Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

Hlavná stránka

logo na web YoumigEU-Flag

Záverečné lokálne stretnutie slovenských partnerov projektu v mestskej časti Bratislava - Rača

Dňa 3.júna 2019 sa uskutočnil na miestnom úrade v Rači záverečný workshop k projektu YOUMIG za účasti odborníkov partnerských inštitúcií - Infostatu a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Hodnotil sa celkový priebeh projektu, jeho výstupy a prínos pre Slovensko.
Boris Vaňo (Infostat) sprostredkoval celkový obraz o projekte vrátane aktivít Infostatu a informoval o Lokálnych stratégiách. Priblížil proces a základné princípy spracovania dát v užívateľskom nástroji Data Toolkit. Pán Buček a pán Ondoš (Univerzita Komenského v Bratislave) hodnotili pilotné aktivity uskutočnené v Rači. Pán Buček podal detailný prehľad o pilotnom projekte Prírodovedeckej fakulty UK a mestskej časti Bratislava-Rača, zameranom na jazykové kompetencie mladých prisťahovalcov. Iniciatíva ukázala, že o prisťahovalcov v miestnych školách je dobre postarané a komunikačné problémy nemajú prípadne nie sú veľké. Pán Ondoš zhrnul pôsobenie jednotného kontaktného miesta - One Stop Shop v Rači - a predložil niekoľko odporúčaní na zlepšenie kontaktov s migrantmi - konkrétne zváženie možnosti ad hoc prekladateľských služieb alebo zamestnania prisťahovalcov na miestnom úrade.  V záverečnej diskusii so starostom mestskej časti pánom Michalom Drotovánom boli načrtnuté možnosti ďalšej spolupráce s odborníkmi Infostatu v tejto oblasti aj po ukončení projektu.

Raca 201906 01 Raca 201906 02

Raca 201906 03