INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Medzinárodný projekt YOUMIG  -  Zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých.

Hlavným cieľom projektu YOUMIG je zlepšovanie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Migrácia mladých má v Dunajskom regióne rastúci význam. Zrýchlenie prenosu informácií, nové komunikačné možnosti migrácie mladých môžu viesť na národnej a lokálnej úrovni k viacerým dopadom. Čítaj ďalej ...

Termín začatia projektu
01. 01. 2017
Termín ukončenia projektu
30. 06. 2019

Web stránka projektu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig

Priorita:
Posilnenie Dunajského regiónu

Špecifický cieľ projektu:
Zlepšovanie inštitucionálnych kapacít pre riešenie dôležitých spoločenských výziev

Projektový leták:
Stiahnite si leták projektu v anglickom jazyku pdf button
Stiahnite si leták projektu v slovenskom jazyku pdf button


NL iconSlovenský newsletter k projektu uverejňuje novinky slovenských partnerov - Infostatu a lokálneho partnera projektu - mestskej časti Bratislava – Rača. Prvé číslo na stiahnutie nájdete tu.


200px bratislava 
200px burgas200px kanjiza200px ljubljana200px regensburg200px sfantu gheorghe200px szeged200px wien

 

 

 

 

 28. marec 2018
Druhý lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača.

Krátku reportáž z akcie nádete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Y3YxQmx0qxk

Ďalší, v poradí druhý lokálny míting  partnera projektu YOUMIG - Bratislava - Rača sa konal
28.marca 2018 v priestoroch miestneho úradu v Rači. Cieľom akcie bola prezentácia doterajších výsledkov prebiehajúcich aktivít projektu s následnou diskusiou a najmä spätná väzba k pilotnej aktivite - vytvoreniu jednotného kontaktného miesta pre cudzincov žijúcich v Rači. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní odborníci z Ústavu etnológie SAV, Ústavu ekonomického výskumu SAV, Katedry humánnej geografie a demografie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,  zástupcovia Infostatu, Štatistického úradu Slovenskej republiky,  Medzinárodnej organizácie pre migráciu,miestnych základných škôl a miestnych úradov.
Míting začal prezentáciou výsledkov lokálnej analýzy, ktorú vypracovali tematickí experti MČ Bratislava - Rača v spolupráci s Inštitútom informatiky a štatistiky koncom roka 2017. Branislav Šprocha, národný projektový manažér projektu YOUMIG,  zhrnul výsledky miestnej demografickej analýzy s dôrazom na migračné trendy týkajúce sa MČ Rača. Analýza ukázala na dynamické zmeny v intenzite a charaktere reprodukčného správania populácie MČ Rača a veľký význam migračných pohybov a najmä migrácie mladých osôb nielen pre súčasný, ale aj budúci populačný vývoj.
Lucia Kováčová, miestny tematický expert projektu YOUMIG,  predstavila kvalitatívne údaje, najmä motiváciu migrantov prichádzať alebo opustiť Raču, ich vnímanie miestnych politík a pohľad zainteresovaných politických strán na tému migračných a integračných politík. Podľa jej slov, motivácia prisťahovalectva, emigrácie a návratu jasne presahuje hospodársky rozmer. Šesť hlavných miestnych výziev, ktorými sú bývanie, trh práce, verejné služby, vzdelávanie, komunitné aktivity a pomoc zahraničným prisťahovalcom súvisiacich s migráciou mládeže identifikoval Ján Buček, miestny tematický expert projektu YOUMIG. Čítaj ďalej ...

Raca01

Raca02

Raca03

Raca04

13. a 14. december 2017
Migrácia mladých na Slovensku -  prednášky na univerzitnej pôde  o projekte YOUMIG

13. a 14. decembra 2017 prednášali RNDr. Branislav Šprocha, PhD. a doc. Branislav Bleha, PhD. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  študentom o migrácii mladých na Slovensku v národnom a lokálnom kontexte. Prednášky súviseli s prebiehajúcicm projektom YOUMIG v Dunajského nadnárodného programu, ktorého riešiteľmi zo Slovenska sú Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat a lokálny partner Mestská časť Bratislava - Rača. Čítaj ďalej ...

nazov prednasajuci prednaska slide studentiPrirodovedecka fakulta UK

22.- 23.november 2017
Míting v Regensburgu (Nemecko)

Na pilotné plány projektu sa sústredila pozornosť na treťom partnerskom mítingu, ktorý sa uskutočnil pred dvoma týždňami v bavorskom Regensburgu. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig/newsČítaj ďalej ...

YOUMIG Regensburg group photo

7.- 8.jún 2017
Míting v Belehrade (Srbsko)

Výsledky doterajšej práce vyhodnotili a rozpracovali partneri na druhom partnerskom stretnutí, ktoré sa konalo 7. - 8. júna v Belehrade. Partneri YOUMIG sa stretli po druhýkrát v Belehrade s cieľom diskutovať o pokroku v projekte, jeho hlavných výzvach a nadchádzajúcich úlohách. Úvodné prezentácie zhrnuli aktuálny stav jednotlivých tematických, administratívnych aj komunikačných úloh projektu.  Čítaj ďalej ...

DSC 0004

22.máj 2017
Lokálne fórum o migrácii Bratislava - Rača

Lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača sa  konal 22.5.2017 za účasti odborníkov, zástupcov miestnej samosprávy a médií a verejnosti. Jeho súčasťou boli školenia pre zamestnancov miestnej samosprávy. Tréningy sa zaoberali problematikou definovania indikátorov spojených s migráciou mladých ľudí, hodnotením ich vhodnosti v spojitosti s témou migrácia mladých a v neposlednom rade aj dostupnosti, najmä na lokálnej úrovni. Na mitingu boli zástupcom mestskej časti Bratislava-Rača prezentované základné výsledky populačnej prognózy. Informácie, ktoré vzišli z lokálnych stretnutí teraz využijú miestni experti a výskumní pracovníci na vytvorenie cielených rozhovorov o migrácii mládeže a štatistickí experti získajú bohatšie lokálne dátové súbory na tvorbu  populačných prognóz na lokálnej úrovni.

youmig raca 2youmig raca 14

máj - jún 2017
Lokálne mítingy projektových parnerov

V prvých mesiacoch projektu YOUMIG partneri začali pracovať v skupinách a organizovali projektové úlohy, zaradené do podľa ich charakteru do tzv. pracovných blokov.  Mestskí partneri v mestách Szeged (Maďarsko), Maribor (Slovinsko), Sfantu Gheorge  (Rumunsko), Burgas(Bulharsko),Bratislava-Rača (Slovensko),  Kanjiza (Srbsko) a rakúske mesto Graz zorganizovali miestne stretnutia, aby v rámci migračného fóra zapojili obyvateľov a podnikateľov do diskusie o kľúčových otázkach týkajúcich sa situácie v ich meste. Vytvorením diskusného fóra o migrácii chce YOUMIG získať pohľad na rozdielne a podobné javy z oblasti migrácie ľudí vo veku od 15 do 34 rokov v partnerských krajinách podunajskej oblasti.

marec 2017
Kick - off miting v Budapešti (Maďarsko)

Partneri projektu YOUMIG sa stretli v Budapešti,  2. a 3. marca 2017, na úvodnom mítingu, aby rokovali o spolupráci v najbližších 30 mesiacoch, stanovili ciele projektu a vymenili si idey pre najlepšie prístupy pri realizácii projektu.http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/314

Youmig skupinove foto Budapest