Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1000 eur bez DPH 
štvrťrok / rok Poradové číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky bez DPH v Hodnota zákazky s DPH v Identifikácia úspešného uchádzača IČO úsp. uchádzača
1.štvrťrok 2011   
  1 obnova služieb technickej podpory     4 641,83               5 570,20   ORACLE s.r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721
  2 marketingový prieskum - politika EÚ      3 180,00               3 816,00   3Comm, s.r.o.,Mišíkova 3, 811 06 Bratislava 3964
2.štvrťrok 2011  
    negatívne hlásenie         
3.štvrťrok 2011  
  3 poskytovanie právnych služieb     8 400,00            10 080,00   OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava 36820059
4.štvrťrok 2011  
  4 kancelársky materiál - tonery     1 005,00               1 206,00   Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384
  5 licencia na antivírový program     1 216,00               1 459,20   ESET s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532
  6 revízia kotolne     1 000,00               1 200,00   ZUKA-mont s.r.o., A.Gwerkovej 1513/31, 851 04 Bratislava 35930080
  7 revízia  plynového zariadenia     1 526,00               1 831,20   ZUKA-mont s.r.o., A.Gwerkovej 1513/31, 851 04 Bratislava 35930080
  8 tvorba APV pre spracovanie štatistiky cien     2 000,00     TRIMEX, s.r.o.,Vietnamská 44, 821 04 Bratislava 31327559
  9 NUNCIO licencia     1 138,00               1 365,60   DINAMO, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 30775094
  10 aplikácia mzdy     1 594,00               1 912,80   VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
  11 jednorázová právna služba - zámena nehnuteľností     9 700,00            11 640,00   OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava 36820059
  12 upgrade systému NUNTIO     3 520,00               4 224,00   DINAMO, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 30775094  
1.štvrťrok 2012   
  1 obnova licencie  2 290,31 2 748,37 ORACLE s.r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721
  2 licencia wMSDN 1 823,00 2 187,60 exe, s.r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 17321450
  3 upratovacie a čistiace práce v sídle 9 870,00 11 844,00 Jozef Auxt - VALEO, Závodie 52/13, 976 52 Čierny Balog 44182015
  4 jednorázové čistenie objektu ŠRZ  Matejkovo 1 750,00 2 100,00 Jozef Auxt - VALEO, Závodie 52/13, 976 52 Čierny Balog 44182015
  5 nákup kancelárskeho materiálu  1 678,50 2 014,20 Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384
  6 vypracovanie štúdie analýzy prostredia  8 331,67 9 998,00 Ján Kačáni PCDC, Novohradská 22, 984 01 Lučenec 41814886
2.štvrťrok 2012  
  7 výroba WEB stránky 1 000,00 1 200,00 ALLWEB, s.r.o., Lukov Dvor 1, 949 01 Nitra 36689386
  8 spracovanie štatistiky cien 3 000,00   TRIMEX, s.r.o.,Vietnamská 44, 821 04 Bratislava 31327559
  9 vypracovanie projektovej dokumentácie-Leškova 16  9 900,00 11 880,00 MOROCZ TACOVSKY, s.r.o., Jána Stanislava 2, 841 05 Bratislava 45975876
  10 optická telekomunikačná prípojka - objekt Leškova 16  3 674,23 4 409,07 RT TEAM s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31407579
3.štvrťrok 2012            
  11 poskytovanie právnych služieb 9 600,00 11 520,00 OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava 36820059
  12 konferencia SEEMIG - večera pre 65 osoôb 1 774,29 2 129,15 Hotel Matyšák, Pražská 15, 811 04 Bratislava 35836113
4.štvrťrok 2012  
  13 stavebný dozor - objekt Leškova 16 2 875,00   INGART SK, s.r.o. Majerníková 1/B,841 05 Bratislava 46474935
  14 licencia ESET Security - 80 PC 1 216,00 1 459,20 ESET s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532
  15 poskytovanie elektronických aukcií 2 500,00 3 000,00 Lazar Consulting, s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 35740175