Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránkaVýskumné demografické centrum

Výskumné demografické centrum

Výskumné demografické centrum (VDC) pôsobí v rámci Inštitútu informatiky a štatistiky v Bratislave od 1.1.2000.  Bolo zriadené ako špecializované výskumné demografické pracovisko nadrezortného charakteru s celoštátnou pôsobnosťou.
Činnosť VDC je zameraná na nasledovné oblasti.

 • Analyticko-prognostická činnosť
  Hodnotenie populačného vývoja a jeho jednotlivých zložiek.
  Spracovanie populačných odhadov a prognóz.
  Vypracovanie analytických a prognostických podkladov pre rozhodovanie vrcholových riadiacich orgánov v oblasti hospodárskej, sociálnej a bytovej politiky, zamestnanosti, zdravotníctva a školstva.
 • Metodika a metodológia
  Príprava metód, modelov a nástrojov pre demografické analýzy, odhady a prognózy.
  Aktualizácia a prevádzka demografického informačného systému.
  Rozvoj demografickej metodiky a metodológie.
 • Koordinácia demografického výskumu na Slovensku

Riešiteľský tím

RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D. – vedúci úseku
Špecializácia - problematika rodinného správania, populačného vývoja Slovenska a jeho dopadov na spoločnosť

Ing. Boris Vaňo
Špecializácia - analýza a hodnotenie populačného vývoja, demografické projekcie, populačná politika

RNDr. Ján Mészáros
Špecializácia - problematika úmrtnosti a zdravotného stavu obyvateľstva

Mgr. Viera Pilinská
Špecializácia - problematika  vekovej a pohlavnej štruktúry s prihliadnutím na proces demografického starnutia