INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránkaZodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

podľa § 11 ods. 5 zákona č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s  oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby: Ing. Radoslav Roman

adresa:  Štatistický úrad Slovenskej republiky
Referát krízového riadenia, bezpečnosti IS a US
Miletičova 3
824 67 Bratislava
telefón: 02 / 502 36 403
mobil: 0918 720 514
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zastupujúca zodpovedná osoba: Ing. Ivan Procházka

adresa:     Štatistický úrad Slovenskej republiky
Referát krízového riadenia, bezpečnosti IS a US
Miletičova 3
824 67 Bratislava
telefón: 02 / 502 36 351
mobil: 0908 941 686
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Spôsoby podávania podnetov:
 ·    ústne do zápisnice u zodpovednej osoby
 ·    písomne na adresu zodpovednej osoby
 ·    elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu zodpovednej osoby

Pri podaní podnetu elektronicky odporúčame použiť obidve e-mailové adresy.

Zodpovedná osoba plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č.  307/2014 Z. z. aj vo vzťahu k príspevkovej organizácii INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, zriadenej v zriaďovacej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky.