VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
RNDr. ŠPROCHA Branislav,PhD          Vedúci
                                                                                                                                    tel.: (*421 2) 59379 271
e-mail: sprochainfostat.sk
  zameranie: rodinné správanie, migrácia, plodnosť populačné prognózy
Viac...
 
Mgr. PILINSKÁ Viera                  výskumná pracovníčka
                                                             tel.: (*421 2) 59379 271
e-mail: pilinskainfostat.sk
  zameranie: veková štruktúra
Viac...
 
Ing. VAŇO Boris                                                       výskumný pracovník
  tel.: (*421 2) 59379 271
e-mail: vanoinfostat.sk
  zameranie: prognózy, populačná politika
Viac...