INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

YOUMIG – NOVINKY

Raca01YOUMIG – druhý lokálny míting v mestskej časti Bratislava-Rača
28-03-2018

Ďalší, v poradí druhý lokálny míting  partnera projektu YOUMIG - Bratislava - Rača sa konal
28.marca 2018 v priestoroch miestneho úradu v Rači. Cieľom akcie bola prezentácia doterajších výsledkov prebiehajúcich aktivít projektu s následnou diskusiou a najmä spätná väzba k pilotnej aktivite - vytvoreniu jednotného kontaktného miesta pre cudzincov žijúcich v Rači. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní odborníci z Ústavu etnológie SAV, Ústavu ekonomického výskumu SAV, Katedry humánnej geografie a demografie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,  zástupcovia Infostatu, Štatistického úradu Slovenskej republiky,  Medzinárodnej organizácie pre migráciu,miestnych základných škôl a miestnych úradov. Čítaj ďalej ...

Wien conferenceYOUMIG – medzinárodná konferencia Migrácia mladých v Dunajskom regióne vo Viedni
26-03-2018

Pod názvom Migrácia mladých v Dunajskom regióne sa vo Viedni dňa 8.5. 2018 uskutoční medzinárodná konferencia projektu YOUMIG. Konferenciu organizuje partner projektu Univerzita Viedeň. Súčasťou konferencie s podtextom Zlepšovanie štatistických meraní, riadenia a inštitucionálnych kapacít prostredníctvom nadnárodnej spolupráce bude aj hlavná prednáška na tému Maximalizácia príležitostí pre mladých migrantov v Európskej únii lotyšskej expertky na migráciu Aiji Lulle (Univerzita Sussex, UK) a okrúhly stôl o možnostiach zapojenia paralelných politických iniciatív v oblasti migrácie mladých. Na konferenciu sa môžete registrovať do 30. apríla 2018. Registračný link a program konferencie nájdete na tomto linku: http://raumforschung.univie.ac.at/forschung/projekte-laufend/youmig/vienna-conference/

945 foto 1 RACAYOUMIG – študijné návštevy lokálneho partnera projektu v Brne
16-02-2018

Traja členovia projektového tímu z Rače navštívili v januári mesto Brno. V rámci tejto partnerskej návštevy navštívili Brno Expat Centre, ktorého poslaním je poskytovanie  bezplatných konzultácií  a pomoc kvalifikovaným zahraničným odborníkom a ich rodinám, ktorí žijú a pracujú v Brne... Viac na https://www.raca.sk/projekt-youmig/

SLUŽBY

adult-learning-200x135Školenia

Odborné školenie "Základy štatistickej analýzy a prognózovania" pre záujemcov o analýzu ekonomických dát a prognózovanie. Absolvent získa teoretické znalosti a praktické skúsenosti  v odbore štatistika/analytika a  prognostika. Prihlášky zasielajte na adresu skolenia@infostat.sk alebo využite náš elektronický formulár.

Objednať školenie

ELIS-CD-200x135Elektronické informačné služby

Elektronická informačná služba (ELIS) je službou,  prostredníctvom ktorej Infostat poskytuje výbery štatistických dát z registra ekonomických subjektov, zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov a ďalších databáz. Výber údajov z databáz si môžete objednať na elektronickej adrese elis@infostat.sk alebo môžete využiť náš objednávkový formulár.

Objednať výber dát

inforeg-mapa-200x135Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR (INFOREG)

Sociálno-ekonomické javy a aktivity jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja usporiadané v logickej štruktúre do dátového skladu a kategorizované podľa obsahu. Výstupné zostavy podľa indikátorov ako Základné charakteristiky regiónu SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR, stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí a ďalšie informácie nájdete na stránkach informačného systému www.inforeg.sk

vekova-pyramida-200x135Demografické údaje

Vedeli ste, že : Stredná dĺžka života mužov v SR pri narodení za rok 2014 je 73,19 roka a stredná dĺžka života žien v SR pri narodení za rok 2014 je 80,00 roka?
Dátový servis Výskumného demografického centra pôsobiaceho pri Infostate poskytuje špecializované demografické informácie nadväzujúce na spracovania Štatistického úradu SR. Ide o prehľad základných demografických údajov a ukazovateľov v historickom kontexte od roku 1950, podrobné ročné údaje o pohybe obyvateľov počnúc rokom 1996, tabuľky života a demografické prognózy na národnej aj regionálnej úrovni. Údaje sú zverejnené na na doméne www.infostat.sk/vdc.