VDC

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Pomocou ponuky v casti "Demografické údaje" môžete zobrazit nasledovné informácie:

 • Tabulky základných demografických údajov za SR
 • Rozšírené tabuľky základných demografických údajov za SR
 • Grafy zobrazujúce demografický vývoj v SR
 • Grafy zobrazujúce demografický vývoj v EÚ
 • Tabulky prognóz obyvatelstva SR z roku 2003 (2005-2050)
 • Tabulky prognóz obyvatelstva oblastí SR z roku 2003 (2005-2025)
 • Tabulky prognóz obyvatelstva krajov SR z roku 2003 (2005-2025)
 • Tabulky prognóz obyvatelstva okresov SR z roku 2003 (2005-2025)
 • Tabulky prognóz obyvatelstva krajov SR z roku 2008 (2008-2025)
 • Tabulky prognóz obyvatelstva okresov SR z roku 2008 (2008-2025)
 • Tabulky prognóz obyvatelstva krajov SR z roku 2013 (2013-2035)
 • Tabulky prognóz obyvatelstva okresov SR z roku 2013 (2013-2035)
 • Tabulky prognózy obyvatelstva SR z roku 2012 (2012-2060) - nízky, stredný a vysoký variant
 • Úmrtnostné tabulky SR prierezové a generačné
 • Stredná dlžka života pri narodení - kraje SR, Bratislava mesto, Košice mesto
 • Stredné dlžky života pri narodení - okresy SR
 • Stredné dlžky života v zdraví na základe EHIS2009
 • UT podľa rodinného stavu SR
 • UT podľa vzdelania SR
 • Vytriedené príciny smrti podla oblasti SR a podla krajov SR