Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Ambition setting workshop v BRATISLAVE

V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a MČ Bratislava-Rača zorganizoval INFOSTAT akciu pod názvom Ambition setting workshop, aby poukázal na možnosti spolupráce organizácií na rôznych stupňoch riadenia, prezentoval metódy, vybrané ukazovatele a politické otázky úzko súvisiace s migráciou mladých. Boli spomenuté tri ukazovatele – zamestnanci, ktorí sa starajú o seniorov, pomer študentskej výstupnej mobility a neuspokojený dopyt mladých ľudí (domácich aj prisťahovalcov) v oblasti sociálneho bývania. Všetky by mohli byť v budúcnosti riešené systémom viacúrovňového riadenia (MLG). Vývoj modelov MLG úzko súvisí s vybranými politickými otázkami, ktoré identifikoval pracovný blok WP5 projektu YOUMIG. Seminár prezentoval dve z nich: prezentáciu služieb One-Stop-Shopu občanom a inštitúciám, ako kľúčovú pre jeho úspešnú činnosť a podporu budúcich ľudských zdrojov. Intenzívna diskusia sa viedla najmä na tému  najvhodnejšieho riešenia spomínaných ukazovateľov a súvisiacich politických otázok. Účastníci sa pokúsili definovať úroveň angažovanosti zainteresovaných strán a snažili sa identifikovať zodpovedné inštitúcie, ktoré koordinujú rozhodovací proces. Výsledky týchto rokovaní sú prezentované v podrobných schémach MLG v prílohe k dokumentu.

20181118 A20181118 B20181118 C