Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

ZÁVEREČNÉ PROJEKTOVÉ STRETNUTIE V BURGASE

Záverečné, šieste stretnutie partnerov projektu YOUMIG zameranom na problematiku migrácie mladých osôb vo veku 15-34 rokov v Dunajskom regióne sa konalo v Burgase v priebehu dvoch pracovných dní. Prvý deň bol priestor venovaný zhodnoteniu výsledkov riešenia projektu a diskusii s editormi hlavných publikačných výstupov zhŕňajúcich výsledky projektu. Nemenej dôležité boli prezentácie spojené s otázkou udržateľnosti a širšej diseminácie výsledkov, ako aj ďalší rozvoj a využívanie štatistických výstupov z projektu. Paralelne sa riešili otázky spojené s možnosťami viacúrovňového riadenia a kooperácie na národnej a medzinárodnej úrovni.
Druhý deň pracovného stretnutia bol venovaný otázkam ďalšej možnej spolupráce, diseminácie výsledkov, ako aj možnostiam budúcich grantových schém, o ktoré by sa konzorcium mohlo po roku 2020 uchádzať.

 ZAVERECNE PROJEKTOVE STRETNUTIE V BURGASE