VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Demografický vývoj v grafoch za EÚ

Vysvetenie ku grafom najdete v publikácii:

Sprocha, B. - Vaňo, B.: Populačný vývoj v Slovenkej republike 2014. INFOSTAT Bratislava, 2015. 
ISBN 978-80-89398-27-0

Publikáciu najdete v sekcii "Publikácie VDC" 

 Sobášnosť v EÚ 1

Úhrnná sobášnosť slobodných mužov a priemerný vek pri 1. sobáši / Total first marriage rate and mean age at first marriage, males

Zobraz graf
 

Sobášnosť v EÚ 2

Úhrnná sobášnosť slobodných žien a priemerný vek pri 1. sobáši / Total first marriage rate and mean age at first marriage, females

Zobraz graf
 

Sobášnosť v EÚ 3

Podiel slobodných mužov a žien vo veku 50 rokov / Proportion never married males and females at age 50

Zobraz graf
 

Sobášnosť v EÚ 4

Priemerný počet rokov, ktoré prežila osoba do konca reprodukčného veku ako slobodná / Singulate mean age at marriage, males and females

Zobraz graf
 

Rozvodovosť v EÚ 1

Rozvodovosť v krajinách EÚ-28 / Divorce in EU-28

Zobraz graf
 

Plodnosť v EÚ 1

Narodení mimo manželstva v EÚ, 2000 a 2013 / Non-marital births in EU, 2000 and 2013

Zobraz graf
 

Potratovosť v EÚ 1

Úhrnná umelá potratovosť vo vybraných krajinách EÚ / Total induced abortion rate in selected countries of EU

Zobraz graf
 

Úmrtnosť v EÚ 1

Stredná dĺžka života pri narodení v EÚ / Life expectancy at birth in the EU

Zobraz graf
 

Úmrtnosť v EÚ 2

Stredná dĺžka života vo veku 65 rokov v EÚ / Life expectancy at age 65 in the EU

Zobraz graf
 

Úmrtnosť v EÚ 3

Dojčenská úmrtnosť v EÚ / Infant mortality rate in EU

Zobraz graf
 

Úmrtnosť v EÚ 4

Štandardizovaná miera úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v EÚ na 100 000 osôb / Standardised mortality rate of diseases of circulatory system in the EU per 100 000 persons

Zobraz graf
 

Úmrtnosť v EÚ 5

Štandardizovaná miera úmrtnosti na nádorové ochorenia v EÚ na 100 000 osôb / Standardised mortality rate of neoplasms in the EU per 100 000 persons

Zobraz graf
 

Obyvatelia v EÚ 1

Celkový prírastok v krajinách EÚ, 2013 / Total population growth in the EU countries, 2013

Zobraz graf
 

Obyvatelia v EÚ 2

Prirodzený prírastok a migračné saldo v krajinách EÚ, 2013 / Natural increase and net migration in the EU countries, 2013

Zobraz graf
 

Obyvatelia v EÚ 3

Počet obyvateľov v krajinách EÚ, 2013 (v tis.) / Population in the EU countries, 2013 (in thous.)

Zobraz graf
 

Vek v EÚ 1

Podiel osôb vo veku 65+ a 80+ v krajinách EÚ, 1.1.2014 / Proportion of population aged 65+ and 85+ in the EU, 1.1.2014

Zobraz graf
 

Vek v EÚ 2

Podiel osôb v poproduktívnom veku a ich prírastok v období 1990–2013 v krajinách EÚ / Proportion of post-productive age and its increase in 1990–2013 in the EU

Zobraz graf
 

Vek v EÚ 3

Index starnutia v krajinách EÚ, 1.1.2014 / Ageing index in the EU, 1.1.2014

Zobraz graf