Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránkaCentrum sociálnych výskumov

Centrum sociálnych výskumov

Centrum sociálnych výskumov pri Infostate je výskumným tímom, ktorý sa meritórne zaoberá výskumami verejnej mienky vo vzťahu k sociálnym, ekonomickým a iným podmienkam života spoločnosti. Cieľovým úsilím Centra sociálnych výskumov je uspokojovanie rozmanitých a stále rastúcich poznávacích potrieb klientov, tak aby aj na základe mapovania verejnej mienky mohli meniť, alebo inovovať svoje spoločenské, či podnikateľské smerovanie.

Centrum sociálnych výskumov ponúka klientom komplexnú ponuku služieb v oblasti prieskumov verejnej mienky.

koncept
prieskumu

  terénny zber
údajov

 

spracovanie a
vyhodnotenie
údajov

 

finálna interpretácia
výsledkov

Illustrationlq

arrow

mapa-sr

arrow

data-proc

arrow

spracovanie vysledkov

Centrum sociálnych výskumov využíva celú škálu výskumných metód a techník

  • kvantitatívny výskum realizovaný na relatívne veľkých vzorkách respondentov
  • kvalitatívny výskum, ktorý skúma entitu na menších, ale presne definovaných cieľových skupinách
  • tzv. business-to business výskumy v prostredí firiem
  • internetový výskum názorov a postojov

Centrum sociálnych výskumov tvorí vzdelaný odborný tím, profilujúci sa na sociologických a psychologických vedných disciplínach a na kvalifikovanej orientácii v štatistických metódach a postupoch. Disponuje dlhodobo vytváranou a školenou anketárskou sieťou, lokalizovanou po jednotlivých regiónoch Slovenska

 

Projekty

V ostatných rokoch realizovalo Centrum sociálnych výskumov  dlhodobo na mesačnej báze mapovanie vývoja finančnej situácie slovenských rodín cez medzinárodný projekt Spotrebiteľský barometer. Hlavným objednávateľom výsledkov prostredníctvom ŠÚ SR bolo Generálne riaditeľstvo pre ekonomické a finančné záležitosti Európskej komisie.

Centrum sociálnych výskumov stojí aj za realizáciou projektu Aktívny cestovný ruch orientovaného na zahraničných turistov, ktorého hlavným objednávateľom prostredníctvom Šú SR bolo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

  • Výsledky výberového štatistického zisťovania zverejňuje na svojej web stránke Ministerstvo výstavby, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja SR v časti Aktívny zahraničný cestovný ruch.

V roku 2010 Centrum sociálnych výskumov realizovalo Výskumy obetí kriminality v podmienkach Slovenskej republiky pre akademickú sféru.

  • Výsledky výskumu boli uverejnené v Zborníku príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25.novembra 2010 v Bratislave.