Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Ochrana údajov

  • Individuálne údaje získané výskumom, pochádzajúce od  fyzických osôb, firiem, inštitúcií sú prostredníctvom štatistických metód zoskupené do súboru  údajov, ktoré sa nedajú spätne identifikovať ako pôvodné individuálne údaje.
  • Anketári a respondenti spolupracujú počas terénnych fáz výskumných projektov na báze dobrovoľnosti a respondenti majú v plnej miere zaručenú anonymitu.
  • Údaje získané od respondentov slúžia výhradne pre výskumné ciele a v žiadnom prípade nie sú sprístupnené tretím osobám.
  • Zber a spracovanie výskumom získaných dát sa riadi  odporúčaniami Medzinárodného kódexu ICC/ESOMAR pre výskum trhu a verejnej mienky a zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.
  • Centrum sociálnych výskumov zaručuje klientom spoľahlivosť výskumom získaných údajov a garantuje dôvernosť všetkých spracovávaných informácií.