Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

PROJEKT YOUMIG BOL ÚSPEŠNE UKONČENÝ

V júni tohto roku bol ukončený medzinárodný projekt YOUMIG zameraný na problematiku migrácie mladých osôb v Dunajskom regióne a s tým súvisiace zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a posilnenia spolupráce pri hľadaní riešení jej dopadov. Celkovo projekt priniesol viaceré komplexné výstupy analyzujúce riešenú problematiku z rôznych uhľov pohľadu (hlavné výstupy z projektu nájdete tu). Jednak išlo o riešenie teoretických a metodologických otázok spojených s migráciou mladých, snahy o vytvorenie komplexnej databázy nových a vylepšených indikátorov umožňujúcich empirické podchytenie tejto problematiky, ako aj vytvorenie prehľadu dobrých riešení odskúšaných v praxi. V poslednej fáze sa na základe výsledkov projektovej činnosti na miestnej a národnej úrovni koncipovali lokálne stratégie a politické odporúčania, ktoré by mali prispieť k uľahčeniu spolupráce medzi rôznymi úrovňami riadenia a implementácie mechanizmov širšej výmeny poznatkov. Ich integrálnou súčasťou sa stal produkt Data Toolkit, ktorý predstavuje jednoduchú a intuitívnu softvérovú platformu obsahujúcu všetky dôležité výstupy z projektu. Okrem toho jeho hlavným cieľom je podpora miestnych samospráv pri vytváraní lokálnych databáz na základe ukazovateľov vytvorených projektom a tým sledovania a riadenia lokálnych procesov (najmä v spojitosti s problematikou migrácie) vo vlastnej réžii.

 PROJEKT YOUMIG BOL USPESNE UKONCENY