VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

A d r e s a

Výskumné demografické centrum
INFOSTAT Bratislava
Leškova 16
817 95 Bratislava 15 

K o n t a k t

tel.: 02/ 59379 271

e-mail: vdcinfostat.sk

 

Stredná dlžka života pri narodení za rok 2017 za Slovensko:

muži 73,75

ženy 80,34