Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Medzinárodný projekt YOUMIG  -  Zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých.

Hlavným cieľom projektu YOUMIG je zlepšovanie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Migrácia mladých má v Dunajskom regióne rastúci význam. Zrýchlenie prenosu informácií, nové komunikačné možnosti migrácie mladých môžu viesť na národnej a lokálnej úrovni k viacerým dopadom.

Zvýšená emigrácia môže spôsobiť dôležitú stratu pracovných síl či kvalitného ľudského kapitálu. A neriadená imigrácia sa zase môže stať príčinou marginalizácie, v lepšom prípade nedostatočného využitia nových ľudských zdrojov. Predovšetkým lokálne samosprávy nemajú dostatočný prehľad o súčasnej situácii. Potrebujú jednak presnejšie dátové základne a tiež nástroje migračnej politiky mladých. Zložitosť tohto problému vyžaduje nadnárodnú iniciatívu, ktorá zahŕňa štatistické úrady a akademické inštitúcie, s cieľom vytvoriť rámec pre koordinovanú činnosť medzi vysielajúcimi, tranzitnými a cieľovými lokálnymi spoločenstvami v rámci Dunajského regiónu. INFOSTAT je aktívnym spoluriešiteľom projektu. Prebral zodpovednosť za riešenie 6. časti projektu a súčasne sa zaviazal aktívne participovať aj na ostatných častiach projektu. Projekt z hľadiska úloh a zamerania činnosti inštitútu predstavuje významnú medzinárodnú platformu pre výmenu skúseností, údajov, nástrojov, metód, ako aj formulovanie opatrení a odporúčaní pre národné inštitúcie a lokálne samosprávy v oblasti migrácie mladých.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Do projektu sa zapojilo 19 partnerov z ôsmich krajín EÚ.