aktualizácia dataabázy RES SR 61,26 367,57 1198/2006 14.6.2018 Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180144 aktualizácia dataabázy RES SR 33,95 203,71 1528/2013 14.6.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180145 aktualizácia dataabázy RES SR 23,99 143,88 1365/2009 14.6.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180146 aktualizácia dataabázy RES SR 15,98 95,89 707/2018 14.6.2018 HENRIETTA - direct marketing, s.r.o. Dvojkrížna 20, 821 06 Bratislava 2014 31379036 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180147 aktualizácia dataabázy RES SR za 06/18 18,41 110,42 3910/2009 15.6.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180149 aktualizácia databázy RES SR za 05/18 6,67 40,01 718/2018 15.6.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180148 servisné služby za 06/2018 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 3.7.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180150 aktualizácia databázy RES SR za 05/18 18,14 108,83 54/99-10/3003 9.7.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180151 aktualizácia databázy RES SR za 04/18 18,41 110,42 375/96-10/3003 9.7.2018 MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180152 aktualizácia databázy RES SR za 05/18 23,98 143,87 1184/2005 9.7.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180153 aktualizácia databázy RES SR 86,68 520,09 593/2018 9.7.2018 Microsoft Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 31398871 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180154 aktualizácia databázy RES SR za 04/18 19,67 117,99 2484/2009 9.7.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180155 aktualizácia DB RES SR za 06/18 1,99 11,95 D1 k 155/97-10/3003 16.7.2018 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a , 82715 Bratislava 212 00686832 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180156 napálenie aktualizácie RES SR za 06/18 5,38 32,27 30/98-10/3003 16.7.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180157 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 23,99 143,88 1365/2009 16.7.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180158 polročná aktualizácia DB RES SR 06/18 0,00 608,78 2727/2011 16.7.2018 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinů 359/21, 170 00 Praha 7, ČR 28981243 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180159 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 66,84 401,03 1754/2009 16.7.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180160 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 0,00 92,01 2206/2006 16.7.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180161 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 18,41 110,42 3910/2009 16.7.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180162 polročná aktualizácia DB PO 06/18 32,67 195,99 59/98-10/3003 16.7.2018 EXIMBANKA SR Grösslingova 1, 813 50 Bratislava 1 35722959 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180163 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 0,00 199,83 2005/2005 16.7.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180164 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 61,26 367,57 D1 k Zč.1198/2006 16.7.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180165 štvrťročná aktualizácia DB RES SR 06/18 29,11 174,67 71/2017 16.7.2018 Nakladatelství FORUM s.r.o., o.z. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180166 napálenie aktualizácie RES SR za 06/18 5,38 32,27 1802/2009 16.7.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180167 štvrťročná aktualizácia DB RES SR 06/18 20,88 125,28 1116/2015 16.7.2018 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180168 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 23,98 143,87 640/2017 16.7.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 .00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180169 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 33,95 203,71 1198/2014 16.7.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180170 mesačná aktualizácia DB RES SR za 06/18 18,40 110,41 1127/2005,2100192950 16.7.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180171 štvrťročná aktualizácia DB RES SR 06/18 38,90 233,42 536/2012 16.7.2018 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava .00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180172 napálenie aktualizácie RES SR za 06/18 4,12 24,70 3646/2005 16.7.2018 Úrad na OOÚ Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180173 aktualizácia DB RES SR za 06/18 0 124,98 821/2018 23.7.2018 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Hamburger Allee 14, FRANKFURT am MAIN, D 21309840 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180174 aktualizácia DB RES SR za 06/18 18,85 113,08 829/2018 25.7.2018 SOLA Switzerland EU s.r.o. Novozámocká 1065, 951 12 Ivánka pri Nitre 46232184 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180175 servisné služby za 07/18 1 200,00 7 200,00 256/D140/2017 6.8.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180176 aktualizácia DB RES za 06/18 8,09 48,55 856/2018 8.8.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180177 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 18,40 110,41 1127/2005, 2100192950 14.8.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180178 mesačná aktualizácia DB RES za 06/18 33,95 203,71 1528/2013 14.8.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180179 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 61,26 367,57 1198/2006, D2374/2008 14.8.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180180 napálenie aktualizácie DB RES za 07/18 5,38 32,27 1802/2009 14.8.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180181 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 23,98 143,87 0420/2017/CE, 640/2017 14.8.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180182 nákup DB RES za 07/18 309,10 1 854,61 853/2018 15.8.2018 Fio banka, a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 36869337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180183 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 0,00 199,83 2005/2005 15.8.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180184 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 66,84 401,03 1754/2009 15.8.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180185 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 0,00 92,01 2206/2006, CNB:92-274-6 15.8.2018 Česká národní banka, a.s. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180186 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 18,41 110,42 3910/2009 15.8.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180187 štvrťročná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 37,65 225,86 441/2002-10/4004,TOB1800016 15.8.2018 NN Tatra-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180188 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 23,99 143,88 1365/2009 15.8.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180189 mesačná aktualizácia DB RES 07/18 + iné 33,95 203,71 1198/2014 15.8.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180190 aktualizácia DB RES 07/18 + iné 4,12 24,70 3646/2005 15.8.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180191 aktualizácia DB RES 07/18 7,38 44,26 898/2018 20.8.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180192 mesačná aktualizácia DB RES 05/18 + iné 19,67 117,99 2484/2009 20.8.2018 VÚB, a.s. Mlynské nivy 14, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180193 aktualizácia DB RES za 06/18 7,08 42,46 888/2018 27.8.2018 Adeli Medical Center Hlboká 45, 921 01 Piešťany 35850655 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180194 mesačná aktualizácia DB RES za 06/18 18,14 108,83 54/99-10/3003 3.9.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180195 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 18,14 108,83 54/99-10/3003 3.9.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180196 servisné služby INFOREG za 08/18 1200,00 7200,00 256/D140/2017 10.9.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180197 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 4,12 24,70 3646/2005 11.9.2018 Úrad na ochranu OÚ SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180198 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 18,40 110,41 1127/2005 11.9.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180199 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 33,95 203,71 1198/2014 11.9.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180200 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 23,98 143,87 0420/2017/CE 11.9.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180201 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 4,12 24,70 627/95-10/3003 11.9.2018 Slovenská informačná služba P.O.BOX 69, 810 00 Bratislava 1 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180202 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 23,99 143,88 1365/2009 11.9.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180203 napálenie DB RES za 08/18 5,38 32,27 30/98-10/3003 11.9.2018 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180204 napálenie DB RES za 08/18 5,38 32,27 1802/2009 11.9.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180205 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 25,24 151,44 853/2018 11.9.2018 Fio banka, a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratiswlava 36869337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180206 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 18,41 110,42 3910/2009 11.9.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180207 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 0,00 92,01 2206/2006, CNB:92-274-6 11.9.2018 Česká národná banka Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180208 mesačná aktualizácia DB RES za 06/18 + iné 23,98 143,87 1184/2005 11.9.2018 METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 35772841 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180209 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 61,26 367,57 1198/2006, D/1 č.2374/2008 11.9.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180210 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 66,84 401,03 1754/2009 11.9.2018 CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 1 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180211 nákup DB RES 0,00 214,52 889/2018 14.9.2018 DirectSoft s.r.o. Koněvova 141/2660, 130 83 Praha 3, ČR 26417928 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180212 nákup DB- zaradení živnostníci za 08/18 6,46 38,75 954/2018 17.9.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21,010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180213 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 0,00 199,83 2005/2005 18.9.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Siemensova 271/4, 155 00 Praha 5, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180214 nákup DB RES za 08/18 9,16 54,94 982/2018 20.9.2018 Lucia Gallová Štúrova 28, 050 01 Revúca xxx Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180215 nákup DB RES za 08/18 9,61 57,68 983/2018 25.9.2018 Tatra Forest Slovakia, s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 44525265 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180216 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 18,14 108,83 54/99-10/3003 25.9.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180217 servisné služby INFOREG - do 20.9.2018 720,00 4320,00 256/D140/2017 1.10.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180218 mesačná aktualizácia DB RES za 06/18 + iné 19,67 117,99 2484/2009 1.10.2018 Všeobšecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180219 servisné služby INFOREG - od 22.9. do 30.9.18 480,00 2880,00 673/D140/2018 4.10.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180220 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 23,99 143,88 1365/2009 10.10.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180221 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 61,26 367,57 2374/2008, 1198/2006 10.10.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180222 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 0,00 199,83 2005/2005 10.10.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180223 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 66,84 401,03 1754/2009 10.10.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180224 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 0,00 92,01 2206/2006,CNB:92-274-6 10.10.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180225 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 18,41 110,42 3910/2009 10.10.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180226 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 25,24 151,44 853/2018 10.10.2018 Fio banka, a.s. pobočka ZB Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 36869337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180227 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 5,38 32,27 1802/2009 10.10.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180228 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 33,95 203,71 1198/2014 10.10.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180229 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 18,40 110,41 1127/2005, o.č. 2100192950 10.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180230 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 4,12 24,70 3646/2005 10.10.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180231 štvrťročná aktualizácia DB RES 09/18 + iné 29,11 174,67 71/2017 10.10.2018 Nakladatelství FORUM a.r.o., o.z. Záhradnícka 46,821 08 Bratislava 46490213 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180232 štvrťročná aktualizácia DB RES 09/18 38,90 233,42 536/2012 10.10.2018 Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00686930 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180233 ročná aktualizácia DB RES 42,90 257,42 1664/2012 10.10.2018 Slovenská poľnohospodárska univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 00397482 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180234 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 23,98 143,87 1184/2005 11.10.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180235 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 23,98 143,87 0420/2017/CE, 640/2017 11.10.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 .00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180236 nákup DB - zaradení živnostníci za 09/18 8,17 49,02 1064/2018 15.10.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180237 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 18,14 108,83 54/99-10/3003 19.10.2018 EuroPrint - Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180238 výber z DB RES za 09/18 0,00 21,62 1086/2018 23.10.2018 GIENGER spol. s r.o. Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla, ČR 44018045 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180239 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 + iné 19,67 117,99 2484/2009 23.10.2018 Všeobšecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180240 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 33,95 203,71 1528/2013 23.10.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180241 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 33,95 203,71 1528/2013 23.10.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180242 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 33,95 203,71 1528/2013 23.10.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180243 výber zoznamu firiem NACE 45200 14,10 84,60 1102/2018 24.10.2018 IPSOS s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava 35730609 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180244 zoznam firiem v PP Trenčín, Záblatie a Rakoľuby 2,47 14,84 1090/2018 25.10.2018 SOPK Gorkého 9, 816 03 Bratislava 30842654 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180245 servisné služby INFOREG 1 200,00 7 200,00 673/D140/2018 8.11.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180246 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 - 124,98 1103/2018 5.11.2018 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Hamburger Allee 14, Frankfurtam Main, D 21309540 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180247 prognózy, krátkodobé predikcie, vývoj indexov 750,00 4 500,00 AD307210053, 460/2018 2.10.2018 U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice 36199222 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180248 výber z DB RES za 09/18 13,08 78,50 1154/2018 12.11.2018 RED ARROW, s.r.o. Gen. M.R.Štefánika 6670/19, 911 01 Trenčín 50157256 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180249 výber z DB RES za 09/18 - 17,88 1104/2018 12.11.2018 Zentrasport Österreich e. Gen. Ohlsdorfer Strasse 10, 4694 Österreich .00093934 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180250 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 19,67 117,99 2484/2009 12.11.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180251 mesačná aktualizácia DB RES za 07/18 + iné 23,98 143,87 1184/2005 12.11.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180252 mesačná aktualizácia DB RES za 05/18 + iné 18,41 110,42 375/96-10/3003, D1497/2010 13.11.2018 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180253 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 + iné - 199,83 2005/2005 16.11.2018 Bisnode D&B česká a Slovenská republika Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180254 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 - 92,01 2206/2006, CNB:92-274-6 16.11.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180255 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 61,26 367,57 D/1 (2374/2008), 1198/2006 16.11.2018 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 35840404 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180256 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 33,95 203,71 1528/2013 16.11.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180257 štvrťročná aktualizácia DB RES 10/18 37,65 225,86 441/2002-10/4004, TOB1800065 16.11.2018 NN Tatry-sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 35976853 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180258 aktualizácia DB RES 10/18 4,12 24,70 3646/2005 16.11.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180259 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 18,40 110,41 1127/2005, 2100192950 16.11.2018 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180260 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 + iné 33,95 203,71 1198/2014 16.11.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180261 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 + iné 23,98 143,87 0420/2017/CE 16.11.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180262 aktualizácia DB RES 10/18 + iné 5,38 32,27 1802/2009 16.11.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180263 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 25,24 151,44 853/2018 16.11.2018 Fio banka, a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 36869337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180264 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 + iné 18,14 108,83 54/99-10/3003 16.11.2018 EuroPrint Bratislava, Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180265 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 + iné 18,41 110,42 3910/2009 16.11.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180266 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 + iné 66,84 401,03 1754/2009 16.11.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180267 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 + iné 23,99 143,88 1365/2009 16.11.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180268 napálenie DB RES za 10/18 5,38 32,27 30/98-10/3003 16.11.2018 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180269 aktualizácia RO SR-CD-ROM 82,95 497,71 420/2018 20.11.2018 Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava .000585441 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180270 DB zadarení živnostníci 10/18 8,21 49,26 1176/2018 20.11.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180271 servisné služby INFOREG za 11/18, modul 7 120,00 42 720,00 673/D140/2018 30.11.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180272 údaje o demokrafickom vývoji a rozvoji územia 5 000,00 30 000,00 1090/2018/ODDRR 13.12.2018 Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 11 Banská bystrica 37828100 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180273 mesačná aktualizácia DB RES za 09/18 + iné 19,67 117,99 2484/2009 17.12.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180274 polročná aktualizácia DB RES 10/18 58,09 348,54 4200064808, 1206/1100/2014 17.12.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180275 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 18,40 110,41 1127/2005,2100192950 17.12.2018 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180276 aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 4,12 24,70 3646/2005 17.12.2018 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 36064220 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180277 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 33,95 203,71 1198/2014 17.12.2018 SOLITEA Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180278 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 23,98 143,87 0420/2017/CE, 640/2017 17.12.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180279 aktualizácia DB RES 11/18 + iné 4,12 24,70 627/95-10/3003 17.12.2018 Slovenská informačná služba odbor 11, P.O.BOX 69, 810 00 Bratislava 1 00826847 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180280 aktualizácia DB RES 11/18 + iné 5,38 32,27 1802/2009 17.12.2018 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 00166405 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180281 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 25,24 151,44 853/2018 17.12.2018 Fio banka, a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 36869337 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180282 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 18,14 108,83 54/99-10/3003 17.12.2018 EuroPrint Bratislava-Ing. Peter Gajan Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 11915005 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180283 ročná aktualizácia DB RES 11/18 + iné 160,53 963,17 1097/2016 17.12.2018 DHO, s.r.o. Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, ČR 28446542 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180284 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 66,84 401,03 1754/2009 17.12.2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180285 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné - 199,83 2005/2005 17.12.2018 Bisnode D&B Česká a Slovenská republika Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR 45806314 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180286 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 33,95 203,71 1528/2013 17.12.2018 Ascalon Media House, s.r.o. Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 44936087 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180287 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 23,98 143,87 1184/2005 17.12.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180288 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 18,41 110,42 3910/2009 17.12.2018 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180289 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 + iné 23,99 143,88 1365/2009 17.12.2018 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180290 zoznam: zaradaní živnostníci DB 11/18 6,50 39,02 1256/2018 17.12.2018 KROS, a.s. Rudnaya 21,010 01 Žilina 31635903 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180291 mesačná aktualizácia DB RES za 11/18 - 92,01 2206/2006, 92-274-6 17.12.2018 Česká národní banka Na Příkopě 28,115 03 Praha 1, ČR 48136450 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180292 výber priemyselných podnikov 7,18 43,07 DINT180072 17.12.2018 PROENERGY, s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 43965849 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180293 mesačná aktualizácia DB RES za 10/18 + iné 23,98 143,87 1184/2005 17.12.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180294 mesačná aktualizácia DB RES za 08/18 + iné 23,98 143,87 1184/2005 17.12.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ
20180295 servisné služby INFOREG za mesiac december 1 200,00 7 200,00 673/D140/2018 7.1.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Ing. Bradiaková Vedúca OPEČ