INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Zoznam publikácií, ktoré nedávno vyšli v Infostate

Tu prezentujeme nedávno zverejnené príspevky pracovníkov Infostatu, ako aj publikácie vydané Infostatom.
Ďalšie publikácie nájdete – okrem prác, ktoré sú uverejnené tu - na stránkach jednotlivých útvarov.

Link na Publikačné aktivity Výskumného demografického centra

Link na Publikačné aktivity Úseku sociálno-ekonomických analýz a prognóz

 

RNDr. Branislav Šprocha, PhD. , Ing. Boris Vaňo, RNDr. Danuša Jurčová, CSc., Mgr. Viera Pilinská, RNDr. Ján Mészáros, Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.(2016), Demografický obraz najväčších miest Slovenska,  INFOSTAT  – Inštitút informatiky a štatistiky, ISBN 978-80-89398-33-1,
verzia na stiahnutie

Branislav Šprocha, Juraj Majo (2016), Storočie populačného vývoja Slovenska I.: demografické procesy, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-89398-30-0, EAN 9788089398300, 
verzia na stiahnutie

Branislav Šprocha, Juraj Majo (2016), Storočie populačného vývoja Slovenska II.: populačné štruktúry, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-89398-31-7, EAN 9788089398317,  
verzia na stiahnutie

Mészáros,J.(2016), Požiadavky modernizácie demografickej štatistiky vo vzťahu k novým metódam graduácie pravdepodobností úmrtia, Pracovný materiál, INFOSTAT– Inštitút informatiky a štatistiky, 
verzia na stiahnutie

 

 

eviews1Základy programovacieho jazyka EViews a ich aplikácia na analýzy, prognózy a rýchle odhady vývoja makroekonomických ukazovateľov (1)

RomoviaReprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja.

PrognozaRodinPrognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030

Prognoza2060Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060