VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Demografický vývoj v grafoch za SR


Tabuľková prvosobášnosť / Table total first marriage rate

Zobraz graf
 

Priemerný vek pri sobáši / Mean age at marriage

Zobraz graf
 

Úhrnná sobášnosť / Total marriage rate

Zobraz graf
 

Tabuľkový priemerný vek pri prvom sobáši / Table mean age at first marriage

Zobraz graf
 

Sobáše, základne údaje / Marriages basic data

Zobraz graf
 

Priemerný vek pri rozvode, dĺžka trvania manželstva / Mean age at divorce duration of marriage

Zobraz graf
 

Rozvodovosť, základne údaje / Divorces basic data

Zobraz graf
 

Podiel rozvedených, ženy / Proportion of divorces Females

Zobraz graf
 

Podiel rozvedených, muži / Proportion of divorces Males

Zobraz graf
 

Rozvodovosť žien / Divorce rates females

Zobraz graf
 

Rozvodovosť mužov / Divorce rates males

Zobraz graf
 

Miery plodnosti / Age-specific fertility rates

Zobraz graf
 

Plodnosť, základne údaje / Fertility basic data

Zobraz graf
 

Narodení mimo manželstva, predmanželské koncepcie / Birth out of wedlock premarital conception

Zobraz graf
 

Priemerný vek pri narodení dieťaťa a prvého dieťaťa / Mean age at birth and first birth

Zobraz graf
 

Potraty základné údaje / Abortion basic data

Zobraz graf
 

Ukončené tehotenstvá, základné údaje / Terminated pregnancies basic data

Zobraz graf
 

Dojčenská úmrtnosť / Infant mortality rate

Zobraz graf
 

Stredná dĺžka života vo veku 65 rokov / Life expectancy at age 65

Zobraz graf
 

Stredná dĺžka života pri narodení / Life expectancy at birth

Zobraz graf