INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

Krátkodobé predikcie vývoja slovenskej  ekonomiky

Pre potreby ŠÚ SR  a odbornú verejnosť  Infostat pripravuje, resp.  aktualizuje na štvrťročnej báze krátkodobú predikciu vývoja základných makroekonomických ukazovateľov z reálneho sektora slovenskej ekonomiky, ktorá predstavuje jednu z hlavných úloh odboru sociálno-ekonomických analýz a prognóz .  
Ďalšia (aktualizovaná) verzia predikcie vývoja slovenskej ekonomiky  bude vydaná v Infostate začiatkom augusta 2017.

AKTUÁLNA PREDIKCIA

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017
(1. aktualizovaná verzia: august 2017)

Redakcia:
Ing. Ján Haluška, PhD.
Ing. Andrej Hamara, PhD.
Ing. Branislav Pristáč

Názov a sídlo vydavateľa:
INFOSTAT  - Inštitút informatiky a štatistiky
Leškova  16
817 95  Bratislava 15

Periodicita:  vychádza štvrťročne

Kategória publikácie:  GHG

ISSN : 2454 - 0773

Počet strán: 21

predikcia obal(PDF, 2.4 MB)
Stiahnuť

 

STARŠIE VERZIE PREDIKCIÍ

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017
(verzia: máj 2017)

Stiahnuť (PDF, 2.4 MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej  ekonomikyv  1. polroku 2017, 
(verzia: február 2017)

Stiahnuť (PDF, 2.3 MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016 a v 1. štvrťroku 2017 
(2. aktualizovaná  a rozšírená  verzia:  november 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.2MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016  
(1. aktualizovaná  verzia:  august 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.2MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016
(verzia: máj 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.1MB)

 Link na databázu publikácií úseku Sociálno-ekonomických analýz a prognóz