Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

YOUMIG – výsledky stretnutia partnerov v Maribore

Partneri YOUMIG sa v novembri po piatykrát stretli v Maribore, aby prehodnotili pokrok a vypracovali plány pre vstup do posledného úseku riešenia projektu- posledných siedmich mesiacov.. Partneri poskytli rozsiahlu spätnú väzbu o každej fáze vývoja projektu prostredníctvom prezentácií. 20181128 01Prvý deň bol prezentovaný pokrok, ktorým riešenie projektu prešlo od posledného pracovného stretnutia vo Viedni. Ďalej sa diskutovala otázka vylepšených a nových indikátorov súvisiacich s migráciou mladých v kontexte nastavených činností (ako napr. zber údajov, realizácia small-scale survey a pod.). Úsilie štatistických partnerov v uplynulom roku sa prejavilo v projekcii dátových tabuliek, ktoré vyplynuli z koordinácie a výmeny údajov v ôsmich krajinách YOUMIG (Rakúsko, Bulharsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko). Tieto aktivity prispejú k prezentácii zložitých procesov migrácie v krajinách dunajského  regiónu.
V ďalšej časti programu bola pozornosť venovaná otázkam prepojenia jednotlivých WP v podobe local survey. V poobedňajších blokoch sa riešilo pokračovanie aktivít OSS, pilot policy a pre INFOSTAT predovšetkým dôležitého metodického a obsahového nastavenia Data-Toolkitu. 20181128 02Boli načrtnuté kroky pre konečný vývoj tohto používateľského informačného nástroja YOUMIG, ktorý je navrhnutý tak, aby všetkým poskytol veľké množstvo informácií o demografických údajoch a údajoch súvisiacich s migráciou, ktoré sú k dispozícii pre bežného budúceho užívateľa.
Druhý deň mítingu sa pozornosť sústredila najmä na problematiku šírenia  výsledkov projektu prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a stratégií so snahou zintenzívniť komunikačné aktivity v poslednej perióde projektu. Odzneli prezentácie  o funkčnosti a praktickej využiteľnosti Data-Toolkit a nastavenie MLG schém konštruovaných v rámci Ambition Setting Workshopu. Na záver boli zhrnuté hlavné poznatky získané zo stretnutia a plánovanie ďalších termínov spojených s 5. projektovou periódou. Partneri získali užitočné tipy na efektívnu propagáciu výsledkov projektu a usmernenia pre spoločné riadenie. Maribor ponúkol partnerom YOUMIG prívetivú atmosféru a mohli tak odísť s jasnou predstavou o jeho priebehu pred vstupom do záverečnej fázy realizácie. Správu a informácie o mítingu si môžete prečítať aj na: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3205