Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránkaSociálno-ekonomické analýzy a prognózy

Sociálno-ekonomické analýzy a prognózy

Činnosť úseku je primárne zameraná na riešenie úloh pre Štatistický úrad SR resp. ďalšie inštitúcie verejnej správy v  nasledovných oblastiach:

Makroekonomické analýzy a prognózy

 • Krátkodobé prognózovanie makroekonomického vývoja ekonomiky SR:   Prognóza vývoja ekonomiky na Slovensku  KP2023 n tabulka na web SK
 • Zostavovanie rýchlych odhadov HDP a celkovej zamestnanosti
 • Príprava globálneho ekonomického výhľadu a country reportov
  za slovenskú ekonomiku v projekte LINK:
  Global Economic Outlook 2015-2016
  Country Reports 2014
 • Prognózovanie vybraných odvetvových ukazovateľov ekonomiky SR
  súvisiacich s výrobou železa a ocele (objednávateľ U.S. Steel Košice)
 • Racionalizácia krátkodobých podnikových štatistík - overovanie možností odhadu vývoja krátkodobých ukazovateľov v podnikových štatistikách pomocou administratívnych zdrojov dát (napr. DPH)
 • Návrh nástroja na hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere dane z príjmu (koncepcia benchmarkingu)
 • Príprava strednodobej prognózy pre eurozónu, resp. krajiny strednej a východnej Európy v rámci medzinárodnej siete Euren

Ostatná prognóza pre eurozónu 1/2016 zo 31.3.2016 (pdf, 0.4 MB).

 

Systém národných účtov a štrukturálna analýza

Metodické problémy systému národných účtov

 • Metodické riešenie prechodu systému národných účtov na metodiku ESA2010
 • Problematika odhadu nepozorovanej ekonomiky v SNÚ
 • Konštrukcia tabuliek dodávok a použitia SR
 • Konštrukcia symetrických input-output tabuliek SR

Metodika a zostavovanie satelitných účtov

 • Konštrukcia vybraných tabuliek satelitného účtu cestovného ruchu v SR
 • Návrh metodiky zostavovania satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu v SR 

Sociálno-ekonomické analýzy

Mikrosimulačný model hospodáriacich domácností na Slovensku
Opora výberu

 

Riešiteľský tím

Ing. Ján Haluška, PhD. – vedúci úseku
makroekonomické analýzy a prognózy, ekonometrické modelovanie

Ing. Branislav Pristáč
trh práce, ekonometria, analýza a modelovanie časových radov

Ing. Janka Horecká
metodika SNÚ a zostavovanie tabuliek dodávok a použitia, symetrických input-output tabuliek, satelitných účtov

Ing. Renáta Némethová
metodika SNÚ a zostavovanie tabuliek dodávok a použitia, symetrických input-output tabuliek, satelitných účtov

Ing. Michal Mladý
metodika výberových zisťovaní