VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Mgr. PILINSKÁ Viera                  výskumná pracovníčka
                                                             tel.: (*421 2) 59379 271
e-mail: pilinskainfostat.sk
  zameranie: veková štruktúra
Vzdelanie
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor environmentalistika
 
Odborná prax
1996 – 2002 odborný radca na sekcii sociálnej štatistiky a demografie Štatistického úradu SR
Od roku 2003 výskumná pracovnícka Výskumného demografického centra
 
Pracovné zameranie
- analýzy sobášnosti
- analýzy rozvodovosti
- problematika rodiny a domácností