Súhrnná správa o zákazkach podľa § 91 ods. 1 písm.a)
(§ 99 ods.2)
štvrťrok / rok Poradové číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky bez DPH v Hodnota zákazky s DPH v Identifikácia úspešného uchádzača IČO úsp. uchádzača
3.štvrťrok 2013  
  1 multifunkčné zariad. Oki MC851dnA3 color tlač/scan/copy/fax  4 082,80 4 899,36 ADIR výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, 821 03 Bratislava 35825294
  2 softvér eViews licencia (6/13-6/16) 5 139,00   STATCON B.Schäfer, Schulstrasse 2, D-37213, Witzenhausen, Nemecko 113914939
  3 komplexné právne poradenstvo 9 900,00 11 880,00 OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava 36820059
  4 poistenie majetku (ročné poistné 1 071 EUR s DPH)) 4 462,50 5 355,00 GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  35709332
4.štvrťrok 2013  
  5 licencia ESET security 23.11.2013 - 22.11.2015 1 680,00 2 016,00 ESET s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532