VDC

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Demografický vývoj v grafoch za SR

Vysvetenie ku grafom najdete v publikácii:

Sprocha, B. - Vaňo, B.: Populačný vývoj v Slovenkej republike 2014. INFOSTAT Bratislava, 2015. 
ISBN 978-80-89398-27-0

Publikáciu najdete v sekcii "Publikácie VDC" Sobášnosť1

Sobášaschopní muži / Males at risk of marriage

Zobraz graf
 

Sobášnosť2

Podiel sobášaschopných mužov a žien podľa veku / Proportion of males and females at risk of marriage by age

Zobraz graf
 

Sobášnosť3

Tabuľková sobášnosť slobodných mužov a žien / Table first marriage rate, males and females

Zobraz graf
 

Sobášnosť4

Pravdepodobnosť sobáša slobodného muža a ženy, vybrané roky / Age-specific probabilities of first marriage, males, females, selected years

Zobraz graf
 

Sobášnosť5

Podmienené pravdepodobnosti prvého sobáša, muži a ženy, vybrané vekové intervaly / Conditional probabilities of first marriage, male and fe,aless, selected age intervals

Zobraz graf
 

Rozvodovosť1

Vývoj rozvodovosti / Divorce development

Zobraz graf
 

Rozvodovosť2

Žiadosti o rozvod v SR / Divorce petitions in Slovakia

Zobraz graf
 

Rozvodovosť3

Dĺžka trvania manželstva v čase rozvodu / Marriage duration at divorce

Zobraz graf
 

Rozvodovosť4

Rozvody podľa veku, muži, ženy / Age specific divorce rates, males, females

Zobraz graf
 

Plodnosť1

Úhrnná plodnosť a počty živonarodených podľa veku a rodinného stavu matky / Total fertility rate and number of life births by age and marital status of the mother

Zobraz graf
 

Plodnosť2

Zmena úrovne plodnosti podľa veku / Change in age-specific fertility rates

Zobraz graf
 

Plodnosť3

Plodnosť žien podľa veku / Age-specific fertility rates

Zobraz graf
 

Plodnosť4

Príspevky vekových skupín k úhrnnej plodnosti / Age-contributions to the total fertility rates

Zobraz graf
 

Plodnosť5

Generačné miery plodnosti, vybrané kohorty / Cohort age-specific rates, selected cohorts

Zobraz graf
 

Plodnosť6

Generačné miery plodnosti prvého poradia, vybrané kohorty / Cohort age-specific fertility rates, first births, selected cohorts

Zobraz graf
 

Plodnosť7

Narodení mimo manželstva podľa veku matky / Non-marital births by age of the mother at birth

Zobraz graf
 

Plodnosť8

Narodení mimo manželstva podľa dosiahnutého vzdelania matky pri pôrode / Non-marital births by the mother´s educational attainment at birth

Zobraz graf
 

Potratovosť1

Vývoj samovoľnej a umelej potratovosti / Spontaneous and induced abortion rate

Zobraz graf
 

Potratovosť2

Vývoj umelých potratov zo zdravotných dôvodov / Induced abortions due to health reasons

Zobraz graf
 

Potratovosť3

Potratovosť podľa veku vo vybraných rokoch / Age-specific abortion rates in selected years

Zobraz graf
 

Potratovosť4

UPT podľa rodinného stavu ženy / Induced abortions by marital status of woman

Zobraz graf
 

Potratovosť5

UPT podľa rodinného stavu, počtu živonarodených detí a veku žien v roku 2014 / Induced abortions by marital status, number of live births and age of woman in year 2014

Zobraz graf
 

Potratovosť6

UPT podľa vzdelania ženy / Induced abortions by education of woman

Zobraz graf
 

Potratovosť7

Ukončené tehotenstvá / Terminated pregnancies

Zobraz graf
 

Potratovosť8

Tehotenstvá ukončené UPT podľa vzdelania ženy / Pregnancies terminated by induced abortion by education of woman

Zobraz graf
 

Potratovosť9

Ukončené tehotenstvá podľa veku ženy v roku 2014 / Terminated pregnancies by age of woman in 2014

Zobraz graf
 

Úmrtnosť1

Relatívny vývoj strednej dĺžky života pri narodení / Relativ progress of the life expectancy at birth

Zobraz graf
 

Úmrtnosť2

Relatívny vývoj strednej dĺžky života vo veku 65 rokov / Relativ progress of the life expectancy at age 65

Zobraz graf
 

Úmrtnosť3

Stredná dĺžka života vo veku 25 rokov podľa vzdelania / Life expectancy at age 25 by education

Zobraz graf
 

Úmrtnosť4

Stredná dĺžka života vo veku 30 rokov podľa rodinného stavu / Life expectancy at age 30 by marital status

Zobraz graf
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2