INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Medzinárodný projekt YOUMIG  -  Zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých.

Hlavným cieľom projektu YOUMIG je zlepšovanie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Migrácia mladých má v Dunajskom regióne rastúci význam. Zrýchlenie prenosu informácií, nové komunikačné možnosti migrácie mladých môžu viesť na národnej a lokálnej úrovni k viacerým dopadom. Čítaj ďalej ...

Termín začatia projektu
01. 01. 2017
Termín ukončenia projektu
30. 06. 2019

Web stránka projektu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig

Priorita:
Posilnenie Dunajského regiónu

Špecifický cieľ projektu:
Zlepšovanie inštitucionálnych kapacít pre riešenie dôležitých spoločenských výziev

Projektový leták:
Stiahnite si leták projektu v anglickom jazyku pdf button
Stiahnite si leták projektu v slovenskom jazyku pdf button


NL1YOUMIG onlineProjektový Newsletter č. 1 v anglickom jazyku na stiahnutie
tu >>>>


NL2YOUMIG onlineProjektový Newsletter č. 2 v anglickom jazyku na stiahnutie
tu >>>>


NL2ikona na webĎalšie vydanie slovenského Newslettra k projektu. Kam sa posunul projekt za ostatný rok? Aktivity Infostatu a mestskej časti Bratislava – Rača nájdete tu.


NL iconSlovenský newsletter k projektu uverejňuje novinky slovenských partnerov - Infostatu a lokálneho partnera projektu - mestskej časti Bratislava – Rača. Prvé číslo na stiahnutie nájdete tu.


200px bratislava 
200px burgas200px kanjiza200px ljubljana200px regensburg200px sfantu gheorghe200px szeged200px wien

 

 

 

 

 4. a 5. október 2018
Návšteva projektového partnera mesta Szeged v Rači.

V dňoch 4. a 5. októbra 2018 zorganizoval lokálny partner projektu YOUMIG mestská časť  Bratislava - Rača stretnutie so zástupcami projektového tímu z maďarského Szegedu. V rámci "Study visit" – študijnej návštevy  - pre nich kolegovia z Rače pripravili prezentácie členov riešiteľského tímu J. Bučeka a S. Ondoša k pilotnému projektu implementácie lokálnych aktivít slúžiacich na uľahčenie  integrácie cudzincov prichádzajúcich a žijúcich v Rači. Čítaj ďalej ...

20181005 1 20181005 2 20181005 3

30. máj 2018
4. stretnutie partnerov YOUMIG vo Viedni v máji 2018.

fotka letakyOd 8. do 10. mája 2018 sa vo Viedni konalo v poradí už štvrté stretnutie partnerov projektu YOUMIG venované zlepšovaniu štatistických meraní migrácie mladých, testovacím politikám a poradenstvu a  osvedčeným postupom. Okrem úvodnej konferencie sa diskutovalo o aktivitách plánovaných na najbližších 14 mesiacov. Prvý deň hostila Viedenská univerzita kolegov, ktorí v rámci otvorenej konferencie predstavili európske projekty s podobnou problematikou. Ide o projekty ako DRIM či  YMOBILITY a RARE. Ukázalo sa, že imigrácia či emigrácia mladých má pre regióny a mestá v Európe veľký význam pokiaľ ide o ich budúci vývoj. Čítaj ďalej ...

28. marec 2018
Druhý lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača.

Krátku reportáž z akcie nádete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Y3YxQmx0qxk

Ďalší, v poradí druhý lokálny míting  partnera projektu YOUMIG - Bratislava - Rača sa konal
28.marca 2018 v priestoroch miestneho úradu v Rači. Cieľom akcie bola prezentácia doterajších výsledkov prebiehajúcich aktivít projektu s následnou diskusiou a najmä spätná väzba k pilotnej aktivite - vytvoreniu jednotného kontaktného miesta pre cudzincov žijúcich v Rači. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní odborníci z Ústavu etnológie SAV, Ústavu ekonomického výskumu SAV, Katedry humánnej geografie a demografie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,  zástupcovia Infostatu, Štatistického úradu Slovenskej republiky,  Medzinárodnej organizácie pre migráciu,miestnych základných škôl a miestnych úradov. Čítaj ďalej ...

Raca01

Raca02

Raca03

Raca04

16. február 2018
YOUMIG – študijné návštevy lokálneho partnera projektu v Brne

945 foto 1 RACATraja členovia projektového tímu z Rače navštívili v januári mesto Brno. V rámci tejto partnerskej návštevy navštívili Brno Expat Centre, ktorého poslaním je poskytovanie  bezplatných konzultácií  a pomoc kvalifikovaným zahraničným odborníkom a ich rodinám, ktorí žijú a pracujú v Brne... Viac na https://www.raca.sk/projekt-youmig/

13. a 14. december 2017
Migrácia mladých na Slovensku -  prednášky na univerzitnej pôde  o projekte YOUMIG

13. a 14. decembra 2017 prednášali RNDr. Branislav Šprocha, PhD. a doc. Branislav Bleha, PhD. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  študentom o migrácii mladých na Slovensku v národnom a lokálnom kontexte. Prednášky súviseli s prebiehajúcicm projektom YOUMIG v Dunajského nadnárodného programu, ktorého riešiteľmi zo Slovenska sú Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat a lokálny partner Mestská časť Bratislava - Rača. Čítaj ďalej ...

nazov prednasajuci prednaska slide studentiPrirodovedecka fakulta UK

22.- 23.november 2017
Míting v Regensburgu (Nemecko)

Na pilotné plány projektu sa sústredila pozornosť na treťom partnerskom mítingu, ktorý sa uskutočnil pred dvoma týždňami v bavorskom Regensburgu. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig/newsČítaj ďalej ...

YOUMIG Regensburg group photo

7.- 8.jún 2017
Míting v Belehrade (Srbsko)

Výsledky doterajšej práce vyhodnotili a rozpracovali partneri na druhom partnerskom stretnutí, ktoré sa konalo 7. - 8. júna v Belehrade. Partneri YOUMIG sa stretli po druhýkrát v Belehrade s cieľom diskutovať o pokroku v projekte, jeho hlavných výzvach a nadchádzajúcich úlohách. Úvodné prezentácie zhrnuli aktuálny stav jednotlivých tematických, administratívnych aj komunikačných úloh projektu.  Čítaj ďalej ...

DSC 0004

22.máj 2017
Lokálne fórum o migrácii Bratislava - Rača

Lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača sa  konal 22.5.2017 za účasti odborníkov, zástupcov miestnej samosprávy a médií a verejnosti. Jeho súčasťou boli školenia pre zamestnancov miestnej samosprávy. Tréningy sa zaoberali problematikou definovania indikátorov spojených s migráciou mladých ľudí, hodnotením ich vhodnosti v spojitosti s témou migrácia mladých a v neposlednom rade aj dostupnosti, najmä na lokálnej úrovni. Na mitingu boli zástupcom mestskej časti Bratislava-Rača prezentované základné výsledky populačnej prognózy. Informácie, ktoré vzišli z lokálnych stretnutí teraz využijú miestni experti a výskumní pracovníci na vytvorenie cielených rozhovorov o migrácii mládeže a štatistickí experti získajú bohatšie lokálne dátové súbory na tvorbu  populačných prognóz na lokálnej úrovni.

youmig raca 2youmig raca 14

máj - jún 2017
Lokálne mítingy projektových parnerov

V prvých mesiacoch projektu YOUMIG partneri začali pracovať v skupinách a organizovali projektové úlohy, zaradené do podľa ich charakteru do tzv. pracovných blokov.  Mestskí partneri v mestách Szeged (Maďarsko), Maribor (Slovinsko), Sfantu Gheorge  (Rumunsko), Burgas(Bulharsko),Bratislava-Rača (Slovensko),  Kanjiza (Srbsko) a rakúske mesto Graz zorganizovali miestne stretnutia, aby v rámci migračného fóra zapojili obyvateľov a podnikateľov do diskusie o kľúčových otázkach týkajúcich sa situácie v ich meste. Vytvorením diskusného fóra o migrácii chce YOUMIG získať pohľad na rozdielne a podobné javy z oblasti migrácie ľudí vo veku od 15 do 34 rokov v partnerských krajinách podunajskej oblasti.

marec 2017
Kick - off miting v Budapešti (Maďarsko)

Partneri projektu YOUMIG sa stretli v Budapešti,  2. a 3. marca 2017, na úvodnom mítingu, aby rokovali o spolupráci v najbližších 30 mesiacoch, stanovili ciele projektu a vymenili si idey pre najlepšie prístupy pri realizácii projektu.http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/314

Youmig skupinove foto Budapest