Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

22.- 23.november 2017
Míting v Regensburgu (Nemecko)

Na pilotné plány projektu sa sústredila pozornosť na treťom partnerskom mítingu, ktorý sa uskutočnil pred dvoma týždňami v bavorskom Regensburgu. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig/news.

Partneri YOUMIG sa stretli v dňoch 22. - 23. novembra na svojom treťom partnerskom stretnutí v nemeckom Regensburgu v symbolickom prostredí Leibnizovho inštitútu pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy (IOS). Projekt YOUMIG prechádza fázou zjednocovania jednotlivých typov výskumov a vytvára teoretický rámec migrácie mládeže pod taktovkou partnerskej Viedenskej univerzity. V Regensburgu bol predložený a diskutovaný návrh tohto rámca. Všetci siedmi partneri dokončili tzv. LSQA - analýzy lokálneho status quo, ktorých kvalitatívny a kvantitatívny výskum veľmi konkrétne a aktuálne opisuje lokálne javy migrácie mládeže. Výsledky analýzy budú publikované začiatkom budúceho roka.

Partneri z Mariborskej agentúry pre rozvoj a Inštitútu pre hospodársky výskum zo Slovinska rozpracujú pilotné projekty, ktoré budú vychádzať zo zistení analýz lokálneho stavu a následnej spolupráce medzi jednotlivými partnermi projektu. Na stretnutí o.i. hľadali aj odpovede na otázku: „Aké opatrenia v súvislosti s migráciou mládeže je potrebné prijať v lokálnej mestskej samospráve, ak by sa implementovali o rok?“

Okrem toho pokračuje výskum v oblasti vývoja špecifických dátových súborov – tzv. indikátorov, ktorých úlohou je zlepšiť každodennú prácu samospráv pri spracúvaní údajov o migrácii mladých. Zjednotenie spoločných postupov a harmonizácia dátových súborov s prihliadnutím ku špecifikám (lokálnych politík) jednotlivých partnerských samospráv je jednou z najdôležitejších úloh projektu.  

Pracovné nasadenie a množstvo podnetov, ktoré so sebou partneri priniesli, bolo pretavené do úzkej spolupráce, ktorej výsledkom bolo úspešné a zmysluplné stretnutie v Regensburgu.

YOUMIG Regensburg group photo