INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

 Online objednávka

Elektronický newsletter Infonews  zasielame 10. deň v mesiaci v mesiacoch marec, jún, september, december,  ráno do 10:00 hod. na  
e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

  
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
CAPTCHA