Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

13. a 14. december 2017
Migrácia mladých na Slovensku - decembrové prednášky na univerzitnej pôde  o projekte YOUMIG

13. a 14. decembra 2017 prednášali RNDr. Branislav Šprocha, PhD. a doc. Branislav Bleha, PhD. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  študentom o migrácii mladých na Slovensku v národnom a lokálnom kontexte. Prednášky súviseli s prebiehajúcicm projektom YOUMIG v Dunajského nadnárodného programu, ktorého riešiteľmi zo Slovenska sú Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat a lokálny partner Mestská časť Bratislava - Rača.

Okrem poslania a zamerania projektu venovali prednášajúci pozornosť otázkam migrácie a zahraničnej migrácie s dôrazom na migráciu mladých osôb (od 15 do 34 rokov) a jej dopadov v Dunajskom regióne. Podrobnejšie sa zamerali najmä na migračnú situáciu na Slovensku, a to nielen na národnej, ale aj lokálnej úrovni. Predstavili nielen hlavné charakteristiky migrantov, napr. z pohľadu veku, pohlavia, rodinného stavu, vzdelania, ale aj hlavné migračné smery, cieľové oblasti na Slovensku, ako aj vplyvy migrácie na populačný vývoj, a to v dlhšom časovom kontexte. Okrem toho poukázali na niektoré dôležité faktory zahraničnej migrácie (napr. zvyšujúci sa počet študujúcich osôb zo Slovenska v zahraničí). Na záver prezentovali migračnú situáciu na príklade mestskej časti Bratislava - Rača, pričom poukázali o.i. na značný význam migrácie mladých pre jej budúci populačný vývoj.

Zúčastnení študenti prejavili nečakane výsoký záujem o prezentovanú problematiku. Otázky v diskusii boli smerované predovšetkým na hlavné príčiny emigrácie mladých ľudí zo Slovenska do zahraničia, problematiku štúdia v zahraničí, ako aj na regionálne rozdiely v migračnej situácii. Prezentácie spolu s diskusiou prispeli k ďalšiemu rozšíreniu povedomia o projekte a najmä problematike migrácie mladých, a to predovšetkým v skupine osôb, ktorá je cieľovou v rámci projektu. Ako ukázala diskusná časť, stratégia odchodu do zahraničia po skončení štúdia predstavuje u študentov pomerne často reflektovanú otázku, a preto je potrebné jej venovať zvýšenú pozornosť, keďže súčasné poznatky o tomto fenoméne sa ukazujú byť ako nedostačujúce.

 

nazov prednasajuci prednaska slide studenti