Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

4. stretnutie partnerov YOUMIG vo Viedni v máji 2018.

Od 8. do 10. mája 2018 sa vo Viedni konalo v poradí už štvrté stretnutie partnerov projektu YOUMIG venované zlepšovaniu štatistických meraní migrácie mladých, testovacím politikám a poradenstvu a  osvedčeným postupom. fotka letakyOkrem úvodnej konferencie sa diskutovalo o aktivitách plánovaných na najbližších 14 mesiacov. Prvý deň hostila Viedenská univerzita kolegov, ktorí v rámci otvorenej konferencie predstavili európske projekty s podobnou problematikou. Ide o projekty ako DRIM či  YMOBILITY a RARE. Ukázalo sa, že imigrácia či emigrácia mladých má pre regióny a mestá v Európe veľký význam pokiaľ ide o ich budúci vývoj.

Nasledujúci deň sa diskutovalo o otázkach spojených s problematikou indikátorov migrácie mladých, ich konštrukcie a testovania ako aj implementácie one-stop-shop projektov. Mesto Viedeň má  niekoľkoročné skúsenosti s programami zameranými na migrantov. Jeden z nich - Start Wien  podrobnejšie predstavila Ursula Eltayeb.  Vzhľadom k tomu, že súčasťou partnerstva YOUMIG sú štyri štatistické úrady, myšlienka zlepšenia merania migrácie a využívania štatistických údajov na učenie sa o vplyvoch migrácie mladých je dôležitou súčasťou projektu. Partnerstvo načrtlo realistické ciele v oblasti rozvoja indikátorov, pilotných akcií a služieb "one-stop-shopov" (klientských centier pre cudzincov na miestnej úrovni). Projekt si kladie za cieľ, navrhnúť v tomto smere pre obce odporúčania a stratégie. Na záver sa partneri venovali zhrnutiu poznatkov a plánovaniu termínov  nadchádzajúcej časti projektu – 4. perióde.

INFOSTAT v úzkej spolupráci so svojím lokálnym partnerom MČ Bratislava-Rača aktívne participuje na jednotlivých pracovných blokoch projektu. Štvrté pracovné stretnutie  projektu YOUMIG prispelo predovšetkým k programovaniu úloh  4. projektovej periódy, pre INFOSTAT najmä v spojitosti s prípravou návrhu Data Toolkitu pre jednotlivé municipality zahrnuté v projekte YOUMIG.  V spojitosti s ich riešením je potrebná  spolupráca s ďalšími municipalitami,  vedeckými inštitúciami a štatistickými úradmi najmä z pohľadu dostupnosti, kvality, porovnateľnosti, presnosti a ďalších metaúdajov, týkajúcich sa výstupu Data Toolkit.

Fotka vieden