Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1000 eur bez DPH 
štvrťrok / rok Poradové číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky bez DPH v Hodnota zákazky s DPH v Identifikácia úspešného uchádzača IČO úsp. uchádzača
1.štvrťrok 2013  
  1 serverovňa 9 092,58 10 911,10 ADIR výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, 821 03 Bratislava 35825294
  2 fixné hlasové služby (ústredňa, telefóny, konektivita, hovory) 9 197,66 11 037,19 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
  3 elektronický vstupný systém - LEŠKOVA 16 4 712,20 5 654,64 HTI Slovakia, spol. s r.o., Trnavská 112, 821 01 Bratislava 35692430
  4 sťahovacie a manipulačné práce Dúbravská cesta/Leškova 3 600,00   Madaj Rastislav MOVING, Malonecpalská 29, 971 01 Prievidza 40834859
  5 sťahovacie a manipulačné práce Dúbravská cesta/Leškova 1 350,00   Madaj Rastislav MOVING, Malonecpalská 29, 971 01 Prievidza 40834859
  6 riešenie úlohy 400-3 - úlohy VaV 3 000,00   TRIMEX, s.r.o.,Vietnamská 44, 821 04 Bratislava 31327559
  7 update programu ORACLE  2 219,00 2 662,72 ORACLE s.r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721
2.štvrťrok 2013  
  8 oracle - technická podpora - 2013 2 354,00 2 824,62 ORACLE s.r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721
  9 oprava auta - Wolkswagen Passat 1 360,00   Zoltán Lajtoš, Mierová 24, 991 06 Želovce 10914871
  10 spracovanie štatistiky cien 3 000,00   TRIMEX, s.r.o.,Vietnamská 44, 821 04 Bratislava 31327559
  11 Vonkajšia kanalizácia - Leškova 16 4 622,00 5 545,80 BTK - bývanie, teplo, kanalizácia, s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
  12 Žalúzie - Leškova 16, dodávka a montáž 2 640,00 3 168,59 Jaroslav Málek, MIRANTTES, Lamačská cesta 137, 841 03 Bratislava 35030933
  13 Upratovanie na Leškovej 16 7 440,00   MUVI s.r.o., Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza  44064357
  14 Skrine a kuchynské linky (nábytok) - Leškova 16 5 457,00 6 548,40 Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo TOMKO, Oblačná 12, 831 06 Bratislava 11662751
  15 Bezpečnostný systém - Leškova 16 8 200,80 9 840,96 EMM International, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 35706503