Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Druhý lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača.

Krátku reportáž z akcie nádete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Y3YxQmx0qxk

Ďalší, v poradí druhý lokálny míting  partnera projektu YOUMIG - Bratislava - Rača sa konal
28.marca 2018 v priestoroch miestneho úradu v Rači. Cieľom akcie bola prezentácia doterajších výsledkov prebiehajúcich aktivít projektu s následnou diskusiou a najmä spätná väzba k pilotnej aktivite - vytvoreniu jednotného kontaktného miesta pre cudzincov žijúcich v Rači. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní odborníci z Ústavu etnológie SAV, Ústavu ekonomického výskumu SAV, Katedry humánnej geografie a demografie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,  zástupcovia Infostatu, Štatistického úradu Slovenskej republiky,  Medzinárodnej organizácie pre migráciu,miestnych základných škôl a miestnych úradov.
Míting začal prezentáciou výsledkov lokálnej analýzy, ktorú vypracovali tematickí experti MČ Bratislava - Rača v spolupráci s Inštitútom informatiky a štatistiky koncom roka 2017. Branislav Šprocha, národný projektový manažér projektu YOUMIG,  zhrnul výsledky miestnej demografickej analýzy s dôrazom na migračné trendy týkajúce sa MČ Rača. Analýza ukázala na dynamické zmeny v intenzite a charaktere reprodukčného správania populácie MČ Rača a veľký význam migračných pohybov a najmä migrácie mladých osôb nielen pre súčasný, ale aj budúci populačný vývoj.
Lucia Kováčová, miestny tematický expert projektu YOUMIG,  predstavila kvalitatívne údaje, najmä motiváciu migrantov prichádzať alebo opustiť Raču, ich vnímanie miestnych politík a pohľad zainteresovaných politických strán na tému migračných a integračných politík. Podľa jej slov, motivácia prisťahovalectva, emigrácie a návratu jasne presahuje hospodársky rozmer. Šesť hlavných miestnych výziev, ktorými sú bývanie, trh práce, verejné služby, vzdelávanie, komunitné aktivity a pomoc zahraničným prisťahovalcom súvisiacich s migráciou mládeže identifikoval Ján Buček, miestny tematický expert projektu YOUMIG. S prihliadnutím na kapacity, potreby a zodpovednosti miestnej samosprávy boli navrhnuté najvhodnejšie oblasti pre okamžité miestne opatrenia:

  • poskytovanie podpory pri štúdiu slovenského jazyka
  • zlepšenie komunikácie a priamej pomoci pre nových zahraničných migrantov.

Pani Zuzana Hirschnerová, riaditeľka miestnej základnej školy a pán Tomáš Tahy z Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku (IOM) sa zaujímali najmä o konkrétnu podobu realizácie pilotných akcií YOUMIG a podiel miestnych orgánov na týchto aktivitách. Pani Hirschnerová ponúkla spoluprácu pri organizovaní kurzov slovenského jazyka. Pán Tahy informoval o kurzoch slovenského jazyka, ktoré bezplatne poskytuje Migračné informačné centrum IOM.
Myšlienku zriadenia jednotného kontaktného miesta (One Stop Shop) v MČ Bratislava - Rača prezentoval Slavomír Ondoš, miestny tematický expert projektu YOUMIG  z Univerzity Komenského v Bratislave. OSS by sa malo stať prvým kontaktným centrom v Rači, kde sa môžu  cudzinci obrátiť so žiadosťou o pomoc. Zároveň by malo slúžiť aj ako kľúčový partner miestnych firiem, pokiaľ ide o komunikáciu s cudzincami. Účastníci seminára vyjadrili súhlas a plnú podporu projektovým aktivitám, ktoré  plánuje realizovať  mestská časť Bratislava - Rača. Konkrétne kroky sa začnú už v nasledujúcich mesiacoch počas implementácie pilotných akcií a zriadenia OSS.

Foto:

Raca01Lucia Kováčová, M.A.– Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť
Raca02Doc., RNDr. Ján Buček, PhD.  - katedra Humánnej
geografie a demogeografie UK Bratislava

Raca03

Mgr. Slavomír Ondoš, PhD. – katedra Humánnej
geografie a demogeografie UK Bratislava

Raca01

RNDr. Branislav Šprocha, PhD.  - Infostat,
Inštitút informatiky a štatistiky