INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Zadávanie zákazky (povinné zverejnenie v zmysle §9, ods.9 zákona o VO)

 1.7.2013  Nákup SW EViews Standard Edition V8
Download
 1.7.2013  Nákup multifunkčných sieťových zariadení
Download
 13.8.2013  Komplexné právne poradenstvo
Download
 
 
 
Download
 
Výzva
 
Download
 
 Príloha č.1
 
Download
 
 Informácia z 23.8.2013
 
 9.9.2013  Poistenie majetku - Leškova 16
Download
 15.11.2013  Licencia ESET Endpoint Security
Download

Zadávanie zákazky (povinné zverejnenie v zmysle §9, ods.9 zákona o VO)

16.1.2014
 Visual Studio Premium 2013 with MSDN
Download
5.2.2014
SERVIS vykurovacích a klimatizačných zariadení
Download
Download
Download

2012

predmet zákazky: Rekonštrukcia objektu – Leškova 16
typ zmluvy: zmluva o dielo
hodnota zákazky: 558 333,33 EUR bez DPH
trvanie zmluvy: účinná od 25.10.2012 do 25.1.2013
identifikácia úspešného uchádzača: BTK – bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o.
                                                                     Hradská 1/a, 821 07 Bratislava

poznámka:

Rokovacie konanie bez zverejnenia v zmysle § 58 ods. 1 písm. i)
dôvod:
Oprava a zosilnenie drevených trámov stropu v objekte Leškova 16
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
hodnota zákazky: 587 639,96 EUR bez DPH (celková)
trvanie zmluvy: do 18.2.2013 (predĺženie)
identifikácia úspešného uchádzača: BTK – bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o.
                                                                     Hradská 1/a, 821 07 Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods.1 písm.a)
(§99, ods.2)

Prehľad

 

 

 

2012

predmet zákazky: TONERY
typ zmluvy: kúpna zmluva
hodnota zákazky: 24 900 EUR bez DPH
trvanie zmluvy: účinná od 1.3.2013 do 28.2.2017
identifikácia úspešného uchádzača: LASER servis, spol. s r.o.
                                                                     Lipová 3, 900 81 Šenkvicepredmet zákazky: KANCELÁRSKY MATERIÁL
typ zmluvy: kúpna zmluva
hodnota zákazky: 14 900 EUR bez DPH
trvanie zmluvy: účinná od 15.2.2013 do 14.2.2017
identifikácia úspešného uchádzača: Tibor Varga TSV Papier
                                                                     Adyho 14, 984 01 Lučenec

Ďalšie články...