INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Krátkodobé predikcie vývoja slovenskej  ekonomiky

Pre potreby ŠÚ SR  a odbornú verejnosť  Infostat pripravuje, resp.  aktualizuje na štvrťročnej báze krátkodobú predikciu vývoja základných makroekonomických ukazovateľov z reálneho sektora slovenskej ekonomiky, ktorá predstavuje jednu z hlavných úloh odboru sociálno-ekonomických analýz a prognóz .  
Ďalšia (aktualizovaná) verzia predikcie vývoja slovenskej ekonomiky  bude vydaná v Infostate začiatkom mája 2019.

AKTUÁLNA PREDIKCIA

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v 1. polroku 2019
(verzia: február 2019)

Redakcia:
Ing. Ján Haluška, PhD.
Ing. Andrej Hamara, PhD.
Ing. Branislav Pristáč

Názov a sídlo vydavateľa:
INFOSTAT  - Inštitút informatiky a štatistiky
Leškova  16
817 95  Bratislava 15

Periodicita:  vychádza štvrťročne

Kategória publikácie:  GHG

ISSN : 2454 - 0773

Počet strán: 24

predikcia obal(PDF, 2.8 MB)
Stiahnuť

 

STARŠIE VERZIE PREDIKCIÍ
Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019
(2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018)
Stiahnuť (PDF, 2.8 MB)
Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018
(1. aktualizovaná verzia: august 2018)
Stiahnuť (PDF, 2.8 MB)
Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 (verzia: máj 2018) Stiahnuť (PDF, 2.8 MB)
Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v 1. polroku 2018
(verzia: február 2018)
Stiahnuť (PDF, 2.9 MB)
Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017 a v 1. štvrťroku 2018
(2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2017)
Stiahnuť (PDF, 2.4 MB)
Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017
(1. aktualizovaná verzia: august 2017)
Stiahnuť (PDF, 2.4 MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017
(verzia: máj 2017)

Stiahnuť (PDF, 2.4 MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej  ekonomikyv  1. polroku 2017, 
(verzia: február 2017)

Stiahnuť (PDF, 2.3 MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016 a v 1. štvrťroku 2017 
(2. aktualizovaná  a rozšírená  verzia:  november 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.2MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016  
(1. aktualizovaná  verzia:  august 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.2MB)

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016
(verzia: máj 2016)

Stiahnuť (PDF, 2.1MB)

 Link na databázu publikácií úseku Sociálno-ekonomických analýz a prognóz

Štatistický úrad Slovenskej republiky

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby: Ing. Ivan Procházka

adresa:

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Referát krízového riadenia, bezpečnosti IS a US
Miletičova 3
824 67 Bratislava

telefón: + 421 2 502 36 351
mobil: 0908 941 686
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Spôsoby podávania podnetov:
 ·    ústne do zápisnice u zodpovednej osoby
 ·    písomne na adresu zodpovednej osoby
 ·    elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. aj vo vzťahu k príspevkovej organizácii INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, zriadenej v zriaďovacej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky.

 

 

Objednávka školenia

Pre záujemcov o oblasť štatistickej analýzy ekonomických dát a prognózovanie ponúkame školenia na mieru. Realizácia školenia je možná v našom školiacom stredisku, príp. priamo u Vás. Rozsah a termín školenia je stanovený podľa dohovoru s klientom. Informácie Vám radi poskytneme na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na tel. čísle +421 2 59379 438, Ing. Ján Haluška, PhD.

Absolvent školenia získa základné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti pre výkon práce v odbore štatistika/analytika, resp. prognostika.

Obsah školenia na tomto linku

Predbežný záujem o  školenie môžete odoslať prostredníctvom nášho online formulára:

Objednávka


{uniform form=2/}

 

Objednávka databáz z Registra ekonomických subjektov SR (RES SR) pre nekomerčné účely

 

 {uniform form=3/}

Poznámka: Súbory sú obvykle zasielané poštou na médiu CD-ROM.

Pomocné súbory:

  • štruktúra dát (PDF, 100 kB )
  • vzorky dát vo formáte:
    DBF (kód: 852, 1250) (ZIP, 303 kB)
    SDF (kód: 852, 1250, UTF-8) (ZIP, 404 kB)
    CSV (kód: 852, 1250, UTF-8) (ZIP, 345 kB)

 Online objednávka

Elektronický newsletter Infonews  zasielame 10. deň v mesiaci v mesiacoch marec, jún, september, december,  ráno do 10:00 hod. na  
e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

{uniform form=1/}

 

Ďalšie články...